Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z SYSTEMEM RABATOWYM.  |  Kupuj w cenie dnia, rabaty nawet ponad 70%!

ArCADia-ARCHITEKTURA 9

Program ArCADia-ARCHITEKTURA 9
Program ArCADia-ARCHITEKTURA 9
Program dostępny w wersji:ende
64-bit32-bit i 64-bit64-bit
Cena katalogowa: 
netto: 2540,00 zł 
brutto: 3124,20 zł 
Rabat na program CAD ArCADia-ARCHITEKTURA 9 w sklepie INTERsoft
Cena po rabacie: 
netto: 1290,00 zł 
brutto: 1586,70 zł 
Produkt dostępny w subskrypcji INTERsoft-PARTNER
linia

Czym jest program ArCADia-ARCHITEKTURA 9?

Cena promocyjna obowiązuje do 31 marca 2019.
1 kwietnia w naszej ofercie pojawią się nowe programy i aktualizacje, w tym aplikacja na smartfony.
Nowa ArCADia 11 poza wieloma nowościami otrzyma także nową przyjaźniejszą użytkownikowi strukturę, która pozwoli na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia BIM, oparty na ideologii BIM (Building Information Modeling). Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Przeznaczony jest przede wszystkim dla architektów oraz wszystkich osób, które zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku.

Moduł zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne oraz opcje przyspieszające tworzenie dokumentacji, m.in.: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy zestawienia. Dzięki zastosowaniu technologi BIM projektant wykonując projekt architektoniczny i rysunki budynku automatycznie otrzymuje cyfrowy model budynku. Dzięki czemu cały czas ma możliwość kontrolować proces projektowania na interaktywnym podglądzie 3D. Wykonana w programie dokumentacja jest pełni zgodna z formatem DWG.

Moduł ArCADia-ARCHITEKTURA jest rozwinięciem funkcji bazowych systemu ArCADia BIM, co oznacza, że część opcji modelowania budynku znajduje się w programie w wersji podstawowej, zaś te rozbudowane i bardziej zaawansowane znajdują się w samym module ArCADia-ARCHITEKTURA.

Funkcjonalność i możliwości programu:

ŚCIANY:

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jedno- bądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.

OKNA I DRZWI SKRYPTOWE:

 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem itp.) z możliwością zadawania dodatkowego podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi specjalnych, np. łukowych, z doświetleniem górnym lub bocznym, obrotowych, przesuwnych, wahadłowych, ewakuacyjnych itp.

OTWORY W ŚCIANIE:

 • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości).
 • Możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.

STROPY:

 • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
 • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.
 • Wprowadzanie podłogi na gruncie do pomieszczeń najniższej kondygnacji.
 • Dowolna modyfikacja stropu, dodawanie/usuwanie wierzchołków obrysu oraz dzielenie stropu na dwie części.

SUFITY PODWIESZANE:

 • Wprowadzanie sufitów podwieszanych o dowolnym kształcie lub automatycznie dostosowujących się do danego pomieszczenia. Sufit może być wykończony płytą lub składać się z zadanych modułów wyznaczonych przez rozstaw łat i paneli umieszczonych między nimi.
 • Wprowadzanie dowolnego sufitu podwieszanego poszczególnymi elementami: łatami głównymi i nośnymi, stelażem zewnętrznymi i wykończeniem otworów, panelami i wieszakami.

ELEMENTY PRĘTOWE:

 • Wprowadzenie słupów stalowych pionowych i pochylonych
 • Wprowadzenie poziomego elementu stalowego
 • Wprowadzenie szkieletu konstrukcji prętowej z pliku .f3d, który jest widziany jako jeden element, ale może być rozbity i widziany jako pojedynczy element prętowy (przesuwany i edytowany pojedynczo).
 • Multiwstawianie elementów prętowych z definicją ilości, rozstawu i kierunku wprowadzenia.

SCHODY:

 • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
 • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.

BALUSTRADY:

 • Wprowadzanie balustrad na tarasach i schodach poprzez wrysowanie ich na rzucie.
 • Automatyczne wprowadzanie balustrady na schodach.

DACHY:

 • Automatyczne, jak i dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
 • Wprowadzanie okien i otworów w dachu.
 • Wprowadzanie facjatek dachowych (lukarn).
 • Wprowadzanie konstrukcji drewnianej z programu R3D3-Rama 3D (połacie dachowe eksportowane do programu R3D3-Rama 3D są tam obliczane konstrukcyjnie, a wprowadzona więźba trafia z powrotem do ArCADii-ARCHITEKTURY).
 • Wprowadzanie wyłazów dachowych.
 • Automatyczne lub ręczne wprowadzanie rynien dachowych.
 • Wprowadzanie rur spustowych automatycznie wykrywających rynny i poziom terenu.
 • Automatyczne lub ręczne wstawianie gąsiorów dachowych.
 • Wprowadzanie nasadek kominowych wentylacyjnych i spalinowych.
 • Wstawianie barier śniegowych: płotków, rozbijaczy lub stoperów.
 • Możliwość zdefiniowania typu dachu przed wstawieniem.
 • Opcje śledzenia są dostępne przy wstawianiu dachu.
 • Możliwość wstawienia kolektora słonecznego na połaci dachu.

