Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--

POBIERZ AKTUALIZACJE ARCHIWALNE

W niektóych wypadkach może być konieczne usunięcie poprzedniej wersji programu, możesz to zrobić samodzielnie lub pozostawić to aktualizacji,która odinstaluje lub poinformuje o konieczno ręcznej deinstalacji poprzedniej wersji programu.

Aktualizacje programów nie obsługujących licencjonowania przez plik .isl, wydane przed 2008 rokiem można sprawdzić klikając na link poniżej.
Przejdź do progamów ze starym typem licencji >>
Sortowanie

ArCADia-TERMOCAD 9.0

Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 8.0
 • ArCADia-TERMOCAD PCHE 8.0
 • ArCADia-TERMOCAD Audyt 9.0
 • TERMOCADIA oparta na ArCADia 14.0
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja - zapotrzebowanie na moc chłodniczą
 • Ocena energetyczna
Szczegóły:
 • rozmiar: 1.46 GB, wersja: 9.0.4260, data: 01.08.2023
 • system operacyjny 64-bit: Windows 10
 • minimalna rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli
Data publikacji: 2023-08-01Pobierz program ArCADia-TERMOCAD 9.0 64bit

ArCADia-RAMA 19

Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Instalacja zawiera:
 • R3D3-Rama 3D 19.3 / R2D3-Rama 3D 19.3
 • R3D3-InterStal 1.6
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.4
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.1
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 3D 19.3
 • R2D2-InterStal 1.6
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.4
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.1
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-RAMA 19.3.0 (wydana 06.12.2022)

Modyfikacje
R3D3-Rama 3D/R2D3-Rama 3D/R2D2-Rama 2D – wersja 19.3.0
 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułów stalowych i żelbetowych (EuroStal, EuroStal BUILT-UP, EuroŻelbet) w oknie Własności projektu.
 • Wersjonowanie plików projektów – zablokowanie wczytywania projektów pochodzących z nowszej wersji programu.
 • Uzależnienie adresów stron internetowych w zasobach od wersji językowej programu.
 • Korekta odświeżania dostępu do listy grup podpór przy zaznaczeniu węzłów podporowych tylko w drzewie projektu.
 • Usuwanie stref obciążenia powierzchniowego o zerowej powierzchni przy wyjściu z okna edycji i na działanie przycisku czyszczenia w oknie edycji.
 • Tłumaczenie i opracowanie wersji angielskiej programu.
 • EuroDrewno v. 1.2.12
 • Korekta współczynnika do wyznaczania wytrzymałości na zginanie i rozciąganie wzdłuż włókien zależnego od wymiarów przekroju.
 • Korekta uwzględniania współczynników kscz i kscy przy wyznaczaniu ugięcia względnego w raporcie szczegółowym.
 • Korekta wyświetlania wartości ugięć i ugięć względnych w stanie reologicznym na ekranie o uwzględnione współczynniki kscz i kscy.
 • Korekta wzorów w raportach na przemieszczenia w danym kierunku przy liczeniu przemieszczeń maksymalnych i ugięć względnych.
 • EuroStal v. 1.4.5
 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułu EuroStal w oknie Własności projektu.
 • Korekta symboli współczynników wyboczenia w raporcie.
 • EuroStal BUILT-UP v. 1.1.6
 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułu EuroStal BUILT-UP w oknie Własności projektu.
 • Korekta symboli współczynników wyboczenia w raporcie.
 • EuroŻelbet v. 1.6.8
 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułu EuroŻelbet w oknie Własności projektu.
 • Korekta obliczania wartości otuliny nominalnej generowanej w raporcie wymiarowania.
 • InterDrewno v. 1.7.11
 • Korekta uwzględniania współczynników kscz i kscy przy wyznaczaniu ugięcia względnego w raporcie szczegółowym.
 • Korekta wyświetlania wartości ugięć i ugięć względnych w stanie reologicznym na ekranie o uwzględnione współczynniki kscz i kscy.
 • Korekta wzorów w raportach na przemieszczenia w danym kierunku przy liczeniu przemieszczeń maksymalnych i ugięć względnych.

ArCADia-RAMA 19.2.1 (wydana 16.05.2022)

Modyfikacje
R3D3-Rama 3D/R2D3-Rama 3D/R2D2-Rama 2D
 • Korekta zapisywania profili złożonych do pliku DXF oraz likwidacja redukcji punktów charakterystycznych konturu profili przy ich zapisie do pliku DXF.
 • Umożliwiono wprowadzanie otworów w obciążeniu powierzchniowym zadawanych po konturze powierzchni obciążenia, konturze strefy obciążenia i konturze innego istniejącego otworu.
 • Umożliwiono wyświetlanie listy grup obciążeń na zakładce Wyniki o maksymalnej możliwej wielkości dostępnej na zakładce.
 • Poprawiono zapisywanie animacji deformacji przy zaznaczonej animacji na zakładce Wyniki.
 • Korekta możliwości wprowadzania otworów o powierzchni zerowej i współliniowych wszystkich wierzchołkach w obszarze zdefiniowanego obciążenia powierzchniowego.
 • Korekta funkcji Ustaw kierunek układu lokalnego przy zmianie wyjściowego położenia osi z naprzeciwległy kierunek (obrót układu lokalnego o 180 stopni z wyjściowego, domyślnego, pionowego położenia osi z).
 • Korekta uaktualnienia kątów α1 i α2 przy zmianie parametru L w generatorze kratownic płaskich.
 • Aktualizacja wyświetlania długości i kąta nachylenia pręta współrzędnych biegunowych przy chwilowej blokadzie prawym klawiszem myszki podczas wprowadzania pręta.
 • Korekta blokady parametrów L/α/dx/dy/dz pręta na zakładce Geometria, przy ich akceptacji klawiszem Enter podczas chwilowej blokady prawym klawiszem myszki przy wprowadzaniu tego pręta.
 • Korekta odświeżania wartości statycznych na zakładce Wyniki przy przełączaniu poszczególnych kombinacji użytkownika na tej zakładce.
 • Korekta jednolita znaczników na zakładce Wyniki i Wymiarowanie na SGN i SGU w wersji PL oraz ULS i SLS w pozostałych wersjach językowych.
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach w modułach EuroStal, EuroStal BUILT UP, InterStal, EuroDrewno, InterDrewno, EuroŻelbet.
 • Korekta błędu wyświetlania grup obciążeń zamiast kombinacji przy powrocie z zakładki Geometria na Wyniki.
 • Korekta właściwego rozpoznawania podziału na strefy o jednakowym zbrojeniu w przypadku tworzenia żelbetowych elementów wymiarowych obliczanych w module EuroŻelbet.
 • EuroDrewno v. 1.2.11
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • EuroStopa v. 1.1.19
 • Korekta wypisywania wniosku że Warunki stateczności są spełnione gdy nie spełniony jest jeden z dwóch warunków stateczności na obrót.
 • EuroStal v. 1.4.4
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • EuroStal BUILT-UP v. 1.1.5
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • EuroŻelbet v. 1.6.7
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • Korekta właściwego rozpoznawania podziału na strefy o jednakowym zbrojeniu w przypadku tworzenia żelbetowych elementów wymiarowych.
 • InterDrewno v. 1.7.10
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • InterStal v.1.6.4
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.

ArCADia-RAMA 19.2.0 (wydana 20.12.2021)

Modyfikacje
 • Poprawiono obliczanie objętości całkowitej fundamentu (Vf) dla stopy kielichowej.
 • Poprawiono obliczanie ciężaru gruntu nad fundamentem (Gk) dla: stopy trapezowej, stopy kielichowej, stopy schodkowej, stopy kołowej.
 • Rozdzielenie okna definicji złącza w programie: na okno definicji ogólnej geometrii złącza uruchamianym przy jego definiowaniu i okna wyboru zestawu sił do wymiarowania, uruchamianym po uruchomieniu wymiarowania danego złącza.
 • Zmieniono warunek na utworzenie polegający na sprawdzeniu czy liczba prętów stalowych schodzących się w węźle jest co najmniej taka jaką wymaga dane złącze. Ignorowane są przy tym wszystkie pręty inne niż stalowe schodzące się w danym węźle.
 • Korekta ustawiania widoku z przodu.
 • Aktualizacja blokad węzła podporowego na zakładce Geometria po wstawieniu nowej podpory.
 • Korekta zwracania licencji na serwer przy zamykaniu Ramy uruchomionej w trybie edytora więźby dachowej.
 • Korekta ucinania rysunków w raportach rtf przy przeniesieniu na kolejną stronę (problem nie ujawnia się w ArCADia-TEXT tylko w programie Word).
 • Korekta sposobu wyboru zestawów sił do wymiarowania: Ekstremum po kombinacjach i poszczególnych kombinacji użytkownika przy wymiarowaniu złącz.

ArCADia-RAMA 19.1.0 (wydana 08.09.2021)

Modyfikacje
 • Nowy widok orientacji globalnego układu współrzędnych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki i wyraźnym zaznaczeniem kierunku osi prostopadłej do płaszczyzny ekranu.
 • Nowe ikony wszystkich typowych i predefiniowanych płaskich widoków, widziane w płaszczyznach głównych globalnego układu współrzędnych.
 • Zrezygnowano z narzędzia wyboru trybu pracy (płaski swobodny – przestrzenny między węzłami) na rzecz wyboru odpowiedniego widoku w którym wprowadzamy elementy modelu (w jednej z płaszczyzn głównych lub przy dowolnym skręceniu globalnego układu współrzędnych).
 • Rozdzielono do osobnych funkcji pojedyncze i ciągłe wprowadzanie elementów prętowych (o węzłach przegubowych bądź sztywnych) do modelu.
 • Dodano na głównym pasku narzędziowym możliwość wprowadzenia węzła na pręcie z automatycznym dzieleniem pręta węzłem.
 • Dodano na głównym pasku narzędziowym możliwość wprowadzenia podpór całkowicie sztywnych i całkowicie przegubowych w węzłach układu lub na pręcie z automatycznym utworzeniem węzła w miejscu wstawionej podpory.
 • W przypadku braku zaznaczenia jakiegokolwiek pręta bądź węzła układu umożliwiono zadawanie obciążeń przez wskazanie typu obciążenia a następnie jego lokalizacji na modelu (wskazanie pręta, węzła lub lokalizacji na pręcie – w zależności od wybranego typu obciążenia).
 • Przy wprowadzaniu prętów łamaną w każdej chwili można zablokować kursor prawym klawiszem myszki i przejść na obracanie układu współrzędnych lewym klawiszem myszki (odblokowanie kursora – ponownie prawy klawisz myszki lub ESC).
 • Usunięto lub przeniesiono do menu górnego niektóre rzadziej używane narzędzia dotychczas dostępne na głównym pasku narzędziowym.
Korekty
 • Korekta tworzenia się raportu szczegółowego z wymiarowania zbiorczego i indywidualnego w module EuroStal BUILT-UP dla profili dalekogałęziowych złożonych z dwóch ceowników równoległościennych UPE.
 • Korekta wyświetlania prostopadłych linii pomocniczych wystawionych do osi pręta przy prostopadłym ustawieniu tych prętów do płaszczyzny ekranu.
 • Korekta wykresu momentu skręcającego likwidująca jego uzależnienie od kierunku układu lokalnego przyjętego na danym pręcie.
 • Korekta likwidująca wyświetlanie niepotrzebnej siatki pomocniczej na zakładkach Wyniki i Wymiarowanie.
 • Korekta wyświetlania komunikatu w trakcie uruchamiania obliczeń wymiarowania zbiorczego o pustych grupach obciążeń dla grupy ciężaru własnego, która z założenia nie jest pusta.
 • Poprawiona symetryczność sprawdzania zbieżności obliczeń w silniku TIIR.
 • Korekta sprawdzania wiotkości modelu w silniku TIIR.

ArCADia-RAMA 19.0.1 (wydana 27.04.2021)

Modyfikacje
 • Korekta powstawania artefaktów niepowiązanych z modelem dotyczących dynamicznego wskaźnika wartości, przy zaznaczeniu węzła na zakładce Wyniki.
 • Korekta losowego zawieszania się programu przy jego starcie objawiające się szarym ekranem z ramką dookoła.
 • Korekta losowego zawieszania się programu przy wczytywaniu przeliczonych wyników ze statyki.
 • Korekta powstawania niepowiązanych z modelem strzałek reakcji przy wyborze obwiedni węzła podporowego na zakładce Wyniki.
 • Przywrócenie możliwości wyboru sposobu renderowania widoku 3D wraz z przekrojami w wersji 64 bitowej programu (OpenGL/DirectX). Umożliwia przełączenie na DirectX gdy dany typ karty graficznej ma problem z wyświetlaniem renderowania OpenGL.
 • Korekta braku pokrywania się osi pręta z widokiem jego przekroju przy wprowadzaniu prętów dla ustawionego zerowego kąta widzenia.
 • Korekta wczytywania parametrów złącz.

ArCADia-RAMA 19.0.0 (wydana 09.04.2021)

Modyfikacje
 • Dla generatorów płaskich przekryć strukturalnych wprowadzono możliwość zadania strzałki wygięcia przekrycia (po łuku kołowym) lub wprowadzenia przekrycia ze spadkiem w kierunku osi X lub Y.
 • Na dole głównego okna graficznego w pasku narzędzi graficznych udostępniono suwak umożliwiający zmianę skali dla poszczególnych elementów graficznych projektu wybranych z listy.
 • Dla podstawowych elementów projektu: węzłów, prętów, podpór i obciążeń umożliwiono dostęp do okna edycji właściwości danego elementu przez dwuklik na tym elemencie.
 • Wprowadzono okno edycji Własności dla poszczególnych prętów modelu.
 • Uzupełniono okno edycji Własności dla węzła oraz węzła podporowego.
 • Uzupełniono menu kontekstowe prawego klawisza myszki na poszczególnych elementach modelu w drzewie projektu o opcję dostępu do okna ich Własności.
 • Zrezygnowano z suwaków w listach wyboru o stałej i niewielkiej ilości parametrów, wyświetlając od razu całą listę.
 • Dodano dla zaznaczonych podrysów i prętów funkcje „Separuj zaznaczone”, która ukrywa wszystkie elementy modelu (pręty i podrysy) poza elementami zaznaczonymi.
 • Wyciągnięto dodatkowo na główny pasek narzędziowy funkcje: Weryfikacji i Oczyszczania projektu.
 • Na zakładce Wyniki oraz w oknie Naprężenia w przekroju dla ekstremów obwiedni i kombinacji wszystkie wartości danego ekstremum i ich opisy wyświetlane są jako pogrubione.
 • Na ekranie graficznym ekstrema reakcji dla obwiedni i kombinacji wyświetlane są jako pogrubione i w kolorze czarnym.
 • W lewym górnym rogu ekranu graficznego umieszczono znacznik wyświetlania ekstremów reakcji.
 • Na zakładce Wyniki wydzielono osobny panel wyświetlania grup obciążeń opatrzony odpowiednim nagłówkiem „Schemat grup budujących ekstremum” dla obwiedni lub ekstremów kombinacji lub Wykresy globalne dla sumy grup/ Wykresy globalne dla kombinacji w pozostałych przypadkach.
 • W drzewku projektu dla złącza dodano menu kontekstowe z opcjami: Edytuj, Wymiaruj, Usuń.
 • Dla zaznaczonego węzła w którym zdefiniowano złącze lub zakotwienie w menu kontekstowym prawego klawisza myszki dla ekranu głównego dodano opcję Edytuj złącze/Edytuj zakotwienie.
 • Funkcję wydłużania wskazanych pojedynczo lub kilku prętów (wskazanych płotem) do zaznaczonej granicy uzupełniono o funkcję skracania do granicy (rzeczywistej i wirtualnej).
 • Dodano możliwość kreskowania wykresów sił, naprężeń i deformacji.
 • W oknie Ustawień dodano pole wyboru dotyczące Kreskowania wykresów sił, naprężęń i deformacji: Brak/Analizowany pręt/Wszystkie pręty.
 • W oknie Ustawień dodano pole wyboru dotyczące Typu kreskowania wykresów (sił, naprężęń i deformacji): Liniowy/Solid/Liniowy i Solid.
 • Na zakładce Wyniki w sekcji Wykresy globalne wprowadzono przycisk szybkiego włączania/wyłączania kreskowania wykresów.
 • W oknie Edycji obciążeń powierzchniowych dołożono dwa przyciski włączające/wyłączające odpowiednio numerację węzłów oraz prętów (lub ich rzutów) wyświetlanych w tym oknie.
 • Scalanie zaznaczonych profili w oknie Edycji przekroju gdy profil po scaleniu zawiera maksymalnie jeden otwór.
 • Funkcja eksportu konturów wszystkich przekrojów z Edytora przekrojów do pliku DXF.
 • Zabezpieczenie możliwości wczytania do Edytora przekrojów pojedynczego przekroju z pliku DXF zawierającego więcej niż jeden otwór oraz inne korekty przy imporcie profili z pliku DXF.
 • Funkcja zoomowania rolką myszki do wskazanego punktu oraz funkcja przesuwania widoku profilu przytrzymanym prawym klawiszem myszki w oknie Edytora przekrojów.
 • Przycisk wyśrodkowania przekroju w oknie Edytora przekrojów.
 • Rozbudowa okna Edytora przekrojów o nowe parametry (obwód, położenie osi plastycznych itp.) i nowe funkcje edycyjne (selektywne zaznaczanie, scalania itp.).
 • Przebudowa okna wyboru profilu tablicowego z bazy profili typowych programu.
 • W oknie Właściwości projektu dodano zakładkę Opisu projektu umożliwiającą dodanie do projektu obszernego opisu z możliwością jego wydrukowania w raporcie.
 • Rozbudowa „drzewa projektu” i raportu z Edytora przekrojów o pełen zestaw parametrów geometrycznych przekroju.
 • Podpięto renderowany widok podpór wyświetlanych na głównym ekranie graficznym pod suwak skalowania umieszczony na dole okna graficznego oraz na oknie Własności projektu.
 • Ograniczono przemieszczanie się części przekroju powstałych na skutek rozcięcia profilu w Edytorze przekrojów.
 • Dodano znacznik wartości sił, naprężeń i deformacji na wykresach globalnych.
 • Dodano w oknie Ustawień możliwość wyłączania/włączania dynamicznego wskaźnika wartości na wykresach globalnych.
 • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).
Szczegóły:
 • rozmiar: 723 MB, wersja: 19.3, data: 06.12.2022
 • system operacyjny Windows 10
Data publikacji: 2022-12-20Pobierz program ArCADia-RAMA 19 64bitPobierz program ArCADia-RAMA 19 32bit

INTERsoft-INTELLICAD 2022

Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.

Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2022 [14.1.111]: (wydany 31.05.2022)

Nowa funkcjonalność

 • Synchronizacja atrybutów bloków.
 • Łącza danych np. Excela (Menadżer Łącz danych, Aktualizuj ze źródła, Zapisz do źródła).
 • Dodawanie formuł dla tabel (analogicznie jak w Excelu).

Modyfikacje

 • Poprawiona komunikacja z Menadżerem licencji sieciowych.

INTERsoft-INTELLICAD 2022 [14.0.31]: (wydany 22.12.2021)

 • Przerywanie wymiarów obiektem np. linią. (DIMBREAK)
 • Wczytywanie punktów z pliku csv i txt (Import punktów). (IMPOINT)
 • Edytor bloków. Wczytywanie bloków dynamicznych.
 • Odrębna funkcja dopasowania Aliasów (ALIASEDIT).
 • Edytor tabel (TABLE, TABLEDIIT, TABLESTYLE).
 • Menager zestawów arkuszy (SHEETSET). Funkcja Sheet Set Manager.
 • Funkcja Poprzednia warstwa (Layer Previous) (LAYERP). (Cofa ostatnią zmianę lub zestaw zmian dokonanych w ustawieniach warstw)
 • Funkcje Długość całkowita oraz Łączna powierzchnia – sumowanie długości (TOTALLENGHT) i sumowanie pól (TOTALAREA) elementów .
 • Funkcja klonuj (ADDSELECTED).
 • Funkcje: (ARRAYRECT, ARRAYPOLAR – rozbicie na osobne funkcje), ARRAYPATH – funkcja zadawania szyku po dowolnie wskazanej krzywej, modyfikowanym po wprowadzeniu za pomocą kształtu tej krzywej.
 • Przy włączonym prostopadłym punkcie przyciągania możliwość wyznaczenia w pierwszym wskazanym punkcie linii prostopadłej do stycznej okręgu. łuku kołowego, elipsy, łuku eliptycznego, splajnu lub innej linii w tym punkcie.
 • Okno ustawień importu plików pdf (PDFIMPORT)
 • Ustawianie jednostek wczytywanych obiektów AEC.
 • Zewnętrzna funkcja przywracania domyślnych ustawień programu oraz wykonania kopi zapasowej tych ustawień.
 • Funkcja włączania płynnego przejścia widoku VTOPTION (VTDURATION, VTENABLE, VTFPS).
 • Import map w formatach: shp (ESRI shapefile), sdf (Autodesk) i sqlite (SQLite Spatial).
 • Gelokalizacja - Po wgraniu odpowiedniego słownika współrzędnych geodezyjnych, funkcja umożliwia automatyczne sytuowanie w programie INTERsoft-INTELLICAD 2020 obiektów na mapach przeglądarki Bing, względem ich znanych (np. pobranych z systemu GPS) współrzędnych geograficznych.
Szczegóły:
 • rozmiar: 740 MB (64bit), wersja: 14.1.111, data: 31.05.2022
 • system operacyjny 64bit: Windows 10, Windows 8.1
Data publikacji: 2022-06-15Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2022 64bit

ArCADia-TERMOCAD 8.0

Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 8.0
 • ArCADia-TERMOCAD PCHE 8.0
 • ArCADia-TERMOCAD Audyt 8.0
 • TERMOCADIA oparta na ArCADia 14.0
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja - zapotrzebowanie na moc chłodniczą
 • Ocena energetyczna
Szczegóły:
 • rozmiar: 1.52 GB, wersja: 8.0.3787, data: 14.04.2022
 • system operacyjny 64-bit: Windows 10
 • minimalna rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli
Data publikacji: 2022-04-15Pobierz program ArCADia-TERMOCAD 8.0 64bit

ArCADia-TERMOCAD 7.6

Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMOCAD LT 7.6
 • ArCADia-TERMOCAD STD 7.6
 • ArCADia-TERMOCAD 7.6
 • ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6
 • TERMOCADIA oparta na ArCADia 12.0
 • Efekt ekologiczny
 • Efekt ekonomiczny
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja
 • Metoda zużyciowa
 • Dotacje NF15/40
 • Raport Ocena energetyczna
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-TERMOCAD 7.6 (wydana 15.11.2021)

Modyfikacje

 • Korekta odczytywania licencji dla wersji niższych niż PRO

ArCADia-TERMOCAD 7.6 (wydana: 18.08.2021)

Modyfikacje

 • Korekta obliczeń dla wykresu temperatury i wykroplenia w metodzie uproszczonej przy definiowaniu przegrody.
 • Korekta wyliczeń premii termomodernizacyjnej i remontowej.
 • Dodano możliwość określenia różnych funkcji budynku wielofunkcyjnego w projektowanej charakterystyce budynku.
 • Korekta raportu audytu energetycznego dotycząca podłogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych.
 • Korekta raportu audytu energetycznego dotycząca okien połaciowych w tabeli zbiorczej charakterystyki przegród budowlanych.
 • Naprawiono błąd polegający na powielaniu ostatniej warstwy przegrody przy odwracaniu kolejności warstw, jeżeli jedną z nich była dobrze wentylowana warstwa powietrza.

Nowa funkcjonalność

 • System licencji sieciowych.

ArCADia-TERMOCAD 7.5.3366 (wydana: 19.02.2021)

Modyfikacje

 • Zmiana domyślnych ustawień warunków technicznych w wyborze obliczeń programu na WT 2021.
 • Zmiana adresu do strony centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków w związku ze zmianą nazwy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • Korekta sposobu liczenia kosztu ogrzania powierzchni użytkowej, który odnosił się do powierzchni całkowitej zamiast do powierzchni ogrzewanej.
 • Korekta informacji na wydruku audytu energetycznego dotycząca montażu mikroinstalacji – teraz po zaznaczeniu opcji montażu mikroinstalacji pojawi się informacja o jej montażu w raporcie bez względu na zadaną moc.
 • Korekta naliczania premii remontowej polegająca na uwzględnieniu udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
 • Korekta sposobu liczenia wskaźnika kosztów przedsięwzięcia.
 • Drobne poprawki w raporcie audytu remontowego.
 • Korekta jednostek w raporcie cieplno – wilgotnościowym przegród budowlanych.
 • Rozwiązanie problemu z brakiem wykresów dla kolejnych wycinków w przegrodach niejednorodnych w raporcie cieplno – wilgotnościowym przegród budowlanych.
 • Aktywny przycisk „wykres temperatury i wykroplenia” dla przegród niejednorodnych.
 • Rozwiązano problem z brakiem aktualizacji powierzchni w strefach cieplnych bazujących na powierzchniach pomieszczeń wprowadzonych w stratach ciepła.

