Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

ArCADia BIM 14 + INSTALACJE KANALIZACYJNE + INSTALACJE GAZOWE i GAZOWE ZEWNĘTRZNE

Program ArCADia BIM 14 + INSTALACJE KANALIZACYJNE + INSTALACJE GAZOWE i GAZOWE ZEWNĘTRZNE
Program ArCADia BIM 14 + INSTALACJE KANALIZACYJNE + INSTALACJE GAZOWE i GAZOWE ZEWNĘTRZNE
lic.siec64-bit
Cena przewidywana: 
netto: 9510,00 zł 
brutto: 11697,30 zł 
Licencja wieczysta
linia

Czym jest program ArCADia BIM 14 + INSTALACJE KANALIZACYJNE + INSTALACJE GAZOWE i GAZOWE ZEWNĘTRZNE?

Pozycja Cena netto Rabat Cena zakupu netto Cena zakupu brutto
1 ArCADia BIM 14 4800,00zł 40% 2880,00zł 3542,40zł
2 ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 2060,00zł 60% 824,00zł 1013,52zł
3 ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2 1350,00zł 80% 270,00zł 332,10zł
4 ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2 1300,00zł 100% 0,00zł 0,00złRazem: 9510,00zł
5536,00zł
3974,00zł 4888,02złJest to zestaw programów dedykowany dla projektantów instalacji gazowych, umożliwiający wykonywanie zaawansowanych projektów zgodnie z technologią BIM, gwarantujący wsparcie dla formatu DWG, IFC i RVT. Składa się on z następujących programów:
 • ArCADia BIM 14 – moduł główny systemu ArCADia, składający się z podstawowych narzędzi systemu, funkcji tworzących model architektoniczny i konstrukcyjny, funkcji rysujących instalacje wewnętrzne oraz z zaawansowanego silnika rysującego CAD.
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE to moduł branżowy systemu ArCADia rozszerzający możliwości programu ArCADia BIM, który pozwala na tworzenie rysunków instalacji, przy jednoczesnym sporządzaniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu rzutów aksonometrycznych i rozwinięć. Umożliwia automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem preferencji użytkownika (wybór katalogów), pozwala też na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod względem hydraulicznym oraz doboru urządzeń.
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE to moduł branżowy systemu ArCADia który umożliwia obiektowe tworzenie rysunków elementów przyłącza gazowego i zewnętrznej instalacji gazowej (zlokalizowanej poza budynkiem lub grupą budynków). Projektowanie może być realizowane na rzutach zagospodarowania przestrzennego w postaci podkładów geodezyjnych lub na wykonanych własnych rysunkach przedstawiających istniejącą lub projektowaną sieć. Program daje możliwość automatycznego tworzenia schematów obliczeniowych oraz profili podłużnych przebiegu rurociągów wraz z obiektami instalacji. Przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania instalacji w zakresie prawidłowego doboru średnic rurociągu oraz wyznaczenia spadku ciśnień na odcinkach obliczeniowych, udostępnia także bazę do sporządzenia kosztorysu poprzez kompleksowe zestawienie podstawowych materiałów wykorzystanych przy budowie instalacji gazowej zewnętrznej.
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2 (cena katalogowa 1350,00 zł netto / 1660,50 zł brutto) – moduł branżowy systemu ArCADia rozszerzający możliwości programu ArCADia BIM. Jest on przeznaczony dla projektantów instalacji sanitarnych i pozwala na wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektu instalacji kanalizacyjnej na podkładach architektoniczno-budowlanych. Program pozwala na szybkie tworzenie rysunków dzięki możliwości automatycznego łączenia przyborów z instalacją, przy jednoczesnym sporządzaniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu rozwinięć i profili. Umożliwia również automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem preferencji użytkownika (wybór katalogów do doboru elementów).

