Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

Pakiet Konstruktor - Geotechnika

Program Pakiet Konstruktor - Geotechnika
Program Pakiet Konstruktor - Geotechnika
32-bit
Cena katalogowa: 
netto: 3510,00 zł 
brutto: 4317,30 zł 
Rabat na program CAD Pakiet Konstruktor - Geotechnika w sklepie INTERsoft
Cena po rabacie: 
netto: 1250,00 zł 
brutto: 1537,50 zł 
Licencja wieczysta
linia

Czym jest program Pakiet Konstruktor - Geotechnika?

Jest to zestaw modułów geotechnicznych przeznaczony do projektowania odpowiednich wzmocnień, zabezpieczeń
i posadowień pośrednich usytuowanych w ośrodku gruntowym o strukturze warstwowej. Moduły opracowane zostały
na podstawie norm PN.

Pakiet składa się z następujących programów (w nawiasie podano ceny katalogowe netto modułów przy zakupie pojedynczo poza pakietem):
 • Konstruktor – Moduł zarządzający + Obciążenia Eurokod PN-EN (180,00 zł)
 • Konstruktor – Grupa fundamentów (780,00 zł)
 • Konstruktor – Pale (520,00 zł)
 • Konstruktor – Ściana oporowa (840,00 zł)
 • Konstruktor – Ściana oporowa DXF (320,00)
 • Konstruktor – Ścianka szczelna (870,00)

Konstruktor jest modułowym systemem wspomagającym pracę projektanta konstrukcji. Obecny na rynku od 2000 r. i systematycznie modyfikowany oraz poszerzany o coraz to nowe moduły system stał się najczęściej wykorzystywanym przez polskich konstruktorów budowlanych programem komputerowym.

Główny moduł programu Konstruktor przeznaczony jest do zarządzania projektami, nadzoru nad ich strukturą oraz archiwizacji wykonanych obliczeń. Dodatkowo odpowiada on za przekazywanie danych i wyników między poszczególnymi elementami systemu. W skład programu wchodzą elementy do przeglądania i drukowania wyników obliczeń z poszczególnych modułów systemu. Program wyposażono w funkcje optymalizacji wydruku oraz narzędzia przeszukiwania w postaci "drzewa projektu". Integralnym elementem programu jest moduł Obciążenia przeznaczony do budowania tabelarycznych zestawień obciążeń z wykorzystaniem podstawowych norm obciążeniowych (wiatr, śnieg, obciążenia stałe i zmienne). Moduł ten pozwala na wykorzystanie wyników zestawień w innych programach obliczeniowych systemu.

Moduł podstawowy + Obciążenia Eurokod PN-EN

 • Podstawowy moduł systemu, konieczny przy pierwszym zakupie dowolnego innego modułu.
 • Program do wykonywania dowolnych zestawień obciążeń.
 • Zawiera moduły do wyznaczania obciążeń stałych, zmiennych, śniegiem, oblodzeniem, wiatrem oraz pojazdami według norm PN.
 • Zawiera moduły do wyznaczania obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem i wiatrem według najnowszych norm eurokodowych PN-EN, a także odpowiadających im współczynników obciążenia.

Grupa fundamentów
Moduł służy do analizy naprężeń dla uwarstwionego podłoża gruntowego, sprawdzania wielkości osiadań oraz przechyłu poszczególnych fundamentów i całego obiektu, z uwzględnieniem wzajemnych wpływów wielu sąsiednich różnie obciążonych fundamentów i dodatkowych obciążeń przyłożonych na podłoże. Program pozwala na definiowanie zróżnicowanego uwarstwienia gruntu pod poszczególnymi fundamentami i prowadzenie analizy w dowolnie zdefiniowanym punkcie przestrzeni gruntowej (np. również poza miejscami usytuowania fundamentów). Zawiera generator podłoża warstwowego oraz generator obciążeń fundamentów.

Podstawowe możliwości modułu Grupa fundamentów:

 • Sprawdzanie naprężeń i osiadania dla grupy fundamentów.
 • Możliwość sprawdzenia rozkładu naprężeń pod każdym z fundamentów z uwzględnieniem obciążeń od pozostałych fundamentów i naziomu.
 • Możliwość sprawdzenia osiadań pod każdym z fundamentów z uwzględnieniem obciążeń od pozostałych fundamentów i naziomu.

