Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
Eurozłącza 6.0 - pełne wsparcie dla formatu DXF.

Eurozłącza 6.0 - pełne wsparcie dla formatu DXF.


Zasadniczym zadaniem programu Eurozłącza jest wymiarowanie płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006. Program oferuje wymiarowane następujących typów połączeń stalowych: MONTAŻOWA BELKA-PODCIĄG, MONTAŻOWE i DOCZOŁOWE SŁUP-BELKA, MONTAŻOWE i DOCZOŁOWE BELKA-BELKA, KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ, KRATOWO RUROWE SPAWANE, ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO, STYK DOCZOŁOWY DWUTEOWNIKÓW, STYK DOCZOŁOWY PROFILI DWUGAŁĘZIOWYCH, ŚCIĄG RUR PROSTOKĄTNYCH, ŚCIĄG RUR OKRĄGŁYCH. Program Eurozłącza współpracuje z programem ArCADia RAMA oraz wykonuje w formacie DXF rysunki projektowanego modelu połączenia.

Nowa funkcjonalność wersji 6.0 - cztery nowe moduły

 • EuroZłącza STYK DOCZOŁOWY DWUTEOWNIKÓW + DXF

  Połączenie doczołowe z użyciem blach czołowych, sztywne lub przegubowe, belki o przekroju z dwuteowników użebrowane, na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił dwupłaszczyznowych z uwzględnieniem momentów lub na nośność elementów łączonych.
 • EuroZłącza STYK DOCZOŁOWY PROFILI DWUGAŁĘZIOWYCH + DXF

  Połączenie doczołowe z użyciem blach czołowych, sztywne lub przegubowe, belki o przekroju ze zdwojonych dwuteowników lub ceowników, użebrowane, na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił dwupłaszczyznowych z uwzględnieniem momentów lub na nośność elementów łączonych.
 • EuroZłącza ŚCIĄG RUR PROSTOKĄTNYCH + DXF

  Połączenie doczołowe z użyciem blach czołowych, sztywne lub przegubowe, belki o przekroju z rur kwadratowych lub rur z pary ceowników, użebrowane, na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił dwupłaszczyznowych z uwzględnieniem momentów lub na nośność elementów łączonych.
 • EuroZłącza ŚCIĄG RUR OKRĄGŁYCH + DXF

  Połączenie doczołowe z użyciem blach czołowych, sztywne lub przegubowe, belki o przekroju z rur okrągłych, użebrowane, na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił dwupłaszczyznowych z uwzględnieniem momentów lub na nośność elementów łączonych.
POBIERZ NAJNOWSZĄ WERSJĘ PROGRAMU EUROZŁĄCZA 6.0Nowa funkcjonalność wprowadzona w wersji 5.0

 • Wprowadzenie sprawdzania ograniczeń na wielkość spoiny wg normy PN-EN 1708-2:2019-02.
 • Publikacja listy wykorzystanych wartości współczynników materiałowych w raporcie obliczeniowym.
 • Dodano obsługę najnowszej wersji formatu DXF 2018.
 • Dodano obsługę parametrów generowania wymiarów w rysunkach DXF.
 • Zmiana interfejsu na bardziej ergonomiczny, zmiana szaty kolorystycznej programu.
 • Zmiana sposobu zabezpieczania umożliwiający uruchamianie programu na dowolnym stanowisku, na którym zainstalowana jest licencja.

EuroZłącza 4.5

EuroZłącza to jeden z pierwszych programów do wymiarowania połączeń stalowych, który daje możliwość weryfikacji nośności zakotwienia wg Eurokodu 2. Większy zakres wymiarowania to nowe możliwości zwiększenia nośności i większe bezpieczeństwo. W wersji 4.5 aplikacji pojawiła się możliwość przeprowadzenia rozszerzonej analiz łączników mocowanych w elementach betonowych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1992-4:2018-11, na obciążenia rozciągające i ścinającego, dla modułów zakotwienia słupów. Nowa norma umożliwia stosowanie nowych typów łączników: dla kotew płytkowych (headed fasteners) lub kotew chemicznych (bonded fasteners). Daje możliwość przeprowadzenie dodatkowych sprawdzeń, które zapewniają większe bezpieczeństwo konstrukcji.

