Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

INTERsoft PARTNER AUDYTOR

Program INTERsoft PARTNER AUDYTOR
Program INTERsoft PARTNER AUDYTOR
lic.siec64-bit
 
 
 
 
Cena:  
netto: 1920,00 zł 
brutto: 2361,60 zł 
Licencja roczna
linia

Czym jest program INTERsoft PARTNER AUDYTOR?

Jest to roczna licencja z prawem do bezpłatnej aktualizacji na pakiet oprogramowania ArCADia-TERMOCAD, w skład pakietu wchodzą:

ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 10 w licencji rocznej


ArCADia-TERMOCAD PCHE 10 w licencji rocznej


ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 w licencji rocznej


Dobór grzejników w licencji rocznej


Klimatyzacja - zapotrzebowanie na moc chłodniczą w licencji rocznej


Ocena energetyczna w licencji rocznej


Łączna cena katalogowa wchodzących w skład pakietu programów z licencją bezterminową wynosi:
netto: 10920,00 zł, brutto: 13431,60 zł

Kupując pakiet, uzyskujesz:

 • Możliwość wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, zarówno metodą obliczeniową, jak i zużyciową, dla wszystkich rodzajów budynków z uwzględnieniem chłodzenia i oświetlenia zgodnie z rozporządzeniem MIiR
  z dnia 27 lutego 2015 r. oraz aktualnych warunków technicznych.
 • Możliwość wykonania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku, przeprowadzając obliczenia w oparciu o rozporządzenie MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. oraz aktualne warunki techniczne. Wykonywanie niezbędnych analiz ekonomicznych i ekologicznych.
 • Możliwość wykonywania audytów energetycznych, remontowych i efektywności energetycznej budynku w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Nowa wersja obejmuje zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej oraz remontowej wynikającego z ustawy z dnia 29 września 2022r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, a także nowy wzór kart audytu energetycznego i remontowego zgodny z wydanym do tej ustawy rozporządzeniem MRiT z dnia 15 grudnia 2022r., wchodzącym w życie 29.12.2022 r. Zmiany dotyczą szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Program uwzględnia m.in. montaż mikroinstalacji OZE i pomaga wyznaczyć premię termomodernizacyjną.
 • Możliwość doboru grzejników, ogrzewania płaszczyznowego, powietrznego. Program umożliwia rozdział strat ciepła z jednego pomieszczenia na inne wybrane dostępne w projekcie (np. na pomieszczenia sąsiadujące albo zlokalizowane na tej samej kondygnacji). Dla każdego pomieszczenia użytkownik ma możliwość zastosowania jednocześnie kilku rodzajów ogrzewania poprzez podanie udziału procentowego, np. ogrzewania grzejnikowego z ogrzewaniem podłogowym.
 • Możliwość określenia całkowitej mocy instalacji klimatyzacyjnej z uwzględnieniem warunków zewnętrznych i wewnętrznych w celu doboru agregatu lub innego źródła chłodu.
 • Możliwość generowania raportu złożonego z wyników charakterystyki energetycznej oraz audytu energetycznego z uwzględnieniem sprawdzenia wskaźnika energii pierwotnej po zaproponowanej modernizacji.
 • Prawo do bezpłatnej aktualizacji całego pakietu oprogramowania ArCADia-TERMOCAD przez rok od daty wystawienia licencji.

Przy pierwszym uruchomieniu program przywita nas krótkim samouczkiem wprowadzającym do programu. Nowa wersja programu to również zmieniona szata graficzna oraz możliwość wyboru ciemnego motywu, co na pewno pozwoli odpocząć naszym oczom i monitorom podczas pracy z aplikacją. Zmianie uległ sposób wyboru osiągnięcia zamierzenia projektowego. Od teraz możemy wybrać temat projektu lub obliczenia na odświeżonej planszy, ale również możemy wskazać konkretny raport lub kilka raportów, które chcemy otrzymać. Program automatycznie dopasuje wszystkie wymagane kroki i dostosuje niezbędne obliczenia prowadzące nas do tego, co chcemy osiągnąć. Wprowadzone dane możemy weryfikować na bieżąco w nowym panelu podglądu projektu, który jest cały czas widoczny po prawej stronie. To w nim znajdziemy m.in. dane ogólne o budynku, a także bieżące wyniki obliczeń cieplnych.