FUNDAMENTY:

 • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.
 • Domyślnie ławy fundamentowe wprowadzane są wraz ze ścianami, a stopy fundamentowe wraz ze słupami monolitycznymii.

NASŁONECZNIENIE I ZACIENIANIE:

  Możliwość stworzenia raportu długości czasu nasłonecznienia wszystkich lub wybranych pomieszczeń w budynku.
 • Możliwość pokazania zacieniania budynków przez stworzenie filmu wykonanego dowolną kamerą z listy, obrazującego przejście cienia w wyznaczonym dniu lub dniach.

BRYŁA:

 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola itp. element.
 • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciąg lub belka, z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
 • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.
 • Edycja bryły poprzez podziały i dowolne otwory.

OBIEKTY:

 • Import obiektów w formatach: 3DS, aco i o2c.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Paczka projektu, czyli możliwość przeniesienia projektu z zaimportowanymi obiektami na inny komputer, w którym znajduje się tylko standardowa biblioteka programu.
 • Możliwość zapisu do biblioteki obiektu 3D z dowolnych elementów systemu ArCADia BIM, np. elementu stworzonego z brył.

PRZEKROJE:

 • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w widoku przekroju.
 • Definiowanie przekroju schodkowego o dowolnej liczbie załamań.
 • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu.
 • Nadproża widoczne na przekroju wstawiane automatycznie wraz ze stolarką i otworami.
 • Możliwość odświeżania przekroju automatycznie lub ręcznie dla przyspieszenia pracy nad projektem.
 • Możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżera projektu.
 • Możliwość pokazania obiektów 3D na przekroju. Obiekty są domyślnie wyłączone, zmiana dostępna jest z okna Menadżera projektu po włączeniu żarówki grupy.

RENDERING:

 • Definiowanie materiałów dla każdego elementu w jego własnościach.
 • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni itp.).
 • Rendering definiowany dla plenerów i wnętrz (Photon mapping).
 • Okno Renderingu jest niezależne od programu ArCADia, co umożliwia kontynuowanie prac nad projektem podczas obliczeń wizualizacji.
 • Możliwości renderingu w różnych widokach: słonecznym i nocnym.
 • Multirendering, czyli zapis widoków ze zdefiniowanych kamer.
 • Zapis widoku budynku z renderingiem jako pojedynczej sceny lub z wybranych kamer zdefiniowanych w programie.
 • Możliwość wyłączenie komputera po multizapisie renderingu z kamer wprowadzonych do projektu.
 • Linijka słońca z ustawieniem daty i godziny oraz wyrenderowaniem sceny w interesujących nas dniach.

ELEMENTY OPISUJĄCE:

 • Wymiarowanie:
  • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
  • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
  • Wymiarowanie kątowe i promieniowe ścian.
  • Wymiarowanie pokazujące długości ścian łukowych.
  • Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju.
  • Możliwość wprowadzenia opisu elementu (dachu, stropu, ściany) zarówno na rzucie, jak i na przekroju. Pełna modyfikacja elementów wykazu, dodawanie i odejmowanie materiałów oraz zmiany w istniejących materiałach.
  • Automatyczne opisywanie konstrukcji więźby dachowej, numerowanie elementów z pokazaniem wielkości przekroju i długości elementu.
 • Zestawienia:
  • Automatycznie tworzone zestawienia drewna z konstrukcji dachu wprowadzonej w programie R3D3-Rama 3D.
  • Zliczanie powierzchni i kubatur. Zestawienie automatycznie zliczające powierzchnie: zabudowy, netto i brutto kondygnacji, konstrukcji, kubaturę budynku. W wykazie znajdą się także minimalne wielkości działki i dane dachu, czyli nachylenie i wysokość kalenicy.
  • Zestawienie powierzchni dachów, w którym prócz przedstawienia schematu dachu i wyliczenia wielkości i nachylenia połaci będą także długości okapów, naroży, koszy, kalenic i krawędzi szczytowych.
  • Automatyczne zestawienie akcesoriów dachowych: długości rynien, gąsiorów i rur spustowych, ilości denek i łączników dla rur i gąsiorów, ilości nasadek kominowych i barier śniegowych. Możliwość wyboru elementów, które mają się znaleźć w wykazie.
  • Zestawienie materiałów dachowych.
  • Zestawienia materiałów użytych w projekcie obiektów systemu ArCADia BIM. Zliczanie ilości sztuk np. cegieł, z możliwością wybrania opakowania (palety, paczki, rolki), możliwość wybrania elementów, dla których wykaz jest wstawiony. Eksport pojedynczej tabeli wykazu lub kilku jednocześnie w jednym pliku.
  • Zestawienie wstawionych elementów prętowych, zarówno tych definiowanych w projekcie, jak i zaimportowanych z programu R3D3-Rama 3D.
  • Zestawienia elementów sufitów podwieszanych: oddzielnie stelaża, paneli oraz wieszaków.
 • Róża wiatrów:
  • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
  • Róża wiatrów uzależniona jest od linijki słońca, podawane są współrzędne położenia projektu lub wskazywane jest miasto na liście, dzięki czemu rendering jest obliczany we wskazanej lokalizacji i danych czasowych.
 • Komunikacja z innymi systemami:
  • Obiektowa wymiana danych z programem ArCon (przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku wraz z obiektami 3D z programu ArCon i zapisaniem ich do biblioteki programu ArCADia).
  • Eksport podrysu projektu do R3D3-Rama 3D, możliwość przeniesienia wszystkich dachów projektu jednocześnie wraz ze wszystkimi osiami modularnymi łączonymi w jedną siatkę.
  • Import szkieletu konstrukcji z pliku .f3d pochodzącego z programu R3D3-Rama 3D.