ArCADia-TERMOCAD 7.5.3274 (wydana: 17.11.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Silnik graficzny TERMOCADIA 3.1 oparty na silniku ArCADia 12.1.

Modyfikacje

 • Korekta wyliczeń premii termomodernizacyjnej polegająca na uwzględnieniu mocy instalacji mikroinstalacji przy ustalaniu wysokości premii termomodernizacyjnej oraz uwzględnienie uchylenia w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów zapisu dotyczącego budynków, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego.
 • Korekta Trybów pracy – wcześniej zdefiniowanie trybów pracy nie wpływało na wyniki obliczeń.
 • Korekta wartości sprawności składowych systemu grzewczego i współczynników uwzględniających przerwy w ogrzewaniu na wydruku w karcie audytu energetycznego budynku.
 • Korekta cząstkowych wartości EP na potrzeby chłodzenia dla budynków mieszkalnych.

ArCADia-TERMOCAD 7.5.3184 (wydana: 19.08.2020)

Modyfikacje

 • Korekta ścieżki dostępu do katalogu użytkownika.

ArCADia-TERMOCAD 7.5.3171 (wydana: 06.08.2020)

Modyfikacje

 • Korekta obliczeń mocy dla mikroinstalacji fotowoltaicznych.
 • Korekta listy aktualnych rozporządzeń i norm w raportach.
 • Korekta publikowania powierzchni pomieszczeń w audycie.
 • Korekta edycji grup pomieszczeń w audycie.

ArCADia-TERMOCAD 7.5.3135 (wydana: 01.07.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Obliczenia premii termomodernizacyjnej i remontowej wg rozp. MR z dn. 29.04.2020.
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne w audycie energetycznym.
 • Silnik graficzny TERMOCADIA 3.0 oparty na silniku ArCADia 12.0
 • Możliwość modernizacji warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych w audycie energetycznym.
 • Dostosowano wzory raportów do aktualnego rozporządzenia.
 • Zmieniono podziału powierzchni pomieszczeń w audycie.

ArCADia-TERMOCAD 7.4.2982 (wydana: 03.02.2020)

Modyfikacje

 • Wprowadzono korekty obliczeń współczynnika SPBT dla wielu źródeł ciepła w audycie.

ArCADia-TERMOCAD 7.4.2934 (wydana: 13.12.2019)

Modyfikacje

 • Zaktualizowano moduł TERMOCADIA, moduł oparty o system ArCADia 11 (wersja: 11.2)
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,59 GB, wersja: 7.6.3620, data: 15.11.2021
 • system operacyjny 64-bit: Windows 10, Windows 8.1
Data publikacji: 2021-11-15Pobierz program ArCADia-TERMOCAD 7.6 64bit

Eurozłącza 5.0

Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA + DXF
 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE + DXF
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA + DXF
 • EuroZłącza BELKA-BELKA + DXF
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE + DXF
 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ + DXF
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

EuroZłącza 5.0.7905 (wydana 24.08.2021)

Modyfikacje
 • Korekta w systemie zabezpieczeń licencyjnych.

EuroZłącza 5.0 (wydana 19.05.2021)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzenie sprawdzania ograniczeń na wielkość spoiny wg normy PN-EN 1708-2:2019-02.
 • Publikacja listy wykorzystanych wartości współczynników materiałowych w raporcie obliczeniowym.
 • Dodanie warunku sprawdzającego bezpieczną odległość łączników od krawędzi bloku ze względu na montaż, dla mechanizmu zniszczenia rozłupanie betonu (moduły zakotwienia słupa).
 • Dodano obsługę najnowszej wersji formatu dxf.
 • Dodano obsługę parametrów generowania wymiarów w rysunkach DXF.
 • Zmiana interfejsu na bardziej ergonomiczny, zmiana szaty kolorystycznej programu.
 • Zmiana sposobu zabezpieczania umożliwiający uruchamianie programu na dowolnym stanowisku, na którym zainstalowana jest licencja.
Modyfikacje
 • Korekta umiejscowienia na rysunku przykładek podwójnych (moduł Belka-belka).
 • Szereg poprawek ogólnych ułatwiających projektowanie.

EuroZłącza 4.5 (wydana 28.12.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość przeprowadzenia rozszerzonej analizy łączników mocowanych w elementach betonowych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1992-4:2018-11, na obciążenia rozciągające i ściskające dla modułów zakotwień słupów.

EuroZłącza 4.1 (wydana 06.06.2019)

Rozszerzono o nowe moduły

 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
Szczegóły:
 • rozmiar: 121MB, wersja: 5.0.7905, data: 24.08.2021
 • system operacyjny Windows 10
Data publikacji: 2021-08-24Pobierz program Eurozłącza 5.0 32bit

INTERsoft-INTELLICAD 2021

Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.

Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2021 [13.0]: (wydana 13.05.2021)

 • Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania dynamicznego.
 • Import i eksport plików w formacie stl. Import plików w formacie obj.
 • Zmodyfikowany menadżer widoków.
 • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
 • Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
 • Migracja pliku ustawień interfejsu.
 • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych.
 • Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import i eksport palet.
 • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.
 • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).
Szczegóły:
 • 737 MB (64bit), wersja: 13.0.155, data: 13.05.2021
 • system operacyjny 64bit: Windows 10 , Windows 8.1
Data publikacji: 2021-05-13Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2021 64bit

ArCADia-RAMA 18

Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • R3D3-Rama 3D 18.0
 • R2D3-Rama 3D 18.0
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 2D 18.0
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-RAMA 18.0.5 (wydana 27.04.2021)

Modyfikacje
 • Przywrócenie możliwości wyboru sposobu renderowania widoku 3D wraz z przekrojami w wersji 64 bitowej programu (OpenGL/DirectX). Umożliwia przełączenie na DirectX gdy dany typ karty graficznej ma problem z wyświetlaniem renderowania OpenGL.
 • ArCADia-RAMA 18.0.3 (wydana 10.04.2021)

  Modyfikacje
  • Poprawiony rysunek podglądu w generatorze przekryć strukturalnych (typ 9).
  • Korekta zawieszania programu przy manipulowaniu podrysami.
  • Zaktualizowany Menadżer Licencji Sieciowych.
  • Zaktualizowana ścieżka sieciowa do video-helpów.
  • Korekta nazwy modułu wymiarującego profile wielogałęziowe z poziomu „drzewa projektu”.
  • Wprowadzenie obsługi przypadku gdy po wymiarowaniu połączenia w węźle ramy z modułu EuroZłącza nie schodzą wyniki tego wymiarowania.
  • Korekta opisu dwuznakowych naprężeń normalnych w przekroju z Maksymalnych na Ekstremalne.
  • Korekta odświeżania wartości ekstremów opisanych na prętach wykresów globalnych przy zmianie ULS na SLS lub odwrotnie.
  • Korekta wyświetlania wartości ekstremów opisanych na prętach wykresów globalnych przy ponownym wczytaniu i jego przeliczeniu (przejście na zakładkę Wyniki).
  • Korekta zamykania okna Ustawień z poziomu miniatury wyświetlanej na dolnym pasku Windows.
  • Korekta ukrywania opisów wartości ekstremalnych, przy dużym pomniejszeniu układu kiedy są ukrywane wykresy globalne.
  • Korekta błędu przerwania (komunikatem o niepoprawnym argumencie) wymiarowania zbiorczego w EuroDrewnie i innych nakładkach wymiarujących, związanego z wprowadzeniem licencji sieciowych.
  • Korekta kolejnej numeracji automatycznej prętów i węzłów w drzewie projektu i na modelu zamieszczonym na głównym ekranie graficznym dla projektów z mimośrodami.
  • Korekta zsuwania w jeden węzeł, sąsiednich węzłów i węzłów prętów na mimośrodzie.
  • Korekta funkcji Wycentruj ekran dla projektów zawierających mimośrody.
  • Zabezpieczenie możliwości dołożenia profili blisko i dalekogałęziowych (wymiarowanych modułem EuroStal BUILT-UP) do innych typów profili w Edytorze przekrojów.
  • Korekta błędu tworzenia prętów pokrywających się po użyciu funkcji Weryfikacji projektu dla zaznaczonych wcześniej skopiowanych układów prętów.
  • Korekta błędnego wyświetlania okna dialogowego Generuj na podrysie (nazwa i rozmiar okna) wywoływanej z poziomu menu kontekstowego dla zaznaczonego podrysu.
  • Korekta identyfikatorów grup obc. po stronie wszystkich nakładek (m.in. EuroStali) przy wymiarowaniu na ekstremum po kombinacjach.
  • EuroStopa – Korekta zaokrąglenia, powodującego nieprawidłowy podział warstw powstałych po podziale istniejącej warstwy głębokością posadowienia i poziomem wody gruntowej.
  • EuroStal - W definicji typu wymiarowania dla EuroStali wprowadzono korektę wyświetlania ułamka określającego dopuszczalne ugięcie pręta lub elementu (domyślnie L/250- nie wyświetlało się L).
  • EuroStal BUILT-UP – Korekta wymiarowania słupów złożonych dalekogałęziowych dla przypadku w którym w przekroju słupa działa siła rozciągająca, a wartość momentu zginającego jest równa zero.
  • Korekta błędu zawieszania programu przy kliknięciu na zakładkę Wymiarowanie (próba odznaczenia (programowego - wewnętrznego) wierszy w gridzie, które już nie istnieją).
  • Korekta błędu usunięcia podpory przy zdefiniowaniu prętów na mimośrodzie dwustronnym.
  • Korekta błędu z wielokrotnym anulowaniem okna definicji typu wymiarowania wywoływanym z pod okna grup prętów/podpór.
  • Korekta błędu zawieszania programu po włączeniu znacznika obwiedni lub ekstremum po kombinacjach na zakładce Wyniki, jeśli wcześniej zaznaczono węzeł a następnie pręt.
  • Prętowe nakładki wymiarujące – Zmiana algorytmu sprawdzania współliniowości prętów w ramach elementu wymiarowego na analogiczny jak przy tworzeniu elementów wymiarowych.
  • Korekta losowego zawieszania się programu przy jego starcie objawiające się szarym ekranem z ramką dookoła.

  ArCADia-RAMA 18.0.2 (wydana 21.09.2020)

  Modyfikacje
  • Korekta domyślnych nazw poszczególnych stref obciążeń w ramach obciążenia powierzchniowego.
  • Podpięcie możliwości dołączania video – helpów pod chmurki opisowe poszczególnych narzędzi.
  • Możliwość włączanie i wyłączania dostępu do pomocy video za pomocą ikony przycisku umieszczonej na pasku stanu.
  • Uporządkowanie, usunięcie powtórzeń i uzupełnienie skróconych wywołań funkcji menu głównego opisanych podkreśloną literą w nazwie danej funkcji.
  • Korekta sprawdzania warunku współliniowości prętów przy tworzeniu złącza.
  • Korekta ułożenia mimośrodu przy zmianie kierunku układu lokalnego dla prętów pionowych. Zmiana kierunku ukł. lokalnego nie wpływa na wyjściowe ułożenie mimośrodu.
  • Korekta wyświetlania podpowiedzi kontekstowej na znaczniku numeracji statycznej użytkownika w prawym górnym rogu ekranu graficznego.
  • Korekta sprawdzania współliniowości prętów przy tworzeniu elementów wymiarowych dla prętów będących i nie będących na mimośrodzie, łącznie z automatycznym uzgadnianiem kierunków układu lokalnego.
  • Korekty wyznaczania współczynnika zwichrzenia i współczynników interakcji w module EuroStal i EuroStal BUILT UP dająca efekt symetrii wyników wymiarowania dla układów symetrycznych, niezależnie od ustawienia kierunku układu lokalnego w poszczególnych prętach.
  • Korekta automatycznego usuwania widoku wymiarów przy znacznym pomniejszeniu widoku modelu na ekranie graficznym.
  • Zwiększono wydajność obliczeń obwiedni przemieszczeń i ugięć względnych przy wymiarowaniu dla dużej liczby grup zmiennych w modelu przez ograniczenie liczby rozpatrywanych punktów na pręcie oraz eliminację grup o zerowym wpływie na przemieszczenie danego pręta.
  • Korekta liczenia momentu bezwładności na skręcanie swobodne Jx dla dwuteowników spawanych.
  • Korekta prawidłowego wyświetlania wartości min i max obwiedni na pręcie na zakładce Wyniki, wynikająca z aproksymacji wyników obwiedni na długości pręta na podstawie wartości w węzłach dla prostoliniowych wykresów obwiedni.

  ArCADia-RAMA 18.0.1 (wydana 22.06.2020)

  Modyfikacje
  • Wprowadzono paski przewijania w oknie generatora przykryć strukturalnych wyświetlane wówczas gdy rozdzielczość ekranu nie pozwala na pełne wyświetlenie okna generatora.
  • Korekta połączeń prętów w węzłach dla Generatora kratownic płaskich.
  • Prawidłowe odświeżanie panelu "Widoczność grup obciążeń" na zakładce Obciążenia przy dodawaniu/usuwaniu grup obciążeń.
  • Podmieniona maszyna wirtualna Javy na wersję 1.8.0_181.

  ArCADia-RAMA 18.0 (wydana 13.05.2020)

  Nowa funkcjonalność
  • Wprowadzono automatyczny tryb dzielenia prętów węzłem elementu dochodzącego z dojściem sztywnym lub przegubowym zależnie od ustawionego tryby wprowadzania prętów: sztywny-sztywny lub przegub-przegub.
  • W oknie Ustawień wprowadzono przełącznik ustawiania automatycznego trybu dzielenia prętów węzłem elementu dochodzącego (domyślnie ustawiony na włączony). Przy wyłączeniu znacznika opcja dzielenie pręta węzłem potwierdzana jest jak dotychczas odpowiednim komunikatem.
  • Wprowadzono oznaczenie dojścia przegubowego pręta dochodzącego do innego pręta w postaci niewypełnionej kulki.
  • W oknie Ustawień wprowadzono możliwość wyboru oznaczenia przegubowego dojścia pręta do innego pręta w postaci kulki lub dotychczasowego urwania (zależnie od wyboru użytkownika). Opcją domyślną jest dojście symbolizowane niewypełnioną kulką.
  • Wprowadzono mechanizm pomijający wyświetlanie: oznaczeń węzłów, numerów węzłów, układów lokalnych, etykiet z numerami prętów a także symboli obc. prętowych i węzłowych, wykresów oraz etykiet wymiarowania zbiorczego dla znacznie pomniejszonych widoków układu gdy węzły w znacznym stopniu zasłaniają układ.
  • Wprowadzono funkcję zaznaczania (CTRL+ALT) i odznaczania (CTRL+SHIFT+ALT) oknem przecinającym lub obejmującym elementów (prętów, węzłów, obciążeń) wewnątrz okna oraz wszystkich węzłów tak zaznaczonych prętów.
  • Dodano edytowalną kolumnę opis do tabeli obciążeń klimatycznych.
  • Wprowadzono możliwość ukrywania obciążeń powierzchniowych (tafli i reprezentacji prętowej po rozkładzie) z „drzewa projektu” i z menu kontekstowego prawego klawisza myszki.
  • Wprowadzono możliwość podziału obciążenia powierzchniowego na strefy obciążeń o różnym kształcie obciążenia (równomierne lub trapezowe) i różnych wartościach obciążeń w danej strefie.
  • Wprowadzono dodatkowy, wybieralny typ gradientu rozkładu naprężeń: normalnych, stycznych i zredukowanych przy analizie naprężeń w przekroju pręta.
  • Grupowe wydłużanie elementów prętowych do zaznaczonej granicy i jej przedłużenia wirtualnego.
  • Grupowe wstawianie wymiarów dla zaznaczonej grupy prętów leżących w jednej płaszczyźnie.
  • Umożliwiono eksport wszystkich typów stóp fundamentowych wraz z wyliczonym zbrojeniem z modułu obliczeniowego EuroStopy do modułu skryptowego ArCADii – Komponent żelbetowy.
  • W oknie Właściwości projektu na zakładce Statystyka umożliwiono wyświetlanie sumy obciążeń w kierunkach głównych osobno dla poszczególnych grup obciążeń.
  • Rozbudowa okna Ustawień raportów do wydruku w zakresie danych dotyczących modelowanego projektu.
  • Nowy Generator płaskich trójwarstwowych przekryć strukturalnych (10 typów struktur).
Szczegóły:
 • rozmiar: 617MB (32bit), 652MB (64bit), wersja: 18.0.5, data: 27.04.2021
 • system operacyjny Windows 10
Data publikacji: 2021-05-04Pobierz program ArCADia-RAMA 18 64bitPobierz program ArCADia-RAMA 18 32bit

Eurozłącza 4.5

Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA
 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

EuroZłącza 4.5 (wydana 28.12.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość przeprowadzenia rozszerzonej analizy łączników mocowanych w elementach betonowych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1992-4:2018-11, na obciążenia rozciągające i ściskające dla modułów zakotwień słupów.

EuroZłącza 4.1 (wydana 06.06.2019)

Rozszerzono o nowe moduły

 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
Szczegóły:
 • rozmiar: 125.6MB, wersja: 4.5, data: 28.12.2020
 • system operacyjny: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2020-12-28Pobierz program Eurozłącza 4.5 32bit

ArCADia LT 12

Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia – BIM 12.0 (system 12.0.1224)
 • ArCADia – 3D MAKER 2.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia – DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia – SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia – INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.0
 • ArCADia – INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia – SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia – INSTALACE GRZEWCZE 2.0
 • ArCADia - INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia – SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia – PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia - KOMPONENT ŻELBETOWY 1.1
 • ArCADia - INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia – STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia – IFC RVT 2.5
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 12.1: (wydana 06.10.2020)

Modyfikacje

 • Rozszerzono bibliotekę o produkty firmy KAN - therm Ultraline
 • Korekta komunikacji z systemem licencyjnym.
 • Wyeliminowano problem generowania podrysów na ikonach DWG.

ArCADia LT 12.0: (wydana 02.07.2020)

Modyfikacje

 • Korekta wprowadzania tekstu: przywrócony dostęp do czcionek, typów i możliwości edycji parametrów tekstu.
 • Korekta uruchamiania Videoheplów z menu.
 • Korekta wyświetlania Tooltip'ów powiązanych z kursorem.
 • Korekta wczytywania plików RVT i RVA.
 • Korekta wprowadzania obiektów w instalacji wodociągowej.
 • Korekta multiedycji pomieszczeń.
 • Korekta wartość odniesienia w oknie właściwości obiektów animowanych.
 • Korekta importu elementów więźby dachowej i prętów o identycznych współrzędnych początku i końca.
 • Udoskonalono mechanizm przenoszący projekty z obiektami animowanymi.
 • Dodano ikonę obiektów animowanych w oknie Menadżera projektu.

ArCADia LT 12.0: (wydana 05.06.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Program oparto na najnowszej wersji programu graficznego IntelliCAD 9.2.
 • Filmy instruktażowe dostępne przy ikonach poleceń.
 • Biblioteka obiektów animowanych.
 • Animacja słońca i wybór zachmurzenia sceny w trybie zaawansowanym widoku 3D.
 • Możliwość zapisu obchodu projektu z trybu zaawansowanego widoku 3D w formacie mp4.
 • Biblioteka tekstur PBR, w której można definiować własne powierzchnie i je zapisywać do wykorzystania w kolejnych projektach.
 • Nowe opcje pomocnicze (linie pionowe, poziome, równoległe itp.) umieszczane w specjalnej grupie (na własnej warstwie) i łatwo dostępne z lewego paska narzędzi.
 • Nowe opcje pomiaru długości, pola i obwodu.
 • Nowa opcja wprowadzania pojedynczej ściany krawędzią.

Szczegóły:
 • 1,95GB (64bit), wersja: 12.1, data: 06.10.2020
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1
Data publikacji: 2020-10-06Pobierz program ArCADia LT 12 64bit

ArCADia 12

Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia – BIM 12.0 (system 12.0.1224)
 • ArCADia – 3D MAKER 2.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia – DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia – SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia – INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.0
 • ArCADia – INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia – SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia – INSTALACE GRZEWCZE 2.0
 • ArCADia - INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia – SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia – PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia - KOMPONENT ŻELBETOWY 1.1
 • ArCADia - INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia – STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia – IFC RVT 2.5
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 12.1: (wydana 06.10.2020)

Modyfikacje

 • Rozszerzono bibliotekę o produkty firmy KAN - therm Ultraline
 • Korekta komunikacji z systemem licencyjnym.
 • Wyeliminowano problem generowania podrysów na ikonach DWG.

ArCADia 12.1: (wydana 22.09.2020)

Modyfikacje

 • Program oparto o najnowszą wersję programu graficznego IntelliCAD 9.2. RF
 • Korekta otwierania dokumentów przez dwuklik.
 • Wprowadzenie optymalizacji poprawiających stabilność systemu.
 • Wprowadzenie korekt w silniku zarządzającym modułami branżowymi.
 • Korekta odrysowywania połączeń ścian.

ArCADia 12.0: (wydana 05.08.2020)

Modyfikacje

 • Korekta wprowadzania widoku CAD 3D przy pustym dokumencie.
 • Korekta uruchamiania Videoheplów z menu.
 • Korekta w pływającym oknie wprowadzania danych.
 • Korekta wyświetlania Tooltip'ów powiązanych z kursorem.
 • Korekta wczytywania plików RVT i RVA.
 • Korekta wprowadzania obiektów w instalacji wodociągowej.
 • Korekta multiedycji pomieszczeń.
 • Korekta wartość odniesienia w oknie właściwości obiektów animowanych.
 • Korekta importu elementów więźby dachowej i prętów o identycznych współrzędnych początku i końca.
 • Udoskonalono mechanizm przenoszący projekty z obiektami animowanymi.
 • Dodano ikonę obiektów animowanych w oknie Menadżera projektu.

ArCADia 12.0: (wydana 05.06.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Program oparto o najnowszą wersję programu graficznego IntelliCAD 9.2.
 • Pływające okno wprowadzania danych przy rysowaniu elementów.
 • Filmy instruktażowe dostępne przy ikonach poleceń.
 • Tworzenie trójwymiarowego projektu CAD.
 • Definiowanie poziomu szczegółowości dla poszczególnych widoków.
 • Biblioteka obiektów animowanych.
 • Animacja słońca i wybór zachmurzenia sceny w trybie zaawansowanym widoku 3D.
 • Możliwość zapisu obchodu projektu z trybu zaawansowanego widoku 3D w formacie mp4.
 • Biblioteka tekstur PBR, w której można definiować własne powierzchnie i je zapisywać do wykorzystania w kolejnych projektach.
 • Nowe opcje pomocnicze (linie pionowe, poziome, równoległe itp.) umieszczane w specjalnej grupie (na własnej warstwie) i łatwo dostępne z lewego paska narzędzi.
 • Nowe opcje pomiaru długości, pola i obwodu.
 • Nowa opcja wprowadzania pojedynczej ściany krawędzią.

Szczegóły:
 • rozmiar: 1,95 GB (64bit), wersja: 12.1, data: 06.10.2020
 • system operacyjny 64-bit: Windows 10, Windows 8.1
Data publikacji: 2020-10-06Pobierz program ArCADia 12 64bit

ArCADia PLUS 12

Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia – BIM 12.0 (system 12.0.1224)
 • ArCADia – 3D MAKER 2.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia – DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia – SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia – INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.0
 • ArCADia – INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia – SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia – INSTALACE GRZEWCZE 2.0
 • ArCADia - INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia – SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia – PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia - KOMPONENT ŻELBETOWY 1.1
 • ArCADia - INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia – STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia – IFC RVT 2.5
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 12.1: (wydana 06.10.2020)

Modyfikacje

 • Rozszerzono bibliotekę o produkty firmy KAN - therm Ultraline
 • Korekta komunikacji z systemem licencyjnym.
 • Wyeliminowano problem generowania podrysów na ikonach DWG.

ArCADia 12.1: (wydana 22.09.2020)

Modyfikacje

 • Program oparto o najnowszą wersję programu graficznego IntelliCAD 9.2. RF
 • Korekta otwierania dokumentów przez dwuklik.
 • Wprowadzenie optymalizacji poprawiających stabilność systemu.
 • Wprowadzenie korekt w silniku zarządzającym modułami branżowymi.
 • Korekta odrysowywania połączeń ścian.

