Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z SYSTEMEM RABATOWYM.  

R3D3-Rama 3D 17

Program R3D3-Rama 3D 17
Program R3D3-Rama 3D 17
32-bit i 64-bit64-bit
Cena: 
netto: 3670,00 zł 
brutto: 4514,10 zł 
Produkt dostępny w subskrypcji INTERsoft-PARTNER
linia

Czym jest program R3D3-Rama 3D 17?

R3D3-Rama 3D jest programem będącym częścią systemu ArCADia, który umożliwia modelowanie i liczenie dowolnych płaskich i przestrzennych układów prętowych według norm polskich PN i eurokodowych PN-EN. Oprócz podstawowych funkcji, użytkownik ma możliwość modelowania cięgien, mimośrodów, obciążeń ruchomych, powierzchniowych i imperfekcji oraz obliczeń według teorii II rzędu. Istnieje także możliwość rozbudowy programu o moduły wymiarujące elementy stalowe, żelbetowe i drewniane oraz liczenie połączeń stalowych za pomocą zewnętrznego programu EUROZŁĄCZA. Dodatkowo program R3D3-Rama 3D pozwala na wymianę danych dotyczących geometrii modelu i przekrojów w formacie DXF z innymi aplikacjami typu CAD, a także możliwość przenoszenia modelu prętowego z widoku konstrukcyjnego programu ArCADia BIM.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, analogicznemu do programów CAD (punkty przyciągania, śledzenie, praca na podrysach), program umożliwia szybkie wprowadzanie płaskich i przestrzennych układów prętowych dużych struktur 2D i 3D, zawierających setki prętów i węzłów. Dodatkowo R3D3-Rama 3D udostępnia projektantowi generatory podstawowych układów konstrukcji, a także funkcje ukrywania, grupowania i widokowania elementów modelu. To wszystko pozwala na łatwe wprowadzanie i liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe itp.

Możliwości programu R3D3-Rama 3D

Wprowadzanie i edycja danych

 • Precyzyjne zadawanie współrzędnych elementów prętowych względnych w układzie kartezjańskim i biegunowym.
 • Opcje cofania i przywracanie wprowadzonych zmian.
 • Praca ze zdefiniowanymi w modelu widokami umożliwiającymi pracę na fragmentach modelu.
 • Zaawansowane funkcje śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne).
 • Filtrowanie i selekcja poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Wprowadzanie linii wymiarowych do modelu 3D.
 • Możliwość ustawienia stałej numeracji dla prętów i węzłów modelu.
 • Dodawania komentarzy do poszczególnych elementów modelu.
 • Identyfikacja obciążeń powielonych, z możliwością ich usuwania lub scalania.
 • Możliwość zadawania obciążeń naciągiem (sprężenie).
 • Zadawanie sił skupionych w węzłach, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Praca z widokami na rzucie prostokątnym lub w perspektywie.
 • Punkty przyciągania do węzłów, punktów środkowych, prostopadłych, bliskich, przecięcia prętów i przyłożenia obciążenia oraz punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
 • Możliwość dodawania elementów w trybie „orto” na jednej z płaszczyzn głównych lub w trybie przestrzennym.
 • Możliwość włączenia podglądu przekroju wprowadzanego pręta, w trakcie jego wprowadzania.
 • Funkcje grupowych modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Narzędzia do edycji danych wzorowane na aplikacjach CAD, takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie, odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, obracanie, odbicia lustrzane, rzutowanie współrzędnych węzłów.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Podział i scalanie pręta z zachowaniem obciążeń.
 • Ustawianie, obracanie i zmiana kierunku układu lokalnego pręta.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych oraz możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile.
 • Tworzenie przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie i przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Parametryczne generatory konstrukcji: przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.
 • Możliwość definiowania prętów typu cięgno i prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Ukrywanie części struktury projektu na etapie edycji danych i przeglądania wyników.
 • Możliwość oczyszczania i weryfikacji utworzonego modelu projektu.
 • [Nowość] Możliwość pracy na renderowanym lub przezroczystym modelu prętowym 3D.
 • [Nowość] Edytowalna struktura „drzewa podrysów” widoczna w drzewie projektu.
 • [Nowość] Zadawanie obciążeń na rzut pręta.
 • [Nowość] Możliwość edycji zadanych mimośrodów.
 • [Nowość] Podział pręta węzłami na dowolną liczbę części.
 • [Nowość] Monitorowanie wykorzystania pamięci.

