Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
Eurozłącza 5.0 - pełne wsparcie dla formatu DXF.

Eurozłącza 5.0 - pełne wsparcie dla formatu DXF.


Zasadniczym zadaniem programu Eurozłącza jest wymiarowanie płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006. Program oferuje wymiarowane następujących typów połączeń stalowych: MONTAŻOWA BELKA-PODCIĄG, MONTAŻOWE i DOCZOŁOWE SŁUP-BELKA, MONTAŻOWE i DOCZOŁOWE BELKA-BELKA, KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ, KRATOWO RUROWE SPAWANE, ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO. Program Eurozłącza współpracuje z programem ArCADia RAMA oraz wykonuje w formacie DXF rysunki projektowanego modelu połączenia.

Nowa funkcjonalność wersji 5.0

 • Wprowadzenie sprawdzania ograniczeń na wielkość spoiny wg normy PN-EN 1708-2:2019-02.
 • Publikacja listy wykorzystanych wartości współczynników materiałowych w raporcie obliczeniowym.
 • Dodano obsługę najnowszej wersji formatu DXF 2018.
 • Dodano obsługę parametrów generowania wymiarów w rysunkach DXF.
 • Zmiana interfejsu na bardziej ergonomiczny, zmiana szaty kolorystycznej programu.
 • Zmiana sposobu zabezpieczania umożliwiający uruchamianie programu na dowolnym stanowisku, na którym zainstalowana jest licencja.


POBIERZ NAJNOWSZĄ WERSJĘ PROGRAMU EUROZŁĄCZA 5.0EuroZłącza 4.5

EuroZłącza to jeden z pierwszych programów do wymiarowania połączeń stalowych, który daje możliwość weryfikacji nośności zakotwienia wg Eurokodu 2. Większy zakres wymiarowania to nowe możliwości zwiększenia nośności i większe bezpieczeństwo. W wersji 4.5 aplikacji pojawiła się możliwość przeprowadzenia rozszerzonej analiz łączników mocowanych w elementach betonowych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1992-4:2018-11, na obciążenia rozciągające i ścinającego, dla modułów zakotwienia słupów. Nowa norma umożliwia stosowanie nowych typów łączników: dla kotew płytkowych (headed fasteners) lub kotew chemicznych (bonded fasteners). Daje możliwość przeprowadzenie dodatkowych sprawdzeń, które zapewniają większe bezpieczeństwo konstrukcji.

Dodana została funkcjonalność do każdego z niżej wymienionych modułów w wersji 2.0:

 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO

Sprawdzane mechanizmy zniszczenia na rozciąganie obejmują:

 • rozciągany trzpień śruby (steel failure)
 • wyrwanie śruby z betonu (pull-out failure)
 • wyłamanie stożka betonu (concrete cone failure)
 • połączenie wyrwania łącznika i wyłamania stożka betonu (combined pull-out and concrete failure)
 • rozszczepienie betonu (splitting failure)
 • rozsadzenie betonu (blow-out failure)

Sprawdzane mechanizmy zniszczenia na ścinanie obejmują:

 • ścięcie trzpienia (steel failure of fastener),
 • wyłamanie betonu (concrete pry-out failure),
 • zniszczenie krawędzi betonu (concrete edge failure).

Dodatkowo procedura wymiarowania umożliwia sumowanie komponentu nośności kotew z komponentem nośności tarcia podstawy i/lub komponentem nośności ostrogi, co pozwala w pełni wyznaczyć faktyczną nośność podstawy słupa na obciążenia ścinające.

Lista zmian w programie EuroZłącza 4.5

 • Nowa funkcjonalność (moduły zakotwienia słupa) - podmoduły obliczeń wg normy PN-EN 1992-4:2018-11.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - dodatkowe sprawdzenia wytężenia dla rzeczywistych sił działających na konkretne kotwy.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - dodatkowe dla możliwych grup zawierających śruby umieszczone po obu stronach węzła w sytuacji mimośrodowego rozciągania.
 • Inne – poprawienie współpracy z programem ArCADia RAMA.
 • Obliczenia (moduł Podciąg-Belka) - naprawa problemu ze złym umiejscowieniem śrub w module podciąg-belka z połączeniem do żebra.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - zmiana sposobu wyznaczania ramienia po stronie ściskanej.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - poprawka wyliczania F_C,fc,Rd.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - poprawka wyliczenia wartości L_b dla obliczeń wg normy PN-EN 50341-1.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - poprawka obliczania współczynnika k_16 (sztywność obrotowa).
 • Poprawki drobnych błędów w formularzu oraz obliczeniach.Moduły które zostały wprowadzone w wersji 4.0

Eurozłącza 4

Pełna lista zmian w programie EuroZłącza 4.0

Nowa funkcjonalność:

 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa dwuteowego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa dwugałęziowego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa prostokątnego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa okrągłego + DXF.

Modyfikacje:

 • Obliczenia (wiele modułów). Poprawa wyliczania granicznej grubości spoiny pachwinowej w połączeniu teowym.
 • Obliczenia (wiele modułów). Dostosowanie aplikacji do aktualnej bazy profili stalowych.
 • Obliczenia (wiele modułów). Zmiana sposobu doboru grubości nakrętek i podkładek.
 • Obliczenia (moduły doczołowe). Zmiana sposobu wyznaczania długości efektywnej szeregu l_eff dla położenia "Skrajny szereg śrub bezpośrednio poza skrajnym rozciąganym pasem belki przy usztywnieniu z płaskownikiem".
 • Obliczenia (moduły doczołowe). Poprawa wyliczania wartości współczynnika alfa_v dla F_v_Rd (ścinanie śrub).
 • Obliczenia (moduł Belka-Belka doczołowe). Korekta sprawdzania nośności na zginanie ze ściskaniem dla dwóch belek połączonych doczołowo, gdy zastosowano skos teowy dolny, który tworzy kąt ostry z blachą czołową.
 • Formularz (wiele modułów). Wprowadzenie podziału wszystkich połączeń na grupy typologiczne.
 • Formularz (wiele modułów). Korekta właściwego przypisania elementów (słupka i krzyżulca) w złączu Kratowo-rurowo spawanym i Kratowym z blachą węzłową typu N przy wysyłaniu danych w trybie współpracy z Ramą (od wersji ArCADia-RAMA v.17).
 • Formularz (wiele modułów). Dodanie ostrzeżeń w przypadku chęci zmiany przekroju/orientacji prętów głównych w trybie współpracy z Ramą.
 • Formularz (wiele modułów). Korekta domyślnego zapisywania rysunków DXF w tej samej lokalizacji z której uruchomiono projekt liczony a w przypadku projektu domyślnego w lokalizacji programu w Dokumentach użytkownika.
 • Formularz (Słup-Belka doczołowe). Usunięcie lagu przy zmianie liczby szeregów śrub.
 • Poprawki drobnych błędów w formularzu oraz obliczeniach.

aktualizacja: 19.05.2021
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<