Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

ArCADia BIM 14 + ArCADia-ARCHITEKTURA 9

Program ArCADia BIM 14 + ArCADia-ARCHITEKTURA 9
Program ArCADia BIM 14 + ArCADia-ARCHITEKTURA 9
lic.siec64-bit
Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki wynosiła: 
netto: 7520,00 zł 
brutto: 9249,60 zł 
Rabat na program CAD ArCADia BIM 14 + ArCADia-ARCHITEKTURA 9 w sklepie INTERsoft
Cena zakupu:  
netto: 3008,00 zł 
brutto: 3699,84 zł 
Licencja wieczysta
linia

Czym jest program ArCADia BIM 14 + ArCADia-ARCHITEKTURA 9?

Jest to zestaw programów dedykowany dla architektów, umożliwiający wykonywanie zaawansowanych projektów architektonicznych zgodnie z technologią BIM, gwarantujący wsparcie dla formatu DWG, IFC i RVT. Składa się on z następujących programów:
 • ArCADia BIM 14 – moduł główny systemu ArCADia, składający się z podstawowych narzędzi systemu, funkcji tworzących model architektoniczny i konstrukcyjny, funkcji rysujących instalacje wewnętrzne oraz z zaawansowanego silnika rysującego CAD.
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9 - moduł branżowy systemu ArCADia pozwalający na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Program zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne oraz opcje przyspieszające tworzenie dokumentacji, m.in.: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy zestawienia. Dzięki zastosowaniu technologii BIM projektant, wykonując projekt architektoniczny, automatycznie otrzymuje cyfrowy model budynku, co pozwala mu na ciągłą kontrolę procesu projektowania na interaktywnym podglądzie 3D.

Podstawowe narzędzia systemu

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Wprowadzanie elementów takich jak ściana, rura itp. za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.
 • Pokazywanie elementów rysowanych na rzucie lub w widoku 3D renderowanym w czasie rzeczywistym (wizualizacja z wykorzystaniem silnika do gier 3D).
 • Rozszerzone możliwości Opisu elementów.
 • Tworzenie trójwymiarowego projektu CAD.
 • Definiowanie poziomu szczegółowości dla poszczególnych widoków.
 • Nowy poziom szczegółowości używany głównie w elementach instalacji.
 • Zmiany w tworzeniu rzutu kondygnacji ułatwiające rysowanie instalacji.
 • Dodatkowe opcje obiektów animowanych: obrót obiektu, modyfikacje zadanej ścieżki, łatwiejsze wprowadzanie i zmiany wysokości położenia oraz możliwość wyłączenia w widoku 3D.
 • Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Smart TOP 10), które automatycznie zapamiętują się w trakcie pracy nad projektem, tworząc spersonalizowaną paletę narzędzi.
 • Możliwość porównania dwóch wersji projektu stworzonego jako model systemu ArCADia w zakresie nowych
  i zmodyfikowanych elementów systemu.
 • Możliwość scalenia modelu budynku z projektu architektonicznego z modelami projektowymi instalacji w celu stworzenia jednego kompletnego modelu projektu budowlanego.
 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich lub pojedynczych elementów systemu ArCADia na rzucie, w widoku 3D
  i czytelnej liście.
 • Wbudowana biblioteka umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D i obiekty 3D.
 • Biblioteka obiektów animowanych.
 • Animacja słońca i wybór zachmurzenia sceny w trybie zaawansowanym widoku 3D.
 • Możliwość zapisu obchodu projektu z trybu zaawansowanego widoku 3D w formacie MP4.
 • Biblioteka tekstur PBR, w której można definiować własne powierzchnie i zapisywać je do wykorzystania
  w kolejnych projektach.
 • Tworzenie i wprowadzanie tabelek rysunkowych z możliwością zapisu do biblioteki programu.
 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.) w szablonie projektu.
 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów, z możliwością rozbudowy.
 • Opcje pomocnicze (linie pionowe, poziome, równoległe itp.) umieszczane w specjalnej grupie (na własnej warstwie)
  i łatwo dostępne z lewego paska narzędzi.
 • Możliwości wprowadzania wymiarowania liniowego i kątowego.
 • Opcje pomiaru długości, pola i obwodu.
 • Zmiany w instalacji programu: od teraz biblioteki powierzchni i obiektów 3D pobierane są jako oddzielne instalacje, a użytkownik może zadecydować samodzielnie, czy je pobiera czy nie.
 • Zmiana licencjonowania programu; wprowadzenie licencji sieciowych.
 • Zmiany w programie mające na celu poprawę wyświetlania okien systemu ArCADia na monitorach 4K.
 • Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Praca w natywnym formacie DWG 2018.