Podstawowe narzędzia systemu

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Wprowadzanie elementów takich jak ściana, rura itp. za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.
 • Pokazywanie elementów rysowanych na rzucie lub w widoku 3D renderowanym w czasie rzeczywistym (wizualizacja z wykorzystaniem silnika do gier 3D).
 • Rozszerzone możliwości Opisu elementów.
 • Tworzenie trójwymiarowego projektu CAD.
 • Definiowanie poziomu szczegółowości dla poszczególnych widoków.
 • Nowy poziom szczegółowości używany głównie w elementach instalacji.
 • Zmiany w tworzeniu rzutu kondygnacji ułatwiające rysowanie instalacji.
 • Dodatkowe opcje obiektów animowanych: obrót obiektu, modyfikacje zadanej ścieżki, łatwiejsze wprowadzanie i zmiany wysokości położenia oraz możliwość wyłączenia w widoku 3D.
 • Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Smart TOP 10), które automatycznie zapamiętują się w trakcie pracy nad projektem, tworząc spersonalizowaną paletę narzędzi.
 • Możliwość porównania dwóch wersji projektu stworzonego jako model systemu ArCADia w zakresie nowych
  i zmodyfikowanych elementów systemu.
 • Możliwość scalenia modelu budynku z projektu architektonicznego z modelami projektowymi instalacji w celu stworzenia jednego kompletnego modelu projektu budowlanego.
 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich lub pojedynczych elementów systemu ArCADia na rzucie, w widoku 3D
  i czytelnej liście.
 • Wbudowana biblioteka umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D i obiekty 3D.
 • Biblioteka obiektów animowanych.
 • Animacja słońca i wybór zachmurzenia sceny w trybie zaawansowanym widoku 3D.
 • Możliwość zapisu obchodu projektu z trybu zaawansowanego widoku 3D w formacie MP4.
 • Biblioteka tekstur PBR, w której można definiować własne powierzchnie i zapisywać je do wykorzystania
  w kolejnych projektach.
 • Tworzenie i wprowadzanie tabelek rysunkowych z możliwością zapisu do biblioteki programu.
 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.) w szablonie projektu.
 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów, z możliwością rozbudowy.
 • Opcje pomocnicze (linie pionowe, poziome, równoległe itp.) umieszczane w specjalnej grupie (na własnej warstwie)
  i łatwo dostępne z lewego paska narzędzi.
 • Możliwości wprowadzania wymiarowania liniowego i kątowego.
 • Opcje pomiaru długości, pola i obwodu.
 • Zmiany w instalacji programu: od teraz biblioteki powierzchni i obiektów 3D pobierane są jako oddzielne instalacje, a użytkownik może zadecydować samodzielnie, czy je pobiera czy nie.
 • Zmiana licencjonowania programu; wprowadzenie licencji sieciowych.
 • Zmiany w programie mające na celu poprawę wyświetlania okien systemu ArCADia na monitorach 4K.
 • Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Praca w natywnym formacie DWG 2018.

 • Wybór zdefiniowanych lub zadawanie dowolnych ścian wielowarstwowych.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach
  PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Nowa operacja wprowadzania pojedynczej ściany krawędzią.
 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny.
 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Automatyczne tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych, z zadawaniem nazw, funkcji, temperatury i zapotrzebowania na oświetlenie.
 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Wprowadzanie automatycznych stropów na zamkniętym obrysie ścian zewnętrznych.
 • Tworzenie kondygnacji z możliwością kopiowania wybranych elementów.
 • Wprowadzanie automatycznego dachu na zamkniętym obrysie ścian zewnętrznych.
 • Wprowadzanie okien dachowych i facjatek (lukarn).
 • Wstawianie zestawień stolarki oraz wykazów pomieszczeń.

Podstawowe możliwości ArCADia BIM w zakresie projektowania instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych.

 • Sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji gazowej, począwszy
  od zlokalizowania głównej szafki gazowej, rozmieszczenia odbiorników gazu, urządzeń pomiarowych, przez ustalenie przebiegu rurociągów instalacji gazowej, z ustaleniem miejsc montażu armatury odcinającej.
 • Ciągłe wprowadzanie trasy pionowych i poziomych odcinków instalacji, zmiana poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie. Możliwość wprowadzenia do biblioteki programu typowych układów elementów.
 • Wstawianie armatury i urządzeń z biblioteki producentów (np. filtr gazu
  i reduktor ciśnienia).
 • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych zależnych od rodzaju połączeń w punktach węzłowych oraz przy podejściach do punktów czerpalnych, wraz z możliwością ich modyfikacji.
 • Generowanie gotowych zestawień materiałów i wykazów elementów.
 • Sprawdzanie instalacji pod względem poprawności połączeń.
 • Możliwość prostego i szybkiego wprowadzania dodatkowych baz danych do biblioteki głównej programu oraz możliwość wyboru katalogów do użytku w danym projekcie instalacji.

