Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

INTERsoft ArCADia RAMA

Program INTERsoft ArCADia RAMA
Program INTERsoft ArCADia RAMA
32-bit i 64-bit64-bit
Cena katalogowa: 
netto: 14451,00 zł 
brutto: 17774,73 zł 
Rabat na program CAD INTERsoft ArCADia RAMA w sklepie INTERsoft
Cena po rabacie: 
netto: 6680,00 zł 
brutto: 8216,40 zł 
Licencja wieczysta
linia

Czym jest program INTERsoft ArCADia RAMA?

INTERsoft ArCADia RAMA jest to pełen pakiet programów ArCADia-RAMA do obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich i przestrzennych układów prętowych wykonanych ze stali, żelbetu i drewna. Składa się z modułu podstawowego R3D3-Rama 3D 19, dwóch modułów wymiarujących według norm polskich oraz pięciu modułów wymiarujących według Eurokodów.

moduły wymiarujące według norm polskich :

 • R3D3-InterStal,
 • R3D3-InterDrewno

modułay do wymiarowania według Eurokodów:

 • R3D3-EuroDrewno,
 • R3D3-EuroStal,
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP,
 • R3D3-EuroŻelbet,
 • R3D3-EuroStopa.

ArCADia-RAMA służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich i przestrzennych układów prętowych. Program przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Dzięki wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika program można wykorzystywać nie tylko w projektowaniu, ale i do celów edukacyjnych. Wprowadzanie danych w programie jest intuicyjne – geometrię układu można zdefiniować, używając wyłącznie myszki. Program współpracuje z aplikacjami CAD i modułem branżowym ArCADia-ARCHITEKTURA. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich i przestrzennych układów prętowych – niewielkich, złożonych z kilku prętów, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie
i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe itp.

R3D3-InterStal to moduł rozszerzający funkcjonalność programu R3D3-Rama 3D, służący do wymiarowania prętów i elementów stalowych. Program umożliwia wymiarowanie przestrzennych konstrukcji stalowych według PN-90/B03200 w jedno- i dwukierunkowym stanie naprężenia, z pominięciem momentu skręcającego.

Wymiarowanie wykonywane jest na podstawie obwiedni sił wewnętrznych, a także na podstawie obwiedni sprężystych naprężeń normalnych. Wymiarowanie pręta lub elementu odbywa się na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów wymiarowania zapisywanych w predefiniowanych definicjach typu elementu. Użytkownik może zdefiniować w programie dowolną ilość typów elementów do wymiarowania, a raz wykonana definicja ustawień parametrów do wymiarowania może być używana we wszystkich projektach przez przypisanie właściwego typu elementu do wymiarowanego pręta.

Typy wymiarowanych profili:
 • walcowane (dwuteownik, połówka dwuteownika, teownik, ceownik, kątownik równoramienny i nierównoramienny, rura prostokątna, kwadratowa i okrągła),
 • spawane (dowolny dwuteownik niesymetryczny, dowolny teownik, skrzynka),
 • zimnogięte (rura prostokątna, kwadratowa i okrągła).

Typy profili obliczanych w stanie nadkrytycznym:
 • walcowane (dwuteownik, rura prostokątna i kwadratowa),
 • spawane (dowolny dwuteownik, skrzynka),
 • zimnogięte (rura prostokątna i kwadratowa).

R3D3-InterDrewno to moduł rozszerzający funkcjonalność programu R3D3-Rama 3D, umożliwiający wymiarowanie przestrzennych konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych, z drewna litego i klejonego, według PN-B-03150:2000/Az1 i Az2, w jedno- i dwukierunkowym stanie naprężenia z uwzględnieniem momentu skręcającego.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Użytkownik może tworzyć dowolne definicje typu wymiarowania (współczynniki wyboczenia, osłabienia przekroju, ugięcie dopuszczalne i inne parametry), których następnie może użyć w dowolnym projekcie.
 • Współczynnik modyfikacyjny kmod przyjmowany jest automatycznie, na podstawie grupy obciążeń o największym oddziaływaniu na konstrukcję w danej kombinacji, lub ręcznie, na podstawie decyzji użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość wymiarowania pojedynczych prętów, grupy prętów współliniowych i zbliżonych do współliniowych (o zmianie kąta poniżej 5°).
 • Automatycznie sprawdzane są obwiednie sił wewnętrznych we wszystkich charakterystycznych punktach wymiarowanego elementu.
 • Odrębnie sprawdzane są naprężenia normalne i styczne w przekroju elementu. Użytkownik ma dodatkowo możliwość przeprowadzenia wymiarowania w dowolnych wskazanych punktach elementu dla wszystkich obwiedni lub dla jednej wybranej.
 • Program wyznacza maksymalne ugięcie elementu w płaskim i złożonym stanie naprężenia z uwzględnieniem wpływów reologicznych i ewentualnego wpływu sił tnących i porównuje je z wartością dopuszczalną.
 • Raport z wymiarowania w formie obliczeń ręcznych zawierających wszystkie wyniki pośrednie wykonany jest
  w formacie RTF (MS Word).


