Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z SYSTEMEM RABATOWYM.  |  Kupuj w cenie dnia, rabaty nawet ponad 70%!

upgrade z INTERsoft-INTELLICAD do INTERsoft-INTELLICAD 2019

Program upgrade z INTERsoft-INTELLICAD do INTERsoft-INTELLICAD 2019
Program upgrade z INTERsoft-INTELLICAD do INTERsoft-INTELLICAD 2019
32-bit i 64-bit64-bit
Cena: 
netto: 540,00 zł 
brutto: 664,20 zł 
linia

Czym jest program upgrade z INTERsoft-INTELLICAD do INTERsoft-INTELLICAD 2019?

Oferowany upgrade dotyczy aktualizacji z wersji programu INTERsoft-INTELLICAD sprzedawanej od sierpnia 2016 do listopada 2018r.

INTERsoft-INTELLICAD 2019 to najnowsza edycja znanego od lat programu CAD do tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D w formacie .DWG. Posiada rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania. Nowy interfejs graficzny zapewnia intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD. Program posiada pełne wsparcie dla zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2,5 do aktualnie najnowszego formatu DWG 2018.

Praca na warstwach, linia komend, personalizacja ustawień (poleceń, wstążek, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu linii, kreskowań i stylów wymiarowania to podstawowe opcje programu. Ponadto pozwala on na tworzenie i modyfikację dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe z zapisem styli, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami) oraz wczytywanie aplikacji napisanych w LISP i SDS. W dokumentach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami, światłem i tworzenia renderingów.


GENEZA PROGRAMU INTERsoft-INTELLICAD

„Szanowni Państwo,
jesteśmy członkiem IntelliCAD Technology Consortium (ITC) od 2002 roku. Uczestnicy tego non profit przedsięwzięcia finansują i nadzorują tworzenie oprogramowania CAD, które jako pierwsze stanowiło realną alternatywę dla programu AutoCAD. Sami również opracowujemy i udostępniamy rozwiązania informatyczne, które są implementowane do wspólnego kodu źródłowego.

Większość firm, w tym i my, używa tego narzędzia jako silnika graficznego w autorskich, specjalistycznych aplikacjach. Nasz sztandarowy produkt, multidyscyplinarny system ArCADia BIM także korzysta z rozwiązań IntelliCAD’a.

Projektowanie w oparciu o technologię BIM bez wątpienia jest nieuniknioną przyszłością branży budowlanej, jednak jak zauważyliśmy cały czas występuje potrzeba używania prostego i uniwersalnego narzędzia CAD. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu opracowaliśmy program INTERsoft-INTELLICAD. Jako producent oprogramowania możemy nie tylko aplikację tę kształtować, ale również ustanawiać jej cenę, dlatego specjalnie dla polskich inżynierów ustaliliśmy korzystne warunki zakupu.

Kupując to rozwiązanie otwieracie sobie Państwo także drogę do łatwego przejścia w świat technologii BIM, wtedy, kiedy uznacie to za stosowne.”