 • Wybór zdefiniowanych lub zadawanie dowolnych ścian wielowarstwowych.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach
  PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Nowa operacja wprowadzania pojedynczej ściany krawędzią.
 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny.
 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Automatyczne tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych, z zadawaniem nazw, funkcji, temperatury i zapotrzebowania na oświetlenie.
 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Wprowadzanie automatycznych stropów na zamkniętym obrysie ścian zewnętrznych.
 • Tworzenie kondygnacji z możliwością kopiowania wybranych elementów.
 • Wprowadzanie automatycznego dachu na zamkniętym obrysie ścian zewnętrznych.
 • Wprowadzanie okien dachowych i facjatek (lukarn).
 • Wstawianie zestawień stolarki oraz wykazów pomieszczeń.


Funkcjonalność modułu ArCADia-ARCHITEKTURA.

ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia, rozszerzający funkcjonalność podstawowej aplikacji ArCADi BIM 14 o specjalistyczne funkcje architektoniczne oraz opcje przyspieszające tworzenie dokumentacji, m.in.: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy zestawienia. Dzięki zastosowaniu technologii BIM projektant wykonując projekt architektoniczny otrzymuje automatycznie cyfrowy model budynku, który pozwala mu lepiej kontrolować proces projektowania na interaktywnym podglądzie 3D.

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jedno- lub wielowarstwowych, ścian wirtualnych i ław fundamentowych.
 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem itp.) z możliwością zadawania dodatkowego podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinanie w ścianie wyłącznie otworu w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi specjalnych, np. łukowych, z doświetleniem górnym lub bocznym, obrotowych, przesuwnych, wahadłowych, ewakuacyjnych itp.
 • Wprowadzanie otworów i wnęk.
 • Dowolne wprowadzanie stropów i podłóg na gruncie.
 • Wprowadzanie sufitów podwieszanych o dowolnym kształcie lub automatycznie dostosowujących się do danego pomieszczenia.
 • Wprowadzenie elementów stalowych pionowych, poziomych i pochylonych.
 • Wprowadzenie z pliku F3D szkieletu konstrukcji prętowej, który jest widziany jako jeden element, ale może być rozbity i widziany jako pojedynczy element prętowy (przesuwany i edytowany pojedynczo).
 • Tworzenie schodów krętych oraz ramp/pochylni.
 • Wprowadzanie balustrad na tarasach i schodach poprzez wrysowanie ich na rzucie.
 • Dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
 • Wprowadzanie konstrukcji drewnianej z programu ArCADia-RAMA (w wersji R3D3-Rama 3D). Połacie dachowe eksportowane do programu ArCADia-RAMA są tam obliczane konstrukcyjnie, a wprowadzona więźba trafia
  z powrotem do ArCADii-ARCHITEKTURY.
 • Wprowadzanie akcesoriów dachowych: wyłazów, rynien, rur spustowych, gąsiorów itp. elementów.
 • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.
 • Możliwość stworzenia raportu długości czasu nasłonecznienia wszystkich lub wybranych pomieszczeń w budynku.
 • Możliwość pokazania zacieniania budynków przez stworzenie filmu wykonanego dowolną kamerą z listy, obrazującego przejście cienia w wyznaczonym dniu lub dniach.
 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola itp. element.
 • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia (także schodkowego) budynku z możliwością definiowania elementów widocznych na przekroju.
 • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni itp.).
 • Automatyczne i ręczne wymiarowanie projektowanego budynku. Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej
  na rzucie kondygnacji i na przekroju oraz opisu elementu (dachu, stropu, ściany) pokazującego wykaz materiałów,
  z których element został stworzony.
 • Automatyczne opisywanie konstrukcji więźby dachowej, numerowanie elementów z pokazaniem wielkości przekroju i długości elementu.
 • Automatycznie tworzone zestawienia: powierzchni i kubatur, powierzchni dachów, akcesoriów dachowych (rynien, rur spustowych itd.), drewna z konstrukcji dachu, elementów prętowych, elementów sufitów podwieszanych oraz materiałów.
 • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
 • Obiektowa wymiana danych z programem ArCon.
 • Eksport podrysu projektu do programu ArCADia-RAMA w wersji R3D3-Rama 3D, możliwość przeniesienia wszystkich dachów projektu jednocześnie wraz ze wszystkimi osiami modularnymi łączonymi w jedną siatkę.

