Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
Czym jest system ArCADia BIM?

Czym jest system ArCADia BIM?

Firma ArCADiasoft jest twórcą znanego od lat polskim inżynierom obiektowego systemu ArCADia. Ideą przyświecającą autorom systemu ArCADia było stworzenie programu pozwalającego na zapisanie w formie elektronicznej efektów twórczych przemyśleń architekta dotyczących formy i funkcjonalności tworzonego obiektu – w połączeniu z efektami inżynierskiej pracy konstruktora i rzeczywistego odwzorowania elementów będących efektem pracy instalatorów. Wszystko to wsparte jest narzędziami obliczeniowymi w jednym integralnym modelu. Podstawową aplikacją systemu jest program ArCADia BIM 11, który współpracuje z programem ArCADia-RAMA do obliczeń i analizy konstrukcji oraz programem ArCADia-TERMOCAD odpowiedzialnym za złożone obliczenia energetyczne. Pozwala on projektantowi analizować zastosowane w projekcie rozwiązania pod kątem zapotrzebowania na energię. Podstawy naszego systemu zostały oparte o założenia technologii BIM [Building Information Modeling].

ArCADia BIM - projekt instalacji Choć BIM jest zagadnieniem popularnym i sporo się o nim mówi nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego praktycznych korzyści. Stworzony przez nas system daje już na etapie projektowania architektom i inżynierom wszystkich branż budowlanych nowe narzędzia pracy i kontroli pozwalające się skupić na istocie zagadnienia, a nie na żmudnych pracach „kreślarskich”. Struktura systemu ArCADia pozwala wszystkim uczestnikom procesu projektowania na pracę w jednym środowisku opierającym się o główny moduł, przeznaczony dla wszystkich uczestników- ArCADia BIM. ArCADia BIM pozwala na wprowadzanie i zarządzanie wszystkimi elementami projektu, jednakże dla każdej branży przeznaczone są osobne, dodatkowe moduły uwzględniające specyfikę projektów branżowych.

Przyjrzyjmy się niektórym narzędziom, jakie oferuje System ArCADia BIM instalatorom i konstruktorom. Wśród korzyści płynących z projektowania z wykorzystaniem modułów instalacyjnych programu ArCADia BIM możemy m.in. wyróżnić:

Tworzenie w jednym pliku kompleksowego projektu zawierającego zarówno sieci zewnętrzne (elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, gazowe) jak i instalacje wewnętrzne (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, gazowe, wentylacyjne i odgromowe). Dzięki temu projekt jest zawsze aktualny, wszelkie zmiany wprowadzane są na bieżąco, a pojawiające się kolizje można rozwiązywać od razu. Projektant, po zmianach wprowadzonych w jednej z branż, nie musi tracić czasu na uaktualnianie całego projektu, gdyż System ArCADia posiada funkcjonalność porównywania i scalania dokumentów z projektem.
W zależności od branży, możliwe jest generowanie dodatkowych rysunków będących odzwierciedleniem modelu – np. profili, rozwinięć czy aksonometrii, które automatycznie uwzględniają wszystkie zmiany wprowadzone w modelu i tym samym eliminują ryzyko popełnienia przypadkowych błędów. Projektant ma również możliwość wykonania w dowolnym miejscu przekroju przez model budynku z widocznymi zaprojektowanymi instalacjami.
ArCADia BIM - projekt instalacji Rysowanie tras instalacji jest intuicyjne i porównywalne do rysowania linii w programach CAD. Projektując tak jak dotychczas, czyli tworząc projekt na rzucie 2D poprzez wskazywanie kolejnych punktów przebiegu instalacji, użytkownik jednocześnie tworzy jej odzwierciedlenie w 3D oraz, co w przypadku instalacji ważniejsze, dokładny model obliczeniowy (projektant nie musi wykorzystywać do tego kolejnych zewnętrznych programów obliczeniowych). Wprowadzane obiekty można wyposażyć w dane obliczeniowe jak np. grzejniki – moc cieplną, zawory czerpalne – wypływ normatywny czy nawiewniki – ilość powietrza nawiewanego.
W przypadku skomplikowanych instalacji uzupełnienie rzutów i przekroi o rzeczywisty widok 3D bardzo ułatwia wykonanie instalacji bez błędów montażowych i dodatkowych uwag ze strony wykonawcy. Pozwala również zaprojektować odpowiednie wolne przestrzenie wymagane ze względów eksploatacyjnych.
ArCADia BIM - projekt instalacji
W celu usprawnienia pracy projektanta, ArCADia BIM posiada kreatory podłączeń, umożliwiające jednym kliknięciem podłączenie wielu obiektów do narysowanej instalacji np. grzejników czy punktów czerpalnych.
Program może wykonać dobory poszczególnych elementów zgodnie z polskimi przepisami i założeniami użytkownika. ArCADia dysponuje stale rozwijaną biblioteką typów obiektów (różnych producentów) możliwych do wykorzystania w projekcie, tj. przewody, zawory, izolacje, filtry itp. Użytkownik może z niej korzystać lub tworzyć swoje typy.
ArCADia BIM - projekt instalacji
Obliczenia prezentowane są w jasny i czytelny sposób, użytkownik może prześledzić całość instalacji i zmienić dobrane parametry w każdym momencie. Z programu można wyeksportować raporty i bezpośrednio załączyć je do opisu projektu.
Na podstawie gotowego projektu tworzone są automatyczne zestawienia materiałów i wykazy obiektów użyte w projekcie, uwzględniające również kształtki połączeniowe. Zaprezentowane w ten sposób mogą zostać wszystkie dane i uwagi zapisane we właściwościach obiektu i przekazane do wykonawcy czy kosztorysanta.

System ArCADia BIM to połączenie podstawowego edytora graficznego, który dostępny jest w trzech wersjach ArCADia 14, ArCADia PLUS 14 i ArCADia LT 14 z modułami branżowymi. Całość jest spójnym środowiskiem pracy, którego interfejs projektant może dostosować zależnie od swoich potrzeb, wybierając do pracy interesujące go moduły branżowe.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem funkcjonalności wszystkich modułów systemu.

Polecamy w sklepie internetowym INTERsoft.pl

Program ArCADia BIM 14
Program ArCADia BIM PLUS 14
Program ArCADia BIM LT 14
Program ArCADia-IFC RVT 2
Program ArCADia-ARCHITEKTURA 9
Program ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Program ArCADia-INWENTARYZATOR
Program ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 3
Program ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE
Program ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2
Program ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2
Program ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2
Program ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2
Program ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2
Program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2
Program ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
Program ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 2
Program ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2
Program ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE
Program ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2
Program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2
Program ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE
Program ArCADia-3D MAKER 2
Program ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY
Program ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA
Program ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY

 

Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<