Jarosław Chudzik
Prezes INTERsoft i ArCADiasoft


MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Tworzenie rysunków 2D i 3D poprzez rysowanie i pełną modyfikację wszystkich elementów.
 • Ładowanie i wyświetlanie elementów mechanicznych.
 • Opcje: Wybierz podobne (z dodawaniem do selekcji i oknem ustawień), Multiodnośnik, Edytor Multilinii, Linia przerwania.
 • Podpięta nowa wersja silnika graficznego ODA Teigha 4.3.2.
 • Okno programu podzielone na zakładki, w których wyświetlane są kolejno otwarte rysunki.
 • Nowe sposoby obsługi interfejsu programu, jego ustawień i eksportu ustawionego profilu programu.
 • Otwieranie i zapis plików w formacie DWG 2018.
 • Wyświetlanie palet narzędzi.
 • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa.
 • Możliwość wczytania brył ACIS (bez możliwości tworzenia i pełnej edycji).
 • Nowe typy obiektów 3D (prymitywy) - Facet Modeler (modeler powierzchni ODA) wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi, przeznaczone do użycia w 3D gdy nie jest istotna masa elementu.
 • Komendy wstawiania obiektów architektonicznych AEC: ściany, okna, otwory, drzwi, stropy, i stropodachy.
 • Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu.
 • Nowa funkcja ustawień kamery w widoku.
 • Współpraca z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie podrysów z plików IFC, RVT, RFA.
 • Opcja rysowania Multilinią.
 • Łączona komenda: przesuń/kopiuj/obróć/skaluj.
 • Nowe opcje Linii konstrukcyjnych.
 • Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych), m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG.
 • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
 • Import plików PDF analogicznie do podkładów rastrowych lub z konwersją na elementy wektorowe.
 • Rozszerzona obsługa plików DNG oraz więcej opcji przy eksporcie do plików PDF.
 • Wprowadzanie i definiowanie bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i TrueType). Dodatkowy edytor tekstu wielowierszowego (zmieniany zmienną systemową MTEXTED).
 • Kilka nowych funkcji edytora tekstu: kolumny, skalowanie, wprowadzanie tekstu po łuku oraz w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót itp.
 • Rozbijanie atrybutów do tekstu i rozbijania tekstów, autonumerowanie.
 • Wymiarowanie przypisane do elementu: liniowe i kątowe, możliwość definiowania własnych stylów.
 • Rozszerzone możliwości obsługi bloków, referencji i wymiarów: konwersja bloku na referencję, kopiowanie zagnieżdżonych obiektów (bloków, referencji oraz podrysów), lista własności bloku/referencji, Reset Dimension Text, Reassociate Dimension Text.
 • Ustawienie przyciągania punktów charakterystycznych do podrysów.
 • Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
 • Eksport do pliku PDF.
 • Eksport plików STL.
 • Tworzenie paczki projektu i użycie narzędzia jego zapisu eTransmit.
 • Szeroka gama wzorów kreskowania. Nowe okno definicji kreskowania i wypełniania gradientem.
 • Wydzielony pasek narzędzi Express tools (Narzędzia ekspres).
 • Bezpośredni dostęp do pomocy dla programistów z menu pomocy.
 • Bezpośredni dostęp do podręcznika użytkownika z menu pomocy.
 • Wsparcie styli wizualnych.
 • Rozbudowane style wymiarowania.
 • Przestrzeń papieru obsługuje niekwadratowe widoki.
 • Możliwość wyświetlania styli wydruku w przestrzeni papieru.
 • Wsparcie wymiarowań zespolonych.
 • Wsparcie ścieżek względnych dla obrazów i zewnętrznych odnośników.
 • Ulepszona obsługa bloków, widoków, wymiarów i styli tekstów.
 • Wiele okien może być otwartych z różnymi widokami i układami.
 • Przystosowanie do obsługi monitorów 4K i skalowania systemu Windows 10.
 • Nowe Teigha Mechanical API umożliwiające pracę z obiektami mechanicznymi.
OBSŁUGA FORMATU DWG:
 • Program obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji - rysunki wykonane, np. w programie AutoCAD są odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekształceń.
 • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2018.
WYŚWIETLANIE GRAFIKI
 • Rysowanie w trybie ukrytych linii i cieniowania w czasie rzeczywistym.
 • Wyświetlanie kreskowania gradientami.
 • Niekwadratowe widoki.
 • Proxy w blokach i zewnętrznych odnośnikach.
 • Wyświetlanie ADT i obiektów Civil 3D.
 • Obsługa formatów DWF i DGN.
NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNE PROJEKTOWANIE:
 • Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.
 • Rozbudowane rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.
 • Możliwość użycia zestawu kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
 • Funkcja naprawiania i sprawdzania uszkodzonych rysunków.
 • Poruszanie się po projektach i ich wizualizacja możliwe są dzięki wszystkim trybom zoom, regeneracji i panoramowaniu rysunku, dynamicznemu obrotowi obiektów 3D oraz nowej funkcji ustawień kamery w widoku.
ANALOGIA Z PROGRAMEM AUTOCAD:
 • Linia komend i ich wywoływanie, pełna zgodność formatów plików (DWG, DWF, DWT i DXF).
 • Praca na warstwach.
 • Eksplorer analogiczny do Design Center.
 • Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
 • Style wymiarowania i tekstu.
 • Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
 • Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania (ORTO) itp.
 • Możliwość importu linii oraz stylów wymiarowania.
 • Dokowany panel właściwości.
PERSONALIZACJA PROGRAMU:
 • Modyfikacja menu górnego, wstążek (paneli i kart), pasków narzędzi, paska stanu poleceń i skrótów klawiszowych.
 • Konfiguracja ekranu roboczego: jego koloru, wielkości krzyża nitek itp.
 • Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku.
 • Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS oraz IRX.
 • Opuszczane menu wspierają przemieszczane polecenia i wyświetlanie ikon.
 • Dokowany panel właściwości.
 • Wyświetlanie palet narzędzi.
 • Eksplorator INTERsoft-INTELLICAD-a posiada 24-bitowe ikony, obsługa warstw wraz z obsługą multizaznaczania, ikony w liście oraz jest prosty w obsłudze.
 • Wsparcie wybierania urządzenia prosto z paska stanu.