Program umożliwia wykonywanie projektowanej charakterystyki energetycznej, wykonując obliczenia bazujące na rozporządzeniu MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. W tej wersji programu możliwe jest również obliczenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy instalacyjne budynków. W przypadku obliczeń dla projektowanej charakterystyki energetycznej istnieje możliwość porównania zaprojektowanych w budynku systemów z systemami alternatywnymi (np. z systemami na paliwa odnawialne). Dodatkowo program umożliwia sprawdzenie ilości zużycia paliw w budynku dla zaprojektowanych systemów oraz analizę zużycia dla alternatywnych źródeł energii. Podstawą obliczeń emisji zanieczyszczeń są Materiały informacyjno-instruktażowe MOŚZNiL 1/96 „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw”, Dz. U. 04.281.2784. Na podstawie wprowadzonych danych program wylicza zużycie paliw poszczególnych systemów zastosowanych w budynku, a następnie koszty eksploatacyjne systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia wbudowanego, z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych.

Wykonane obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery znajdują też zastosowanie w audycie wykorzystującym dotacje unijne lub NFOŚiGW oraz dla świadectwa charakterystyki energetycznej. Dodatkowo program umożliwia przeprowadzenie analizy ekonomicznej wybranych systemów w budynku z systemami alternatywnymi. Określa nakłady inwestycyjne, roczne oszczędności kosztów oraz czas zwrotu inwestycji.

Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom wynikających z rozporządzenia MR z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzenia MR z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, program umożliwia wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W ramach tego pakietu użytkownik uzyskuje funkcjonalność, która pozwala dobrać ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe, powietrzne i inne dla każdego pomieszczenia w module Dobór grzejników oraz wykonać obliczenia zysków ciepła do doboru urządzeń chłodzących w module Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc chłodniczą.
Program ArCADia-TERMOCAD pozwala na uwzględnienie w obliczeniach warunków technicznych wybranych spośród ogłoszonych na lata 2008, 2014, 2017, 2019 i 2021. Użytkownicy mają możliwość wyboru wartości referencyjnych, w zakresie wartości wskaźnika EP dla budynków oraz wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród, pomiędzy tymi starszymi, z lat 2008 i 2014, a nowszymi, przewidzianymi na lata 2017, 2019 i 2021.

Program może być również wykorzystywany do wykonywania certyfikowanych obliczeń BREEAM. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi oraz możliwości pobierania geometrii budynku wraz z niezbędnymi danymi z parametrycznego projektu architektonicznego użytkownik w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi. Modelowanie bryły budynku umożliwia zaimplementowany do programu w pełni funkcjonalny edytor graficzny TERMOCADIA, który umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).
Nowy silnik graficzny TERMOCADIA 4.0 oparty na ArCADia 14 umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).

Zobacz jak pracuje sie z programem, więcej filmów znajdziesz na naszym KANALE YouTube.

Szkolenie z oprogramowania ArCADia-TERMOCAD 8, współpraca z ArCADia BIM.
 • Od lat uznany i ceniony program do wykonywania obliczeń energetycznych budynków, wyróżniony licznymi nagrodami, między innymi Godłem „TERAZ POLSKA” oraz certyfikatem Lidera Nowych Technologii.
 • Umożliwia wykonanie audytów energetycznych, remontowych oraz efektywności energetycznej, a także na ich podstawie audytów powykonawczych.
 • Dostępne są liczne dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność programu, obliczenia klimatyzacji, dobór grzejników itd.
 • Posiada wbudowany edytor graficzny CAD do modelowania bryły budynku na potrzeby obliczeń cieplnych. Umożliwia import pliku DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM.
 • Zapewnia projektantom wsparcie w pracy zgodnie z założeniami technologii BIM (Building Information Modeling).
 • Jest dostosowany do aktualnych przepisów.

ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 | Jak wykonać audyt energetyczny budynku - krok po kroku
Film przedstawia wykonywanie audytu energetycznego na podstawie modelu 3D budynku w programie ArCADia-TERMOCAD Audyt 10.

 • Wstęp – wprowadzenie, wybór tematu opracowania, synchronizacja modelu 3D budynku z częścią obliczeniową.
 • Dane wejściowe – opis projektu, wybór rodzaju budynku oraz jego dane geometryczne.
 • Obliczenia cieplne – omówienie przegród z modelu 3D, definicja pomieszczeń oraz stref cieplnych.
 • Dane ogólne – klasyfikacja pomieszczeń, wprowadzenie danych ogólnych do audytu.
 • System grzewczy – definicja istniejącego systemu grzewczego oraz określenie wariantu po modernizacji.
 • Ciepła woda użytkowa – definicja istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej oraz określenie wariantu po modernizacji.
 • Ściana – termomodernizacja ściany zewnętrznej.
 • Okna – termomodernizacja okien zewnętrznych.
 • Dane dodatkowe oraz Warianty termomodernizacyjne – dane dodatkowe takie, jak OZE, premia MZG, Czyste powietrze oraz tworzenie końcowych wariantów termomodernizacyjnych.

Dlaczego warto kupić INTERsoft PARTNER AUDYTOR?

 • Od lat uznany i ceniony program do wykonywania obliczeń energetycznych budynków, wyróżniony licznymi nagrodami, m.in. Godłem "TERAZ POLSKA" w 2010r.
 • Spełnia najnowsze wymogi prawne dotyczące wykonywania audytów energetycznych i remontowych. Gwarancja szybkiej aktualizacji programu w wypadku kolejnych zmian prawnych.
 • Liczne dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność programu, obliczenia klimatyzacji, dobór grzejników itd
 • Narzędzie wspierające sporządzanie audytów energetycznych, remontowych i efektywności energetycznej. Tworzy i oblicza warianty termomodernizacyjne, zapotrzebowanie na moc i ciepło, zmniejszenie zapotrzebowania energii, oszczędności kosztów, czas zwrotu nakładów. Generuje raport audytu z odpowiednią kartą audytu i porównaniem wyników przed i po modernizacji. Umożliwia uwzględnienie w obliczeniach modernizacji systemu ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w audycie efektywności energetycznej również systemu oświetlenia oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych. Ponadto pozwala poddać termomodernizacji przegrody wymagające docieplenia oraz zaproponować wymianę stolarki okienno-drzwiowej
 • Generuje raport zestawienia przegród z podziałem na typy i z podanymi ich powierzchniami oraz orientacjami względem stron świata. Raport taki jest wymagany m.in. w audytach opracowywanych na potrzeby RPO
 • Błyskawiczny eksport online sporządzonego świadectwa energetycznego do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków lub zapis świadectw do plików w formacie XML
 • Program posiada wbudowany edytor graficzny CAD do modelowania bryły budynku na potrzeby obliczeń cieplnych. Program umożliwia import plików .dwg oraz import/eksport projektów systemu ArCADia BIM
 • Wsparcie projektantów w pracy zgodnie z założeniami technologii BIM [Building Information Modelling]
 • Stały dostęp do najnowszych wersji programów.
 • Programy wchodzące w skład pakietu INTERsoft PARTNER AUDYTOR są objęte bezpłatną aktualizacją do nowszej wersji w okresie trwania licencji.

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-6500 lub AMD Ryzen 5),
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej),
 • 8 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • karta graficzna: dla podstawowego widoku 3D kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM,
  dla zaawansowanego widoku 3D kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM,
 • system: Windows 11 64-bit., Windows 10 64-bit.
 • minimalna rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli

WYMAGANIA

Warunki aktualizacji

 • licencja roczna PARTNER oferuje w trakcie trwania licencji bezpłatne przejście na kolejną wersję oprogramowania, oraz dostęp do wszystkich poprawek/aktualizacji, wydawanych dla programów objętych licencją.

Do działania programu INTERsoft PARTNER AUDYTOR wymagany jest:

SKU: 204
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie INTERsoft PARTNER AUDYTOR polecamy również.Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<