Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
Bezpłatny cykl szkoleń on-line z ArCADia BIM 14

Bezpłatny cykl szkoleń on-line z ArCADia BIM 14

Zapraszamy na cykl webinariów poświęconych pracy z programem ArCADia BIM 14 z modułami branżowymi. W czasie kolejnych spotkań omówimy krok po kroku zasady projektowania w programie.

Powrót do listy zobacz

Webinarium - ArCADia BIM 14 - Omówienie programu i jego głównych części [cz.1]

Omówienie programu i jego głównych części. Pokazanie co jest w licencji BIM, a co w modułach branżowych. Informacje o demo i licencjach sieciowych.

 • Wprowadzenie do programu ArCADia 14 (omówienie ogólnych zasad projektowania w ArCADii, czyli przynależność elementów do budynku (kondygnacji) lub terenu).
 • Informacje o instalacji programu, zawartości dodatkowej, wersji demo i licencjach sieciowych.
 • Szablony menu i informacja jakie opcje znajdują się na licencji ArCADia BIM.
 • Omówienie interfejsu programu: wstążki, paski narzędzi, pasek poleceń, okno Menadżera projektu, palety, smart TOP 10 oraz dynamiczne okno wprowadzania danych.
 • Moduły branżowe (pokazanie ich na zrzutach).

Webinarium - ArCADia BIM 14 - Omówienie programu i jego głównych części [cz.2]

Omówienie Menadżera projektu, czyli widoków, obsługi budynków, kondygnacji i poszczególnych elementów, podrysu i ewentualnego spłaszczania projektu. Dodatkowo informacje o ustawieniach programu z okna Opcji, czyli możliwość włączania i wyłączania tworzenia widoku CAD 3D i trybów Widoku 3D.

 • Wprowadzenie, czyli ogólne informacje do czego służy okno Menadżera projektu
 • Zakładka Podrys.
 • Tworzenie budników, kondygnacji i zarządzanie poszczególnymi grupami i elementami.
 • -Omówienie widoków (rzuty, widok 3D, CAD 3D, przekroje, aksonometrie i rozwinięcia) i poziomy szczegółowości i informacje jak są wprowadzane.
 • Zakładki przy zaimportowanym pliku IFC lub RVT.
 • Przekształcenie widoku w rysunek i spłaszczenie projektu.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - Okno Widok 3D, jego ustawienia i właściwości. [cz.3]

Okno Widok 3D, jego ustawienia i właściwości. Sposoby efektownego przedstawienia projektu wykonanego w systemie ArCADia.

 • Omówienie właściwości i ustawień okna Widok 3D.
 • Biblioteka powierzchni i nakładanie tekstur na elementy.
 • Biblioteka obiektów i wprowadzanie ich do projektu.
 • Animacja słońca i zapis filmu ze spaceru.
 • Zapis prezentacji w chmurze lub do przeglądarki ArCADia-Viewer (opcje modułu ArCADia-MAKER).
 • Rendering – opcja modułu ArCADia-ARCHITEKTURA.

Webinarium - ArCADia BIM 14 + ArCADia-ARCHITEKTURA, podstawowe opcje dostępne na licencji ArCADia BIM [cz.4]

 • Rysowanie kondygnacji,
 • Tworzenie kondygnacji,
 • Wprowadzanie dachy,
 • Zestawienie pomieszczeń i stolarki

Webinarium - ArCADia BIM 14 - Opcje modułu ArCADia-ARCHITEKTURA [ cz.5 ]

Omówienie elementów rozszerzających licencję ArCADia BIM zarówno funkcjami do tworzenia budynku, jak i zestawień oraz wprowadzania przekrojów, obliczania czasu nasłonecznienia i zapisu filmu z wizualizacją zacienienia.

 • Opcje rozszerzające moduł ArCADia-ARCHITEKTURA w zakresie tworzenia rzutów i modelu budynku.
 • Przekroje – wprowadzenie i edycja.
 • Obliczanie czasu nasłonecznienia pomieszczeń.
 • Tworzenie filmu z wizualizacją zacieniania.
 • Połączenia modułu ArCADia-ARCHITEKTURA z programem ArCADia-RAMA.
 • Zestawienia, m.in. powierzchni i kubatur, materiałów, wykaz drewna itd.
 • Tworzenie własnych obiektów 2D i 3D.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - Przygotowanie podkładu architektonicznego dla prac branżowych [cz.6]

 • Praca na modelu ArCADia BIM: projektowanie na jednym widoku, rozłożenie widoków na rysunku.
 • Praca na podkładzie w pliku DWG – funkcja kreatora budynku.
 • Praca na załącznikach (DWG, PDF, obraz) – wczytywanie i skalowanie.
 • Praca na modelu IFC – wczytywanie modelu, zarządzanie, wstawianie modelu ArCADii.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - moduł INSTALACJE GRZEWCZE, podstawowe opcje dostępne na licencji ArCADia BIM [cz.7]

System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji, tj.:

 • źródła ciepła
 • grzejniki i inne odbiorniki ciepła
 • armatura
 • rurociągi
Prezentacja i omówienie funkcji:
 • edytor połączeń
 • biblioteka typów
 • menadżer pomieszczeń
 • zestawień i wykazów materiałów

Webinarium - ArCADia BIM 14 - moduł INSTALACJE GRZEWCZE | Dodatkowe możliwości płatnego modułu. [cz.8]

 • Tworzenie rur na bazie linii CAD.
 • Automatycznie połączenie grzejników do instalacji.
 • Wstawianie i modyfikowanie rysunku aksonometrii instalacji grzewczej.
 • Dobór elementów projektu (rury, grzejniki, ogrzewanie płaszczyznowe, armatura).
 • Obliczenia i generowanie raportów.
 • Przesył budynku do ArCADii-TERMOCAD w celu obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.