Producent oprogramowania ArCADiasoft jest członkiem ITC. W programie użyte są kody źródłowe programu ITC IntelliCAD 9.0.

Tabela porównująca wybrane funkcje CAD w różnych wersjach programu.

Cechy programów CAD ArCADia INTELLICAD 6 ArCADia INTELLICAD
7 / 7+
ArCADia INTELLICAD
8 / 8+
INTERsoft-INTELLICAD
2019
ArCADia LT 10 ArCADia
10 / PLUS 10
Wstążkowy interfejs + + +
Zgodność z formatem DWG + + + + + +
Odczyt i zapis w formatach DWG od 2.5 do do 2007 do 2010 do 2013 do 2018 do 2013 do 2013
Odczyt formatu DWG 2018 (AutoCAD 2017-2018), automatyczny konwerter do DWG 2013 - - - +
bez konwersji
+
od v.10.4
+
od v.10.4
Zapis i odczyt w formatach DXF, DWT + + + + + +
Zapis i odczyt w formacie DWF + + + + +
Eksport do formatów PDF, 3D DWF + + + + +
Eksport do formatów BMP, WMF, EMF, SVG + + + + +
Tworzenie i edycja rysunków w 3D + + + + +
Obsługa linii komend + + + + +
Funkcje testowania i naprawy plików DWG + + + + + +
Wyświetlanie grubości linii na ekranie + + + + + +
Obsługa wielu obszarów papieru + + + + +
Złożone kształty rzutni w arkuszu + + +
Praca z powierzchniami 3D + + + + +
Praca z obiektami 3D - Facet Modeler +
LISP, w tym obsługa DCL + + + + +
Obsługa technologii IRX + + +
AutoCAD menu (.mnu) oraz pliki skryptowe (.scr) + + + + +
Obsługa czcionek TrueType i SHX + + + + + +
Obsługa stylów wydruku STB i CTB + + + + +
Wstawianie podkładów w formacie PDF + + + +
Style wydruku STB i CTB dla ploterów + + + + +
Możliwość pracy na kilku projektach jednocześnie. + + + + + +
Ustalanie styli wizualnych + + + +
Rendering + + + + +
Zapisywanie skryptów + + + + +
Odczyt i modelowanie brył ACIS Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 7+ Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 8+ Tylko odczyt Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji PLUS 10
Funkcja zasłaniania + + + + +
Skalowanie + + + + + +
Widok 2D + + + + + +
Widok 3D + + + + +
Helisa + +
Wstawianie multilinii + + + +
Linie konstrukcyjne +
Wymiarowanie łuków + + +
Funkcja znajdź i zamień + + +
Edycja bloków i wstawionych referencji + + +
Narzędzia obsługi warstw + + + + +
Okno szybki wybór + + +
Wersja silnika graficznego ITC ver. 2 ODA Teigha ver. 3.05 ODA Teigha ver. 3.09 ODA Teigha ver. 4.3.2 ODA Teigha ver. 4.1.1 ODA Teigha ver. 4.1.1
Chmurki rewizyjne + +
Rysowanie podstawowych elementów 2D: (linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy, regularne wielokąty i prostokąty) + + + + + +
Rozszerzone funkcje rysunku 2D, m.in. dla prostych, multilinii, splajnów, szkiców i innych opcji rysowania + + + + +
Podstawowa edycja rysunku: (przesuwaj, kopiuj, obracaj, lustro, szyk, przycinanie, rozbijanie i przesuwanie) + + + + + +
Pełna modyfikacja rysunku 2D (fazowanie, łamanie, łączenie, dopasowywanie itp.) + + + + +
Obsługa prostych elementów architektonicznych (ścian, okien, drzwi, otworów w ścianach, stropów oraz stropodachów) +
Import podrysów z plików IFC, RVT, RFA + IFC* IFC*
Wbudowany system ArCADia BIM (funkcje bazowe wraz z modułami branżowymi) +
v. 6.5
+
v. 6.0
+
v. 6.5
+
v.6.7
+
v.6.7
Odczyt plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM * + + + + + +
Edycja plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM. ** + + + + +

