Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--

ARCADIA BIM - PIERWSZY POLSKI SYSTEM PROJEKTOWANIA WEDŁUG ZAŁOŻEŃ BIM [BUILDING INFORMATION MODELING].

ArCADia BIM rabaty 50%

ArCADia BIM 14 Firma ArCADiasoft jest twórcą znanego od lat polskim inżynierom obiektowego systemu ArCADia. Ideą przyświecającą autorom systemu ArCADia było stworzenie programu pozwalającego na zapisanie w formie elektronicznej efektów twórczych przemyśleń architekta dotyczących formy i funkcjonalności tworzonego obiektu – w połączeniu z efektami inżynierskiej pracy konstruktora i rzeczywistego odwzorowania elementów będących efektem pracy instalatorów. Powstanie systemu ArCADia BIM było logiczną konsekwencją filozofii firmy ArCADiasoft w zakresie zaspokojenia potrzeb projektantów na wszystkich etapach powstawania projektu. System ArCADia BIM w inteligentny sposób wspomaga i koordynuje wszystkich uczestników procesu projektowania na każdym etapie ich pracy zgodnie z ideą technologii BIM [Building Information Modeling]. Projektant wykonujący dokumentację techniczną w oprogramowaniu ArCADia tworzy jednocześnie kompleksową bazę informacji o budynku, nasze oprogramowanie zapewnia pełną kontrolę i bezpieczeństwo na każdym etapie projektowania budynku, usprawnia i przyspiesza etap realizacji projektu.
BIM podnosi wymagania wobec projektanta, ponieważ pozwala mu na etapie projektu stworzyć realistyczny model budynku, zawierający szereg jego elementów, np. instalacje. Taki model pozwala symulować wiele rozwiązań i przeprowadzać ich analizę. System ArCADia BIM bardzo ułatwia komunikację międzybranżową, zwiększa czytelność projektu oraz obniża koszty wykonawcze budynku.
mgr inż. Katarzyna Rusek,
analityk oprogramowania CAD/CAE w Dziale Rozwoju Oprogramowania ArCADiasoft

System ArCADia BIM składa się obecnie z kilkunastu modułów branżowych oraz dodatkowych aplikacji narzędziowych ArCADia-IFC RVT i ArCADia-3D MAKER oraz bezpłatnych rozszerzeń ArCADia-TEXT i ArCADia-3D VIEWER. ArCADia BIM jest w pełni naszym autorskim oprogramowaniem, jedynym polskim systemem BIM i jednym z niewielu takich rozwiązań na świecie. Struktura systemu ArCADia pozwala wszystkim uczestnikom procesu projektowania na pracę w jednym środowisku opierającym się o główny moduł, przeznaczony dla wszystkich uczestników- ArCADia BIM. ArCADia BIM pozwala na wprowadzanie i zarządzanie wszystkimi elementami projektu, jednakże dla każdej branży przeznaczone są osobne, dodatkowe moduły uwzględniające specyfikę projektów branżowych. System umożliwia ciągłą wymianę danych pomiędzy wszystkimi modułami branżowymi w celu m.in. aktualizowania dokumentów o najnowsze zmiany wprowadzane przez projektantów pracujących nad wspólnym projektem lub np. w celu wykrycia kolizji. Przykładowo: projektant instalacji elektrycznych może sprawdzać kolizje z instalacjami gazowymi lub wodno-kanalizacyjnymi czy centralnego ogrzewania. Co więcej, w tym celu nie ma potrzeby, aby posiadał pozostałe moduły spoza własnej branży. Programy te pracują we wspólnym środowisku graficznym, dedykowanym do tego celu programie ArCADia 14, który posiada intuicyjny interfejs, odznaczający się przejrzystością i prostą obsługą a jednocześnie integrujący w całość wszystkie moduły branżowe. Wszystko to wsparte jest narzędziami obliczeniowymi w jednym integralnym modelu. Podstawowa aplikacja systemu ArCADia, współpracuje z programem ArCADia-RAMA do obliczeń i analizy konstrukcji oraz programem ArCADia-TERMOCAD odpowiedzialnym za złożone obliczenia energetyczne. Pozwala on projektantowi analizować zastosowane w projekcie rozwiązania pod kątem zapotrzebowania na energię.