Dodana została funkcjonalność do każdego z niżej wymienionych modułów w wersji 2.0:

 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO

Sprawdzane mechanizmy zniszczenia na rozciąganie obejmują:

 • rozciągany trzpień śruby (steel failure)
 • wyrwanie śruby z betonu (pull-out failure)
 • wyłamanie stożka betonu (concrete cone failure)
 • połączenie wyrwania łącznika i wyłamania stożka betonu (combined pull-out and concrete failure)
 • rozszczepienie betonu (splitting failure)
 • rozsadzenie betonu (blow-out failure)

Sprawdzane mechanizmy zniszczenia na ścinanie obejmują:

 • ścięcie trzpienia (steel failure of fastener),
 • wyłamanie betonu (concrete pry-out failure),
 • zniszczenie krawędzi betonu (concrete edge failure).

Dodatkowo procedura wymiarowania umożliwia sumowanie komponentu nośności kotew z komponentem nośności tarcia podstawy i/lub komponentem nośności ostrogi, co pozwala w pełni wyznaczyć faktyczną nośność podstawy słupa na obciążenia ścinające.

Lista zmian w programie EuroZłącza 4.5

 • Nowa funkcjonalność (moduły zakotwienia słupa) - podmoduły obliczeń wg normy PN-EN 1992-4:2018-11.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - dodatkowe sprawdzenia wytężenia dla rzeczywistych sił działających na konkretne kotwy.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - dodatkowe dla możliwych grup zawierających śruby umieszczone po obu stronach węzła w sytuacji mimośrodowego rozciągania.
 • Inne – poprawienie współpracy z programem ArCADia RAMA.
 • Obliczenia (moduł Podciąg-Belka) - naprawa problemu ze złym umiejscowieniem śrub w module podciąg-belka z połączeniem do żebra.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - zmiana sposobu wyznaczania ramienia po stronie ściskanej.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - poprawka wyliczania F_C,fc,Rd.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - poprawka wyliczenia wartości L_b dla obliczeń wg normy PN-EN 50341-1.
 • Obliczenia (moduły zakotwienia słupa) - poprawka obliczania współczynnika k_16 (sztywność obrotowa).
 • Poprawki drobnych błędów w formularzu oraz obliczeniach.Moduły które zostały wprowadzone w wersji 4.0

Eurozłącza 4

Pełna lista zmian w programie EuroZłącza 4.0

Nowa funkcjonalność:

 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa dwuteowego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa dwugałęziowego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa prostokątnego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa okrągłego + DXF.

Modyfikacje:

 • Obliczenia (wiele modułów). Poprawa wyliczania granicznej grubości spoiny pachwinowej w połączeniu teowym.
 • Obliczenia (wiele modułów). Dostosowanie aplikacji do aktualnej bazy profili stalowych.
 • Obliczenia (wiele modułów). Zmiana sposobu doboru grubości nakrętek i podkładek.
 • Obliczenia (moduły doczołowe). Zmiana sposobu wyznaczania długości efektywnej szeregu l_eff dla położenia "Skrajny szereg śrub bezpośrednio poza skrajnym rozciąganym pasem belki przy usztywnieniu z płaskownikiem".
 • Obliczenia (moduły doczołowe). Poprawa wyliczania wartości współczynnika alfa_v dla F_v_Rd (ścinanie śrub).
 • Obliczenia (moduł Belka-Belka doczołowe). Korekta sprawdzania nośności na zginanie ze ściskaniem dla dwóch belek połączonych doczołowo, gdy zastosowano skos teowy dolny, który tworzy kąt ostry z blachą czołową.
 • Formularz (wiele modułów). Wprowadzenie podziału wszystkich połączeń na grupy typologiczne.
 • Formularz (wiele modułów). Korekta właściwego przypisania elementów (słupka i krzyżulca) w złączu Kratowo-rurowo spawanym i Kratowym z blachą węzłową typu N przy wysyłaniu danych w trybie współpracy z Ramą (od wersji ArCADia-RAMA v.17).
 • Formularz (wiele modułów). Dodanie ostrzeżeń w przypadku chęci zmiany przekroju/orientacji prętów głównych w trybie współpracy z Ramą.
 • Formularz (wiele modułów). Korekta domyślnego zapisywania rysunków DXF w tej samej lokalizacji z której uruchomiono projekt liczony a w przypadku projektu domyślnego w lokalizacji programu w Dokumentach użytkownika.
 • Formularz (Słup-Belka doczołowe). Usunięcie lagu przy zmianie liczby szeregów śrub.
 • Poprawki drobnych błędów w formularzu oraz obliczeniach.

aktualizacja: 27.02.2024
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<