Pale
Moduł wykonuje obliczania nośności posadowień pośrednich wykonanych za pośrednictwem kilku typów pali wierconych lub wbijanych, rozstawionych w układzie prostym lub przemiennym. Program umożliwia projektowanie palowania w jednorodnym podłożu warstwowym, z uwzględnieniem wielu zestawów obciążeń. Zawiera generator rozkładu pali pod fundamentem.

Podstawowe możliwości modułu Pale:

 • Sprawdzanie nośności fundamentów blokowych i płytowych posadowionych za pośrednictwem układu pali prostych wg PN-83/B-02482.
 • Dowolne uwarstwienie gruntu.
 • Sprawdzanie pali wciskanych i wyciąganych.

Ściana oporowa
Moduł służy do sprawdzania nośności gruntu w poziomie posadowienia i na poszczególnych warstwach, naprężeń pod ścianką, przechylenia korony ściany, wymiarowania ściany i podstawy na zginanie, sprawdzania stateczności ogólnej i lokalnej oraz analizy osiadań żelbetowych ścian oporowych z uwzględnieniem uwarstwienia gruntu, nachylenia skarpy i wielu typów dodatkowych obciążeń zewnętrznych (naziomu dołem i górą, obciążenia ciągłego i odcinkowego, poziomych i pionowych sił skupionych). Moduł umożliwia dodatkowe wprowadzenie pochylenia podstawy ściany lub dołożenie ostrogi. Przy sprawdzaniu stateczności ogólnej program wyznacza punkt obrotu i najbardziej niekorzystny łuk poślizgu.

Podstawowe możliwości modułu Ściana oporowa:

 • Projektowanie żelbetowych ścian oporowych kątowych wg PN-B-03264:2002.
 • Sprawdzenie nośności gruntu zgodnie z normą PN-81/B-03020.
 • Sprawdzenie stateczności na obrót/przesuw i ogólnej.

Rysunki DXF - Ściana oporowa
Moduł jest rozszerzeniem dla modułu Ściana oporowa. Dzięki niemu użytkownik ma możliwość automatycznego otrzymania rysunku wykonawczego w formacie DXF. Pozwala ona na wykonanie, na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego ścian oporowych o liniowo zmiennym przekroju ściany i podstawy (sprawdzenie nośności odbywa się w kilku przekrojach). Rysunek zawiera: przekrój projektowanej ściany oporowej z rozłożonym zbrojeniem, „wyrzucone” zbrojenie ściany i podstawy z uwzględnieniem jego zróżnicowania w poszczególnych przekrojach, wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania.

Podstawowe możliwości modułu Rysunki DXF - Ściana oporowa:

 • Wykonywanie rysunków konstrukcyjnych w formacie DXF.

Ścianka szczelna
Moduł przeznaczony jest do obliczeń statycznych i sprawdzania nośności podstawowych typów grodzic stalowych zabitych w gruncie uwarstwionym.

Podstawowe możliwości modułu Ścianka szczelna:

 • Obliczenia statyczne i sprawdzanie nośności podstawowych typów grodzic stalowych zabitych w gruncie.
 • Ustalanie potrzebnej głębokości zabicia ścianki.
 • Wykresy parcia, odporu, sił tnących i momentów.
 • Trzy schematy statyczne ścianki.UWAGA:

Zakup tego promocyjnego produktu nie upoważnia do dodatkowego rabatu dla stałych klientów.

Chcesz uzyskać więcej informacji o systemie rabatowym kliknij: więcej informacji o systemie rabatowym

Dlaczego warto kupić Pakiet Konstruktor - Geotechnika ?

 • Programy pakietu należą do modułowego systemu Konstruktor, w którego skład wchodzą 34 moduły z zakresu projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych oraz fizyki budowli, wraz ze szkicami DXF.
 • Modułowość systemu pozwala na stopniowe i elastyczne rozbudowywanie oprogramowania zgodnie z potrzebami projektanta i bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów.
 • Możliwa jest wymiana danych pomiędzy modułami.
 • Program posiada szerokie wsparcie techniczne i obszerny podręcznik użytkownika.
 • Konstruktor jest obecny na rynku od ponad 20 lat, stając się w tym okresie programem docenionym przez tysiące inżynierów budownictwa licznymi pozytywnymi opiniami oraz nagrodami.
linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 (zalecany klasy Intel Core i7),
 • 4 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej),
 • 4 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • system: Windows 10 PL, Windows 8.1 PL lub Windows 7 PL (zalecany Windows 10 PL 64-bit).
SKU: 880
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie Pakiet Konstruktor - Geotechnika polecamy również.Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<