ArCADia PLUS 12.0: (wydana 02.07.2020)

Modyfikacje

 • Korekta wprowadzania widoku CAD 3D przy pustym dokumencie.
 • Korekta uruchamiania Videoheplów z menu.
 • Korekta w pływającym oknie wprowadzania danych.
 • Korekta wyświetlania Tooltip'ów powiązanych z kursorem.
 • Korekta wczytywania plików RVT i RVA.
 • Korekta wprowadzania obiektów w instalacji wodociągowej.
 • Korekta multiedycji pomieszczeń.
 • Korekta wartość odniesienia w oknie właściwości obiektów animowanych.
 • Korekta importu elementów więźby dachowej i prętów o identycznych współrzędnych początku i końca.
 • Udoskonalono mechanizm przenoszący projekty z obiektami animowanymi.
 • Dodano ikonę obiektów animowanych w oknie Menadżera projektu.

ArCADia PLUS 12.0: (wydana 11.06.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Program oparto o najnowszą wersję programu graficznego IntelliCAD 9.2.
 • Pływające okno wprowadzania danych przy rysowaniu elementów.
 • Filmy instruktażowe dostępne przy ikonach poleceń.
 • Tworzenie trójwymiarowego projektu CAD.
 • Definiowanie poziomu szczegółowości dla poszczególnych widoków.
 • Biblioteka obiektów animowanych.
 • Animacja słońca i wybór zachmurzenia sceny w trybie zaawansowanym widoku 3D.
 • Możliwość zapisu obchodu projektu z trybu zaawansowanego widoku 3D w formacie mp4.
 • Biblioteka tekstur PBR, w której można definiować własne powierzchnie i je zapisywać do wykorzystania w kolejnych projektach.
 • Nowe opcje pomocnicze (linie pionowe, poziome, równoległe itp.) umieszczane w specjalnej grupie (na własnej warstwie) i łatwo dostępne z lewego paska narzędzi.
 • Nowe opcje pomiaru długości, pola i obwodu.
 • Nowa opcja wprowadzania pojedynczej ściany krawędzią.

Szczegóły:
 • rozmiar: 1,95 GB (64bit), wersja: 12.1, data: 06.10.2020
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1
Data publikacji: 2020-10-06Pobierz program ArCADia PLUS 12 64bit

INTERsoft-INTELLICAD 2020

Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.

Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2020 [12.1]: (wydana 25.10.2021)

Modyfikacje

 • Korekta wyświetlania okienka aktualizacji.
 • Aktualizacja NLM'a do wersji 1.0.7

INTERsoft-INTELLICAD 2020 [12.1]: (wydana 08.09.2020)

Modyfikacje

 • Korekta edycji sformatowanego tekstu wielowierszowego.

INTERsoft-INTELLICAD 2020 [12.0]: (wydana 05.06.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Okienko pływające zadawania danych.
 • Pomoc kontekstowa przy najechaniu myszką na narzędzie.
 • Menadżer zmiennych systemowych (Narzędzia – Menager zmiennych systemowych).
 • Lista skal rzutni i synchronizacja rzutni. (Narzędzia ekspres – Podaj skalę rzutni/Synchronizuj rzutnie)
 • Edycja palet narzędzi, tworzenie palet bloków i nowy edytor bloków. (Start – Blok – Edytor bloków)
 • Dedykowana drukarka wirtualna do plików pdf. (DWG to PDF.pc3)
 • Selekcja cykliczna i usuwanie duplikatów (overkill). (Narzędzia – Opcje – Selekcja cykliczna) (Przycisk aplikacji – Narzędzia rysunkowe – Usuń duplikaty).
 • Nowe uchwyty niektórych elementów i edycja grupowa za pomocą uchwytów. (SKETCHMODE – (zakres od 1 do 3) zmienna systemowa sterująca zaznaczaniem elementów i sposobem wyświetlania uchwytów dla tych elementów (0-wyłączona, 1-dla elementów zamkniętych pozwala wybrać element przez kliknięcie wewnątrz niego, 2-wyświetla uchwyty wielu zaznaczonych elementów oraz uchwyty bounding box’a opisanego na tych elementach oraz uchwyty pozwalające grupowo i nieprecyzyjnie przesuwać, skalować i obracać grupę zaznaczonych elementów; 3-włączone 1 i 2).
Szczegóły:
 • 493 MB (64bit), wersja: 12.1.239, data: 25.10.2021
 • system operacyjny Windows 10 , Windows 8.1
Data publikacji: 2020-09-08Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2020 64bit

ArCADia-RAMA 17

Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • R3D3-Rama 3D 17.0
 • R2D3-Rama 3D 17.0
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 2D 17.0
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-RAMA 17.0.5 (wydana 20.05.2020)

Modyfikacje
 • Korekta wielokrotnego otwierania programu EuroZłącza przy wymiarowaniu zdefiniowanego połączenia w węźle w programie ArCADia-RAMA.
 • Korekta ukrywania oznaczeń złącz w modelu dla ukrytych węzłów w których je zdefiniowano.
 • Korekta definiowania i usuwania materiałów użytkownika w oknie Edytora profili.
 • Korekta rozpoznawania kąta i jego dopełnienia między kolejnymi prętami przy tworzeniu elementu wymiarowego.
 • Korekta wyświetlania komunikatu o potrzebie uzgodnienia kierunków układów lokalnych tylko wówczas gdy zachodzi potrzeba ich uzgodnienia.
 • Korekta rozpoznawania zgodności kierunków układów lokalnych przy tworzeniu elementów wymiarowych dla prętów tworzących łuk.
 • Korekta możliwości przypisania do grupy obciążenia powierzchniowego na zakładce Obciążenia.
 • Korekta wyświetlania wizualizacji skartowania elementów dalekogałęziowych: dwugałęziowych typu K i czterogałęziowych C1 i C3.
 • Korekta filtrowania prętów po kącie obrotu przekroju.
 • Korekta odrysowania tafli obciążenia powierzchniowego przy jego kopiowaniu zwłaszcza na dachach skośnych (metodą przez 3 punkty).
 • Korekta ustawienia widoku domyślnego przy otwarciu projektu jeśli widok modelu liniowego prostopadłego do ekranu sprowadza się do punktu.
 • Przy imporcie modelu z pliku DXF współrzędne prętów po ich przeskalowaniu zaokrąglane są do 6 miejsc po przecinku.
 • W nakładce wymiarującej EuroŻelbet kolejność prętów na zakładce z wynikami nie zależy od kolejności ich zaznaczania lecz od kolejności ich ułożenia.
 • Ograniczenie długości wyświetlanych nazw grup prętów, podpór, nazwy przekrojów, nazwy grup obciążeń w listach.
 • Funkcję oczyszczania projektu rozbudowano o usuwanie pokrywających się prętów na mimośrodzie.
 • Korekta wizualizacji prętów na mimośrodzie przy zmianie kierunku układu lokalnego tych prętów.
 • Zmiana przycisków rozwijalnych w głównym pasku narzędziowym.
 • Korekta włączania przycisku obc. powierzchniowych przez 3 pkt. po wczytaniu modelu z generatora, z pliku dxf i po ręcznym wprowadzeniu prętów układu.
 • Korekta opisu obciążenia trapezowego w raporcie z obciążeń powierzchniowych.
 • Korekta zmiany wartości obc. powierzchniowego - trapezowego w punkcie przy jego definiowaniu, po zmianie wartości w tym punkcie i akceptacja przyciskiem OK bez zmiany fokusa.
 • Korekta uruchamiania wymiarowania indywidualnego w module EuroStal BUILT-UP przy powtórnym wywołaniu modułu wymiarującego.
 • Korekta wymuszenia ponownego wykonania obliczeń statycznych w przypadku gdy układ był przeliczony a następnie dodano nową kombinację użytkownika.
 • Korekta możliwości wpisania parametru Anetto/Abrutto = 0 w definicji typu wymiarowania w module EuroStal i EuroStal BUILT-UP (Anetto/Abrutto = 1 – element bez osłabienia przekroju).
 • Korekta rozpoznawania klas drewna klejonego przy wymiarowaniu dla modułów: InterDrewno i EuroDrewno.
 • Zabezpieczenie nazw definicji typu wymiarowania oraz nazw gruntów w module EuroStopa przed bezpośrednim zapisywaniem znaków niedozwolonych w xml’u (<, >, ", ', &).
 • Dla prętów typu cięgno, przy ustawieniu obliczeń jak dla cięgien, jeśli w zestawie sił przekazywanych do wymiarowania N<0 to przyjęto N=0 (eliminacja śmieciowych wartości sił ściskających w cięgnach).
 • Korekta wyświetlania wyników dla złącz na zakładce Wymiarowanie (po zaznaczeniu węzła w którym zdefiniowano złącze) i na ekranie graficznym po wyborze znacznika Złącza w dole zakładki.
 • Korekta wyznaczania współczynników kscy i kscz (uwzględniających wpływ sił poprzecznych) przy liczeniu ugięcia względnego pręta o zerowym przemieszczeniu węzłów końcowych dla modułów InterDrewno i EuroDrewno.
 • Przy tworzeniu połączeń kratownicowych (z rur i z blachą węzłową) typu K, KT i T w przypadku gdy lewy i prawy pas złącza nie są współliniowe wyświetlany jest komunikat "Elementy pasa nie są równoległe - rysunek szczegółowy będzie nieadekwatny a wyniki przybliżone", ale złącze jest tworzone.
 • Dyskryminacja współrzędnych węzłów, analogicznie jak przy zapisie projektu, przed uruchomieniem funkcji Weryfikacji projektu.
 • Zmiana wartości granicznych dla szerokości i długości obiektów w kalkulatorze wiatr wg EN z 100m do 1000m.
 • Rozbudowano funkcję Napraw o usuwanie prętów wirtualnych mimośrodu dla nieistniejących prętów modelu.
 • Korekta funkcji Weryfikacji polegająca na naprawie odpowiednich relacji tylko między zaznaczonymi elementami układu z pominięciem naprawy między elementami zaznaczonymi i niezaznaczonymi.
 • Korekta wymuszenia zapisu projektu po zmianie widoku zapisanego w projekcie za pomocą odpowiedniej ikony w pasku stanu lub wyboru widoku w "drzewie projektu".
 • Rozbudowa funkcji Napraw o obsługę obciążeń klimatycznych oraz usunięcie przypisania obciążeń (zwykłych i powierzchniowych) do obciążenia klimatycznego, które już nie istnieje w projekcie.

ArCADia-RAMA 17.0.3 (wydana 15.07.2019)

Modyfikacje
 • Korekta zapisywania modelu do pliku DXF powodująca automatyczną zamianę znaków specjalnych w nazwach grup prętów: spacji, kropek, znaków większości i innych znaków specjalnych na podkreślenie (powodowały one zawieszanie wczytywania takiego pliku DXF do AutoCAD'a).
 • Korekta możliwości zaznaczania niektórych podrysów wstawionych z pliku DXF (przykładów zamieszczonych w programie) przez kliknięcie na jego konturze lub znaczniku.
 • Uniezależnienie nazwy katalogu zawierającej zasoby dla obciążeń klimatycznych (ArCADia-RAMA 17.0 PL (64-bit)\ClimaticLoads\pl-PL\) w strukturze instalacyjnej programu od wersji językowej systemu na którym zainstalowano program.
 • Korekta dublowania się takich samych nazw grup prętów np. przy eksporcie modelu do pliku DXF i ponownym jego imporcie z pliku DXF do R3D3/R2D3/R2D2 Ramy 3D/2D.
 • Korekta odświeżania widoku renderowanego modelu na głównym ekranie graficznym po zmianie parametrów przekroju złożonego np. rozstawu gałęzi.
 • Korekta dostępności edycji lokalizacji obciążenia prętowego odpowiadającego obciążeniu powierzchniowemu na zakładce Obciążenia po zaznaczeniu tego obciążenia powierzchniowego. Gdy zaznaczone są obciążenia powierzchniowe i zwykłe obciążenia prętowe edycja lokalizacji na zakładce Obciążenia dostępna jest tylko dla zwykłych obciążeń prętowych.
 • Korekta możliwość tworzenia elementów wymiarowych z prętów o takich samych nazwach, typach i wymiarach przekrojów ale mających różne identyfikatory przekrojów poszczególnych prętów. Brak takiego zabezpieczenia powodował wyskakiwanie programu w trakcie wymiarowania.
 • Korekta przyjmowania zerowej długości prętów wirtualnych (błąd zaokrąglenia) imitujących mimośród dla małych mimośrodów (np. mniejszych równych 7 mm) skutkująca nieoznaczonymi wartościami w macierzy sztywności a w konsekwencji komunikatem o geometrycznej zmienności układu.
 • Przebudowa i korekta funkcji Weryfikacji projektu. Nowa kolejność wykonywania poszczególnych funkcji.
 • Sprawdzanie i korekta nieprawidłowych elementów wymiarowych (ze względu na kierunek układu lokalnego lub indeksy przekrojów) przy wczytywaniu projektów.
 • Usunięcie znacznika modyfikacji projektu skutkującego wyświetleniem komunikatu o konieczności jego zapisu po wczytaniu projektów zawierających mimośrody.
 • Poprawiono oznaczenia wymiarów w kolumnach tabeli biblioteki profili dla tarcicy drewnianej a także nazwy kolumn wymiarów dla desek.
 • Korekta wyświetlania kąta zbieżności dla widoku perspektywicznego i korekta płynności przesuwania widoku przy dużym zbliżeniu.
 • Przy zadawaniu obciążenia ciągłego lub równomiernego wprowadzono korektę niwelującą znikanie symbolu tego obciążenia, podczas jego modyfikacji polegającej na wpisaniu w dowolnym polu wartości obciążenia „0”.
 • Korekta przeliczania przesunięć elementów profilu złożonego przy wczytywaniu projektu z ArCADii.
 • EuroStopa – Korekta jednostki granicy plastyczności stali w raporcie szczegółowym z wymiarowania.
 • EuroŻelbet - Korekta pobierania granicy plastyczności zbrojenia poprzecznego zamiast podłużnego przy wyznaczaniu minimalnego zbrojenia na ścinanie w raporcie szczegółowym.

ArCADia-RAMA 17.0.1 (wydana 08.03.2019)

 • Wczytywanie projektów z systemu ArCADia z uwzględnieniem w modelu prętowych elementów konstrukcyjnych.
 • Możliwość pracy na renderowanym lub przezroczystym modelu prętowym 3D.
 • Wprowadzenie możliwości zadawania obciążeń na rzut pręta.
 • Kalkulatory obciążeń klimatycznych.
Pełna lista zmian w ArCADia-RAMA wersja 17.0.1
 • Zmieniona baza profili stalowych w programie statycznym i nakładkach wymiarujących: InterStal, EuroStal i EuroStal BUILT-UP.
 • Wczytywanie i wyświetlanie na głównym ekranie graficznym modelu 3D z ArCADii w formacie pliku obj w widoku teksturowanym i przezroczystym oraz jego zapisywanie wraz z plikiem modelu f3d.
 • Możliwość wyświetlania przekrojów prętów w widoku teksturowanym i przezroczystym nałożonym na widok siatkowy modelu obliczeniowego.
 • Eksport modelu z ArCADii do R3D3 (elementów liniowych wraz z ich przekrojami – prętów, słupów, podciągów i elementów więźby jako potencjalnych liczonych elementów prętowych, oraz pozostałych elementów – warstw konstrukcyjnych ścian, stropów, połaci dachowych, układu prętów i osi modularnych w postaci odrębnych podrysów).
 • Możliwość zaznaczania konturów poszczególnych podrysów.
 • Wprowadzenie „drzewa” podrysów oraz ich dowolnego zaznaczania z poziomu „drzewa” projektu.
 • Możliwość całkowitego ukrywania i przywracania widoczności oddzielnie dla wszystkich prętów i wszystkich podrysów.
 • Możliwość zaznaczania, odznaczania i rewersu zaznaczania dla podrysów (analogicznie jak jest dla prętów i węzłów).
 • Zmiana sposobu powiększania/zmniejszania modelu na jednozakresowy ze zwiększonym przybliżeniem.
 • Zmiana skoku rolki myszki i skoku suwaka powiększenia na mniejszy umożliwiający ustawienie powiększenia z większą precyzją.
 • Zmiana sposobu dołączania projektu do projektu (zawierającego pręty i/lub podrys) – w tych samych współrzędnych, obok lub funkcją wskaż z widocznym awatarem dołączanego projektu.
 • Rozbudowa „drzewa projektu” o wielopoziomową „gałąź” podrysów wraz z narzędziami do jej edycji (m.in. zaznaczania, przenoszenia, usuwania, ukrywania oraz zmiany struktury podrysów i grup podrysów).
 • Odtworzenie podstawowej, powierzchniowej struktury konstrukcyjnej projektu (ściany, stropy, dachy) wczytywanego z modelu systemu ArCADia do R3D3 w postaci zagnieżdżonych grup podrysów w „drzewie projektu”.
 • Wprowadzono rozpoznawanie po nazwie materiałów elementów prętowych wczytanych z modelu ArCADii.
 • Wprowadzono w R3D3 grupowanie przekrojów prętowych o takiej samej geometrii przekroju, wczytanych z modelu ArCADii i widocznych tam jako przekroje nietypowe.
 • Wprowadzenie możliwości definiowania obciążeń równomiernych i ciągłych typu siłowego definiowanych na jeden z dostępnych rzutów pręta w układzie globalnym wraz z możliwością jego modyfikacji.
 • Wprowadzenie funkcji zamiany obciążenia zadanego na rzut pręta na adekwatne, zwykłe obciążenie prętowe: Zamień obciążenia rzutowane na prętowe.
 • Oznaczenie obciążeń zadanych na rzut pręta jako rzutowanych na zakładce Obciążenia, w chmurkach opisowych, w „drzewie projektu”, w Widoku 3D, w raportach i w tabeli edycji obciążeń.
 • Przystosowano program do współpracy z programem EuroZłącza 4.0 – moduły zakotwienia słupów.
 • Dodano funkcję menu kontekstowego pozwalającą wstawić kopię zaznaczonych prętów jako podrys – Wstaw kopię jako podrys.
 • Dodano funkcje edycji wartości mimośrodów jednostronnego i dwustronnego w „drzewie projektu” i z menu kontekstowego.
 • Wprowadzono funkcję podglądu obrazu macierzy sztywności pozwalającego zobaczyć rozkład niezerowych wyrazów w macierzy sztywności całego liczonego układu.
 • Dodano funkcję podziału pręta na praktycznie dowolną liczbę równych części.
 • Dodano komunikaty o wykorzystaniu pamięci.
 • Wprowadzono kalkulatory obciążeń klimatycznych – wiatru i śniegu dla projektów PN-EN oraz wiatru, śniegu i oblodzenia dla projektów wg norm PN.
 • Rozbudowano funkcję Oczyszczania projektu o usuwanie nieużywanych obciążeń klimatycznych.
 • Korekta właściwego przypisania elementów (słupka i krzyżulca) w złączu Kratowo-rurowo spawanym i Kratowym z blachą węzłową typu N przy wysyłaniu danych do modułu EuroZłącza.
 • Ograniczono sprawdzanie warunków zbieżności (przerwania) procesu iteracji przy obliczeniach wg TIIR do dwóch sprawdzeń: sprawdzenia znaku wyznacznika macierzy sztywności oraz sprawdzenia: (displacement - displacementPrev) / displacementPrev > 1, Gdzie: displacement – maksymalne przemieszczenie węzła w dowolnym kierunku z aktualnej iteracji, displacementPrev - maksymalne przemieszczenie węzła z poprzedniej iteracji (w tym samym kierunku co displacement).
 • Korekta warunku współliniowości kolejnych prętów przy tworzeniu elementu wymiarowego – przyjęto maksymalny kąt załamania kolejnych segmentów elementu wymiarowego równy15 stopni.
 • Wprowadzono regułę że jeśli oba mimośrody dla mimośrodu dwustronnego lub jeden mimośród dla mimośrodu jednostronnego równe są „0” to dla tych prętów w pliku modelu zapisujemy brak mimośrodów.
 • Korekta funkcji Pokaż najbliższe pręty (dla prętów ukrytych) w przypadku natrafienia na pręt wirtualny definiujący mimośród pręta modelu.
 • Korekta automatycznego rozdziału prętów na osobne grupy, przy wymiarowaniu zbiorczym gdy w jednej grupie znalazły się pręty jedno i wielogałęziowe (inny moduł wymiarujący).
 • Korekta wyświetlania osiadań podpór przy wymiarowaniu zbiorczym.
 • EuroStopa - Korekta blokowania wyjścia z okna definicji wymiarowania dla stóp fundamentowych przy niepoprawnym zdefiniowaniu geometrii fundamentu.
 • Korekta przypadkowego ukrywania prętów na mimośrodzie po wyjściu z okna definicji typu podpory funkcją Anuluj.
 • Korekta automatycznego rozpoznawania wsporników przegubowych przy wywołaniu funkcji Oczyszczania projektu.
 • Korekta braku uwzględniania przewiązek w Widoku 3D dla profili bliskogałęziowych w przypadku ustawienia na „0” grubości przewiązek.
 • InterStal, InterDrewno, EuroDrewno, EuroStal, EuroStal BUILT-UP – korekta algorytmu wyznaczania ugięcia względnego.
 • Dołożono kilka zmodyfikowanych, dotychczasowych projektów przykładowych i kilka projektów z widokiem budynku w postaci pliku „OBJ” otrzymanego z systemu ArCADia.
 • EuroŻelbet - Korekta kalkulatora współczynnika pełzania.
 • Wprowadzono automatyczne zakończenie uruchomionej komendy po wybraniu polecenia zapisu projektu.
Szczegóły:
 • rozmiar: 601MB (32bit), 620MB (64bit), wersja: 17.0.5, data: 20.05.2020
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2020-05-22Pobierz program ArCADia-RAMA 17 64bitPobierz program ArCADia-RAMA 17 32bit

ArCADia PLUS 11

Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia BIM PLUS 11.2 (system 11.2.2018)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE WENTLACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC RVT 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 11.2.2031: (wydana 10.12.2019)

Modyfikacje

 • Pakiet korekt do modułu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.2.2011: (wydana 31.10.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano moduł ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.1.1080: (wydana 01.08.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Przebudowano układ przycisków w menu programu.
 • Dodano szablony wyglądu menu programu.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 17.07.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano obsługę biblioteki ArCADia-ELEMENTY FASADOWE.

ArCADia BIM PLUS 11.0.63: (wydana 10.04.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
 • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
 • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
 • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,72 GB (64bit), wersja: 11.2.2018, data: 10.12.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-12-10Pobierz program ArCADia PLUS 11 64bit

ArCADia LT 11

Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia BIM LT 11.2 (system 11.2.2018)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC RVT 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 11.2.2031: (wydana 10.12.2019)

Modyfikacje

 • Pakiet korekt do modułu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.2.2011: (wydana 04.11.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano moduł ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.1.1080: (wydana 01.08.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Przebudowano układ przycisków w menu programu.
 • Dodano szablony wyglądu menu programu.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 17.07.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano obsługę biblioteki ArCADia-ELEMENTY FASADOWE.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 09.04.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
 • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
 • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
 • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,74 GB (64bit), wersja: 11.2.2018, data: 10.12.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-12-10Pobierz program ArCADia LT 11 64bit

ArCADia 11

Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia BIM 11.2 (system 11.2.2018)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC RVT 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 11.2.2031: (wydana 10.12.2019)

Modyfikacje

 • Pakiet korekt do modułu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.2.2011: (wydana 31.10.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano moduł ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.1.1080: (wydana 01.08.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Przebudowano układ przycisków w menu programu.
 • Dodano szablony wyglądu menu programu.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 17.07.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano obsługę biblioteki ArCADia-ELEMENTY FASADOWE.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 10.04.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
 • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
 • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
 • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,72 GB (64bit), wersja: 11.2.2018, data: 10.12.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-12-10Pobierz program ArCADia 11 64bit

ArCADia-TERMOCAD 7.3

Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMOCAD LT 7.3
 • ArCADia-TERMOCAD STD 7.3
 • ArCADia-TERMOCAD 7.3
 • ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3
 • TERMOCADIA oparta na ArCADia 11
 • Efekt ekologiczny
 • Efekt ekonomiczny
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja
 • Metoda zużyciowa
 • Dotacje NF15/40
 • Raport Ocena energetyczna
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-TERMOCAD 7.3.2741 (wydana: 05.06.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwienie eksportu certyfikatu ze zdjęciem obiektu.
 • Dodana możliwość edycji ceny energii elektrycznej – audyt efektywności energetycznej.