Modelowanie więźby dachowej przy użyciu programu ArCADia BIM 14 i ArCADia-ARCHITEKTURA i bezpłatnej funkcjonalności ArCADia–RAMA 19

Zobacz jak pracuje sie z programem, więcej filmów znajdziesz na naszym KANALE YouTube.

Prezentacja podstawowych funkcjonalności programu.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - Omówienie programu i jego głównych części [cz.1]
Wprowadzenie do programu ArCADia BIM 14, omówienie jego głównych części. Przedstawienie funkcjonalnści w ramach podstawowej licencji BIM, oraz funkcjonalności dodatkowych licencji modułów branżowych.

 • Informacje o instalacji programu, zawartości dodatkowej, wersji demo i licencjach sieciowych.
 • Omówienie ogólnych zasad projektowania w ArCADii, czyli przynależność elementów do budynku (kondygnacji) lub terenu.
 • Omówienie interfejsu programu: wstążki, paski narzędzi, pasek poleceń, okno Menadżera projektu, palety, smart TOP 10 oraz dynamiczne okno wprowadzania danych.
 • Moduły branżowe.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - Opcje modułu ArCADia-ARCHITEKTURA [cz.2]
Omówienie elementów modułu ARCHITEKTURA rozszerzających program ArCADia BIM 14.

 • opcje rozszerzające moduł ArCADia-ARCHITEKTURA w zakresie tworzenia rzutów i modelu budynku,
 • przekroje – wprowadzenie i edycja,
 • obliczanie czasu nasłonecznienia pomieszczeń,
 • tworzenie filmu z wizualizacją zacieniania,
 • połączenia modułu ArCADia-ARCHITEKTURA z programem ArCADia-RAMA,
 • zestawienia, m.in. powierzchni i kubatur, materiałów, wykaz drewna itd.,
 • tworzenie własnych obiektów 2D i 3D.

Dlaczego warto kupić ArCADia BIM 14 + ArCADia-ARCHITEKTURA 9?

 • Ma prosty i przyjazny interfejs użytkownika.
 • W module podstawowym posiada szeroką funkcjonalność w zakresie projektowania instalacji budynków.
 • Pozwala projektantowi na pracę według założeń technologii BIM.
 • Została zaprojektowana jako modułowy system BIM. Użytkownik ma możliwość stopniowego rozszerzania funkcjonalności, zależnie od potrzeb projektowych.
 • Udostępnia możliwość współpracy z innymi projektantami – wymiana plików DWG, scalanie i porównywanie elementów projektu.
 • Zapewnia zgodność z formatem DWG 2018.

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-8500/8-9gen lub AMD Ryzen 5 ZEN2)
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej)
 • 8 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna: dla podstawowego widoku 3D kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM
  dla zaawansowanego widoku 3D kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM
 • system: Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit

WYMAGANIA

Do działania programu ArCADia BIM 14 + ArCADia-ARCHITEKTURA 9 wymagany jest:


UWAGA:

Zakup tego produktu nie upoważnia do dodatkowego rabatu dla stałych klientów.

Chcesz uzyskać więcej informacji o systemie rabatowym kliknij: więcej informacji o systemie rabatowym

SKU: 112
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie ArCADia BIM 14 + ArCADia-ARCHITEKTURA 9 polecamy również.

Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<