Komunikacja

 • Wczytywanie geometrii przekroju pręta z pliku DXF.
 • Import płaskich i przestrzennych plików DXF jako układ prętowy lub podrys (z możliwością edycji).
 • Eksport modelu prętowego do pliku DXF.
 • Wczytywanie podrysów dachów z systemu ArCADia wraz z automatycznym generowaniem konstrukcji połaci dachowych.
 • [Nowość] Przekazywanie widoku konstrukcyjnego 3D utworzonego na podstawie przestrzennego modelu architektonicznego systemu ArCADia do programu R3D3-Rama 3D. Elementy prętowe przekazywane są wraz z materiałem i przekrojem pręta, a pozostałe elementy modelu architektonicznego przekazywane w postaci renderowanego lub półprzezroczystego widoku 3D oraz aktywnych podrysów.

Obliczenia

 • Kalkulator współczynnika pełzania w definicji typu wymiarowania do modułu EuroŻelbet.
 • Kalkulator współczynników wyboczenia słupów opracowany na podstawie procedur Access Steel - SN008a-PL-EU (Informacji uzupełniających do procedur projektowania wg Eurokodów).
 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni wg zaleceń Eurokodu.
 • Obliczenia prętów o stałym i zmiennym przekroju pręta na długości.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
 • Dostępne typy zadawanych obciążeń: siły i momenty skupione, obciążenia ciągłe, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie i obroty podpór.
 • Możliwość zadawania obciążeń powierzchniowych.
 • Definiowanie grup obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla grup obciążeń ruchomych.
 • Definiowanie wzajemnych zależności między grupami obciążeń zmiennych (z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności), wykorzystywane przy budowaniu obwiedni .
 • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
 • Wyznaczanie pełnej obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup obciążeń, sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Wyznaczanie wykresu naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych, w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Gradientowe mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnych przekrojach prętów.
 • Obliczenia według teorii II rzędu.
 • [Nowość] Kalkulatory obciążeń klimatycznych według norm PN i PN-EN, z opcją przekazywania wartości obciążeń.

Wyniki i raporty

 • Tworzenie raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
 • Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, sumy grup obciążeń, zdefiniowanej kombinacji oraz automatycznej obwiedni są dostępne na ekranie graficznym lub w postaci raportu.
 • Możliwość wizualizacji schematu statycznego budującego wskazane ekstremum obwiedni.
 • Tworzenie raportu z aktualnego widoku ekranu graficznego układu wraz z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń, przemieszczeń lub wynikami wymiarowania zbiorczego.
 • Wizualizacja deformacji układu.
 • Szybki podgląd struktury w widoku 3D pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
 • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych.
 • Funkcja wyświetlania i wygaszania na ekranie graficznym sił wewnętrznych, naprężeń lub przemieszczeń, dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika.
 • Możliwość wykonywania raportów przemieszczeń węzłów w układzie globalnym dla grup obciążeń, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji użytkownika.
 • [Nowość] Wyświetlanie obrazu graficznego macierzy sztywności.

Wymiarowanie


ZOBACZ JAK PRACUJE SIĘ Z PROGRAMEM, WIĘCEJ FILMÓW ZNAJDZIESZ W NASZYM KANALE YouTube.

linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5-6500)
 • 3 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
 • 5 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)
SKU: 409
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie R3D3-Rama 3D 17 polecamy również.

Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<