Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 2000,-zł.   

INTERsoft ArCADia WOD-KAN

Program INTERsoft ArCADia WOD-KAN
Program INTERsoft ArCADia WOD-KAN
64-bit
Cena katalogowa: 
netto: 7722,00 zł 
brutto: 9498,06 zł 
Rabat na program CAD INTERsoft ArCADia WOD-KAN w sklepie INTERsoft
Cena po rabacie: 
netto: 3861,00 zł 
brutto: 4749,03 zł 
Licencja wieczysta
linia

Czym jest program INTERsoft ArCADia WOD-KAN ?

Jest to kompleksowy pakiet systemu ArCADia BIM skierowany do projektantów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych w budynkach. System ArCADia BIM jest rozwiązaniem CAD dla architektów, projektantów konstrukcji i instalacji umożliwiający wykonywanie zaawansowanych projektów architektonicznych zgodnie z technologią BIM, gwarantujący wsparcie dla formatu DWG do wersji 2018 oraz formatów IFC i RVT.
Programy pakietu są częścią systemu ArCADia, którego fundamentem jest program ArCADia 12. Jest on podstawowym silnikiem graficznym - edytorem CAD w którym pracujemy analogicznie jak w innych programach tego typu, jak choćby programie AutoCAD, czy programach wywodzących się z platformy Intellicad takich jak ZwCAD, GstarCAD, BricsCAD itp. Zasadniczą różnicą między nimi a programem ArCADia 12 jest fakt, że nasz system został rozszerzony o szereg funkcjonalności i rozwiązań opartych o technologię BIM w zakresie wykonywania projektu architektonicznego i rysunku technicznego. Ich skutkiem jest tworzenie praktycznie automatycznie wraz z wykonywaniem rysunku przez projektanta cyfrowego modelu 3D budynku, czy choćby sprawdzanie wzajemnych kolizji różnych instalacji umieszczonych w budynku. Funkcjonalności te są dostępne dla projektanta już w podstawowej wersji programu bez dodatkowych modułów branżowych w postaci podstawowych funkcji systemu ArCADia BIM 12. Jednocześnie program niczego nie traci z cech tradycyjnego edytora rysunku technicznego, zachowuje pełną zgodność z formatem DWG i środowisko pracy analogiczne do programu AutoCAD czy innych programów CAD dostępnych na rynku, integrując w jednym interfejsie wszystkie moduły branżowe i narzędziowe systemu.

Pakiet INTERsoft ArCADia WOD-KAN składa się z następujących modułów i programów:

 • ArCADia BIM 12
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2
 • ArCADia-IFC RVT 2
 • I.T.I.-INSTALACJE 2

ArCADia BIM 12

Jest fundamentem systemu ArCADia, podstawowym edytorem graficznym systemu wspomagającym projektowanie 2D i 3D. Program składa się z podstawowych narzędzi systemu, funkcji tworzących model architektoniczny i konstrukcyjny, funkcji rysujących instalacje wewnętrzne oraz zaawansowanego silnika rysującego CAD. Bazuje on na programie IntelliCAD, tworzonym przez konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium). ArCADia 12 jest więc oprogramowaniem opartym o znaną i rozwijaną od wielu lat platformę CAD, która gwarantuje pełną zgodność z formatem DWG. Jednocześnie jest pierwszym polskim oprogramowaniem dla branży budowlanej pozwalającym projektantowi pracować zgodnie z założeniami technologii BIM [Building Information Modeling]. ArCADia BIM 12 to innowacyjne oprogramowanie dla szeroko rozumianej branży budowlanej w którym zastosowano wiele rozwiązań zdecydowanie przyspieszających prace projektowe.

Podstawowe funkcje i narzędzia ArCADia BIM 12.

 • Przebudowana struktura systemu ArCADia, przeniesiono część funkcjonalności modułów branżowych do programu podstawowego. W programie znalazły się funkcje architektoniczne i konstrukcyjne. W efekcie tych zmian program pozwala na narysowanie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi, w programie znajdują się funkcjonalności z zakresu projektowania w budynkach instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych i elektrycznych. Użytkownik ciągle ma możliwość dalszej rozbudowy funkcjonalności systemu ArCADia o dodatkowe moduły branżowe.
 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Wprowadzanie elementów takich jak ściana, rura itp. za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.
 • Pokazywanie elementów rysowanych na rzucie w klasycznym lub nowym widoku 3D renderowanym w czasie rzeczywistym (wizualizacja z wykorzystaniem silnika do gier 3D).
 • Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Smart TOP 10), które automatycznie zapamiętują się w trakcie pracy nad projektem, tworząc spersonalizowaną paletę narzędzi.
 • Możliwość porównania dwóch wersji projektu stworzonego jako model systemu ArCADia w zakresie nowych i zmodyfikowanych elementów systemu.
 • Możliwość scalenia modelu budynku z projektu architektonicznego z modelami projektowymi instalacji w celu stworzenia jednego kompletnego modelu projektu budowlanego.
 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich lub pojedynczych elementów systemu ArCADia na rzucie, w widoku 3D i czytelnej liście.
 • Wbudowana biblioteka umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D i obiekty 3D.
 • Tworzenie i wprowadzanie tabelek rysunkowych z możliwością zapisu do biblioteki programu.
 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.) w szablonie projektu.
 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów, z możliwością rozbudowy.
 • Możliwości wprowadzania wymiarowania liniowego i kątowego.
 • Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Praca w natywnym formacie DWG 2018.
 • Zaawansowany, szybki podgląd 3D o jakości obrazu porównywalnej z renderingiem.