ArCADia BIM - projekt instalacji Podstawy naszego systemu zostały oparte o założenia technologii BIM [Building Information Modeling]. Choć BIM jest zagadnieniem popularnym i sporo się o nim mówi nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego praktycznych korzyści. Stworzony przez nas system daje już na etapie projektowania architektom i inżynierom wszystkich branż budowlanych nowe narzędzia pracy i kontroli pozwalające się skupić na istocie zagadnienia, a nie na żmudnych pracach „kreślarskich”.

Przyjrzyjmy się niektórym narzędziom, jakie oferuje System ArCADia BIM instalatorom i konstruktorom. Wśród korzyści płynących z projektowania z wykorzystaniem modułów instalacyjnych programu ArCADia BIM możemy m.in. wyróżnić:

• Tworzenie w jednym pliku kompleksowego projektu zawierającego zarówno sieci zewnętrzne (elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, gazowe) jak i instalacje wewnętrzne (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, gazowe, wentylacyjne i odgromowe). Dzięki temu projekt jest zawsze aktualny, wszelkie zmiany wprowadzane są na bieżąco, a pojawiające się kolizje można rozwiązywać od razu. Projektant, po zmianach wprowadzonych w jednej z branż, nie musi tracić czasu na uaktualnianie całego projektu, gdyż System ArCADia posiada funkcjonalność porównywania i scalania dokumentów z projektem.
• W zależności od branży, możliwe jest generowanie dodatkowych rysunków będących odzwierciedleniem modelu – np. profili, rozwinięć czy aksonometrii, które automatycznie uwzględniają wszystkie zmiany wprowadzone w modelu i tym samym eliminują ryzyko popełnienia przypadkowych błędów. Projektant ma również możliwość wykonania w dowolnym miejscu przekroju przez model budynku z widocznymi zaprojektowanymi instalacjami.
ArCADia BIM - projekt instalacji • Rysowanie tras instalacji jest intuicyjne i porównywalne do rysowania linii w programach CAD. Projektując tak jak dotychczas, czyli tworząc projekt na rzucie 2D poprzez wskazywanie kolejnych punktów przebiegu instalacji, użytkownik jednocześnie tworzy jej odzwierciedlenie w 3D oraz, co w przypadku instalacji ważniejsze, dokładny model obliczeniowy (projektant nie musi wykorzystywać do tego kolejnych zewnętrznych programów obliczeniowych). Wprowadzane obiekty można wyposażyć w dane obliczeniowe jak np. grzejniki – moc cieplną, zawory czerpalne – wypływ normatywny czy nawiewniki – ilość powietrza nawiewanego.
• W przypadku skomplikowanych instalacji uzupełnienie rzutów i przekroi o rzeczywisty widok 3D bardzo ułatwia wykonanie instalacji bez błędów montażowych i dodatkowych uwag ze strony wykonawcy. Pozwala również zaprojektować odpowiednie wolne przestrzenie wymagane ze względów eksploatacyjnych.
ArCADia BIM - projekt instalacji
• W celu usprawnienia pracy projektanta, ArCADia BIM posiada kreatory podłączeń, umożliwiające jednym kliknięciem podłączenie wielu obiektów do narysowanej instalacji np. grzejników czy punktów czerpalnych.
• Program może wykonać dobory poszczególnych elementów zgodnie z polskimi przepisami i założeniami użytkownika. ArCADia dysponuje stale rozwijaną biblioteką typów obiektów (różnych producentów) możliwych do wykorzystania w projekcie, tj. przewody, zawory, izolacje, filtry itp. Użytkownik może z niej korzystać lub tworzyć swoje typy.
ArCADia BIM - projekt instalacji
• Obliczenia prezentowane są w jasny i czytelny sposób, użytkownik może prześledzić całość instalacji i zmienić dobrane parametry w każdym momencie. Z programu można wyeksportować raporty i bezpośrednio załączyć je do opisu projektu.
• Na podstawie gotowego projektu tworzone są automatyczne zestawienia materiałów i wykazy obiektów użyte w projekcie, uwzględniające również kształtki połączeniowe. Zaprezentowane w ten sposób mogą zostać wszystkie dane i uwagi zapisane we właściwościach obiektu i przekazane do wykonawcy czy kosztorysanta.