R3D3-EuroDrewno to moduł rozszerzający funkcjonalność programu R3D3-Rama 3D, przeznaczony do wymiarowania jednogałęziowych, przestrzennych konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych, z drewna litego lub klejonego, według normy PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków: 2010.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Użytkownik może tworzyć dowolne definicje typu wymiarowania (współczynniki wyboczenia, osłabienia przekroju, ugięcie dopuszczalne i inne parametry), których następnie może użyć w dowolnym projekcie.
 • Współczynnik modyfikacyjny kmod przyjmowany jest automatycznie, na podstawie grupy obciążeń o najkrótszym czasie oddziaływania na konstrukcję w danej kombinacji, lub ręcznie, na podstawie decyzji użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość wymiarowania pojedynczych prętów, grupy prętów współliniowych i zbliżonych do współliniowych (o zmianie kąta poniżej 5°).
 • Automatycznie sprawdzane są obwiednie sił wewnętrznych we wszystkich charakterystycznych punktach wymiarowanego elementu.
 • Odrębnie sprawdzane są naprężenia normalne i styczne w przekroju elementu.
 • Użytkownik ma dodatkowo możliwość przeprowadzenia wymiarowania w dowolnych wskazanych punktach elementu, dla wszystkich obwiedni lub dla jednej wybranej.
 • Program wyznacza maksymalne ugięcie względne i przemieszczenie elementu w złożonym stanie naprężenia
  z uwzględnieniem wpływów reologicznych i ewentualnego wpływu sił tnących i porównuje je z wartością dopuszczalną.
 • Raport z wymiarowania w formie obliczeń ręcznych zawierających wszystkie wyniki pośrednie wykonany jest
  w formacie RTF (MS Word).


R3D3-EuroStal to moduł do programu R3D3-Rama 3D wymiarujący podstawowe elementy stalowe według normy PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006. Program sprawdza, zgodnie z regułami zawartymi w ww. normie, oddzielnie nośność poszczególnych przekrojów elementu, uwzględniając tylko stateczność lokalną przekroju i powtórnie uwzględniając stateczność globalną elementu.

Typy obsługiwanych przekrojów prętów: dwuteowniki walcowane, połówki dwuteowników walcowanych, teowniki walcowane, ceowniki walcowane, kątowniki równoramienne i nierównoramienne walcowane, walcowane rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe, dowolne dwuteowniki monosymetryczne spawane, dowolne teowniki monosymetryczne spawane, spawane przekroje skrzynkowe (monosymetryczne), zimnogięte rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe.


R3D3-EuroStal BUILT-UP to moduł przeznaczony do wymiarowania prętów i elementów złożonych, blisko-
i dalekogałęziowych, o pasach równoległych, zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006.
Program umożliwia wymiarowanie prętów i elementów dwuprzegubowych oraz elementów o dowolnych warunkach podparcia przy uproszczeniu, że dodatkowy moment od imperfekcji dokładany jest do momentów ze statyki w każdym wymiarowanym punkcie niezależnie od tego, czy w danym punkcie imperfekcja rzeczywiście występuje (przewymiarowanie). Nośność elementu wielogałęziowego sprawdzana jest zawsze w dwóch punktach (pręta, elementu), w których występują maksymalne wartości momentu dla każdego kierunku (nawet wówczas, gdy momenty ze statyki są zerowe, występuje moment od założonej imperfekcji).