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2

Moduł ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE jest modułem rozszerzającym możliwości programu ArCADia BIM, pozwala on na szybsze tworzenie rysunków, poprzez możliwość automatycznego łączenia przyborów z instalacją przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu rozwinięć i profili. Umożliwia również automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem preferencji użytkownika (wybór katalogów do doboru elementów).

Możliwości modułu:

 • Ułatwienia rysunkowe pozwalające w szybki i łatwy sposób projektować podejścia wielu odpływów jednocześnie w zależności od sposobu podłączenia i przeznaczenia przyborów.
 • Dobór średnic rur podejść od przyborów do pionów z katalogów producentów.
 • Automatyczne generowanie rozwinięcia: odpływów, pionów, podejść z przyborami z uwzględnieniem armatury i urządzeń instalacji kanalizacyjnej.
 • Możliwość edycji i zmiany obiektów z poziomu rysunku rozwinięcia.
 • Edycja długości tras kanałów na rysunku rozwinięcia.
 • Automatyczne generowanie profili przewodów odpływowych i pionów z uwzględnieniem kolizji z innymi elementami systemu ArCADia. Uwzględnienie obiektów i kształtek połączeniowych.
 • Obliczanie przepływów odcinkowych, napełnień i prędkości.
 • Wyznaczanie średnic odcinków odpływowych, pionów, rur spustowych i spadków.
 • Generowanie raportów obliczeniowych.

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2

Moduł rozszerza możliwości programu ArCADia BIM, pozwala użytkownikowi w prosty sposób przekształcać linie z rysunku w formacie DWG w rurociągi będące obiektami ArCADia, co zdecydowanie przyspiesza wykonywanie projektów na bazie podkładów DWG. Moduł daje możliwość automatycznego łączenia punktów czerpalnych z instalacją, przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu rzutów aksonometrycznych. Moduł ten umożliwia również automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem preferencji użytkownika (wybór katalogów) oraz pozwala na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod względem hydraulicznym.

Możliwości modułu:

 • Ułatwienia pozwalające na podłączenie w szybki sposób wielu punktów czerpalnych (na trzy sposoby).
 • Przekształcanie instalacji wrysowanej w środowisku CAD za pomocą linii, w rurociągi będące obiektami systemu ArCADia.
 • Generowanie trzech rodzajów aksonometrii (również częściowych) oraz możliwość uczytelniania ich metodą odsunięć i skracania odcinków w jednej krótkiej operacji.
 • Możliwość wprowadzania armatury zaporowej bezpośrednio na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach.
 • Obliczanie całkowitej i częściowej straty ciśnienia dla wszystkich lub wybranych ścieżek przepływu wody.
 • Automatyczny wybór najniekorzystniej położonego punktu rozbioru.
 • Obliczanie strat ciepła i strat ciśnienia w obiegach cyrkulacyjnych, z możliwością wyznaczenia wymaganych parametrów wysokości podnoszenia i wydajności dla pomp cyrkulacyjnych.
 • Uwzględnianie w obliczeniach warunków hydraulicznych dla instalacji z zastosowanymi hydrantami przeciwpożarowymi.
 • Automatyczny dobór elementów instalacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
 • Generowanie raportów obliczeniowych.

ArCADia-IFC RVT 2

Moduł jest odpowiedzialny za import/eksport modeli w formacie IFC dający pełne wsparcie dla importu i eksportu brył i modeli z innych programów klasy BIM takich jak Revit czy Allplan. Model wczytywany jest wraz ze wszystkimi danymi każdego obiektu tworzącego budynek, elementy nie są przekształcane w obiekty systemu. Dzięki czemu wczytywane są wszystkie pliki niezależnie od struktury modelu, który nie musi już być analogiczny do struktury budynku istniejącego w systemie ArCADia. Wczytane modele są niezależne, a mimo to przenosząc wszystkie dane o obiektach podlegają sprawdzeniu projektów opcjami kolizji i odnalezieniu np. przecięć między elementami konstrukcji i różnych instalacji, niezależnie od tego, czy są one zaimportowane jako model IFC, czy stworzone przy pomocy funkcjonalności systemu ArCADia.

I.T.I. - INSTALACJE

Moduł I.T.I. - INSTALACJE przeznaczony jest dla wszystkich inżynierów zajmujących się projektowaniem w zakresie inżynierii środowiska. Składa się z 32 modułów obliczeniowych, obejmujących takie zagadnienia jak: projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych.

UWAGA: Produkt nie jest objęty systemem rabatowym!

ZOBACZ JAK PRACUJE SIĘ Z PROGRAMEM, WIĘCEJ FILMÓW ZNAJDZIESZ W NASZYM KANALE YouTube.

linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-6500 lub AMD Ryzen 5),
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej),
 • 12 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • karta graficzna: dla podstawowego widoku 3D kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM,
  dla zaawansowanego widoku 3D kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM,
 • system: Windows 10, Windows 8.1 PL lub Windows 7 SP1 PL (zalecany Windows 10 64-bit).
SKU: 398
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie INTERsoft ArCADia WOD-KAN polecamy również.

Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<