UWAGA: Produkt nie jest objęty systemem rabatowym!

ZOBACZ JAK PRACUJE SIĘ Z PROGRAMEM, WIĘCEJ FILMÓW ZNAJDZIESZ W NASZYM KANALE YouTube.

Współpraca ArCADia-ARCHITEKTURA 9 z programem AutoCAD® firmy Autodesk.

Program ArCADia-ARCHITEKTURA 9 będący modułem systemu ArCADia BIM posiada możliwość pracy jako nakładka dla programu AutoCAD®. ArCADia BIM to połączenie programów bazowych z modułami branżowymi. Projektanci zależnie od swoich potrzeb do modułu branżowego mogą wybrać program podstawowy spośród trzech wersji ArCADia 10 / PLUS 10 i LT 10. Programy te są edytorem graficznym CAD i środowiskiem integrującym w swoim interfejsie wszystkie moduły branżowe.

Całe środowisko ArCADia BIM dostępne jest również dla użytkowników programu AutoCAD® w formie nakładki dla tego programu. Kupując program ArCADia BIM AC użytkownicy oprogramowania firm Autodesk mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw naszego systemu BIM w dobrze znanym sobie środowisku CAD. ArCADia AC i wszystkie nakładki naszego systemu w pełni wspierają format DWG gwarantując użytkownikom, że projekt w nich wykonany będzie dostępny dla użytkowników innych programów CAD. Całe środowisko ArCADia BIM dla programu AutoCAD® jest dostępne wersji 64-bitowej.

Opinie klientów o produkcie: ArCADia-ARCHITEKTURA 9.

"... Program ArCADia - Architektura działająca na programie ArCADia-Intellicad 2009 SE jest podstawowym narzędziem w mojej codziennej pracy. W ArCADii - Architektura z powodzeniem wykonuję dokumentację techniczną małych i dużych budynków mieszkalnych, w obecnej wersji aplikacja spełnia większość moich oczekiwań. To co najbardziej cenię w tym programie to możliwość szybkiej wizualizacji moich projektów. Z czystym sumieniem polecam wszystkim architektom oraz projektantom budowlanym program ArCADia - Architektura."

Inż. Tomasz Jankowski
Opinie: (ocena: 9/10)

linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały :

Wymagania systemowe programu :

 • Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Intel Core i5)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 8 GB i system 64-bit)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GB RAM)
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 PL Windows 7 (zalecany system 64-bit)

Program CAD dla budownictwa ArCADia-ARCHITEKTURA 9 wymaga.

Do działania programu ArCADia-ARCHITEKTURA 9 wymagany jest :

 • Program ArCADia LT lub ArCADia 10 lub ArCADia PLUS 10 lub ArCADia AC z programem AutoCAD®. W przypadku instalacji modułu z ArCADia AC jako nakładka dla programu AutoCAD® wspierane są wersje AutoCAD 2015/2016/2017

Uwagi dodatkowe:

 • Klienci posiadający program:
  • ArCADia-ARCHITEKTURA: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 9
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia- DROGI EWAKUACYJNE 2
  • ArCADia-IFC:  
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-IFC 2
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2
  • ArCADia-INSTALACJE ŚWIATŁOWODOWE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ŚWIATŁOWODOWE 2
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2
SKU: 136
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także :

Przy zakupie ArCADia-ARCHITEKTURA 9 polecamy również.

Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<