Modyfikacje

 • Ograniczono zakres wartości w polu „Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitej” do wartości od 0 do 1.
 • Korekta synchronizacji modelu 3D.
 • Zautomatyzowanie przejmowania powierzchni ogrzewanej w obliczeniach energii na urządzenia pomocnicze (Certyfikat).
 • Korekta obliczania kosztu ogrzewania powierzchni w audycie.
 • Usunięty warunek na Ao w podglądzie wydruku w aktualnych WT.
 • Poprawiona numeracja w Projektowanej Charakterystyce.
 • Poprawione obliczenia zużycia paliw w przypadku audytu.
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,5 GB (32bit), 1,6 GB (64bit), wersja: 7.3.2741, data: 05.06.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2019-06-05Pobierz program ArCADia-TERMOCAD 7.3 64bitPobierz program ArCADia-TERMOCAD 7.3 32bit

EuroZłącza 4.1

Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA
 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Nowa funkcjonalność

 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa dwuteowego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa dwugałęziowego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa prostokątnego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa okrągłego + DXF.

Modyfikacje

 • Obliczenia (wiele modułów). Poprawa wyliczania granicznej grubości spoiny pachwinowej w połączeniu teowym.
 • Obliczenia (wiele modułów). Dostosowanie aplikacji do aktualnej bazy profili stalowych.
 • Obliczenia (wiele modułów). Zmiana sposobu doboru grubości nakrętek i podkładek.
 • Obliczenia (moduły doczołowe). Zmiana sposobu wyznaczania długości efektywnej szeregu l_eff dla położenia "Skrajny szereg śrub bezpośrednio poza skrajnym rozciąganym pasem belki przy usztywnieniu z płaskownikiem".
 • Obliczenia (moduły doczołowe). Poprawa wyliczania wartości współczynnika alfa_v dla F_v_Rd (ścinanie śrub).
 • Obliczenia (moduł Belka-Belka doczołowe). Korekta sprawdzania nośności na zginanie ze ściskaniem dla dwóch belek połączonych doczołowo, gdy zastosowano skos teowy dolny, który tworzy kąt ostry z blachą czołową.
 • Formularz (wiele modułów). Wprowadzenie podziału wszystkich połączeń na grupy typologiczne.
 • Formularz (wiele modułów). Korekta właściwego przypisania elementów (słupka i krzyżulca) w złączu Kratowo-rurowo spawanym i Kratowym z blachą węzłową typu N przy wysyłaniu danych w trybie współpracy z Ramą (od wersji ArCADia-RAMA v.17).
 • Formularz (wiele modułów). Dodanie ostrzeżeń w przypadku chęci zmiany przekroju/orientacji prętów głównych w trybie współpracy z Ramą.
 • Formularz (wiele modułów). Korekta domyślnego zapisywania rysunków DXF w tej samej lokalizacji z której uruchomiono projekt liczony a w przypadku projektu domyślnego w lokalizacji programu w Dokumentach użytkownika.
 • Formularz (Słup-Belka doczołowe). Usunięcie lagu przy zmianie liczby szeregów śrub.
 • Poprawki drobnych błędów w formularzu oraz obliczeniach.
rozmiar: rozmiar: 124MB, wersja: 4.1.7068, data: 09.05.2019
system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 (zalecany system Windows 10 64-bit)
Data publikacji: 2019-05-30Pobierz program EuroZłącza 4.1 32bit

INTERsoft-INTELLICAD 2019

Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.

Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2019 [11.0]: (wydana 09.05.2019)

Modyfikacje

 • Wprowadzenie optymalizacji wydajnościowych i korekt poprawiających stabilność programu

INTERsoft-INTELLICAD 2019 [11.0]: (wydana 23.11.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Natywny format plików dwg 2018.
 • Ładowanie i wyświetlanie elementów mechanicznych.
 • Współpraca z aplikacjami BIM po przez wczytywanie podrysów z plików IFC, RVT, RFA.
 • Komendy wstawiania obiektów architektonicznych AEC: ściany, okna, otwory, drzwi, stropy, i stropodachy.
 • Rozszerzona obsługa plików DNG oraz więcej opcji przy eksporcie do plików PDF.
 • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
 • Wyświetlanie palety narzędzi.
 • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa elementów.
 • Nowe typy obiektów 3D (prymitywy) - Facet Modeler (modeler powierzchni ODA) wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi – przeznaczone do użycia w 3D gdy nie jest istotna masa elementu .
 • Łączona komenda: przesuń/kopiuj/obróć/skaluj.
 • Możliwość użycia zestawu kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
 • Nowa funkcja ustawień kamery w widoku.
 • Nowe Teigha Mechanical API umożliwiające pracę z obiektami mechanicznymi.

Modyfikacje

 • Kilka nowych funkcji edytora tekstu: kolumny tekstu, skalowanie tekstu, wprowadzanie tekstu po łuku, wprowadzanie tekstu w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót tekstu itp.
 • Rozszerzone możliwości obsługi bloków, referencji i wymiarów: konwersja bloku na referencję, kopiowanie zagnieżdżonych obiektów (bloków, referencji, podrysów), lista własności bloku/referencji, Reset Dimension Text, Reassociate Dimension Text.
 • Nowa wersja silnika graficznego ODA Teigha 4.3.2.
Szczegóły:
 • rozmiar: 271 MB (32bit), 349 MB (64bit), wersja: 11.0.67, data: 09.05.2019
 • system operacyjny Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-05-09Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2019 64bitPobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2019 32bit

ArCADia PLUS 10.4

Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadaczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia PLUS 10.4 (system 6.7.958)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia PLUS 10.4.4030: (wydana 11.05.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość wydruku wszystkich widoków (aktywnych/nieaktywnych) w kolorach zgodnych z ustawieniami pisaków.

Modyfikacje

 • Optymalizacja wyświetlania obiektów. Zmiana sposoby wyświetlania obiektów nieaktywnych.
 • Poprawiono import ustawień interfejsowych użytkownika dotyczących aliasów i skrótów klawiszowych.
 • Poprawiono obsługę schowka.
 • Wprowadzono korektę obsługi przezroczystości powierzchni będących w stanie: multistate.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wprowadzanie słupków balustrad co określoną liczbę stopni

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter wykazu pomieszczeń.
 • Optymalizacja generowania przekroju rynien i rur spustowych.

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wybór czcionki w obiekcie: Obszar.

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter pisaków oraz powierzchni płaszczyzny terenu.

ArCADia-IFC

Modyfikacje

 • Dodano sprawdzanie wersji formatu pliku przed próbą jego wczytania.

ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Modyfikacje

 • Optymalizacja rozkładu kręgów betonowych pod płytą redukcyjną.
 • Korekta baz danych studni betonowych.

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Modyfikacje

 • Drobne korekty interfejsowe w oknie obliczeń.
 • Optymalizacja rozkładu zwodu poziomego na dachu.
 • Korekta wysokości względnej obiektów.
Szczegóły:
 • rozmiar: 895 MB (32bit), 981 MB (64bit), wersja: 10.4.4030, data: 11.05.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2018-09-26Pobierz program ArCADia PLUS 10.4 64bitPobierz program ArCADia PLUS 10.4 32bit

ArCADia-TERMOCAD 7.1

Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMOCAD LT 7.1
 • ArCADia-TERMOCAD STD 7.1
 • ArCADia-TERMOCAD 7.1
 • ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1
 • Efekt ekologiczny
 • Efekt ekonomiczny
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja
 • Metoda zużyciowa
 • Dotacje NF15/40
 • Raport Ocena energetyczna
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-TERMOCAD 7.1.2470 (wydana: 05.09.2018)

Modyfikacje

 • Korekta modelu termicznego

ArCADia-TERMOCAD 7.1.2393 (wydana: 10.07.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Nowy raport Ocena energetyczna
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,51 GB (32bit), 1,61 GB (64bit), wersja: 7.1.2470, data: 23.04.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2018-09-05Pobierz program ArCADia-TERMOCAD 7.1 64bitPobierz program ArCADia-TERMOCAD 7.1 32bit

ArCon 17.05

Aktualizacja do programu ArCon 17

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Wprowadzono poprawki do tłumaczenia.
 • rozmiar: 35 MB, data: 24.04.2015
 • wymagany: ArCon 17
Data publikacji: 2018-08-07Pobierz program ArCon 17.05 32bit

INTERsoft-INTELLICAD


Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Zmiany w najnowszej wersji INTERsoft-INTELLICAD 10.4: (wydanej 15.03.2018)

Nowe funkcje:
 • Wybierz podobne (z dodawaniem do selekcji i oknem ustawień), Multiodnośnik, Edytor Multilinii, Linia przerwania.
 • Podpięta nowa wersja silnika graficznego ODA Teigha 4.2.11.
 • Nowe okno definicji kreskowania i wypełniania gradientem.
 • Wydzielony pasek narzędzi Express tools.
 • Tworzenie paczki projektu i użycie narzędzia jego zapisu eTransmit.
 • Okno programu podzielone na zakładki w których wyświetlane są kolejno otwarte rysunki.
 • Nowe sposoby obsługi interfejsu programu, jego ustawień i eksportu ustawionego profilu programu.
 • Ustawienie przyciągania punktów charakterystycznych do podrysów.
 • Wbudowany konwerter plików DWG do formatu DWG 2018, konwersja automatyczna do DWG 2013, bez zapisu w formacie DWG 2018.
 • Przystosowanie do obsługi monitorów 4K i skalowania systemu Windows 10.
 • Rozbijanie atrybutów do tekstu i rozbijania tekstów, autonumerowanie.
 • Nowy dodatkowy edytor tekstu wielowierszowego (zmieniany zmienną systemową MTEXTED).
Szczegóły:
 • rozmiar: 223 MB (32bit), 292 MB (64bit), wersja: 10.4.4030, data: 15.03.2018
 • system operacyjny Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2018-05-21Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 64bitPobierz program INTERsoft-INTELLICAD 32bit

StalCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit)


Szczegóły:
 • rozmiar: 17,6 MB, wersja: 1.7.0, data: 10.05.2018
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
 • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-21Pobierz program StalCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit) 32bit

ŻelbetCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit)


Szczegóły:
 • rozmiar: 13 MB, wersja: 1.7.0, data: 10.05.2018
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
 • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-21Pobierz program ŻelbetCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit) 32bit

INTERsoft-PRZEDMIAR 1.7 dla programu ArCADia 10 / PLUS 10 (32bit)


Szczegóły:
 • rozmiar: 8,45 MB, wersja: 1.7.0, data: 10.05.2018
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
 • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-21Pobierz program INTERsoft-PRZEDMIAR 1.7 dla programu ArCADia 10 / PLUS 10 (32bit) 32bit

ArCADia AC 6.7

Nakładka dla programu AutoCAD 2016/2017/2018 64bit.
Przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu, łącznie z zapisem projektów. Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia AC 6.7.958 (wydana 11.05.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość wydruku wszystkich widoków (aktywnych/nieaktywnych) w kolorach zgodnych z ustawieniami pisaków.

Modyfikacje

 • Optymalizacja wyświetlania obiektów. Zmiana sposoby wyświetlania obiektów nieaktywnych.
 • Poprawiono obsługę schowka.
 • Wprowadzono korektę obsługi przezroczystości powierzchni będących w stanie: multistate.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wprowadzanie słupków balustrad co określoną liczbę stopni

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter wykazu pomieszczeń.
 • Optymalizacja generowania przekroju rynien i rur spustowych.

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wybór czcionki w obiekcie: Obszar.

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter pisaków oraz powierzchni płaszczyzny terenu.

ArCADia-IFC

Modyfikacje

 • Dodano sprawdzanie wersji formatu pliku przed próbą jego wczytania.

ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Modyfikacje

 • Optymalizacja rozkładu kręgów betonowych pod płytą redukcyjną.
 • Korekta baz danych studni betonowych.

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Modyfikacje

 • Drobne korekty interfejsowe w oknie obliczeń.
 • Optymalizacja rozkładu zwodu poziomego na dachu.
 • Korekta wysokości względnej obiektów.
Szczegóły:
 • rozmiar: 650 MB (32bit), 702 MB (64bit), wersja: 6.7.958, data: 11.05.2018
 • system operacyjny: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2018-05-18Pobierz program ArCADia AC 6.7 64bitPobierz program ArCADia AC 6.7 32bit

InstalCAD 2.7 dla programu ArCADia 10 / 10 PLUS (32bit)

Nakładka CAD dla projektantów instalacji sanitarnych.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Nakładka wspiera tylko wersje 32 bitowe programów ArCADia 10 i ArCADia 10 PLUS.
Szczegóły:
 • rozmiar: 202 MB, wersja: 2.7.0, data: 10.05.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-18Pobierz program InstalCAD 2.7 dla programu ArCADia 10 / 10 PLUS (32bit) 32bit

ArCADia LT 10.4

Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
Przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu, łącznie z zapisem projektów. Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadaczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia LT 10.4 (system 6.7.958)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia LT 10.4.4030: (wydana 14.05.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość wydruku wszystkich widoków (aktywnych/nieaktywnych) w kolorach zgodnych z ustawieniami pisaków.

Modyfikacje

 • Optymalizacja wyświetlania obiektów. Zmiana sposoby wyświetlania obiektów nieaktywnych.
 • Poprawiono import ustawień interfejsowych użytkownika dotyczących aliasów i skrótów klawiszowych.
 • Poprawiono obsługę schowka.
 • Wprowadzono korektę obsługi przezroczystości powierzchni będących w stanie: multistate.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wprowadzanie słupków balustrad co określoną liczbę stopni

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter wykazu pomieszczeń.
 • Optymalizacja generowania przekroju rynien i rur spustowych.

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wybór czcionki w obiekcie: Obszar.

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter pisaków oraz powierzchni płaszczyzny terenu.

ArCADia-IFC

Modyfikacje

 • Dodano sprawdzanie wersji formatu pliku przed próbą jego wczytania.

ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Modyfikacje

 • Optymalizacja rozkładu kręgów betonowych pod płytą redukcyjną.
 • Korekta baz danych studni betonowych.

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Modyfikacje

 • Drobne korekty interfejsowe w oknie obliczeń.
 • Optymalizacja rozkładu zwodu poziomego na dachu.
 • Korekta wysokości względnej obiektów.
Szczegóły:
 • rozmiar: 899 MB (32bit), 984 MB (64bit), wersja: 10.4.4030, data: 14.05.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2018-05-18Pobierz program ArCADia LT 10.4 64bitPobierz program ArCADia LT 10.4 32bit

ArCADia 10.4

Najnowsza wersja systemu ArCADia 10, przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu łącznie z zapisem projektów. Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadaczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia 10.4 (system 6.7.958)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 10.4.4030: (wydana 11.05.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość wydruku wszystkich widoków (aktywnych/nieaktywnych) w kolorach zgodnych z ustawieniami pisaków.

Modyfikacje

 • Optymalizacja wyświetlania obiektów. Zmiana sposoby wyświetlania obiektów nieaktywnych.
 • Poprawiono import ustawień interfejsowych użytkownika dotyczących aliasów i skrótów klawiszowych.
 • Poprawiono obsługę schowka.
 • Wprowadzono korektę obsługi przezroczystości powierzchni będących w stanie: multistate.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wprowadzanie słupków balustrad co określoną liczbę stopni

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter wykazu pomieszczeń.
 • Optymalizacja generowania przekroju rynien i rur spustowych.

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wybór czcionki w obiekcie: Obszar.

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter pisaków oraz powierzchni płaszczyzny terenu.

ArCADia-IFC

Modyfikacje

 • Dodano sprawdzanie wersji formatu pliku przed próbą jego wczytania.

ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Modyfikacje

 • Optymalizacja rozkładu kręgów betonowych pod płytą redukcyjną.
 • Korekta baz danych studni betonowych.

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Modyfikacje

 • Drobne korekty interfejsowe w oknie obliczeń.
 • Optymalizacja rozkładu zwodu poziomego na dachu.
 • Korekta wysokości względnej obiektów.
Szczegóły:
 • rozmiar: 835 MB (32bit), 981 MB (64bit), wersja: 10.4.4030, data: 11.05.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2018-05-18Pobierz program ArCADia 10.4 64bitPobierz program ArCADia 10.4 32bit

ArCADia-RAMA 16.0

Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • R3D3-Rama 3D 16.0
 • R2D3-Rama 3D 16.0
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 2D 16.0
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :
ArCADia-RAMA wersja 16.0.2 (R3D3/R2D3/R2D2) (wydana 29.03.2019)
 • Korekta właściwego przypisania elementów (słupka i krzyżulca) w złączu Kratowo-rurowo spawanym i Kratowym z blachą węzłową typu N przy wysyłaniu danych do modułu EuroZłącza.
 • Ograniczono sprawdzanie warunków zbieżności (przerwania) procesu iteracji przy obliczeniach wg TIIR do dwóch sprawdzeń: sprawdzenia znaku wyznacznika macierzy sztywności oraz sprawdzenia: (displacement - displacementPrev) / displacementPrev > 1, Gdzie: displacement – maksymalne przemieszczenie węzła w dowolnym kierunku z aktualnej iteracji, displacementPrev - maksymalne przemieszczenie węzła z poprzedniej iteracji (w tym samym kierunku co displacement).
 • Korekta wyświetlania komunikatu o istniejącym podrysie przy zamianie pręta na podrys.
 • Wprowadzono regułę że jeśli oba mimośrody dla mimośrodu dwustronnego lub jeden mimośród dla mimośrodu jednostronnego równe są „0” to dla tych prętów w pliku modelu zapisujemy brak mimośrodów.
 • Korekta funkcji Pokaż najbliższe pręty (dla prętów ukrytych) w przypadku natrafienia na pręt wirtualny definiujący mimośród pręta modelu.
 • Korekta automatycznego rozdziału prętów na osobne grupy, przy wymiarowaniu zbiorczym gdy w jednej grupie znalazły się pręty jedno i wielogałęziowe (inny moduł wymiarujący).
 • Korekta wyświetlania osiadań podpór przy wymiarowaniu zbiorczym.
 • EuroStopa - Korekta blokowania wyjścia z okna definicji wymiarowania dla stóp fundamentowych przy niepoprawnym zdefiniowaniu geometrii fundamentu.
 • Korekta przypadkowego ukrywania prętów na mimośrodzie po wyjściu z okna definicji typu podpory funkcją Anuluj.
 • InterStal, InterDrewno, EuroDrewno, EuroStal, EuroStal BUILT-UP – korekta algorytmu wyznaczania ugięcia względnego.
 • EuroŻelbet - Korekta kalkulatora współczynnika pełzania.
ArCADia-Rama 16.0.1 (wydana 05.07.2018)
 • Przesunięcie w oknie imperfekcji znacznika wyboru kierunku imperfekcji na podstawie obciążeń (jako podrzędnego) poniżej znaczników decydujących o założeniu imperfekcji w kierunku x i y.
 • Korekta polegająca na pominięciu prętów wirtualnych mimośrodów, przy automatycznym rozdzielaniu grup prętów do wymiarowania ze względu na różnice materiałowe prętów i prętów wirtualnych umieszczonych w tej samej grupie prętów (sygnalizowana komunikatem).
 • Korekta błędu zaznaczania oknem, tafli obciążenia powierzchniowego, która została ukryta wraz ze wszystkimi prętami przypisanymi do tego obciążenia.
 • Zmieniony warunek przerwania obliczeń wg TIIR. było: |dVmax|/|dPrev-dPrev1| > 1.5, a jest: |dVmax|/|maxd0| > 1 gdzie: maxd0 – maksymalne przemieszczenie dowolnego węzła z iteracji 0 (z teorii pierwszego rzędu), dVmax – maksymalna różnica przemieszczeń węzłów w iteracji n oraz n-1, dPrev-dPrev1 - maksymalna różnica przemieszczeń węzłów w iteracji n-1 oraz n-2.
 • Wygaszenie warunku testowego zwiększającego przemieszczenia w kolejnych iteracjach przy obliczeniach wg TIIR o 5%.
 • Korekta wyznaczania wektora wyrazów wolnych dla momentów skupionych w zerowej iteracji przy rozwiązywaniu układu teorią II rzędu tak by dawały te same wyniki przemieszczeń co obliczenia wg teorii I rzędu.
 • Korekta wyświetlania obciążenia temperaturą w oknie Widoku 3D.
 • Dołożenie sprawdzania znaku wyznacznika przy obliczeniach wg teorii II rzędu, eliminującego jako układy geometrycznie zmienne modele dla których w kolejnych iteracjach przemieszczenia zmieniają kierunek względem wcześniejszych iteracji.
ArCADia-RAMA 16.0.0 (wydana 06.03.2018)
 • EuroStal – Korekta i przebudowa algorytmu wymiarującego stalowe przekroje jednogałęziowe wg Eurokodu dla potrzeb modułu EuroStal BUILT-UP.
 • EuroStal BUILT-UP – Wprowadzenie modułu do wymiarowania przekrojów złożonych: blisko i dalekogałęziowych wg Eurokodu.
 • EuroStal BUILT-UP – Dodanie szczegółowego i zbiorczego raportu z wymiarowania typowych przekrojów wielogałęziowych.
 • Wizualizacja przekrojów blisko i dalekogałęziowych w Widoku 3D w R3D3 wraz z rozkładem stężeń, przewiązek i łączników.
 • Rozbudowanie definicji typu wymiarowania i listy dostępnych przekrojów w programie ArCADia-RAMA o definiowane profile blisko i dalekogałęziowe.
 • Import i Eksport modelu w formacie DXF w podziale na grupy prętów odpowiadające nazwą warstw z programów CAD, pozwalający przy imporcie przypisać tak ustalonym grupom prętów odrębne przekroje z listy.
 • Rozbudowa okna Zależności grup obciążeń i Kombinacji użytkownika o funkcje kopiowania kombinacji i usuwania duplikatów wśród zdefiniowanych kombinacji użytkownika.
 • Rozbudowa okna Grup obciążeń o funkcję kopiowania danej grupy wraz z przynależnymi do niej obciążeniami.
 • Wprowadzenie śladu przełączanych za pomocą Spacji kolejnych składowych w układzie globalnym przy ustalaniu lokalizacji początkowej lub końcowej pręta.
 • W opcji śledzenia końca pręta dla trybu płaskiego poza linią pomocniczą jego przedłużenia dołożono linię pomocniczą do niej prostopadłą wyprowadzoną z końca bliższego węzła tego pręta.
 • Przy wprowadzaniu elementu w trybie płaskim i w układzie biegunowym dołożono możliwość sterowania kątem nachylenia pręta za pomocą klawiatury (klawiszami Alt + Kursor domyślnie z dokładnością do 0.1 stopnia lub z klawiszami Ctrl + Alt + Kursor z dokładnością do 0.01 stopnia lub odwrotnie przy zmianie dokładności w oknie Ustawień).
 • Rozbudowa funkcji weryfikacji o sprawdzenie występowania obciążeń poza prętem oraz funkcji oczyszczania projektu o znajdowanie i usuwanie wsporników przegubowych.
 • Możliwość regulacji w oknie Ustawień programu koloru częściowych zesztywnień (domyślnie czerwony) oraz ustawiania grubości linii zesztywnień w oknie Własności projektu.
 • Rozbudowa funkcji Dołącz projekt o dołączanie dodatkowych elementów projektu takich jak: obciążenia powierzchniowe, wymiary, podrysy i komentarze.
 • Rozbudowa funkcji podręcznego kopiowania, przesuwania i odsuwania o możliwość numerycznego doprecyzowania (lub doprecyzowania kursorami klawiatury) wektora przemieszczenia w przypadku jego zaczepienia na punkcie bliskim konstrukcji.
 • Wydzielenie odrębnych wersji językowych programu do odrębnych setupów bez możliwości zmiany języka z poziomu interfejsu programu.
 • Uzupełniono funkcję obrotu i odbicia lustrzanego podrysu o opcję zachowania podrysu źródłowego.
 • Wprowadzenie w menu Narzędzia funkcji Uporządkuj kierunki układów lokalnych.
 • Automatyczne wywoływanie funkcji Uporządkuj kierunki układów lokalnych przy tworzeniu elementów wymiarowych, wczytywaniu konstrukcji z generatora dachów i innych generatorów, wczytywaniu układu z pliku DXF oraz budowaniu układu na bazie podrysu.
 • Rozbudowa funkcji Napraw o sprawdzanie niedozwolonych (nieliczbowych) wartości parametrów przekrojów.
 • Poszerzono ponad dwukrotnie bazę równoramiennych i nierównoramiennych kątowników europejskich zgodnie z najnowszym katalogiem ArcelorMittal.
 • Wprowadzono dyskryminację do wartości „0”, ujemnych wartości sił ściskanych N o wartości bezwzględnej mniejszej niż założony próg 0.01 kN dla prętów typu cięgno.
 • Funkcję kopiowania rozbudowano o możliwość kopiowania wielokrotnego bez potrzeby przerywania jej działania.
 • Funkcję kopiowania, odsuwania i przesuwania uzupełniono o widok wektora przemieszczenia oraz „awatar” przemieszczanej części układu.
 • Wprowadzono prezentację naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w przekroju pręta w postaci map gradientowych.
 • Wprowadzono nowy sposób sprawdzania dostępności aktualizacji programu.
 • Poprawa wydajności obracania, przesuwania i powiększania widoku układu wraz z wykresami sił wewnętrznych i naprężeń (zwłaszcza obwiedni) dla całego modelu.
 • Korekta zabezpieczenia braku widoczności prętów wirtualnych w grupie Niepogrupowane w „drzewie projektu” objawiająca się wyświetlaniem znacznika przed tą grupą w „drzewie projektu”.
Szczegóły:
 • rozmiar: 564MB (32-bit), 595MB (64-bit), wersja: 16.0.2, data: 29.03.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2018-03-29Pobierz program ArCADia-RAMA 16.0 64bitPobierz program ArCADia-RAMA 16.0 32bit

