Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

ArCADia-ARCHITEKTURA 9 - licencja roczna

Program ArCADia-ARCHITEKTURA 9 - licencja roczna
Program ArCADia-ARCHITEKTURA 9 - licencja roczna
lic.siec64-bit
 
 
 
 
Cena:  
netto: 538,00 zł 
brutto: 661,74 zł 
Licencja roczna
Dostępny w licencji bezterminowa
linia

Czym jest program ArCADia-ARCHITEKTURA 9 - licencja roczna?

ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia, oparty na technologii BIM (Building Information Modeling). Moduł pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Przeznaczony jest przede wszystkim dla architektów oraz wszystkich osób, które zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku.

ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne oraz opcje przyspieszające tworzenie dokumentacji, m.in.: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy zestawienia. Dzięki zastosowaniu technologii BIM projektant, wykonując projekt architektoniczny, automatycznie otrzymuje cyfrowy model budynku, dlatego cały czas może kontrolować proces projektowania na interaktywnym podglądzie 3D.


ArCADia-ARCHITEKTURA jest modułem rozszerzającym możliwości programu ArCADia BIM o zaawansowane funkcje architektoniczne, co oznacza, że część opcji modelowania budynku znajduje się w module głównym:

ArCADia BIM LT

ArCADia BIM

ArCADia BIM PLUS

Zaawansowane możliwości modułu ArCADia-ARCHITEKTURA

ŚCIANY

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jedno- bądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.

OKNA I DRZWI SKRYPTOWE

 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem itp.) z możliwością zadawania dodatkowego podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu
  w ścianie w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi specjalnych, np. łukowych, z doświetleniem górnym lub bocznym, obrotowych, przesuwnych, wahadłowych, ewakuacyjnych itp.

OTWORY W ŚCIANIE

 • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości).
 • Możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.

STROPY

 • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
 • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.
 • Wprowadzanie podłogi na gruncie do pomieszczeń najniższej kondygnacji.

SUFITY PODWIESZANE

 • Wprowadzanie sufitów podwieszanych o dowolnym kształcie lub automatycznie dostosowujących się do danego pomieszczenia. Sufit może być wykończony płytą lub składać się z zadanych modułów wyznaczonych przez rozstaw łat i paneli umieszczonych między nimi.
 • Wprowadzanie dowolnego sufitu podwieszanego poszczególnymi elementami: łatami głównymi i nośnymi, stelażem zewnętrznym i wykończeniem otworów, panelami i wieszakami.

ELEMENTY PRĘTOWE

 • Wprowadzanie słupów stalowych pionowych i pochylonych.
 • Wprowadzanie poziomego elementu stalowego.
 • Wprowadzanie szkieletu konstrukcji prętowej z pliku .f3d, który jest widziany jako jeden element, ale może być rozbity i widziany jako pojedynczy element prętowy (przesuwany i edytowany pojedynczo).
 • Multiwstawianie elementów prętowych z definicją ilości, rozstawu i kierunku wprowadzenia.

SCHODY

 • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
 • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.

BALUSTRADY

 • Wprowadzanie balustrad na tarasach i schodach poprzez wrysowanie ich na rzucie.
 • Automatyczne wprowadzanie balustrady na schodach.

DACHY

 • Dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
 • Wprowadzanie otworów w dachu.
 • Wprowadzanie konstrukcji drewnianej z programu ArCADia-RAMA (połacie dachowe eksportowane do programu ArCADia-RAMA są tam obliczane konstrukcyjnie, a wprowadzona więźba trafia z powrotem do ArCADii-ARCHITEKTURY).
 • Wprowadzanie wyłazów dachowych.
 • Automatyczne lub ręczne wprowadzanie rynien dachowych.
 • Wprowadzanie rur spustowych automatycznie wykrywających rynny i poziom terenu.
 • Automatyczne lub ręczne wstawianie gąsiorów dachowych.
 • Wprowadzanie nasadek kominowych wentylacyjnych i spalinowych.
 • Wstawianie barier śniegowych: płotków, rozbijaczy lub stoperów.
 • Możliwość zdefiniowania typu dachu przed wstawieniem.
 • Możliwość wstawienia kolektora słonecznego na połaci dachu.