Przekroje wielogałęziowe (blisko- i dalekogałęziowe) pamiętane są w pliku projektu jako zwykły dotychczasowy przekrój złożony z dwóch lub czterech głównych gałęzi (pasów), a dodatkowo dla takiego przekroju w jego definicji pamiętana jest parametryczna struktura połączeń podłużnych gałęzi w postaci typu złożenia, rozstawu i wymiarów przewiązek, zaś
w przypadku połączeń kratowych w postaci typu skratowania, przekrojów słupków i krzyżulców oraz rozstawu sekcji powtarzalnej. Widoki 3D poszczególnych prętów o przekrojach wielogałęziowych tworzone są poglądowo na podstawie powyższych danych i kilku prostych reguł dotyczących sposobu rozkładu powtarzalnych sekcji na długości pręta
i pozostawionych końcówek.


R3D3-EuroŻelbet to moduł rozszerzający funkcjonalność R3D3-Rama 3D o funkcje wymiarujące prętowe elementy żelbetowe według PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków: wrzesień 2008. Obsługuje przekroje prostokątne, okrągłe, kątowe, ceowe, teowe, dwuteowe i zetowe.

Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji żelbetowych w następujących trybach:

 • Wymiarowanie indywidualne pojedynczych prętów na podstawie wybranej definicji typu wymiarowania.
 • Wymiarowanie indywidualne pojedynczych elementów, złożonych z kilku prętów ciągłych i współliniowych, o takim samym przekroju, na podstawie wybranej definicji typu wymiarowania.
 • Wymiarowanie zbiorcze całego układu złożonego z prętów i zdefiniowanych elementów wymiarowych,
  na podstawie definicji typu wymiarowania przypisanej do grup prętów i elementów wymiarowych.


R3D3-EuroStopa rozszerza funkcjonalność programu R3D3-Rama 3D w zakresie projektowania fundamentów bezpośrednich według normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7, w złożonym stanie obciążenia. Moduł w obliczeniach uwzględnia piezometryczny poziom wody gruntowej. Pozwala na uwzględnienie dodatkowych mimośrodów w usytuowaniu oddziaływań na fundamencie oraz na obliczenie podatności pionowej podpory (współczynnik Winklera), charakteryzuje się ergonomicznością i prostotą obsługi.

W ogólnym przypadku program może wykonać następujące obliczenia i sprawdzenia:

 • Sprawdzenie nośności gruntu w dwóch kierunkach, w poziomie posadowienia i na stropie każdej warstwy gruntu dla wszystkich schematów obciążeń, zgodnie z PN PN-EN 1997-1 Eurokod 7.
 • Sprawdzenie warunku normowego dotyczącego wielkości mimośrodu.
 • Wymiarowanie bloku fundamentu na zginanie wywołane odporem gruntu liczone dla ekstremalnych naprężeń
  w kierunku x i y (według PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2) wraz ze sprawdzeniem warunków konstrukcyjnych na zbrojenie minimalne i odpowiednim doborem prętów.
 • Sprawdzenie stateczności na obrót dla kolejnych schematów obciążeń.
 • Obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego bloku fundamentu na podłożu warstwowym dla wszystkich schematów obciążeń metodą naprężeń (zgodną z Eurokodem) zawartą w PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
 • Dla stopy kielichowej wykonuje wymiarowanie zbrojenia poziomego i pionowego kielicha wraz z odpowiednim doborem prętów.


UWAGA:

Zakup tego promocyjnego produktu nie upoważnia do dodatkowego rabatu dla stałych klientów.

Chcesz uzyskać więcej informacji o systemie rabatowym kliknij: więcej informacji o systemie rabatowym

ZOBACZ JAK PRACUJE SIĘ Z PROGRAMEM, WIĘCEJ FILMÓW ZNAJDZIESZ W NASZYM KANALE YouTube.

linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-6500 lub AMD Ryzen 5),
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej),
 • 12 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • karta graficzna: dla podstawowego widoku 3D kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM,
  dla zaawansowanego widoku 3D kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM,
 • system: Windows 10 PL (zalecany Windows 10 PL 64-bit).

WYMAGANIA

Do działania programu INTERsoft ArCADia RAMA wymagany jest:

SKU: 888
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie INTERsoft ArCADia RAMA polecamy również.Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<