Webinarium - ArCADia-TERMOCAD 8 - współpraca z ArCADia BIM na przykładzie audytu energetycznego budynku. [cz.9]

 • Omówienie interfejsu.
 • Import modelu 3D budynku.
 • Obliczenia projektowanych strat ciepła w pomieszczeniach.
 • Tworzenie oraz definiowanie stref cieplnych.
 • Wprowadzanie danych ogólnych audytu.
 • Definiowanie źródeł systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej.
 • Termomodernizacja ściany zewnętrznej oraz okna.
 • Tworzenie i omówienie wariantów termomodernizacyjnych.
 • Raport audytu energetycznego.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - funkcjonalność modułu INSTALACJE WENTYLACYJNE cz.1 [cz.10]

 • Omówienie opcji projektu, w tym m.in. definiowanie systemów wentylacyjnych.
 • Przedstawienie zasad rysowania instalacji.
System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji, takich jak:
 • Centrala wentylacyjna, wentylator.
 • Kanał wentylacyjny.
 • Elementy końcowe instalacji.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - funkcjonalność modułu INSTALACJE WENTYLACYJNE cz.2. [cz.11]

 • Tworzenie projektu instalacji wentylacyjnej
 • Numeracja i opis elementów
 • Wykaz elementów
 • Zestawienie materiałów
 • Obliczenia i raport

Webinarium - ArCADia BIM 14 - funkcjonalność modułu INSTALACJE WENTYLACYJNE cz.3. [cz.12]

 • Eksplorator obiektów – importowanie obiektów na przykładzie centrali wentylacyjnej.
 • Edytor biblioteki typów – dodawanie własnych typów do Biblioteki Użytkownika z wykorzystaniem zaimportowanego obiektu.
 • Edytor połączeń – definicja króćców przyłączeniowych.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - funkcjonalność modułu INSTALACJE WODOCIĄGOWE cz.1 [cz.13]

System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji, tj.:

 • Punkt przyłączenia instalacji.
 • Rurociągi poziome i pionowe (pojedyncze).
 • Zestaw równoległych rur wodociągowych poziomych i pionowych.
 • Urządzenia do przygotowania c.w.u. i mieszacz.
 • Armatura czerpalna.
 • Armatura regulacyjna, urządzenia pomiarowe, filtry, pompy.
Prezentacja i omówienie funkcji:
 • Edytor połączeń.
 • Biblioteka typów.
 • Zapis w szablonie.
 • Kształtki automatyczne.
 • Zmiana wysokości instalacji.
 • Opisy instalacji.
 • Sprawdzenie instalacji.
 • Zestawienia i wykazy materiałów.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - funkcjonalność modułu INSTALACJE WODOCIĄGOWE cz.2 [cz.14]

System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji, tj.:

 • Tworzenie rur na bazie linii CAD.
 • Automatyczne połączenie baterii i zaworów czerpalnych.
 • Wstawianie i modyfikowanie rysunku aksonometrii instalacji wodociągowej.
 • Dobór elementów projektu (rury, armatura).
 • Obliczenia i generowanie raportów.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - funkcjonalność modułu INSTALACJE KANALIZACYJNE w licencji ArCADia BIM [cz.15]

System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji, tj.:

 • Punkt odpływowy, studnia rewizyjno-połączeniowa.
 • Rurociągi odpływowe rysowane w sposób odcinkowy i trasą ciągłą.
 • Rurociągi pionowe i piony.
 • Odpływy dla przyborów.
 • Wpusty dachowe.
 • Odpowietrzenia pionów.
 • Armatura (zasuwy burzowe, armatura odcinająca).
 • Czyszczak, rewizja.
Prezentacja i omówienie funkcji:
 • Biblioteka typów.
 • Kształtki kanalizacyjne.
 • Zmiana wysokości instalacji.
 • Opisy instalacji.
 • Sprawdzenie instalacji.
 • Zestawienia i wykazy materiałów.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - funkcjonalność modułu INSTALACJE KANALIZACYJNE cz.2 [cz.16]

 • Funkcja automatycznego kreatora podejść dla przyborów.
 • Obliczenia dla odpływów, dobór pionów i generowanie raportów.
 • Wstawianie i modyfikowanie rysunku rozwinięcia.
 • Wstawianie i modyfikowanie profili wraz z wyznaczeniem kolizji i skrzyżowań z innymi instalacjami.

Webinarium - ArCADia BIM 14 - funkcjonalność modułu INSTALACJE GAZOWE cz.1 [cz.17]

System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji, tj.:

 • Szafka gazowa – zasady wprowadzania obiektów do projektu – punkt początkowy instalacji.
 • Odbiorniki gazu – zasady wprowadzania obiektów do projektu.
 • Rurociągi – zasady tworzenia rzutów instalacji.
 • Podział rurociągów na grupy.
 • Urządzenia pomiarowe – gazomierze.
 • Armatura odcinająca.
Prezentacja i omówienie funkcji:
 • Opisy instalacji.
 • Sprawdzenie instalacji.
 • Zestawienia i wykazy materiałów.


aktualizacja: 04.04.2022
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<