Modelowanie więźby dachowej przy użyciu programu ArCADia BIM 14 i ArCADia-ARCHITEKTURA i bezpłatnej funkcjonalności ArCADia–RAMA 19

FUNDAMENTY

 • Wprowadzanie na rzut ław oraz stóp fundamentowych.
 • Domyślnie ławy fundamentowe wprowadzane są wraz ze ścianami, a stopy fundamentowe wraz ze słupami monolitycznymi.

NASŁONECZNIENIE I ZACIENIANIE

 • Możliwość stworzenia raportu długości czasu nasłonecznienia wszystkich lub wybranych pomieszczeń w budynku.
 • Możliwość pokazania zacieniania budynków przez stworzenie wykonanego dowolną kamerą z listy filmu obrazującego przejście cienia w wyznaczonym dniu lub dniach.

BRYŁA

 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola itp.
 • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciąg lub belka, z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
 • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.
 • Edycja bryły poprzez podziały i dowolne otwory.

PRZEKROJE

 • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w widoku przekroju.
 • Definiowanie przekroju schodkowego o dowolnej liczbie załamań.
 • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian)
  w przestrzeni stropu.
 • Nadproża widoczne na przekroju wstawiane automatycznie wraz ze stolarką i otworami.
 • Możliwość odświeżania przekroju automatycznie lub ręcznie dla przyspieszenia pracy nad projektem.
 • Możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżera projektu.
 • Możliwość pokazania obiektów 3D na przekroju. Obiekty są domyślnie wyłączone, zmiana dostępna jest z okna Menadżera projektu po włączeniu żarówki grupy.

RENDERING

 • Definiowanie materiałów dla każdego elementu w jego własnościach.
 • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni itp.).
 • Rendering definiowany dla plenerów i wnętrz (Photon mapping).
 • Okno Renderingu jest niezależne od programu ArCADia, co umożliwia kontynuowanie prac nad projektem podczas obliczeń wizualizacji.
 • Możliwości renderingu w różnych widokach: słonecznym i nocnym.
 • Multirendering, czyli zapis widoków ze zdefiniowanych kamer.
 • Zapis widoku budynku z renderingiem jako pojedynczej sceny lub z wybranych kamer zdefiniowanych w programie.
 • Możliwość wyłączenia komputera po multizapisie renderingu z kamer wprowadzonych do projektu.
 • Linijka słońca z ustawieniem daty i godziny oraz wyrenderowaniem sceny w interesujących nas dniach.

ELEMENTY OPISUJĄCE

 • Wymiarowanie:
  • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
  • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
  • Wymiarowanie kątowe i promieniowe ścian.
  • Wymiarowanie pokazujące długości ścian łukowych.
  • Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju.
  • Możliwość wprowadzenia opisu elementu (dachu, stropu, ściany) zarówno na rzucie, jak i na przekroju. Pełna modyfikacja elementów wykazu, dodawanie i odejmowanie materiałów oraz zmiany w istniejących materiałach.
  • Automatyczne opisywanie konstrukcji więźby dachowej, numerowanie elementów z pokazaniem wielkości przekroju i długości elementu.
 • Zestawienia
  • Automatycznie tworzone zestawienia drewna z konstrukcji dachu wprowadzonej w programie ArCADia-RAMA.
  • Zliczanie powierzchni i kubatur. Zestawienie automatycznie zliczające powierzchnie: zabudowy, netto i brutto kondygnacji, konstrukcji, a także kubaturę budynku. W wykazie znajdą się także minimalne wielkości działki
   i dane dachu, czyli nachylenie i wysokość kalenicy.
  • Zestawienie powierzchni dachów, w którym prócz przedstawienia schematu dachu i wyliczenia wielkości
   i nachylenia połaci będą także długości okapów, naroży, koszy, kalenic i krawędzi szczytowych.
  • Automatyczne zestawienie akcesoriów dachowych: długości rynien, gąsiorów i rur spustowych, ilości denek
   i łączników dla rur i gąsiorów, ilości nasadek kominowych i barier śniegowych. Możliwość wyboru elementów, które mają się znaleźć w wykazie.
  • Zestawienie materiałów dachowych.
  • Zestawienia materiałów użytych w projekcie obiektów systemu ArCADia BIM. Zliczanie ilości sztuk np. cegieł, z możliwością wybrania opakowania (palety, paczki, rolki), możliwość wybrania elementów, dla których wykaz jest wstawiony. Eksport pojedynczej tabeli wykazu lub kilku jednocześnie w jednym pliku.
  • Zestawienie wstawionych elementów prętowych, zarówno tych definiowanych w projekcie, jak
   i zaimportowanych z programu ArCADia-RAMA.
  • Zestawienia elementów sufitów podwieszanych: oddzielnie stelaża, paneli oraz wieszaków.
 • Róża wiatrów
  • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
  • Róża wiatrów uzależniona jest od linijki słońca, podawane są współrzędne położenia projektu lub wskazywane jest miasto na liście, dzięki czemu rendering jest obliczany we wskazanej lokalizacji i danych czasowych.

