Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z SYSTEMEM RABATOWYM.  |  Kupuj w cenie dnia, rabaty nawet ponad 70%!

R2D3-Rama 3D 16

Program R2D3-Rama 3D 16
Program R2D3-Rama 3D 16
32-bit i 64-bit64-bit
Cena: 
netto: 2670,00 zł 
brutto: 3284,00 zł 
linia

Czym jest program R2D3-Rama 3D 16?

Program R2D3-Rama 3D przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych do obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich i przestrzennych konstrukcji prętowych. Budowa i edycja modelu obliczeniowego odbywa się graficznie w trzech wzajemnie prostopadłych rzutach prostokątnych, przedstawiających model z trzech stron, z jednoczesnym podglądem na rzeczywisty widok 3D wprowadzanego modelu. Przełączanie aktywnej rzutni odbywa się przez dowolne kliknięcie w obszarze tej rzutni. Aktywna rzutnia zmienia kolor tła na jaśniejszy. Wprowadzając lub edytując elementy modelu w jednym z trzech rzutów, zmiany na bieżąco widoczne są w pozostałych rzutach a po zatwierdzeniu zmiany również w Widoku 3D. Ustawione widoki w trzech rzutach są niezmienne za wyjątkiem przesunięcia modelu i jego powiększenia w każdym rzucie. Można również w każdej chwili powiększyć każdy z trzech rzutów na cały ekran monitora. Wersja R2D3-Rama 3D umożliwia również wczytywanie płaskiego lub przestrzennego układu prętów z pliku DXF (ASCII) oraz pozwala na zadawanie obciążeń powierzchniowych.

Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi wg norm polskich:

 • R3D3-InterStal
 • R3D3-InterDrewno

oraz modułami do wymiarowania wg Eurokodów:

 • R3D3-EuroStal
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP
 • R3D3-EuroŻelbet
 • R3D3-EuroDrewno
 • R3D3-EuroStopa

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Program współpracuje z aplikacjami typu CAD. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych 
  i drewnianych.
 • Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi wg norm polskich: InterStal i InterDrewno, oraz modułami do wymiarowania wg Eurokodów: EuroStal, EuroŻelbet, EuroStopa, EuroDrewno i EuroZłącza.

W zakresie wprowadzania danych:

 • Graficzne zadawanie danych.
 • Funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne dla linii pomocniczych).
 • Funkcja filtrowania i selekcji poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Funkcja wprowadzania wymiarów do modelu.
 • Identyfikacja, usuwanie lub scalanie obciążeń powielonych.
 • Zadawanie obciążeń skupionych (sił) węzłowych, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Przyciąganie do węzłów, punktów środkowych prętów, prostopadłych, punktów bliskich na prętach, punktów przecięcia prętów, punktów przyłożenia obciążenia i punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
 • Kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora, odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów.
 • Możliwość definiowania w układzie prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta oraz prętów typu cięgno.
 • Generatory parametryczne typowych konstrukcji.
 • Grupowe możliwości modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Podział pręta węzłami na części z zachowaniem obciążeń oraz scalania prętów.
 • Możliwość obracania i zmiany kierunku układu lokalnego pręta.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych.
 • Tworzenie przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie, przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych.
 • Biblioteki predefiniowanych parametrów materiałowych w pliku XML (stal, drewno lite i klejone, aluminium, betony), możliwość zapisu 
  i edycji materiałów użytkownika.
 • Dodawanie elementów w trybie „orto”.
 • Możliwość włączenia podglądu 2D przekroju wprowadzanego przekroju pręta.
 • Teoria II rzędu.
 • Wymiarowanie stalowych profili wielogałęziowych (blisko i dalekogałęziowych) według Eurokodu w module EuroStal BUILT-UP.
 • Gradientowe mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnych przekrojach prętów.

W zakresie importu/eksportu:

 • Pełen zapis i odczyt geometrii płaskich układów statycznych z plików DXF.
 • Wczytywanie podrysu z pliku DXF.

W zakresie obliczeń:

 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni wg zaleceń Eurokodu (definiowanie grup obciążeń i przypisanych do nich oddziaływań).
 • Uwzględnianie imperfekcji przechyłowych 
  wg PN-EN 1993-1-1 i PN-90/B-03200.
 • Możliwość przekazania reakcji podpór dla obwiedni, kombinacji, grup i sumy grup, do modułu wymiarującego wg norm polskich - Fundamenty bezpośrednie programu Konstruktor.
 • Obliczenia statyczne układów prętowych 
  o stałym i zmiennym przekroju pręta.
 • Wyznaczanie obwiedni ugięć względnych przy wymiarowaniu indywidualnym i zbiorczym.
 • Automatyczne wymiarowanie zbiorcze całości wprowadzonego układu, na podstawie typów wymiarowania przypisanych do grup prętów 
  i zdefiniowanych elementów wymiarowych.
 • Wyznaczanie momentów statycznych dowolnych części odciętych przekroju w układzie osi głównych.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Określanie wzajemnych zależności między grupami obciążeń wykorzystywanych przy budowaniu obwiedni z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności.
 • Obciążenia: siły skupione, momenty skupione, obciążenia ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie podpór, obrót podpory.
 • Obciążenia zadawane w grupach obciążeń stałych i zmiennych z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla zdefiniowanych grup obciążeń ruchomych.
 • Wykres naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Wyznaczanie obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup i sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, dowolnej kombinacji grup obciążeń i zdefiniowanej kombinacji oraz obwiednia wyliczana automatycznie przez program.

W zakresie prezentacji wyników i raportów:

 • Raport RTF z widoku ekranu graficznego układu z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń lub wynikami wymiarowaniazbiorczego.
 • Raporty RTF z wynikami.
 • Wizualizacja wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych na ekranie monitora (dla całego układu i pojedynczego pręta).
linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały :

Wymagania systemowe programu :

 • Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Intel Core i5)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 8 GB i system 64-bit)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GB RAM)
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecamy system 64-bit)
SKU: 817
Dostępność: w magazynie
EAN: 5906485306468


Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<