ArCADia-RAMA 15.7

Obliczanie i wymiarowanie ram.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • R3D3-Rama 3D 15.7
 • R2D3-Rama 3D 15.7
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 2D 15.7
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :
Rama 15.7.4 (wydana 15.02.2018)
  Rama:
Rama 15.7.2 (wydana 05.12.2017)
  Rama:
 • Korekta uwzględniania zmiany modelu po użyciu funkcji podziel decydująca o konieczności ponownego wykonania obliczeń statycznych.
 • Korekta ustawienia domyślnej siatki pomocniczej w kierunku „y” na 0.2 m przy wczytywaniu plików f2d do wersji R3D3-Rama 3D.
 • Przy przekazywaniu danych do modułu EuroZłącza dołożono obsługę profili prętów dochodzących o przekroju zmiennym w formie przybliżonej, poprzez potraktowanie ich jak profili o stałym, adekwatnym przekroju przylegającym do węzła w którym utworzono dane złącze.
 • Ograniczono wyświetlanie wyników SGU (przemieszczenia i/lub ugięcia) na zakładce Wymiarowanie i w raportach zbiorczych do grup prętów dla których w przypisanych do nich definicjach typu, zaznaczono opcję publikacji tego typu wyników, zachowując spójność wyników wyświetlanych na ekranie i publikowanych w raportach.
 • Korekta raportu zbiorczego z wymiarowania stóp fundamentowych polegająca na usunięciu z raportu nadmiarowych tabel sprawdzeń nośności nie zawierających rzeczywistych wyników tych sprawdzeń.
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicjach typu wymiarowania.
 • Korekta wyznaczania przemieszczeń dla rur okrągłych o zmiennej geometrii polegająca na korekcie wzorów do liczenia momentu bezwładności i pola przekroju rury zamieszczonych w algorytmie liczenia prętów o zmiennej geometrii.
 • EuroDrewno 1.2.5
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicji typu wymiarowania.
 • EuroStopa 1.1.12
 • Korekta komunikatu w raporcie szczegółowym dotycząca braku możliwości wyznaczenia zbrojenia dolnego w stopie fundamentowej dla schematów z siłą normalną na stopie skierowaną do góry.
 • EuroStal 1.2.28
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicji typu wymiarowania.
 • InterDrewno 1.7.4
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicji typu wymiarowania.
 • InterStal 1.5.14
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicji typu wymiarowania.
Rama 15.7.1 (wydana 2017.04.12)
  Rama:
 • Korekta generowania wyników statyki w raporcie poprzez zabezpieczenie struktur danych przed jednoczesnym dostępem wielu wątków.
 • Eliminacja wyświetlania artefaktów wykresów sił wewnętrznych przy generowaniu raportu ze statyki. Eliminacja możliwości odrysowania układu na ekranie graficznym przy jednoczesnym uruchomieniu paska postępu jako osobnego wątku.
 • Korekta wyświetlania okienka z komunikatem (do którego brak dostępu) przy próbie ponownego generowania pliku raportu o tej samej nazwie co już otwarty, w przeglądarce plików RTF (ArCADia-TEXT, Word itp.).
 • Korekta uaktywnienia przycisku zapisu projektu po wczytaniu projektu zawierającego pręty ukryte i pręty wirtualne reprezentujące mimośród.
 • InterDrewno:
 • Korekta działania nowych klas drewna klejonego wg PN-EN 14080:2013-07E.
 • Eurodrewno:
 • Korekta działania nowych klas drewna klejonego wg PN-EN 14080:2013-07E.
Rama 15.7.0 (wydana 2017.03.14)
 • Korekta działania programu EuroZłącza uruchamianego z R3D3 oraz jego projektu jeśli w nazwie ścieżki do programu lub projektu występuje podwójna spacja. Korekta niepotrzebnego wyświetlania znaczników formatowania w wynikach dla złącz na zakładce Wymiarowanie.
 • Na zakładce Wymiarowanie dla zaznaczonego węzła z policzonym złączem, dołożono dodatkowy przycisk DXF umożliwiający wygenerowanie rysunku wykonawczego połączenia przez program EuroZłącza v. 3.5 w formacie dxf.
 • W oknie Grup prętów i elementów wymiarowych, dla układów z mimośrodami w kolumnie Ukryj usunięto zaznaczenia dla prętów wirtualnych.
 • Korekta zapisywania na liście funkcji Cofnij/Ponów zmiany przekroju w oknie Grup prętów i elementów wymiarowych.
 • Jeśli z plikiem projektu skojarzony jest plik wyników .sw3d i/lub złączy .zs3d to przy zapisywaniu projektu pod zmienioną nazwą (Zapisz jako…) pliki .sw3d i/lub .zs3d również będą zapisane pod zmienioną nazwą.
 • Korekta zawieszania programu przy próbie przełączania zdefiniowanych widoków z poziomu drzewa projektu.
 • Korekta prawidłowego przeliczania skali powiększenia wyjściowego dla projektów ze zdefiniowanymi wcześniej widokami użytkownika.
 • Zmiana formatu zapisu filmików prezentacji z wersji 2D i 3D z wersji flashowych na format avi otwierany domyślnie w systemach Windows 7, 8 i 10 (dotychczasowe wersje wykonywalne exe miały problem z formatem obsługiwanym przez Flash’a lub z podpisem cyfrowym).
 • Korekta oznaczenia grup zesztywnienia prętów w węzłach przy zmianie kierunku układu lokalnego dla jednego lub kilku prętów.
 • Korekta zachowania wcześniejszego zesztywnienia prętów w węźle po operacji scalania prętów.
 • Aktualizacja zestawu grup obciążeń budujących dane ekstremum obwiedni przy doprecyzowaniu lokalizacji tego ekstremum (sił wewnętrznych lub naprężeń) na danym pręcie.
 • Korekta wyznaczania ekstremalnych wartości obwiedni naprężeń normalnych w przekroju pręta, dająca ten sam wynik ekstremów globalnych dla ekstremum po kombinacjach użytkownika, które to kombinacje otrzymano automatycznie na podstawie policzonej przez program obwiedni naprężeń normalnych.
 • Korekta generatora podrysu wczytywanego z ArCADii w przypadku wczytywania dachów zawierających połacie o zerowej powierzchni i nieoznaczone jako ściany szczytowe.
 • Korekta generatora podrysu wczytywanego z ArCADii w przypadku gdy kontur dachu dokładnie pokrywa się z liniami osi modularnych – nie generowała się część osi pionowych łączących punkty przecięcia tych osi i ich rzutów na połaciach dachu.
 • Przeliczono wszystkie projekty przykładowe zamieszczone w wersji instalacyjnej programu.
 • Korekta wpływu ustawionego znacznika obwiedni/ekstremów na zakładce Wyniki na możliwość zaznaczania węzłów na zakładce Wymiarowanie.

R3D3-Rama 3D – wersja 15.6.0 (wydana 20.11.2016)

 • Korekta nazwy złącza Kratowego spawanego na Kratowo rurowe spawane.
 • Korekta wgrania prawidłowego pliku domyślnego z wypełnioną biblioteką użytkownika o złożone profile domyślne (np. 2V).
 • Korekta wyświetlania widoku układu w raportach rtf odpowiadającego widokowi ustawionemu przez użytkownika w aktywnej rzutni programu.
 • Zabezpieczenie możliwości zmiany fokusa przypisanego do aktywnej rzutni, podczas generowania widoku układu w raporcie ze statyki w formacie rtf.
 • Korekta wyświetlania menu kontekstowego prawego klawisza myszki na zakładce Wyniki po wcześniejszym zaznaczeniu obciążenia powierzchniowego na zakładce obciążenia.
 • Korekta wprowadzania wymiarów równoległych za wymiarami wcześniej zdefiniowanymi.
 • Korekta zachowania lokalizacji i wartości obciążeń węzłowych i prętowych, skupionych i ciągłych przy scalaniu prętów i ich dzieleniu.
 • Korekta wartości granicznych naprężeń na ściskanie i rozciąganie odpowiadających granicy plastyczności w bazie materiałów dla stali S420 i S460.
 • Zmiana sposobu wizualizacji częściowych połączeń sztywnych w węźle na rysowane grubszą linią i w kolorze węzła.
 • Korekta zawieszania programu przy pojedynczym lub zbiorczym usuwaniu mimośrodów.
 • Blokada niepotrzebnego uruchamiania funkcji podręcznego kopiowania, przesuwania lub odsuwania podczas zaznaczania lub odznaczania elementów układu za pomocą okna.
 • Przy tworzeniu połączeń stalowych kratownicowych wprowadzono korelację prawego pasa z prawym krzyżulcem i lewego pasa z lewym krzyżulcem, ułatwiającą prawidłową lokalizację elementów połączenia w module EuroZłącza.
 • Korekta starterów o możliwość ich wywołania z poziomu ArCADii w odpowiednim trybie (generowania podrysu szkieletu, generatora dachu lub wczytania więźby) oraz z parametrem zapewniającym właściwy i optymalny przydział pamięci potrzebnej do optymalnego działania programu. Korekta dotyczy nowej wersji ArCADii z nową wersją Ramy.
 • Rozbudowa funkcji Napraw o funkcję usuwania prętów na mimośrodzie wówczas gdy posiadają one odwołania do prętów wirtualnych, reprezentujących mimośród, których jednak brak jest w modelu.
 • Rozbudowa funkcji Napraw o funkcję usuwania prętów gdy posiadają one odwołania do węzłów o ujemnych numerach indeksów.
 • Ujednolicono ikonki aktywnych okien programu widocznych w systemowym Menadżerze zadań.
 • Korekta pojawiania się opcji menu kontekstowego prawego klawisza myszki "Wymiaruj złącze" w przypadku zaznaczonego węzła połączenia na zakładce Wyniki.

R3D3-Rama 3D – wersja 15.5.0 (wydana 25.08.2016)

 • Wprowadzenie nowej wersji R2D3-Rama3D do obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji przestrzennych, modelowanych w trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach na trzech płaskich ekranach z rzeczywistym podglądem 3D.
 • Wprowadzono jedną ikonę uruchomieniową wszystkich trzech wersji programów: R2D2, R2D3 i R3D3 ArCADia-RAMA z możliwością przełączania wersji z poziomu uruchomionego programu.
 • W wersji R3D3 wprowadzono dodatkową możliwość pracy na trzech widocznych, przestrzennych rzutniach z jednoczesnym podglądem na Widok 3D modelu układu.
 • Wprowadzono funkcję podręcznego kopiowania, przesuwania i odsuwania.
 • EuroStal - Korekta polegająca na całkowitym wyłączeniu liczenia wskaźników plastycznych przekroju w module wymiarującym i pobieranie ich dokładnej wartości z modułu statycznego R3D3.
 • Współpraca z modułem EuroZłącza v.3.0 – nowy typ połączenia – Kratowe rurowe spawane.

R3D3 - Rama 3D – wersja 15.1.0 (wydana 07.06.2016)

 • Korekta wyników wymiarowania na angielskiej wersji językowej.
 • Korekta wyświetlania panelu licencji w oknie "O programie" przy niskich rozdzielczościach – dodano pasek przewijania.
 • Korekta wyświetlania okna kalkulatora długości wyboczeniowej przy niskich rozdzielczościach – dodano paski przewijania.
 • Zablokowano możliwość dodawania obciążeń powierzchniowych przy wyłączonej widoczności wszystkich grup obciążeń.
 • Zmiana sposobu prezentacji zbiorczych wyników wymiarowania złącza w R3D3/R2D2 na zakładce Wymiarowanie, dla sprawdzeń logicznych (bez wartości liczbowej) i ogólnego sprawdzenia warunków geometrycznych złącza.
 • Zmodyfikowano opis przycisku Rozbij w oknie Grup obciążeń na Rozbij wszystkie.
 • Korekta identyfikatora typowego przekroju bibliotecznego przekazywanego do EuroZłącz po zmianie wymiarów przekroju typowego element widziany jest jako przekrój (nietypowy) użytkownika.
 • Korekta rozpoznawania współliniowości elementu wymiarowego po stronie nakładek wymiarujących: InterStal, InterDrewno, EuroStal i EuroDrewno.
 • Korekta sprawdzania zgodności układów lokalnych przy tworzeniu elementów wymiarowych o sprawdzanie poza kątem obrotu również zgodności ich kierunku.
 • Blokada wymiarowania z odpowiednim komunikatem gdy użytkownik w oknie ustawień wymiarowania wybierze wymiarowanie na pustą grupę obciążeń lub sumę pustych grup obciążeń.
 • Korekta wyświetlania komunikatów we wszystkich nakładkach: InterStal, InterDrewno, EuroŻelbet, EuroStopa, EuroStal i EuroDrewno na systemie Windows 10.
 • Korekta wyświetlania podrysu po jego ukryciu z menu kontekstowego prawego klawisza myszki i następnie uruchomieniu funkcji Pokaż dla tego podrysu z poziomu drzewa projektu.
 • Korekta wymuszania ponownych obliczeń statycznych po zapisaniu widoku użytkownika z ukrytymi prętami. (operacja ta nie zmienia modelu).
 • Korekta błędnych indeksów w funkcji odpytywania zwrotnego Ramy przez nakładkę wymiarującą EuroStal o wartości momentu My w punktach koncentracji.
 • Wprowadzenie kontroli tożsamości, ilości punktów konturu dla przekroju początkowego i końcowego, w przekrojach o zmiennej geometrii, przy wyjściu z edytora tych profili.
 • Wprowadzenie przy wczytywaniu starszych projektów kontroli poprawności skierowania układów lokalnych prętów wchodzących w skład zdefiniowanych elementów wymiarowych (gdy są niepoprawne elementy zostaną rozbite z odpowiednim komunikatem w celu poprawienia kierunku układów przez użytkownika).
 • Korekta zapisu i wczytywania wcześniej wyliczonych wyników dla wymiarowania zbiorczego elementów drewnianych.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.6 (wydana 09.05.2016)

 • Korekta wymiarowania dla angielskiej wersji językowej.

R3D3 - Rama 3D – wersja 15.0.0 (wydana 18.02.2016)

 • Wydzielenie wersji 64 bitowej programu R3D3 – Rama 3D/R2D2 – Rama 2D wraz ze wszystkimi nakładkami wymiarującymi, umożliwiającej pełne wykorzystanie zainstalowanej pamięci fizycznej w procesie obliczeniowym i w efekcie pozwalającej na obliczanie znacznie większych układów statycznych.
 • Wprowadzono w oknie Ustawień programu znacznik włączania/wyłączania podpowiedzi kontekstowych przy wskazywaniu elementów (prętów, węzłów, obciążeń).
 • Wprowadzono w oknie Ustawień programu znacznik włączania/wyłączania numeracji zaznaczonych prętów i węzłów.
 • Wprowadzenie funkcji napraw dla projektów uszkodzonych wraz z raportem z działań przeprowadzonych funkcją napraw.
 • Wprowadzono funkcję automatycznego wyznaczania współczynników długości wyboczeniowej dla wielu wybranych prętów/elementów jednocześnie za pomocą kalkulatora współczynników długości wyboczeniowej.
 • Dodano obsługę komentarzy z poziomu drzewa projektu oraz dołożono możliwość dokładania komentarzy do elementów projektu, które nie mają swojej reprezentacji graficznej. Aktualnie komentarze można przypisać do: profili, węzłów, obc. węzłowych, podpór, prętów, obciążeń prętowych, grupy prętów, grupy podpór, grupy obciążeń, kombinacji użytkownika, elementów wymiarowych, widoków, obciążeń powierzchniowych, obc. ruchomych i złączy.
 • Wprowadzono zapamiętywanie aktualnego stanu ukrycia prętów i węzłów modelu w pliku projektu przy jego zapisie.
 • Wprowadzono w oknie głównym w pasku stanu programu przycisk-znacznik wskazujący aktualnie wybraną normę oraz umożliwiający bezpośrednie wejście do okna Właściwości projektu.
 • Rozszerzono możliwość zapamiętywania w ustawieniach programu z poziomu okna właściwości projektu takich parametrów jak: domyślny autor projektu, domyślny rodzaj numeracji prętów i węzłów (automatyczna/użytkownika).
 • Dla projektów z cięgnami liczonych jak dla cięgien oraz projektów liczonych wg. teorii II rzędu wprowadzono zapisywanie w projekcie parametru zbieżność iteracji obliczeń.
 • Doprecyzowanie komunikatów dla wymiarowania zbiorczego przy niemożliwości przeprowadzenia wymiarowania dla danego pręta lub elementu wymiarowego.
 • Wprowadzenie możliwości przełączania metody renderowania widoku 3D (OpenGL/DirectX) z poziomu interfejsu użytkownika w oknie Ustawień (dla wersji 32 bitowej).
 • Zwiększono częstotliwość odświeżania progresu wykorzystania pamięci w pasku statusu tak, aby aktualizował się on na bieżąco podczas obliczeń statyki oraz wymiarowania zbiorczego.
 • Wprowadzono w oknie głównym w pasku stanu programu przycisk-znacznik wskazujący aktualnie wybraną metodę renderowania w widoku 3D umożliwiającego wejście do okna Ustawień.
 • Przygotowanie zapisu kształtów przekrojów w plikach projektu f3d/f2d do wczytywania modelu szkieletu R3D3/R2D2 do projektu ArCADia ARCHITEKTURA.
 • W trybie przestrzennym wprowadzono możliwość precyzyjnego wprowadzania elementów układu z wykorzystaniem linii pomocniczych (półosi ortogonalnych) oraz śledzenia ortogonalnego i na wirtualnych przedłużeniach istniejących prętów.
 • Umożliwiono rozpoczęcie wprowadzania elementów do pustego projektu w trybie przestrzennym wówczas zawsze od punktu o współrzędnych 0,0,0 z wykorzystaniem trybu ORTO lub śledzenia ortogonalnego.
 • W trybie przestrzennym przy używaniu funkcji edycyjnych (np. kopiuj, odsuń, przesuń…) umożliwiono precyzyjne korzystanie z pomocniczych półosi ortogonalnych oraz przestrzennego śledzenia ortogonalnego.
 • W trybie płaskim i przestrzennym przy wprowadzaniu elementów, po wskazaniu precyzyjnej lokalizacji na układzie lub liniach pomocniczych umożliwiono przełączanie Spacją wskazania węzła początkowego pręta.
 • Wszystkie generatory typowych konstrukcji rozbudowano o możliwość wprowadzenia/wygenerowania parametrycznego podrysu konstrukcji.
 • Wprowadzono obsługę podrysów z poziomu drzewa projektu (funkcje: Usuń, Zmień nazwę, Ukryj/Pokaż) oraz dodano funkcję Ukryj dla zaznaczonego podrysu z poziomu menu kontekstowego. Korelacja dotychczasowego ukrywania wszystkich podrysów z ukrywaniem z poziomu drzewa projektu oraz usuwanie zaznaczonego podrysu klawiszem Delete.
 • W raportach ze statyki dla obwiedni sił wewnętrznych i naprężeń oraz ekstremów po kombinacjach wprowadzono kolejne sortowanie odpowiednio grup obciążeń i kombinacji budujących prezentowane ekstremum.
 • Dodano możliwość dodawania komentarzy do podrysów oraz dodano funkcje: Scalaj podrysy i Generuj na podrysie.
 • Dołożono do bazy programu typoszeregi dwuteowników i połówek dwuteowników amerykańskich typu S.
 • Automatyczne tworzenie listy potencjalnie najbardziej niekorzystnych kombinacji użytkownika na podstawie automatycznie wyznaczonych ekstremów obwiedni sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji.
 • Wprowadzono możliwość selekcji wielu kolejnych kombinacji użytkownika z klawiszem SHIFT oraz przycisk zaznaczania wszystkich kombinacji użytkownika.
 • Dla projektów wg norm PN na zakładce Wyniki po zaznaczeniu obwiedni, przy grupach budujących dane ekstremum dołożono współczynniki obciążenia analogicznie jak dla projektów Eurokodowych.
 • Wprowadzenie znacznika we Własnościach projektu umożliwiającego wyłączenie liczenia automatycznej obwiedni w projektach liczonych wg teorii I rzędu.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.5 (wydana 18.02.2015)

 • Korekta tworzenia elementów wymiarowych z kolejnych segmentów łuku przy przejściu nachylenia segmentu przez kąt -45 stopni.
 • Korekta tworzenia prętów na mimośrodzie – dobór materiału dla prętów wirtualnych w zależności od używanej normy.
 • Korekta obliczania ekstremum po kombinacjach dla obliczeń wg teorii II rzędu.
 • Korekta edycji wymiarów dla dwuteowników o zmiennej geometrii.
 • Korekta tworzenia mimośrodów dla prętów, na których założono obciążenia ruchome.
 • Korekta odznaczania elementów układu przy wywoływaniu menu kontekstowego.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.2 (wydana 30.10.2015)

 • Korekta wczytywania projektów zawierających obciążenia ruchome przy pewnym specyficznym ułożeniu prętów.
 • Korekta pełnego usuwania plików xml dla kolejnych prętów i elementów przy przekazywaniu danych do wymiarowania, dla wymiarowania zbiorczego.
 • Korekta wczytywania projektów zawierających złącze, dla którego wybrano wymiarowanie po kombinacjach i nie zaznaczono żadnej kombinacji SGU.
 • Korekta zapisywania i ponownego odczytywania projektów z współczynnikami μy, μz lub μω ustawionymi ręcznie na zero.
 • Korekta usuwania wszystkich elementów pokrywających się przy obrocie ramy prostokątnej o kąt 90 stopni względem skrajnego słupa ramy.
 • Korekta generowania podrysów dachu przy każdorazowym przesyłaniu dachu z programu ArCADia – ARCHITEKTURA a nie tylko za pierwszym razem.
 • W raporcie ze statyki przy wyborze opcji Pomiń wykresy w sekcji Obwiednia sił wewnętrznych wyeliminowano powtarzający się nadmiarowy wiersz tabeli raportów.
 • Wymuszono renumerację prętów i węzłów po uruchomieniu funkcji Weryfikacji projektu.
 • Korekta błędu braku widoczności pręta po obrocie o wskazany kąt 90 stopni a następnie kopiowaniu grupy tych prętów.
 • W tabeli oddziaływań grup obciążeń oraz w tabeli oddziaływań w raporcie ze statyki usunięto przy definicji oddziaływania stałego znacznik wiodące.
 • Silnik TIIR - zmiana warunków weryfikacji przemieszczeń węzłów.
 • Silnik TIIR - poprawka do liczenia układów zawierających pręty o zmiennej geometrii z założonymi imperfekcjami.
 • Korekta tworzenia złącza dla niezapisanego projektu.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.1 (wydana 20.04.2015)

 • Przebudowa okna biblioteki użytkownika w celu wyeliminowania obcinania kontrolek.
 • Korekta wyświetlania współczynnika Kmod w raporcie z wymiarowania zbiorczego.
 • Korekta silnika TIIR - zmiana interpretacji i jednostki parametru "Zbieżność iteracji obliczeń" w oknie "Ustawienia wyników statyki". Jest to współczynnik bezwymiarowy określający maksymalny stosunek przyrostu maksymalnego przemieszczenia w danej iteracji do maksymalnego przemieszczenia wyjściowego z obliczeń według teorii I rzędu.
 • Korekta silnika TIIR - korekta warunków sprawdzania wiotkości modelu oraz zbieżności iteracji.
 • Korekta silnika TIIR - wyłączenie sprawdzania wiotkości modelu dla ciężaru własnego.
 • Korekta silnika TIIR - wyłączenie sprawdzania smukłości prętów.
 • Korekta silnika TIIR - uproszczenie obliczeń macierzy transformacji i modyfikacja algorytmu wyznaczania macierzy sztywności dla prętów z zadanym kątem obrotu.
 • Korekta silnika TIIR - wyzerowanie zmiennych pomocniczych pomiędzy kolejnymi wywołaniami obliczeń w silniku TIIR.
 • Dodanie pasków przewijania w oknie ustawień raportu ze statyki.
 • Zablokowanie wysyłania danych o profilu do nakładki EuroStopa podczas jej uruchamiania z poziomu okna grup podpór.
 • Korekta uwzględniania imperfekcji w układach zawierających pręty na mimośrodzie.
 • Zabezpieczenie nakładek wymiarujących przed uszkodzeniem pliku z definicjami typu wymiarowania.
 • Poprawka do zawieszania się programu przy braku licencji do nakładki EuroŻelbet.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.0 (wydana 19.02.2015)