* Odczyt pliku DWG projektu wykonanego w nowszej wersji system ArCADia BIM, powoduje jego konwersję do zwykłego pliku DWG, projekt traci cyfrowy model budynku, model konwertowany jest do linii, czyli do tradycyjnego rysunku CAD. Odczyt projektu wykonanego w starszej wersji powoduje jego konwersję do nowszej wersji z zachowaniem cyfrowego modelu budynku.

** Edycja pliku DWG z zachowaniem cyfrowego modelu budynku i wprowadzaniem do niego zmian, możliwa jest tylko w przypadku otwierania aktualnej lub starszej wersji projektu, przy czym w drugim wypadku program dokonuje konwersji projektu do wersji systemu, w której otwieramy plik. Po konwersji i wprowadzeniu zmian nie ma możliwości zapisu do standardu starszej wersji.

IFC* Import i eksport pliku w formacie IFC przy pomocy moduły ArCADia-IFC. Możliwa jest także konwersja modeli IFC na obiekty systemu ArCADia BIM.

Dlaczego warto kupić upgrade z INTERsoft-INTELLICAD do INTERsoft-INTELLICAD 2019 ?

 • Uzyskujesz pełne wsparcie (odczyt/zapis) dla najnowszego formatu DWG 2018
 • Program umożliwia odczyt i edycja projektów zawierających cyfrowy model budynku wykonanych w ArCADia BIM.
 • Uzyskujesz możliwość współpracy z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D z programu Revit w formacie RVT i RFA jako podrysów w projektach CAD.
 • Uzyskujesz możliwość współpracy z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D w formacie IFC jako podrysów w projektach CAD.
 • Masz możliwość łatwego przejścia w przyszłości na pracę z aplikacją ArCADia zgodną z technologią BIM. Programy posiadają analogiczny interfejs i wielu aspektach ten sam sposób pracy.
 • W przypadku przejścia na pracę z projektami BIM oferujemy atrakcyjny cenowo upgrade do ArCADia BIM.
linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały :

Wymagania systemowe programu :

 • Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Intel Core i5)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 8 GB i system 64-bit)
 • 2 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GB RAM)
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecamy system 64-bit)
SKU: 846
Dostępność: w magazynie


Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<