KOMUNIKACJA Z INNYMI SYSTEMAMI

 • Obiektowa wymiana danych z programem ArCon (przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku wraz
  z obiektami 3D z programu ArCon i zapisaniem ich do biblioteki programu ArCADia).
 • Eksport podrysu projektu do ArCADia-RAMA, możliwość przeniesienia wszystkich dachów projektu jednocześnie wraz ze wszystkimi osiami modularnymi łączonymi w jedną siatkę.
 • Import szkieletu konstrukcji z pliku .f3d pochodzącego z programu ArCADia-RAMA.
 • Eksport projektu (ze wszystkimi materiałami i teksturami) do formatu OBJ.

Zobacz jak pracuje sie z programem, więcej filmów znajdziesz na naszym KANALE YouTube.

Webinarium: ArCADia BIM 14 - rozszerzona funkcjonalność modułu ArCADia-ARCHITEKTURA 9

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-6500 lub AMD Ryzen 5),
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej),
 • 8 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • karta graficzna: dla podstawowego widoku 3D kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM,
  dla zaawansowanego widoku 3D kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM,
 • system: Windows 10, Windows 8.1 PL lub Windows 7 SP1 PL (zalecany Windows 10 64-bit).

WYMAGANIA

Warunki aktualizacji

 • licencja roczna nie obejmuje przejścia na kolejną wersję oprogramowania, natomiast zawiera bezpłatny dostęp do wszystkich poprawek/aktualizacji, wydawanych dla tej wersji programu.

Do działania programu ArCADia-ARCHITEKTURA 9 - licencja roczna wymagany jest:

 • program ArCADia BIM LT 14 lub ArCADia BIM 14 lub ArCADia BIM PLUS 14.

Klienci posiadający program:

 • ArCADia-3D MAKER powinni zamówić aktualizację do wersji 2.
 • ArCADia-ARCHITEKTURA powinni zamówić aktualizację do wersji 9.
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE powinni zamówić aktualizację do wersji 3.
 • ArCADia-IFC powinni zamówić aktualizację do ArCADia-IFC RVT 2.
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE powinni zamówić aktualizację do wersji 2.
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS powinni zamówić aktualizację do wersji 2.
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE powinni zamówić aktualizację do wersji 2.
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE powinni zamówić aktualizację do wersji 2.
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE powinni zamówić aktualizację do wersji 2.
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE powinni zamówić aktualizację do wersji 2.
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE powinni zamówić aktualizację do wersji 2.
 • ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE powinni zamówić aktualizację do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE powinni zamówić aktualizację do wersji 2.


UWAGA:

Zakup tego produktu nie upoważnia do dodatkowego rabatu dla stałych klientów.

Chcesz uzyskać więcej informacji o systemie rabatowym kliknij: więcej informacji o systemie rabatowym

SKU: 870
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie ArCADia-ARCHITEKTURA 9 - licencja roczna polecamy również.

Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<