 • Wprowadzono kalkulator współczynnika pełzania do definicji typu wymiarowania w module EuroŻelbet.
 • Wprowadzono raport z wyznaczenia współczynnika pełzania w module EuroŻelbet.
 • Kalkulator współczynników wyboczenia słupów według informacji uzupełniających do procedur projektowania wg Eurokodów opracowanych przez Access Steel - SN008a-PL-EU.
 • W projektach Eurokodowych wprowadzono możliwość definiowania stalowych złącz płaskich w poszczególnych węzłach modelu.
 • Wykonano moduł komunikacji z programem do sprawdzania nośności złącz stalowych uwzględniający zapamiętywanie ostatnio ustawionych parametrów sprawdzanego połączenia.
 • Wprowadzono możliwość skróconego prezentowania wyników sprawdzania nośności złącza w programie R3D3 – Rama 3D/2D oraz tworzenia bardziej lub mniej rozbudowanych raportów.
 • Wprowadzono obciążenie naciągiem (sprężenie).
 • Rozbudowano domyślne typy oddziaływać w definicji grup obciążeń dla projektów Eurokodowych.
 • Wprowadzono możliwość wykonywania raportów dla przemieszczeń węzłów w układzie globalnym dla grup obciążeń, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji użytkownika.
 • Poza dynamiczną numeracją automatyczną (unikalną, ciągłą i kolejną), wprowadzono możliwość ustawienia stałej numeracji użytkownika dla prętów i węzłów modelu (unikalną ale niekoniecznie ciągłą i kolejną).
 • Rozbudowano funkcje obrotu zaznaczonej części układu o możliwość wskazywania kąta obrotu na układzie.
 • EuroDrewno – korekta liczenia współczynnika kshape dla wytrzymałości drewna na skręcania zgodnie z poprawką do normy PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07E.
 • Wprowadzono funkcje szybkich zmian ustawień widoku na poszczególnych zakładkach.
 • Wprowadzono funkcję szybkiego włączania widoczności grup obciążeń.
 • Wprowadzono funkcję szybkiego włączania wartości ekstremów i reakcji.
 • Wprowadzono funkcję szybkiego usuwania i ustawiania podpór przegubowych i sztywnych.
 • Zmieniono sposób wyświetlania i skalowania układów lokalnych prętów.
 • Wprowadzono inne oznaczenie węzłów w pełni przegubowych.
 • Wprowadzono możliwość ograniczenia rozmiarów raportów przez pominięcie rysunków wykresów w raportach.
 • Wprowadzono możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych elementów modelu: węzłów, prętów, podpór, obciążeń itp.
 • Wprowadzono przycisk centrowania układu.
 • Nowe gatunki stali profilowej do wymiarowania stali wg PN w module InterStal opisane wg norm hutniczych: PN-EN – 10025-2:2007 oraz PN-EN-10025-5:2007.
 • Dodano pliki dxf profili obudów górniczych V25, V29, V32, V36 oraz ich złożeń w bibliotece użytkownika.
 • Zmieniono szatę graficzną interfejsu i rozbudowano system „skórek” programu.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.6 (wydana 01.12.2014)

 • Korekta występowania wyjątku przy zapisywaniu przeliczonego i zwymiarowanego projektu w zmienionej lokalizacji na dysku.
 • Korekta przypisania wybranych przez użytkownika prętów do obciążenia powierzchniowego na których nie występują obciążenia po rozkładzie.
 • Korekta działania blokady zesztywniania węzłów dla prętów oznaczonych w modelu jako cięgna.
 • Korekta usuwania obciążenia ruchomego za pomocą klawisza Delete.
 • Korekta błędu w projektach Eurokodowych, w obliczeniach jak dla cięgien wprowadzonego w wersji poprawkowej 13.0.3 (związanego z użyciem współczynników od oddziaływań do grup wirtualnych).

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.5 (wydana 10.10.2014)

 • Korekta resetu wartości obc. powierzchniowego do wartości domyślnej 1 w oknie właściwości przy wejściu w funkcje definiowania obc. trapezowego i natychmiastowe z niej wyjście klawiszem ESC.
 • Korekta możliwości niejednoznacznego przypisania obciążenia powierzchniowego do grupy obciążeń.
 • Korekta opisu nagłówka dla raportu z aktualnego widoku graficznego z delta Umax.
 • Korekta uwzględniania współczynników redukcyjnych ksi i fi w definicji kombinacji użytkownika dla projektów Eurokodowych.
 • Korekta kopiowania wielokrotnego pręta o obróconym układzie lokalnym wraz z obciążeniem równomiernym zadanym w układzie lokalnym tego pręta.
 • Korekta przywracania domyślnej definicji typu wymiarowania w tabeli grup prętów i elementów wymiarowych.
 • Korekta doboru tylko jednej grupy obciążeń z kilku grup zmiennych wzajemnie wykluczających się, przy liczeniu maksymalnych ugięć względnych.
 • zabezpieczenie modułu przed niestabilnością, po przekroczeniu dopuszczalnej ilości zbrojenia dla dużych silnie zbrojonych elementów żelbetowych.
 • Korekta komunikatu o liczeniu Ekstremów po kombinacjach zamiast obwiedni przy obliczeniach jak dla cięgien, obliczeniach wg teorii II rzędu i zwykłych obliczeniach projektu zawierającego kombinacje.
 • Korekta wyłączania ustawień specjalnego trybu obliczeń (jak dla cięgien i teorii II rzędu) przy wczytywaniu wyników z wymiarowania i ponownym wymiarowaniu.
 • Korekta pojawiania się nieprzewidywalnej lokalizacji strzałek reakcji na interfejsie graficznym dla wybranej podpory.
 • Pominięto zapis wyników obwiedni po obliczeniach wg T2R (co skutkowało pojawieniem się wyjątku).
 • W oknie ustawień wymiarowania pojawiają się teraz tylko kombinacje/grupy obciążeń, dla których istnieją wcześniej policzone wyniki statyki.
 • W ekstremum po kombinacjach uwzględniane są tylko te kombinacje, dla których wcześniej została przeliczona statyka.
 • Korekta inicjowania profili typu IPEA i IPEO.
 • Korekta algorytmu usuwania kombinacji użytkownika w oknie Zależności grup obciążeń po wcześniejszym przeliczeniu układu wg teorii II rzędu.
 • Korekta rozpoznawania zgodności zapisanych wyników wymiarowania zbiorczego z aktualnie ustawionymi definicjami typów wymiarowania.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.4 (wydana 24.07.2014)

 • Korekta zapamiętywania zadanych prze użytkownika współczynników obciążenia dla grup obciążeń w projektach wg PN.
 • Korekta zawieszania programu przy pokazywaniu wartości reakcji dla węzła podporowego dla obwiedni przy wyłączonych wykresach zbiorczych.
 • Korekta zamiany obc. skupionego węzłowego na prętowe przy scalaniu prętów w tym węźle.
 • Korekta raportu ze zbiorczego wymiarowania stóp fundamentowych o dane dotyczące prętów zbrojeniowych.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.3 (wydana 17.07.2014)

 • Korekta tworzenia pełnego raportu z wymiarowania zbiorczego układu w przypadku ustawienia braku wymiarowania dla podpór.
 • Korekta uaktywniania zapisu projektu po kliknięciu na węzeł podporowy na zakładce Wyniki.
 • Korekta zmiany zaznaczenia węzła niepodporowego na pręt przy przełączeniu grupy obciążeń na zakładce Wyniki.
 • Korekta wczytywania wyników wymiarowania dla już policzonego projektu przy tak samo wybranych zestawach sił do wymiarowania oraz poprzedzenie wczytywania komunikatem analogicznym jak przy wczytywaniu wyników ze statyki.
 • Korekta rozmiaru okna wyświetlania licencji „O programie” przy braku licencji na program statyczny R3D3 i zainstalowanych licencjach do nakładek wymiarujących.
 • Dla projektów wg PN umożliwiono modyfikację współczynnika SGUred w oknie grup obciążeń dla grup stałych.
 • Korekta zawieszania się programu przy próbie generowania raportu z aktualnego widoku graficznego.
 • Korekta zmiany kierunku lokalnego układu współrzędnych przy kopiowaniu i odsuwaniu.
 • Korekta działania przełącznika min/max na zakładce Wyniki przy wyświetlaniu wyników sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji dla poszczególnych grup obc. i sumy tych grup w projektach Eurokodowych (w projektach Eurokodowych współ. obc. min i max przepisywane są również do odpowiednich zmiennych jak dla projektów PN).
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacji użytkownika przy wymiarowaniu projektów PN i PN-EN dla przemieszczeń i ugięć względnych (osobne kombinacje dla SGN i SGU).
 • Korekta uwzględniania współczynników dla kombinacji przy raportach ze statyki, niezależnie od ustawienia znacznika dla grup i sumy grup obciążeń.
 • R3D3-EuroStal – Korekta oznaczeń wskaźników plastycznych w tabeli profilu w raporcie szczegółowym z wymiarowania.
 • R3D3-EuroStal – Korekta przekazywania wskaźników plastycznych z modułu statycznego do wymiarowania dla profili dwuteowych dowolnych.
 • R3D3-EuroStopa – Redukcja naprężeń o naprężenia od ciężaru gruntu i fundamentu do liczenia zbrojenia.
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wzorów na liczenie naprężeń dla stopy okrągłej.
 • R3D3-EuroStopa – Dla fundamentów prostokątnych bez odrywania liczenie zbrojenia na naprężenia średnie z naprężeń maksymalnych w sąsiednich narożnikach w danym kierunku.
 • R3D3-EuroStopa – Dla fundamentów prostokątnych z odrywaniem liczenie zbrojenia na naprężenia średnie z naprężeń maksymalnych w sąsiednich narożnikach (liczonych jak bez odrywania) powiększonych o stosunek całkowitego mimośrodu do rozmiaru rdzenia przekroju w danym kierunku (przybliżone uwzględnienie odrywania pod stopą).
 • R3D3-EuroStopa – Dla stopy okrągłej z odrywaniem na naprężenia maksymalne liczone jak dla stopy okrągłej zredukowane o ciężar własny stopy i gruntu i powiększone o stosunek całkowitego mimośrodu do rozmiaru rdzenia przekroju w danym kierunku (przybliżone uwzględnienie odrywania pod stopą).
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wyznaczania siły do liczenia przebicia VEd, red.
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wyznaczania współczynnika beta do sprawdzania średniego naprężenia stycznego na przebicie vEd.
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wyznaczania zbrojenia w obu kierunkach dla stóp o podstawie prostokątnej i okrągłej.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.2 (wydana 18.04.2014)

 • Korekta działania setupu przy nadinstalowaniu wcześniejszej wersji programu.
 • EuroStopa – Korekta zapamiętywania zdefiniowanej klasy betonu w definicji typu wymiarowania

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.1 (wydana 14.04.2014)

 • Automatyczne odtwarzanie ostatniej dobrej wersji pliku ustawień „settings.ini” przy otwieraniu programu w przypadku uszkodzenia tego pliku.
 • Korekta błędu wartości obwiedni wg PN dla grup stałych o różnych współczynnikach obciążenia max i min. [poprawiono dla obwiedni scalanie przedziałów o takiej samej liście grup obciążeń ale różnych współczynnikach]
 • Korekta wyświetlania schematu kombinacji obciążeń dla danego ekstremum obwiedni lub kombinacji przy przemieszczaniu wskazanej lokalizacji na danym pręcie.
 • Korekta odświeżania wartości etykiet ekstremów po uszczegółowieniu lokalizacji danego ekstremum na wykresach.
 • Korekta wyznaczania wskaźnika plastycznego Wzpl dla ceowników względem słabszej osi bezwładności w module EuroStal.
 • Uzupełnienie wymiarów przekroju o kąt spadku półek dla ceownika, dwuteownika, teownika przekazywanych z nakładki wymiarującej EuroStal lub InterStal do Ramy (w celu odpytania o parametry przekroju).
 • Korekta doboru zmiennych grup obciążeń z uwzględnieniem tablicy relacji podczas wyznaczania maksymalnego ugięcia względnego.
 • Korekta numerów grup wewnętrznych grupy „multi” przekazywanych w pliku xml do wymiarowania i wyznaczania ugięć względnych i przemieszczeń w modułach wymiarujących.
 • Wprowadzenie blokady możliwości nadawania kilku takich samych nazw dla materiałów użytkownika.
 • Korekta grupowania materiałów zdefiniowanych przez użytkownika przy tworzeniu raportu rtf: Wykazy materiałowe.
 • Korekta automatycznego wyliczania współczynnika Poissona w oknie parametrów materiału przy zaznaczonej opcji „Powiązane wartości G i v”.
 • Korekta dopuszczalnych granic dla współczynników materiałowych.
 • Korekta działania znaczników wyboru i wykresów na zakładce Wyniki po zaznaczeniu węzła niepodporowego i w wybraniu opcji ekstremum po kombinacjach użytkownika.
 • Korekta wyznaczania współczynników zwichrzenia w module EuroStal dla równomiernego podziału pasa górnego i dolnego stężeniami.
 • EuroStopa - Korekta głębokości układu warstw gruntowych w raporcie odpowiadająca miąższości warstw zadanych przez użytkownika.
 • EuroStopa - Korekty w wyznaczaniu momentów wywracających i stabilizujących przy sprawdzaniu stateczności na obrót w raporcie.
 • EuroStopa - Korekta sprawdzania znaku momentu przy ustalaniu kierunku nierówności przy sprawdzaniu stateczności na obrót w raporcie.

R2D2 - Rama 2D – wersja 13.0 (wydana 10.03.2014)

 • Dodanie możliwości uwzględniania imperfekcji przechyłowych wg PN-EN 1993-1-1 i PN-90/B-03200 dla wielokondygnacyjnych i wielonawowych układów ram stalowych przy obliczeniach wg teorii II rzędu układów o stałej lub zmiennej geometrii prętów.
 • Dodanie możliwości ręcznego i automatycznego wskazywania kierunku imperfekcji przechyłowych.
 • Dodano możliwość wykonywania wykazów materiałowych dla poszczególnych typów materiałów i ich klas w formie raportu RTF.
 • Korekta klas drewna klejonego i ich parametrów zgodnie z najnowszą normą PN-EN 14080:2013-07E.
 • Wprowadzono możliwość kopiowania obciążeń powierzchniowych (dla zaznaczonych obciążeń z menu kontekstowego prawego klawisza myszki.
 • Dodano możliwość wyświetlania wyników (sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji) dla ekstremum po kombinacjach użytkownika przy obliczeniach wg teorii II rzędu i jak dla cięgien.
 • Podział proporcjonalny prętów o zmiennej geometrii przy każdym podziale pręta – jako funkcja globalna i lokalna działająca tylko przy funkcji podziel pręt węzłami.
 • Wprowadzenie wyróżnionych etykiet globalnego min. i max. ekstremum dla wszystkich wykresów sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń.
 • Wprowadzono możliwość nadawania dowolnej nazwy kombinacjom użytkownika.
 • Rozbudowa okna definicji kombinacji użytkownika dla projektów Eurokodowych o osobno definiowane współczynniki obciążenia i inne współczynniki (np. kombinacyjne) w zależności od typu grupy i rodzaju oddziaływania.
 • Rozbudowano możliwości filtrowania wyników wymiarowania zbiorczego umieszczonych w etykietach o dowolnie ustawiany filtr dolny i górny szukanych wartości.
 • Wprowadzenie na zakładce Wyniki automatycznego pokazywania numeracji dla zaznaczonych prętów i węzłów.
 • Dołożenie suwaków w oknie Edycji przekroju i Generatora dachów z ArCADii wyświetlanych na monitorach o niskiej rozdzielczości.
 • InterDrewno i EuroDrewno - dodano możliwość uwzględniania wpływu miejsca przyłożenia obciążenia na sprawdzanie stateczności elementów drewnianych (modyfikacja definicji typu wymiarowania dla konstrukcji drewnianych).
 • Wprowadzono funkcję Cofnij i Ponów do głównego menu Edycja wraz z odpowiednimi dla nich skrótami klawiszowymi.
 • Dodano przyciski zaznacz/odznacz wszystko w oknie wyboru wyników dla kombinacji i od grup obciążeń do wymiarowania.
 • Pozostałe poprawki i korekty:
 • Korekta i uproszczenie wyznaczania macierzy transformacji pręta przy różnych obrotach lokalnego układu współrzędnych.
 • EuroDrewno – korekta wartości współczynników długości efektywnej przy sprawdzaniu stateczności elementów zginanych.
 • Korekta odświeżania etykiet i wartości na etykietach dla wykresów sił wewnętrznych i naprężeń.
 • Korekta wyświetlania strzałek reakcji podporowych dla obwiedni i extremum po kombinacjach.
 • W definicjach typu wymiarowania dla EuroStali, EuroDrewna, InterStali i InterDrewna dodano znaczniki typu: przemieszczenie, ugięcie względne, które decydują jakie sprawdzenie stanu granicznego użytkowania ma być publikowane w raporcie szczegółowym.
 • Korekta wyświetlania wartości ekstremów dla obiedni i ekstremum po kombinacjach w raporcie ze statyki.
 • Korekta wyświetlania wykresów ekstremów po kombinacjach w raporcie ze statyki.
 • Korekta numeracji prętów i elementów wymiarowych w raporcie zbiorczym z wymiarowania w EuroŻelbecie.
 • Korekta wyznaczania ekstremów obwiedni sił wewnętrznych i naprężeń na wykresach i w raporcie gdy w projekcie występują same grupy stałe z różnymi współczynnikami minimalnym i maksymalnym.
 • Korekta starterów umożliwiająca otwieranie przez dwuklik na pliku, projektów zawierających dwie spacje obok siebie w nazwie pliku projektu.
 • Aktualizacja znaczników obciążeń powielonych przy zmianie przypisania danego obciążenia do grupy obciążeń na zakładce Obciążenia.
 • Korekta wyświetlania etykiet wartości sił wewnętrznych na wykresach w przypadku ich pokrywania się.
 • Zabezpieczanie wczytywania projektów z pustą listą przekrojów i uzupełnienie listy o przekrój domyślny przy wczytywaniu.
 • Korekta wyświetlania zawartości menu kontekstowego po zaznaczeniu pręta i dwóch jego węzłów o opcję "Pręt na mimośrodzie".
 • Zamiana sił skupionych węzłowych na obciążenia skupione prętowe przyłożone do odpowiedniego końca pręta po wprowadzeniu opcji "Pręt na mimośrodzie" dla tego pręta.
 • Korekta wyświetlania wprowadzonych obciążeń z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 • W raporcie zbiorczym i szczegółowym z wymiarowania w EuroŻelbecie wprowadzono za numerem pręta informację, przy którym węźle znajduje się pierwsza strefa zbrojenia.
 • Pominięcie w wyznaczaniu ugięć względnych w danym kierunku przemieszczeń od grup obciążeń których wartości na całym pręcie lub elemencie nie przekraczają wartości 0.05 mm.
 • Korekta domyślnych dopuszczalnych wartości wytrzymałości na ściskanie przy sprawdzaniu naprężeń dla betonów Eurokodowych.
 • Założenie odpowiednich ograniczeń na wpisywane w definicji typu wymiarowania wartości momentów krytycznych i współczynników zwichrzenia w module EuroStal.
 • EuroŻelbet – korekta scalania stref o jednakowym zbrojeniu poprzecznym przy wymiarowaniu zbiorczym.
 • Uaktywnienie zapisu projektu po rozbiciu elementu wymiarowego.
 • Uzupełnienie nagłówków o numer zaznaczonego węzła na zakładce Wyniki.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.1.2 (wydana 11.10.2013)

 • Korekta wyświetlania obciążeń kinematycznych (osiadań i obrotów podpór) w Widoku 3D.
 • Korekta wykresów sił tnących wyświetlanych w układzie lokalnym dla prętów o przekroju dla którego osie główne nie pokrywają się z osiami układu lokalnego.
 • Korekta wartości sił tnących (w osiach głównych i lokalnych) do liczenia naprężeń stycznych w danym punkcie pręta dla przekrojów dla których osie główne nie pokrywają się z osiami układu lokalnego.
 • Korekta wartości sił tnących w osiach głównych przekazywanych do modułów wymiarujących dla przekrojów dla których osie główne nie pokrywają się z osiami układu lokalnego.
 • Korekta prawidłowego uwzględniania współczynników obciążenia dla grup stałych i zmiennych przy liczeniu obwiedni sił wewnętrznych w projektach wg norm PN.
 • Korekta przekazywania danych o przemieszczeniach elementu dla kombinacji przy tworzeniu raportu szczegółowego z wymiarowania dla obliczeń wg teorii II rzędu.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.1.1 (wydana 06.09.2013)

 • Korekta błędu przepełnienia stosu przy wczytywaniu i serializacji projektów z dużą liczbą obciążeń powierzchniowych.
 • Korekta wyboru grup i kombinacji przy obliczeniach jak dla cięgien i obliczeniach wg teorii II rzędu.
 • Blokada możliwości zmiany grupy obciążeń na zakładce Obciążenia dla obciążeń powierzchniowych.
 • Korekta uwzględniania współczynników obciążenia dla grup stałych min i max przy budowie obwiedni wg norm PN.
 • Korekta opisu w nagłówkach okien dialogowych prezentujących naprężenia dla pojedynczego pręta.
 • Korekta wyróżniania przekroczonych przemieszczeń i ugięć w raporcie z wymiarowania zbiorczego.
 • EuroDrewno – Korekta wyświetlania rodzaju drewna w raporcie szczegółowym z wymiarowania.
 • EuroStal – zabezpieczenie przedziałów dostępnych wartości dla współczynników αh, αs, i ψ używanych do wyznaczenia Cmy, Cmz, Cm,LT przy wyznaczaniu współczynników interakcji.
 • EuroStal – wprowadzenie ograniczenia na ewentualne wartości ujemne współczynników interakcji.
 • EuroStal – rozdzielenie obliczeń współczynników interakcji osobno dla przekrojów klasy 1 i 2 i osobno dla przekrojów klasy 3 i 4.
 • EuroStal – zmiana warunku (zamiast wg typu przekroju to względem smukłości względnej λZ) na liczenie współczynników interakcji kzy dla przekrojów klasy 1 i 2.
 • EuroStal – Korekta w raporcie szczegółowym wyboru metody stanu nadkrytycznego lub stanu krytycznego ustawianego w definicji typu w tabeli „Parametry ściskania” dla pozycji „Wymiarowanie rur okrągłych klasy 4”.
 • EuroŻelbet – korekta przekazywanych danych (ugięć) do wymiarowania, dla kombinacji w której pominięto ciężar własny konstrukcji.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.1.0 (wydana 24.06.2013)

 • Korekta usuwania obciążeń powierzchniowych przypisanych do danej grupy obciążeń przy usuwaniu tej grupy obciążeń z modelu.
 • Korekta dokładności warunku porównania odległości na pręcie, przy liczeniu przemieszczeń na końcach pręta z uwzględnieniem obciążeń, dla prętów o stałej i zmiennej geometrii.
 • Korekta wyznaczania minimalnej obwiedni naprężeń w projektach liczonych wg Eurokodu oraz korekta podświetlania tego minimum w raportach.
 • Korekta obliczeń wg teorii II rzędu polegająca na uwzględnianiu zmian w macierzy transformacji w kolejnych iteracjach (tylko na etapie obliczeń), na skutek zmian współrzędnych węzłów o wartości przemieszczeń z poprzedniej iteracji. Przy przeliczaniu globalnych przemieszczeń węzłowych na lokalne przemieszczenia prętowe, po każdej iteracji, które służą do wyznaczania sił normalnych w prętach, używana jest zawsze wyjściowa, oryginalna macierz transformacji pręta.
 • Korekta wyznaczania przemieszczeń dla prętów o zmiennej geometrii liczonych wg teorii II rzędu polegająca na ujednoliceniu wszędzie warunku na siłę normalną porównywaną do siły krytycznej w pręcie, decydującego o liczeniu przemieszczeń jak dla zwykłego pręta lub złożonego superelementu o skokowo zmiennej geometrii jego podelementów.
 • Korekta wymuszenia ponownych obliczeń przy zmianie TIIR na TIR lub odwrotnie.
 • Korekta wyświetlania wyników wymiarowania SGU po obliczeniach wykonanych na częściowo ukrytym modelu.
 • Korekta rozpoznawania znaku mniejszości i większości w nazwach np. grup obciążeń zapisanych w plikach XML.
 • Wprowadzenie zapamiętywanie zmian obrotów układów lokalnych prętów na liście zmian operacji Cofnij i Ponów.
 • Korekta wyznaczania wartości ekstremalnych przemieszczeń prętów pokazywanych na etykietach w wynikach obliczeń statycznych.
 • Korekta zapisu danych do pliku XML dla wymiarowania związana z poprawnością tablicy relacji.
 • Korekta informacji o grupach obc. dla wyników przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowań w przypadku występowania grup multi.
 • Korekta agregacji macierzy sztywności dla pustej grupy obciążeń przy obliczeniach wg teorii II rzędu.
 • Korekta działania ustawienia ścieżki do projektów użytkownika podanej przez użytkownika w Ustawieniach programu.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.0.2 (wydana 18.03.2013)