System ArCADia BIM
Wybrane elementy systemu ArCADia BIM dla branży architektonicznej


Podgląd 3D w ArCADia BIM 12 / 14, zaawansowany i podstawowy silnik graficzny.

ArCADia BIM jest systemem otwartym, zgodnym ze standardem IFC. Dzięki czemu możliwe jest, by moduły branżowe systemu ArCADia BIM wymieniały dane również z programami innych producentów, takimi jak ArchiCAD, Allplan czy Revit. Częścią odpowiedzialną za tą wymianę danych jest moduł ArCADia-IFC RVT. Program ten pozwala na import architektonicznej bryły budynku w formacje IFC (np. z programów Revit i ArchiCAD) przekształcając obiekty (ścian, stropy) na elementy systemu ArCADia BIM. Przy imporcie projektu z instalacjami i sieciami zewnętrznymi elementy tych instalacji zostają wczytane jako obiekty 3D z informacją o właściwościach. Program eksportuje projekty systemu ArCADia w formacie IFC eksportując architektoniczną bryłę budynku oraz elementy instalacji i sieci zewnętrznych. Jeśli projekt został prawidłowo stworzony i wyeksportowany, to importowane z pliku IFC obiekty zostają przekonwertowane na elementy systemu ArCADia BIM lub obiekty 3D z informacją o właściwościach. Jeśli obiekty nie będą zgodne z założeniem systemu (np. na jednej kondygnacji zostaną stworzone wszystkie stropy wszystkich kondygnacji) to mogą nie zostać zaczytane przy imporcie.

System ArCADia BIM - plik .obj w Windows 10
Podgląd modelu cyfrowego z projektu ArCADia BIM w domyślnej przeglądarce obiektów 3D systemu Windows 10.

ArCADia BIM rabaty do 70%


Konstruktorom System ArCADia BIM oferuje między innymi:

ArCADia BIM - projekt instalacji • Możliwość importu dowolnego modelu prętowego wykonanego w programie ArCADia-RAMA do Systemu ArCADia.
• Eksport modelu budynku systemu ArCADia do strukturalnego modelu prętowego w programie obliczeniowym ArCADia-RAMA, wraz z podrysami elementów powierzchniowych oraz możliwością zlokalizowania elementów prętowych na przezroczystym widoku całego budynku.
• Wykorzystanie programu ArCADia-RAMA jako edytora przestrzennych więźb dachowych dla modelu BIM w systemie ArCADia. Automatyczne tworzenie wykazów drewna dla zaprojektowanej więźby dachowej w systemie ArCADia.
• Możliwość tworzenia szczegółowych żelbetowych modeli wykonawczych dla wielu podstawowych elementów budowlanych jak np. słupy, płyty oraz innych komponentów takich jak: belki, schody, stopy i ławy fundamentowe, ściany oporowe, wsporniki krótkie.
• Automatyczne budowanie modeli żelbetowych w Systemie ArCADia dla słupów i stóp fundamentowych na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania wykonanego w programie ArCADia-RAMA.

Wymiana danych z programem ArCADia-RAMA jest dostępna dla wszystkich użytkowników posiadających licencję systemu ArCADia BIM, nie jest wymaga do tego licencja dla ArCADia-RAMA. Konieczna jest tylko instalacja programu ArCADia-RAMA w najnowszej wersji.

ArCADia-RAMA jest programem będącym częścią systemu ArCADia składa się podstawowej aplikacji R3D3-Rama 3D i dodatkowych modułów wymiarujących. Program umożliwiającym modelowanie i liczenie dowolnych płaskich i przestrzennych układów prętowych według norm polskich PN i Eurokodów PN-EN. Oprócz podstawowych funkcji użytkownik ma możliwość modelowania cięgien, mimośrodów, obciążeń ruchomych, powierzchniowych i imperfekcji oraz obliczeń według teorii II rzędu. Istnieje także możliwość rozbudowy programu o moduły wymiarujące elementy stalowe, żelbetowe i drewniane oraz o liczenie połączeń stalowych za pomocą zewnętrznego programu EuroZłącza.

Wybrane możliwości programu ArCADia-RAMA
System ArCADia BIM | ArCADia-RAMA

Modelowanie więźby dachowej przy użyciu programu ArCADia BIM 14 i ArCADia-ARCHITEKTURA i bezpłatnej funkcjonalności ArCADia–RAMA 19

Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<