Zaawansowane możliwości modułu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE:

 • Przekształcanie instalacji wrysowanej w środowisku CAD za pomocą linii, w rurociągi będące obiektami systemu ArCADia.
 • Wyznaczanie obliczeniowego zapotrzebowania gazu dla budynku zasilanego gazem o dowolnych właściwościach palnych z uwzględnieniem współczynników jednoczesności.
 • Obliczenia całkowitej straty ciśnienia dla wszystkich ścieżek do odbiorników gazu oraz wyznaczanie ciśnienia minimalnego i maksymalnego przed odbiornikiem gazowym.
 • Generowanie schematów obliczeniowych dla wszystkich ścieżek dopływu gazu do odbiorników.
 • Automatyczne tworzenie rysunku rozwinięcia zaprojektowanej instalacji gazowej.
 • Automatyczne tworzenie rysunku aksonometrii zaprojektowanej instalacji.
 • Wprowadzanie armatury bezpośrednio na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie
  i w zestawieniach.
 • Generowanie raportów obliczeniowych zawierających odcinkowe straty ciśnienia gazu na poszczególnych odcinkach obliczeniowych z możliwością regulacji średnic odcinków.

Możliwości modułu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE

 • Wykonywanie rysunków instalacji gazowych zewnętrznych w zakresie przebiegu rurociągów, armatury odcinającej
  i lokalizacji, wymiarów szafek gazowych wolnostojących i naściennych.
 • Tworzenie profili i schematów obliczeniowych.
 • Wyznaczanie przepływu gazu na odcinkach ciągów instalacji gazowej zewnętrznej.
 • Obliczanie spadków ciśnienia na ciągach instalacji gazowej zewnętrznej.
 • Dokonywanie sprawdzenia poprawności zaprojektowanej instalacji gazowej.
 • Generowanie raportów obliczeniowych.
 • Automatyczne generowanie legendy symboli wykorzystanych w projekcie.
 • Generowanie zestawień ilościowych materiałów wykorzystanych w projekcie.
 • Przekazywanie materiałów wykorzystanych przy budowie instalacji gazowej wraz z armaturą.

Możliwości modułu ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2

 • Ułatwienia rysunkowe pozwalające w szybki i łatwy sposób projektować podejścia wielu odpływów jednocześnie
  w zależności od sposobu podłączenia i przeznaczenia przyborów.
 • Dobór średnic rur podejść od przyborów do pionów z katalogów producentów.
 • Automatyczne generowanie rozwinięcia: odpływów, pionów, podejść z przyborami z uwzględnieniem armatury
  i urządzeń instalacji kanalizacyjnej.
 • Możliwość edycji i zmiany obiektów z poziomu rysunku rozwinięcia.
 • Edycja długości tras kanałów na rysunku rozwinięcia.
 • Automatyczne generowanie profili przewodów odpływowych i pionów z uwzględnieniem kolizji z innymi elementami systemu ArCADia. Uwzględnienie obiektów i kształtek połączeniowych.
 • Obliczanie przepływów odcinkowych, napełnień i prędkości.
 • Wyznaczanie średnic odcinków odpływowych, pionów, rur spustowych i spadków.
 • Generowanie raportów obliczeniowych.

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-6500 lub AMD Ryzen 5)
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej)
 • 8 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna: dla podstawowego widoku 3D kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM,
  dla zaawansowanego widoku 3D kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM
 • system: Windows 10, Windows 8.1 PL lub Windows 7 SP1 PL (zalecany Windows 10 64-bit)

WYMAGANIA

Do działania programu ArCADia BIM 14 + INSTALACJE KANALIZACYJNE + INSTALACJE GAZOWE i GAZOWE ZEWNĘTRZNE wymagany jest:


UWAGA:

Zakup tego produktu nie upoważnia do dodatkowego rabatu dla stałych klientów.

Chcesz uzyskać więcej informacji o systemie rabatowym kliknij: więcej informacji o systemie rabatowym

SKU: 175
Dostępność: niedostępny

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie ArCADia BIM 14 + INSTALACJE KANALIZACYJNE + INSTALACJE GAZOWE i GAZOWE ZEWNĘTRZNE polecamy również.Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<