 • Korekta rozpoznawania obciążeń powielonych w przypadku założenia obciążenia ruchomego.
 • Korekta pojawiania się suwaka pionowego w kolumnie kombinacji (dla ich dużej ilości) przy wymiarowaniu indywidualnym i zbiorczym w oknie wyboru obwiedni/kombinacji/grupy.
 • Korekta generowania prętów pokrywających się (krokwi) dla facjatek w generatorze więźby dachowej.
 • Korekta odświeżania wykresu dla pręta na zakładce Wyniki zaraz po wykonaniu obliczeń statycznych.
 • Korekta dyskryminacji śmieciowych wartości naprężeń normalnych na wykresach dla całego układu lub pojedynczego pręta.
 • Korekta błędu przy tworzeniu raportu ze statyki dotyczącego kierunków obciążeń zamieszczonych na liście obciążeń.
 • Korekta wyznaczania automatycznej obwiedni wg Eurokodu o prawidłowe uwzględnianie współczynnika kombinacyjnego dla grupy zmiennej wiodącej, w przypadku założenia kilku różnych oddziaływań użytkownika przypisanych do grup zmiennych.
 • Korekta parametrów i klas drewna wg normy PN-EN 338:2011.
 • Korekta wykresów obwiedni naprężeń dla przekrojów rurowych (korekta pobierania współrzędnych punktów do liczenia naprężeń oraz ich znaków).
 • Modyfikacja wyświetlania nazw grup obciążeń i dodanie tooltipów do nazw grup obciążeń wyświetlających się na zakładce Wyniki.
 • Zabezpieczenie przy wczytywaniu projektu, przed wczytywaniem sił skupionych przypisanych do nieistniejących węzłów.
 • Zabezpieczenie przy wczytywaniu projektu, przed wczytywaniem dla grup prętów na liście prętów numerów prętów nieistniejących już w układzie.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.0.1 (wydana 20.12.2012)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość eksportowania z modułu EuroŻelbet danych dotyczących zbrojenia słupa.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.0.0 (wydana 15.11.2012)

 • Możliwość prowadzenia obliczeń statycznych wg teorii II rzędu dla prętów o stałym i zmiennym przekroju (osobny algorytm silnika liczącego, nowy algorytm rozwiązywania układów równań dla obliczeń wg teorii II rzędu).
 • Możliwość zadawania obciążeń powierzchniowych.
 • Zbiorcza edycja obciążeń prętowych i węzłowych dla całego układu lub wybranej części układu.
 • Wprowadzono funkcję selekcji prętów układu we wskazanej przez trzy punkty płaszczyźnie.
 • Zadawanie i edycja obciążeń powierzchniowych równomiernych, trapezowych oraz otworów w powierzchni obciążenia, działających na całość lub wybraną część prętowego układu statycznego.
 • Automatyczny rozkład obciążeń powierzchniowych na obciążenia ciągłe prętowe i siły skupione w węzłach lub same siły skupione w węzłach, możliwość regulacji dokładności rozkładów powierzchniowych i rozkładów obciążeń ciągłych na prętach.
 • Uzupełnienie raportu z danymi o obciążenia powierzchniowe i ich rozkład na poszczególne pręty i węzły oraz nowy pojedynczy raport z rozkładu obciążenia powierzchniowego.
 • Wprowadzono możliwość skalowania symboli układów lokalnych i tafli obciążeń powierzchniowych.
 • Wprowadzenie możliwości wyświetlania na głównym ekranie graficznym, wartości wprowadzonych do modelu obciążeń oraz odpowiedniego ustawienia w oknie Ustawień programu.
 • Wprowadzenie opcji cofnij i ponów dla okna Edycji przekrojów.
 • Optymalizacja szybkości wyświetlania wykresów sił wewnętrznych dla prętów o zmiennej geometrii oraz optymalizacja sposobu przeliczania wyników bieżących na zakładce wyniki przy przełączaniu grup i obwiedni (przeliczają się tylko te wyniki, które aktualnie są wyświetlane).
 • Rozbudowa okna „O programie” o wyświetlanie listy aktualnie dostępnych licencji na moduł statyczny i poszczególne moduły wymiarujące osobno dla wersji R3D3 i R2D2.
 • Nowy moduł wymiarujący EuroDrewno wraz z raportem szczegółowym z wymiarowania i dostosowanie programu statycznego do współpracy z nowym modułem wymiarującym.

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.6

 • Wersja poprawkowa do wersji 11.0.5 zalecane jest pobranie i zaktualizowanie programu do najnowszej wersji .

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.5

 • Korekta algorytmu obliczania obwiedni na komputerach 64-bitowych wieloprocesorowych.
 • EuroStopa – korekta momentów do sprawdzania stateczności.
 • EuroStopa – korekta siły normalnej przekazywanej do wymiarowania fundamentów.
 • EuroŻelbet – korekta wyznaczania powierzchni całkowitej zbrojenia w strefie, w tabeli nożności, w raporcie z wymiarowania szczegółowego.
 • Korekta przypisania materiałów do prętów na mimośrodzie przy zmianie zestawu norm.
 • Korekta dociągania sił skupionych do węzłów końcowych prętów (błąd numeryczny widoczny czasem na wykresach sił wewnętrznych).
 • Optymalizacja szybkości wyświetlania wykresów sił wewnętrznych dla prętów o zmiennej geometrii.
 • Korekta porównywania zmian wykonanych w oknie grup obciążeń w projektach wg norm PN (brak przeliczania projektu przy wejściu do okna i wyjściu klawiszem OK.).
 • Korekta funkcji pomiaru kąta związana z usunięciem wirtualnego węzła (pozostawia swobodny węzeł psujący projekt i inne operacje).

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.4

 • Korekta przesuwania pojedynczego przekroju w oknie Edytora przekrojów.
 • Korekta wyświetlania wartości momentów o dodatkowe momenty od mimośrodu niezamierzonego w tabeli w raporcie, w module EuroŻelbet.
 • EuroStopa – korekta w raporcie dotycząca wyświetlania wartość obciążenia siłą poziomą.
 • EuroStopa – korekta w obliczeniach i raporcie wyznaczania wartości momentów stabilizujących, w tym z uwzględnieniem zasypki.
 • EuroStopa - dodanie sprawdzenia przebicia stopy fundamentowej.
 • EuroStopa - Przy obliczeniu stateczności na obrót fundamentu modyfikacja obliczania momentów utrzymujących - dodanie członu odpowiedzialnego za ciężar własny fundamentu.
 • EuroStopa - Automatycznie zwiększanie miąższości ostatniej warstwy tak, aby poniżej posadowienia grunt scharakteryzowany był na co najmniej wielkość głębokości posadowienia lub dwukrotności większego wymiaru fundamentu.
 • EuroStopa – Aktualizacja dokumentacji i helpu.)
 • InterStal – korekta doboru krzywej wyboczenia na krzywą „c” dla profili okrągłych litych.
 • EuroStal - korekta automatycznego wyznaczania lokalizacji stężeń do wyznaczania momentów przy zwichrzeniu.
 • EuroStal – korekta wyznaczania momentu krytycznego przy zwichrzeniu w przypadkach definiowanego przez użytkownika rozstawu stężeń osobno dla pasa dolnego i górnego.
 • Dla projektów w których występują tylko przekroje drewniane, umożliwiono przełączanie normy (statyka jak wg Eurokodu, wymiarowanie wg PN).
 • EuroStopa – Korekta liczenia mimośrodów pod fundamentem od obciążeń.
 • EuroStopa – Wprowadzono funkcjonalność uwzględniającą wypór wody przy liczeniu stateczności fundamentu.
 • Korekta wygaszania opcji weryfikacji i oczyszczania projektu po usunięciu wszystkich prętów funkcją Delete.
 • Korekta działania współczynników obciążenia dla grup obciążenia ruchomego.

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.0

 • Zaawansowana funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne dla linii pomocniczych).
 • Ukrywanie i autoukrywanie drzewa projektu i panelu zakładek.
 • Funkcja filtrowania i selekcji poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Możliwość importu baz materiałowych, definicji typu wymiarowania, ustawień użytkownika i projektów z starszych wersji programu.
 • Wykresy obwiedni przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania indywidualnego i zbiorczego.
 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni wg zaleceń Eurokodu (definiowanie grup obciążeń i przypisanych do nich oddziaływań).
 • Jednoznaczne rozdzielenie projektów na Eurokodowe i wg norm polskich przy zakładaniu projektu.
 • Rozbudowa metod wymiarowania konstrukcji w modułach EuroŻelbet i EuroStal.
 • Zamiętywanie aktualnego widoku i praca z z zdefiniowanymi w modelu widokami.
 • Możliwość dodatkowego wymiarowania na ekstrema po zdefiniowanych kombinacjach użytkownika.
 • Dodano funkcję wprowadzania wymiarów do modelu (praca z wymiarami).
 • Rozbudowa biblioteki profili stalowych o kształtowniki zimno gięte Blachy Pruszyński – profile typu Z, C i ∑ z możliwością ich modyfikacji.
 • Dołożenie wyświetlania przemieszczeń i obrotów węzłów układu, dla grupy, sumy grup lub kombinacji.
 • Możliwość tworzenia grup podpór i przypisywania do nich definicji typu wymiarowania podpory.
 • Dostosowanie programu do nowego modułu wymiarującego wg Eurokodu – EuroStopa.
 • Dodano możliwość przekazywania do modelu statycznego, współczynników sprężystości podłoża warstwowego (Winklera) dla poszczególnych podpór lub wszystkich podpór, wyliczonych w module wymiarującym EuroStopa.
 • Możliwość przekazania reakcji podpór dla obwiedni, kombinacji, grup i sumy grup, do modułu wymiarującego wg norm polskich - Fundamenty bezpośrednie programu Konstruktor.
 • Dołożono możliwość uwzględniania współczynników redukcyjnych dla stanów granicznych użytkowania, przy wymiarowaniu wg norm polskich.
 • Identyfikacja, usuwanie lub scalanie obciążeń powielonych.
 • Możliwość zadawania obciążeń skupionych (sił) węzłowych, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Możliwość używania wersji demo programu jako zaawansowanego edytora konstrukcji dachów w programie ArCADia.

R3D3 – Rama 3D – wersja 10.0.3 maj 2011:

 • Korekta wymiarowania w EuroŻelbecie przekrojów (dwuteowych, prostokątnych i innych) obróconych o zadany kąt względem układu lokalnego.
 • Korekta działania kąta obrotu całego przekroju względem układu lokalnego w oknie Edytora przekrojów przy ponownym wejściu do okna Edycji przekroju.
 • W raporcie szczegółowym z wymiarowania w EuroŻelbecie wprowadzono korektę znaku współrzędnej „z” przy lokalizacji prętów względem środka ciężkości prostokątnego rdzenia przekroju.
 • Korekta błędu znikania części listy dotyczącej przemieszczeń na zakładce Wyniki - Siły w pręcie (prawdopodobnie program widzi zaznaczoną obwiednię mimo że na interfejsie widoczna jest jako odznaczona).
 • Korekta błędu działania programu przy próbie tworzeniu raportów ze statyki z zaznaczonymi wynikami dla kombinacji.
 • Korekta błędu przekazywania materiału drewnianego z nakładki wymiarującej do Ramy 2D/3D.
 • Korekta warunku sprawdzania nośności na zginanie z uwzględnieniem zwichrzenia dla przekrojów klasy 1 i 2 w module EuroStal – uwzględniono wskaźnik plastyczny zamiast sprężystego.
 • Korekta liczenia ugięć w stanie zarysowanym w module EuroŻelbet (korekta wyznaczania sztywności prętów przed i po zarysowaniu, korekta wyznaczania momentów rysujących dla przekrojów niesymetrycznych np. teowych).
 • Korekta wyznaczania obwiedni ugięć względnych dla grupy stałej i zmiennej o różnych znakach ugięcia.
 • Korekta usuwania prętów i węzłów przyciskiem na głównym pasku narzędziowym.
 • Korekta otwierania okna menagera przekrojów dla zaznaczonego pręta, gdy wcześniej było otwarte puste okno grup prętów.
 • Korekta liczenia sił przywęzłowych dla obciążenia momentem skupionym.
 • Korekt widoku przekrojów rur kwadratowych walcowanych w nakładkach wymiarujących EuroStal i InterStal.
 • Korekta działania osłabienia otworami przy rozciąganiu dla dowolnego typu przekroju w module EuroStal.
 • Korekta działania osłabienia gwintowaniem dla prętów okrągłych (wybierana jest wartość mniejsza Anetto podana przez użytkownika i wyliczona przez program na podstawie osłabienia gwintem) module EuroStal.
 • Korekta wyznaczania nośności na rozciąganie dla pręta okrągłego w module EuroStal.
 • Korekta opisu Stanu Granicznego Nośności w raporcie szczegółowym z wymiarowania w EuroŻelbecie z SGN na ULS.
 • Wywolanie sprawdzenia nosnosci przekroju na sciskanie przy rozciaganiu dla wszystkich typow przekroju w module EuroStal
 • Korekta wyswietlania raportu dla warunku interakcyjnego dwukierunkowego zginania w module EuroStal
 • Korekta liczenia nosnosci przekroju na zginanie z uwzgledniem scinania wzgledem osi Z.
 • Korekta prezentacji wyników dla grup typu multi po wykonaniu wymiarowania projektu.

R3D3 – Rama 3D - wersja 10.0.2 - marzec 2011:

 • Wprowadzono zasadę, że użycie funkcji weryfikacji przerywa funkcję wprowadzania pręta.
 • Korekta błędu wyznaczania ekstremalnego, względnego ugięcia sprężystego w nakładce EuroŻelbet (z pominięciem współczynnika kdef).
 • Dla stali profilowej wg Eurokodu zmieniono E, G, v wg zaleceń Eurokodu.
 • Wprowadzono korektę wytrzymałości nominalnej dla stali S355 o grubości ścianek < 40mm.
 • Dla wszystkich przekrojów żelbetowych usunięto wyświetlanie oznaczeń skosów (niedostępnych w programie obliczeniowym).
 • Korekta przekazywania do wymiarowania żelbetowych profili dwuteowych o różnej szerokości półek (usunięcie błędu odwracania zbrojenia dla takiego przypadku).

R3D3 – Rama 3D – wersja 10.0.1 – styczeń 2011:

 • Korekta funkcji wydłużania prętów, w przypadku wydłużenia do pręta, który posiada węzeł w miejscu zakończenia pręta wydłużonego.
 • Wprowadzenie w drzewie projektu, dla poszczególnych przekrojów wyświetlania wskaźników sprężystych i plastycznych (dwie osobne „gałęzie”).
 • Dla przekrojów zmiennych wprowadzenie w drzewie projektu wyświetlania parametrów w dwóch osobnych „gałęziach” osobno dla przekroju początkowego i osobno dla końcowego.
 • Wprowadzenie do menu kontekstowego prawego klawisza myszki, dla przekroju zmiennego w „drzewie” projektu, funkcji zamiany końców przekroju.
 • Korekta zadawania obciążeń ruchomych na kilku prętach ciągłych i współliniowych z założonym mimośrodem dwustronnym.
 • Korekta funkcji „Odsuń pręt” dla prętów z przyłożonym obciążeniem ruchomym.
 • Korekta liczenia wartości powierzchni zbrojenia na ścinanie Asw/s w module EuroŻelbet.
 • Zablokowano możliwość wydłużania elementów do których wcześniej przyłożono obciążenie ruchome (analogicznie jak w przypadku próby przesunięcia węzła takiego elementu).
 • Korekta błędu wydłużania prętów na mimośrodzie.
 • W ramach optymalizacji działania funkcji undo/redo usunięto podwójne przebudowywania „drzewa” projektu przy uruchamianiu tych funkcji.
 • Korekta usuwania mimośrodów w układach statycznych zawierających obciążenia ruchome.
 • Korekta skracania i wydłużania prętów na mimośrodzie dwustronnym i jednostronnym.
 • Korekta błędu wykonywania obliczeń statycznych dla grupy obciążeń ruchomych przy ustawieniu dla niej opcji nieaktywna.
 • Korekta błędu działania funkcji „oczyszczania projektu” oraz korekta usuwania z układu wielu schodzących się krótkich prętów o długości mniejszej niż podana przez użytkownika.
 • Korekta lokalizowania węzła na istniejącym pręcie (z pytaniem o podział pręta) przy definiowaniu jego położenia za pomocą współrzędnych względnych definiowanych na zakładce Geometria.
 • Korekta tworzenia raportów z wymiarowania szczegółowego wg EuroŻelbetu dla przekrojów okrągłych.
 • Korekta błędu wydłużania do granic prętów na mimośrodzie dwustronnym.

R3D3 – Rama 3D wersja 10.0 – Nowe elementy:

 • Możliwość definiowania, edycji i obliczeń statycznych przekrojów o zmiennej geometrii w stali, drewnie i żelbecie.
 • Przebudowano i rozbudowano generator więźb dachowych, tworzonych automatycznie z projektu ArCADdii (m. in.: automatyczna konstrukcja facjatek, regulacja rozstawu krokwii i możliwość regulacji ustawienia murłatu dla każdej połaci, możliwość regulacji ustawienia wymianów dla każdego otworu).
 • Fu
Szczegóły:
 • rozmiar: 587MB (32-bit), 613MB (64-bit), wersja: 15.7.4, data: 15.02.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-12-05Pobierz program ArCADia-RAMA 15.7 64bitPobierz program ArCADia-RAMA 15.7 32bit

ArCADia PLUS 10.3

Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia PLUS 10.3 (system 6.6.892)
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia PLUS 10.3 (wydana 23.11.2017)

Modyfikacje

 • Wprowadzono optymalizacje znacznie przyśpieszającą odrysowywanie widoków.
 • Zmodyfikowano system automatycznych aktualizacji. Program wysyła bardziej precyzyjne zapytania do serwera aktualizacji.
 • Wprowadzono poprawkę dotyczącą wczytywania dokumentów ze starszych wersji programu, stworzonych w module ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE.
 • Korekta obliczeń i generowania raportów w module ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

ArCADia PLUS 10.3 (wydana 01.06.2017)

System ArCADia BIM działa bez licencji z pełną funkcjonalnością przez 28 dni od dnia instalacji.

Nowa funkcjonalność

 • Dodanie do okna wstawiania Okna, Drzwi, Drzwi/okna specjalnego możliwości zadania wysokości parapetu/progu.
 • Dodanie do okna wstawiania schodów możliwości definiowania wysokości położenia i wysokości schodów.
 • Dodanie pisaka w ścianie, który oddziela warstwę nośną.
 • Nowe obiekty 3D (figury geometryczne, z których można tworzyć własne elementy)

Modyfikacje

 • Zmiana Menadżera projektu związana z wprowadzeniem modelu IFC poprawki
 • Zestawienia pomieszczeń poprawka dotycząca zliczania pomieszczeń ukrytych.
 • Poprawka modyfikacji obrotów i lustra w obiektach 3D.

Zmiany licencyjne

 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
Szczegóły:
 • rozmiar: 700 MB (32bit), 759 MB (64bit), wersja: 10.3.2137, data: 23.11.2017
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-11-23Pobierz program ArCADia PLUS 10.3 64bitPobierz program ArCADia PLUS 10.3 32bit

ArCADia 10.3

Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia 10.3 (system 6.6.892)
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 10.3 (wydana 23.11.2017)

Modyfikacje

 • Wprowadzono optymalizacje znacznie przyśpieszającą odrysowywanie widoków.
 • Zmodyfikowano system automatycznych aktualizacji. Program wysyła bardziej precyzyjne zapytania do serwera aktualizacji.
 • Wprowadzono poprawkę dotyczącą wczytywania dokumentów ze starszych wersji programu, stworzonych w module ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE.
 • Korekta obliczeń i generowania raportów w module ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

ArCADia 10.3 (wydana 01.06.2017)

System ArCADia BIM działa bez licencji z pełną funkcjonalnością przez 28 dni od dnia instalacji.

Nowa funkcjonalność

 • Dodanie do okna wstawiania Okna, Drzwi, Drzwi/okna specjalnego możliwości zadania wysokości parapetu/progu.
 • Dodanie do okna wstawiania schodów możliwości definiowania wysokości położenia i wysokości schodów.
 • Dodanie pisaka w ścianie, który oddziela warstwę nośną.
 • Nowe obiekty 3D (figury geometryczne, z których można tworzyć własne elementy)

Modyfikacje

 • Zmiana Menadżera projektu związana z wprowadzeniem modelu IFC poprawki
 • Zestawienia pomieszczeń poprawka dotycząca zliczania pomieszczeń ukrytych.
 • Poprawka modyfikacji obrotów i lustra w obiektach 3D.

Zmiany licencyjne

 • ArCADia-IFC 2.0
Szczegóły:
 • rozmiar: 699 MB (32bit), 759 MB (64bit), wersja: 10.3.2137, data: 23.11.2017
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-11-23Pobierz program ArCADia 10.3 64bitPobierz program ArCADia 10.3 32bit

ArCADia LT 10.3

Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
Przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu, łącznie z zapisem projektów.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia LT 10.3 (system 6.6.892)
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia LT 10.3 (wydana 23.11.2017)

Modyfikacje

 • Wprowadzono optymalizacje znacznie przyśpieszającą odrysowywanie widoków.
 • Zmodyfikowano system automatycznych aktualizacji. Program wysyła bardziej precyzyjne zapytania do serwera aktualizacji.
 • Wprowadzono poprawkę dotyczącą wczytywania dokumentów ze starszych wersji programu, stworzonych w module ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE.
 • Korekta obliczeń i generowania raportów w module ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

ArCADia LT 10.3 (wydana 01.06.2017)

System ArCADia BIM działa bez licencji z pełną funkcjonalnością przez 28 dni od dnia instalacji.

 • Nowy pasek poleceń
 • Import plików PDF
 • Poprawka dotycząca drukowania arkuszy niestandardowych (np. z rolek)
Szczegóły:
 • rozmiar: 691 MB (32bit), 750 MB (64bit), wersja: 10.3.2137, data: 23.11.2017
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-11-23Pobierz program ArCADia LT 10.3 64bitPobierz program ArCADia LT 10.3 32bit

ArCADia-TERMO 6.6 PL

Program do obliczeń cieplnych budynku oraz wystawiania certyfikatu i audytu energetycznego.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMO LT 6.6
 • ArCADia-TERMO STD 6.6
 • ArCADia-TERMO 6.6
 • ArCADia-TERMO PRO 6.6
 • Efekt ekologiczny
 • Efekt ekonomiczny
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja
 • Metoda zużyciowa
 • Dotacje NF15/40
Szczegóły:
 • rozmiar: 200 MB, wersja: 6.6.1905, data: 20.02.2017
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2017-02-20Pobierz program ArCADia-TERMO 6.6 PL 32bit

EuroZłącza 3.5

Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA
 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzenie generowania rysunków DXF dla wszystkich modułów programu.
 • Rozszerzenie współpracy z programem Rama 3D/2D
Szczegóły:
 • rozmiar: 118.2MB, wersja:3.5.6253, data:13.02.2017
 • system operacyjny Windows 10, 8.1, 7
Data publikacji: 2017-02-13Pobierz program EuroZłącza 3.5 32bit

ArCADia PLUS 10.1

System ArCADia w wersji 10.1 i obsługą ArCADia-IFC 1.0

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia 10.1
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 1.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 10.1.2117: (wydana 04.01.2017)

Modyfikacje

 • Wyeliminowano problem dotyczący modułu ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE.

ArCADia 10.1.2117: (wydana 04.10.2016)

Modyfikacje

 • Wyeliminowano problem z wczytywaniem pliku icad.lsp podczas uruchamiania aplikacji.
 • Wyeliminowano problem z usuwaniem warstw.
 • Korekta wydruku na arkuszach innych niż A4.

ArCADia 10.1.2112: (wydana 25.08.2016)

Modyfikacje

 • Korekty wizualne programu
 • Korekty funkcji programu

ArCADia 10.0.2010: (wydana 04.05.2016)

Modyfikacje

 • Korekty wizualne programu
 • Korekty funkcji programu

ArCADia 10: (wydana 19.02.2016)

 • Wydanie pierwszej wersji programu
Szczegóły:
 • rozmiar: 766 MB, wersja: 10.1.2117, data wydania: 30.12.2016
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-01-04Pobierz program ArCADia PLUS 10.1 64bitPobierz program ArCADia PLUS 10.1 32bit

R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 14.0

Obliczanie i wymiarowanie ram.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Instalacja zawiera:
R3D3-Rama 3D 14.0
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
R2D2-Rama 2D 14.0
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Szczegóły:
rozmiar: 475 MB, wersja: 14.0.6, data: 09.05.2016
wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL
Data publikacji: 2016-05-09Pobierz program R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 14.0 32bit

ArCADia-INTELLICAD 6 CLASSIC

Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 6 CLASSIC
 • ArCADia-START 6.5
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 1.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0

Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

Szczegóły:
 • rozmiar:559 MB, wersja:6.6.7, data:04.05.2016
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2016-05-04Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 6 CLASSIC 32bit

ArCADia 6.5 PL dla programu AutoCAD

Nakładka dla programu AutoCAD 2013/2014/2015 .

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.5
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 1.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  • rozmiar: 452 MB (32bit), 495 MB (64bit) wersja: 6.5.804, data: 04.05.2016
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
  Data publikacji: 2016-05-04Pobierz program ArCADia 6.5 PL dla programu AutoCAD 64bitPobierz program ArCADia 6.5 PL dla programu AutoCAD 32bit

  ArCADia-START 6.5

  Instalacja zawiera pełne środowisko graficzne ArCADia-START.

  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.5
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 1.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  • rozmiar: 549 MB, wersja: 6.5.804, data: 04.05.2016
  • wymagany system operacyjny:
   • Windows 10 PL
   • Windows 8 PL
   • Windows 7 PL
   • Windows Vista PL
  Data publikacji: 2016-05-04Pobierz program ArCADia-START 6.5 32bit

  EuroZłącza 2.0

  Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.

  Szczegóły:
  • rozmiar: 60 MB, wersja: 2.0.5890, data: 18.02.2016
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  Data publikacji: 2016-02-18Pobierz program EuroZłącza 2.0 32bit

  InstalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL

  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do tworzenia instalacji gazowych, parowych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., przeznaczona dla firm projektowo-wykonawczych.
  Szczegóły:
  • rozmiar:193 MB, wersja:2.5.0, data:21.07.2015
  • wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-28Pobierz program InstalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL 32bit

  INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 8 PL

  Nakładka dla ArCADia-INTELLICAD 8 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka INTERsoft-PRZEDMIAR pozwala na tworzenie różnorodnych przedmiarów pomocnych przy kosztorysowaniu.
  Szczegóły:
   rozmiar:8 MB, wersja:1.5.0, data:21.07.2015 wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-28Pobierz program INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 8 PL 32bit

  StalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL

  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL.

  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do rysowania konstrukcji stalowych umożliwia proste wprowadzanie do rysunku CAD podstawowych metalowych elementów budowlanych.
  Szczegóły:
  • rozmiar:13 MB, wersja:1.5.0, data:21.07.2015
  • wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-28Pobierz program StalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 8.0 PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 8.0.1029
 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  rozmiar:627MB, wersja:8.0.1029, data:17.07.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-27Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 8.0 PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 8.0+ PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 8.0.1029+
 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  rozmiar: 627MB, wersja: 8.0.1029, data: 17.07.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-27Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 8.0+ PL 32bit

  ArCADia 6.0 PL dla programu AutoCAD 32bit

  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 32bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  rozmiar: 341 MB, wersja:6.0.744, data:25.06.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-06-25Pobierz program ArCADia 6.0 PL dla programu AutoCAD 32bit 32bit

  ArCADia 6.0 PL dla programu AutoCAD 64bit

  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 64bit.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  rozmiar: 378 MB, wersja:6.0.744, data:25.06.2015
  wymagany: Windows 8 64bit PL, Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2015-06-25Pobierz program ArCADia 6.0 PL dla programu AutoCAD 64bit 32bit

  ArCADia-START 6.0 PL

  Instalacja zawiera pełne środowisko graficzne ArCADia-START
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  rozmiar: 476 MB, wersja: 6.0.744, data: 25.06.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-06-25Pobierz program ArCADia-START 6.0 PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 6.6 PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium 6.6.7
 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  rozmiar: 483 MB, wersja:6.6.7, data:25.06.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-06-25Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 6.6 PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 7.2 PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 7 Professional 7.2.336
 • ArCADia-START 6.0
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  rozmiar: 571 MB, wersja:7.2.336, data: 03.04.2015
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 3.5 oraz .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2015-04-03Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 7.2 PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 7.2+ PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

  • ArCADia-INTELLICAD 7 Professional Plus 7.2.336
  • ArCADia-START 6.0
  • ArCADia-3D MAKER 1.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
  • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0

  Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  rozmiar:571 MB, wersja:7.2.336, data: 03.04.2015
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 3.5 oraz .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2015-04-03Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 7.2+ PL 32bit

  EuroZłącza 1.1

  Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
  Szczegóły:
  rozmiar: 57MB, wersja: 1.1.5560, data: 23.03.2015
  wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2015-03-23Pobierz program EuroZłącza 1.1 32bit

  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 13.0

  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  R3D3-Rama 3D 13.0
  • R3D3-InterStal 1.5
  • R3D3-InterDrewno 1.7
  • R3D3-EuroStal 1.2
  • R3D3-EuroŻelbet 1.5
  • R3D3-EuroStopa 1.1
  • R3D3-EuroDrewno 1.2
  R2D2-Rama 2D 13.0
  • R2D2-InterStal 1.5
  • R2D2-InterDrewno 1.7
  • R2D2-EuroStal 1.2
  • R2D2-EuroŻelbet 1.5
  • R2D2-EuroStopa 1.1
  • R2D2-EuroDrewno 1.2
  Szczegóły:
  rozmiar: 445 MB, wersja: 13.0.6, data: 01.12.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-12-01Pobierz program R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 13.0 32bit

  ArCADia 5.7 PL dla programu AutoCAD 32bit

  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 32bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 341 MB, wersja: 5.7.669, data: 18.06.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2014-06-18Pobierz program ArCADia 5.7 PL dla programu AutoCAD 32bit 32bit

  ArCADia-TERMO 5.3 PL

  Program do obliczeń cieplnych budynku oraz wystawiania certyfikatu i audytu energetycznego.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-TERMO LT 5.3,
  ArCADia-TERMO STD 5.3,
  ArCADia-TERMO 5.3,
  ArCADia-TERMO PRO 5.3,
  Efekt ekologiczny,
  Efekt ekonomiczny,
  Dobór grzejników,
  Klimatyzacja
  Szczegóły:
  rozmiar: 216MB, wersja: 5.3.900, data: 20.05.2014
  wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2014-05-20Pobierz program ArCADia-TERMO 5.3 PL 32bit

  ArCADia-START 5.7 PL

  Instalacja zawiera pełne środowisko graficzne ArCADia-START
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 471 MB, wersja: 5.7.701, data: 19.01.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-05-13Pobierz program ArCADia-START 5.7 PL 32bit

  ArCADia 5.7 PL dla programu AutoCAD 64bit

  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 377 MB, wersja: 5.7.669, data: 18.06.2014
  wymagany: Windows 8 64bit PL, Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2014-05-13Pobierz program ArCADia 5.7 PL dla programu AutoCAD 64bit 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 6.6 PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium 6.6.7,
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar:489MB, wersja:6.6.7, data:17.06.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-05-13Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 6.6 PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 7.2+ PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 7.2.336+,
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 571MB, wersja: 7.2.336, data: 03.04.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-05-13Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 7.2+ PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 7.2 PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 7.2.336,
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 571MB, wersja: 7.2.336, data: 03.04.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-04-03Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 7.2 PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 7

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nie zawiera systemu ArCADia 5.5 PL Add-on
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 7 Premium,
  ArCADia-INTELLICAD 7 Professional,
  ArCADia-INTELLICAD 7 Professional Plus
  Szczegóły:
  rozmiar: 294MB, wersja: 7.2.336, data: 24.02.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2014-03-13Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 7 32bit

  I.T.I. 4.8 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

  Podręczny kalkulator dla inżynierów, ostatnia wersja dla licencji I.T.I.-INSTALACJE 1.0
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • BASIC 4.8
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE 4.8
  • KONSTRUKCJE 4.8
  • INSTALACJE 1.1
  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :
  • Dodano zapis i odczyt projektów.
  Zawiera wszystkie wcześniejsze poprawki wersji 4.x
  Szczegóły:
  • rozmiar: 154 MB, wersja: 4.8.5, data: 19.02.2014
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  Data publikacji: 2014-02-19Pobierz program I.T.I. 4.8 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 32bit

  ArCADia-TERMO 4.4 PL

  Program do obliczeń cieplnych budynku oraz wystawiania certyfikatu i audytu energetycznego.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy wersji 4 PL

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-TERMO LT 4.4,
  ArCADia-TERMO STD 4.4,
  ArCADia-TERMO 4.4,
  ArCADia-TERMO PRO 4.4,
  Efekt ekologiczny,
  Efekt ekonomiczny,
  Dobór grzejników,
  Klimatyzacja
  Szczegóły:
  rozmiar: 182 MB, wersja: 4.4.670, data: 04.10.2013
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2013-10-04Pobierz program ArCADia-TERMO 4.4 PL 32bit

  ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7

  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START Add-on 5.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.2,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 341 MB, wersja: 5.5.614, data: 04.10.2013
  wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32/64bit PL, Vista 32/64bit PL, Windows XP 32bit PL
  Data publikacji: 2013-10-04Pobierz program ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 32bit

  ArCADia 5.5 PL

  Instalacja zawiera pełne środowisko graficzne ArCADia-START 5.5 oraz rozszerzenia Add-on dla ArCADia-INTELLICAD 2009 i programu AutoCAD 2011/2012/2013 32bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.2,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 693 MB, wersja: 5.5.614, data: 04.10.2013
  wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32/64bit PL, Vista 32/64bit PL, Windows XP 32bit PL
  Data publikacji: 2013-10-04Pobierz program ArCADia 5.5 PL 32bit

  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 12.1

  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  R3D3-Rama 3D 12.1
  R2D2-Rama 2D 12.1,
  InterStal 1.5,
  InterDrewno 1.6,
  EuroStal 1.2,
  EuroŻelbet 1.5,
  EuroStopa 1.1,
  EuroDrewno 1.1
  Szczegóły:
  rozmiar: 447 MB, wersja: 12.1.2, data: 11.10.2013
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2013-09-06Pobierz program R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 12.1 32bit

  ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit

  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START Add-on 5.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.2,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 364 MB, wersja: 5.5.614, data: 04.10.2013
  wymagany: Windows 8 64bit PL, Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2013-07-03Pobierz program ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit 32bit

  ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL

  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceninwest 2.8
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.0 Add-on,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.1,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 1.0,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 278 MB, wersja: 5.0.565, data: 13.06.2013
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2013-06-13Pobierz program ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit

  ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit

  Nakładka dla programu AutoCAD 2010/2011/2012 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.0 Add-on,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.1,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 1.0,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 298 MB, wersja: 5.0.565, data: 11.02.2013
  wymagany: Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL , Windows 8 64bit PL
  Data publikacji: 2013-02-11Pobierz program ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit 32bit

  ArCADia 5.0 PL

  Program działa samodzielnie lub współpracuje z programem ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL (wersja 6.6.7) lub z programem AutoCAD 2010/2011/2012 32bit.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.0,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.1,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 1.0,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 572 MB, wersja: 5.0.565, data: 11.02.2013
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2013-02-08Pobierz program ArCADia 5.0 PL 32bit

  InstalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL

  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do tworzenia instalacji gazowych, parowych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., przeznaczona dla firm projektowo-wykonawczych.
  Szczegóły:
  rozmiar: 194 MB, wersja: 2.1.2, data: 07.02.2013
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2013-02-07Pobierz program InstalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit

  ArCon 15.04

  Aktualizacja do programu ArCon 15
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Wprowadzono liczne poprawki i ulepszenia
  Szczegóły:
  • rozmiar: 168 MB, data: 18.01.2013
  • wymagany: ArCon 15
  Data publikacji: 2013-01-18Pobierz program ArCon 15.04 32bit

  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 11.0

  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  R3D3-Rama 3D 11.0
  R2D2-Rama 2D 11.0
  InterStal 1.5,
  InterDrewno 1.5,
  EuroStal 1.2,
  EuroŻelbet 1.3,
  EuroStopa 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 343 MB, wersja: 11.0.6, data: 20.07.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-07-20Pobierz program R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 11.0 32bit

  ArCADia 4.5 PL

  Program działa samodzielnie lub współpracuje z programem ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL (wersja 6.6.7) lub z programem AutoCAD 2009/2010/2011 32bit.
  Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceninwest 2.8
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 513 MB, wersja: 4.5.496, data: 20.07.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-07-20Pobierz program ArCADia 4.5 PL 32bit

  ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL

  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceninwest 2.8
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 252 MB, wersja: 4.5.496, data: 20.07.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-07-20Pobierz program ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit

  ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit

  Nakładka dla programu AutoCAD 2009/2010/2011 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 256 MB, wersja: 4.5.496 64bit, data: 20.07.2012
  wymagany: Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2012-07-20Pobierz program ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit 32bit

  ArCADia 4.1 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL

  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  ArCADia 4.1 PL Add-on w wersji 4.1.445 wymaga programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL w wersji 7.2.336

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.1,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.1
  Szczegóły:
  rozmiar: 240 MB, wersja: 4.1.445 32bit, data: 23.02.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-02-23Pobierz program ArCADia 4.1 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit

  ArCADia 4.1 PL

  Program działa samodzielnie lub współpracuje z programem ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL (wersja 6.6.7) lub z programem AutoCAD 2009/2010/2011 32bit.
  Export danych do programu kosztorysującego wymaga programu Ceninwest 2.8
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.1,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.1
  Szczegóły:
  rozmiar: 550 MB, wersja: 4.1.444 32bit, data: 14.02.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-02-14Pobierz program ArCADia 4.1 PL 32bit

  ArCADia 4.1 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit

  Nakładka dla programu AutoCAD 2009/2010/2011 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.1,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.1
  Szczegóły:
  rozmiar: 246 MB, wersja: 4.1.444 64bit, data: 14.02.2012
  wymagany: Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2012-02-14Pobierz program ArCADia 4.1 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit 32bit

  StalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL

  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do rysowania konstrukcji stalowych umożliwia proste wprowadzanie do rysunku CAD podstawowych metalowych elementów budowlanych.
  Szczegóły:
  rozmiar: 13 MB, wersja: 1.0.6, data: 12.12.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2011-12-12Pobierz program StalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja przeznaczona dla klientów posiadających ArCADia-INTELLICAD 2009 PL.
  Nie zawiera systemu ArCADia PL !


  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional+
  Szczegóły:
  rozmiar: 175 MB, wersja: 6.6.7, data: 09.11.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2011-11-10Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL 32bit

  InstalCAD 2.1 dla ArCADia-INTELLICAD 6.6

  Aktualizacja nakładki instalacyjnej współpracującej z programem
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 oraz ArCADia-INTELLICAD 2009
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do tworzenia instalacji gazowych, parowych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., przeznaczona dla firm projektowo-wykonawczych.
  Szczegóły:
  rozmiar: 192 MB, wersja: 2.1.2, data: 24.05.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2011-05-24Pobierz program InstalCAD 2.1 dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 32bit

  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 10.0

  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  R3D3-Rama 3D 10.0,
  R2D2-Rama 2D 10.0,
  InterStal,
  InterDrewno,
  EuroStal,
  EuroŻelbet,
  Szczegóły:
  rozmiar: 303 MB, wersja: 10.0.3, data: 22.04.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2011-04-22Pobierz program R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 10.0 32bit

  ArCADia-TERMO 3.2 PL

  Program do obliczeń cieplnych budynku oraz wystawiania certyfikatu i audytu energetycznego.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy wersji 3 PL

  Instalacja zawiera:
  TERMO 3.2,
  ArCADia-TERMO 3.2,
  ArCADia-TERMO PRO 3.2,
  Efekt ekologiczny,
  Efekt ekonomiczny,
  Dobór grzejników
  Szczegóły:
  rozmiar: 185 MB, wersja: 3.2.823 PL, data: 19.05.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 3.5 oraz .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2011-04-19Pobierz program ArCADia-TERMO 3.2 PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD A.SET EN

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nie zawiera systemu ArCADia 3.0 EN!
  Instalacja zawiera program ArCADia-INTELLICAD w wersji Premium
  Szczegóły:
  rozmiar: 141 MB, wersja: 6.6.6, data: 01.04.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit, Vista 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2011-04-01Pobierz program ArCADia-INTELLICAD A.SET EN 32bit

  ArCADia 3.0 EN

  Współpracuje programem ArCADia-INTELLICAD A.SET
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 3.0 EN,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 4.5 EN,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.2 PL,
  ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE 1.0 PL,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.1 PL,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.0 PL,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.0 PL,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.0 PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 222 MB, wersja: 3.0.263, data: 01.04.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit, Vista 32bit/64bit
  Data publikacji: 2011-04-01Pobierz program ArCADia 3.0 EN 32bit

  ArCADia 3.0 PL

  Program działa samodzielnie lub współpracuje programem ArCADia-INTELLICAD 2009 SE (od wersji 6.6.4) lub z programem AutoCAD 2007/2008/2009/2010 32bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 3.0,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 4.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.2,
  ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.1,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 477 MB wersja: 3.0.262, data 02.03.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2011-03-02Pobierz program ArCADia 3.0 PL 32bit

  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 9.0

  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  EutoŻelbet
  EuroStal
  InterStal
  InterDrewno
  Szczegóły:
  rozmiar: 294 MB, wersja: 9.0.1, data: 05.07.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-07-05Pobierz program R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 9.0 32bit

  ArCADia-GRAF 1.5 PL

  Aktualizacaja programu ArCADia-GRAF.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja przeznaczona dla klientów posiadających ArCADia-GRAF 1.x PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 247 MB, wersja: 1.5.243, data: 28.06.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-06-28Pobierz program ArCADia-GRAF 1.5 PL 32bit

  ArCADia 4.0 PL (nie zawiera ArCADia-START)

  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD lub AutoCAD
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Wersja programu która współpracuje z programem
  • ArCADia-INTELLICAD 2009 SE (ver. 6.6.3)
  • AutoCAD 2007/2008/2009/2010 32bit
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-ARCHITEKTURA 4.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.1
  Szczegóły:
  rozmiar: 177 MB, wersja: 4.0.172, data: 24.06.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-06-24Pobierz program ArCADia 4.0 PL (nie zawiera ArCADia-START) 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Aktualizacja dla klientów posiadających ArCADia-INTELLICAD 2009 PL.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional+

  Instalacja zawiera również nakładkę ArCADia 4.0.151
  Szczegóły:
  rozmiar: 325MB, wersja: 6.6.3, data: 07.05.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2010-05-07Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE EN

  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Aktualizacja dla klientów posiadających ArCADia-INTELLICAD 2009 EN.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium EN,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional+ EN,

  Instalacja zawiera również nakładkę ArCADia 3.9.120 EN
  Szczegóły:
  rozmiar: 253 MB, wersja: 6.6.2 EN, data: 03.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit, Vista 32bit/64bit, XP 32bit, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2010-03-01Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 2009 SE EN 32bit

  ArCon 13

  aktualizacja makra - rozszerzona konstrukcja dachu
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja usuwa problem zabezpieczeń makra, który blokował makro po upływie 30 dni od instalacji programu.
  Szczegóły:
  rozmiar: 906 KB, data: 03.2010
  wymagany: ArCon 13
  Data publikacji: 2010-03-01Pobierz program ArCon 13 32bit

  R3D3-Rama3D 8 z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno

  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Szczegóły:
  rozmiar: 285 MB, wersja: 8.0.1, data: 1.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-01-01Pobierz program R3D3-Rama3D 8 z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno 32bit

  KONSTRUKTOR 5.4

  Obliczenia i wymiarowanie konstrukcji budowlanych.
  Szczegóły:
  rozmiar: 150 MB, wersja: 5.4 data: 01.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-01-01Pobierz program KONSTRUKTOR 5.4 32bit

  R2D2-Rama2D 8 PL z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno

  Dwuwymiaorwe obliczanie i wymiarowanie ram
  Szczegóły:
  rozmiar: 285 MB, wersja: 8.0.1, data: 1.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-01-01Pobierz program R2D2-Rama2D 8 PL z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno 32bit

  ŻelbetCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6

  Aktualizacja nakładki instalacyjnej współpracującej z programem
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 oraz ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 6 MB, wersja: 1.0.7 data: 11.2009
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2009-11-01Pobierz program ŻelbetCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 32bit

  I.T.I. 4.0 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

  Podęczny kalkulator dla inżynierów.
  Szczegóły:
  rozmiar: 132 MB, wersja: 4.0, data: 11.2009
  wymagany: Windows 7 PL, Windows Vista PL 32/64bit, Windows XP PL SP2
  wymagane komponenty: .NET Framework 3.5 oraz Crystal Reports
  Data publikacji: 2009-11-01Pobierz program I.T.I. 4.0 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 32bit

  I.T.I. 3.1 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

  Podęczny kalkulator dla inżynierów.
  Szczegóły:
  rozmiar: 127 MB, wersja: 3.1 data: 09.2009
  wymagany: Windows Vista PL 32/64bit, Windows XP PL SP2
  zainstalowane .NET Framework 3.5 oraz Crystal Reports,
  Data publikacji: 2009-09-01Pobierz program I.T.I. 3.1 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 32bit

  R3D3-Rama3D 7 z modułami InterStal i InterDrewno

  Projektowanie obliczenia i wymiarowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych
  Szczegóły:
  rozmiar: 287 MB, wersja: 7.0.4 data: 08.2009
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP PL 32bit
  Data publikacji: 2009-08-01Pobierz program R3D3-Rama3D 7 z modułami InterStal i InterDrewno 32bit

  StalCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6

  Aktualizacja nakładki instalacyjnej współpracującej z programem
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 oraz ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do rysowania konstrukcji stalowych umożliwia proste wprowadzanie do rysunku CAD podstawowych metalowych elementów budowlanych.
  Szczegóły:
  rozmiar: 14 MB, wersja: 1.0.6, data: 12.2008
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2008-12-01Pobierz program StalCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 32bit

  INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 6.6

  Aktualizacja nakładki instalacyjnej współpracującej z programem
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 oraz ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 14 MB, wersja: 1.0.2, data: 7.2008
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2008-07-01Pobierz program INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 32bit

  Ceninwest 2.5

  Program kosztorysowy dla inżynierów i architektów.
  Szczegóły:
  rozmiar: 47 MB, wersja: 2.5, data: 07.2008
  wymagany: Windows Vista PL, Windows XP PL
  Data publikacji: 2008-07-01Pobierz program Ceninwest 2.5 32bit

  ArCADia-INTELLICAD 2008 PL

  Aktualizacja do wersji ArCADia-INTELLICAD 2008 PL
  Jeśli posiadają państwo kilka sztuk tej samej wersji programu, wystarczające jest pobranie jednej aktualizacji.
  Szczegóły:
  rozmiar: 200 MB, wersja: 6.4.2, data: 7.2008
  Windows XP PL, Windows Vista PL
  Data publikacji: 2008-07-01Pobierz program ArCADia-INTELLICAD 2008 PL 32bit

  PlaTo 4

  Projektowanie układów płytowych.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 28 MB, wersja: 4.0, data: 06.2008
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  Data publikacji: 2008-06-01Pobierz program PlaTo 4 32bit

  Nakładka ArCADia

  Aktualizacja nakładki.
  Szczegóły:
  rozmiar: 63,3 MB, wersja: 2.3, data: 09.2007
  Windows Vista PL, Windows XP PL, Windows 2000 PL
  Data publikacji: 2007-09-01Pobierz program Nakładka ArCADia 32bit

  duoCAD

  Proste i intuicyjne narzędzie do sporządzania płaskich rysunków w formacie .dwg w 2D.
  Szczegóły:
  rozmiar: 46,5 MB, wersja: 3.1, data: 4.2006
  wymagany: Windows XP 32bit PL, 2000
  Data publikacji: 2006-04-01Pobierz program duoCAD 32bit


  Logo firmy INTERsoft
  Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
  <<