Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INTERsoft-INTELLICAD 2023 w super cenie 534,-netto

INTERsoft-INTELLICAD 2023 w super cenie 534,-netto

INTERsoft - INTELLICAD najlepszy wybór wśród programów CAD dostępnych na rynku. Program INTELLICAD w różnych wersjach od lat cieszy się ogromną popularnością. Nasza firma jako pierwsza w Polsce została członkiem konsorcjum ITC i wprowadziła program ITC Intellicad na polski rynek. W blisko 20 letniej obecności platformy Intellicad w Polsce, wydaliśmy kilkanaście różnych wersji programów opartych o platformę ITC Intellicad, gwarantującą pełną zgodność z formatem DWG przeznaczonych do wykonywania rysunków CAD. Przez lata program zyskał tysiące użytkowników, zmiany które wprowadzaliśmy do tej pory skupiały się na integracji platformy Intellicad z systemem ArCADia BIM. Pod wpływem oczekiwań klientów postanowiliśmy jednak wprowadzić do sprzedaży prostszą wersję programu CAD przeznaczoną nie tylko dla branży budowlanej ale dla wszystkich branż projektowych, gdzie rysunek CAD jest nieodłączną częścią powstawania projektu. Obecnie INTERsoft-INTELLICAD jest więc programem pozbawianym systemu ArCADia. INTERsoft-INTELLICAD jest wersją nastawioną na szybkość działania programu, jest dostępny w wersji 64-bitowej i posiada zaimplementowaną wielowątkowość co wyraźnie zwiększa jego szybkość działania na platformach wieloprocesorowych.

Dla nas najistotniejszym celem było dostarczenie polskim użytkownikom przystępnej cenowo oferty, która jest dobrą alternatywą do zagranicznych produktów, takich jak program ZwCAD czy GstarCAD. Mamy nadzieję, że nowa wersja programu zdobędzie wielu kolejnych zadowolonych użytkowników.

INTERsoft-INTELLICAD 2023 posiada rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania. Nowy interfejs graficzny zapewnia intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD. Program posiada szerokie możliwości zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2,5 przez najbardziej popularny DWG 2013 do aktualnie najnowszego formatu DWG 2018. Funkcjonalnie program pozwala na pracę na warstwach, korzystanie z linii komend, personalizację ustawień (poleceń, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu linii, kreskowań i stylów wymiarowania, to tylko część podstawowych możliwości programu. Ponadto pozwala on na tworzenie i modyfikację dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe z zapisem styli, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami), wczytywanie aplikacji napisanych w LISP i SDS. W dokumentach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami, światłem i tworzenia renderingów.

Nowa funkcjonalność w wersji INTERsoft-INTELLICAD 2023:

 • Funkcje do wprowadzania pól danych - Field.
 • Data Link Menager.
 • Draw 3D - Rura – Facet Model Meshes – Pipe (_FMPIPE).
 • Funkcja przerwij w punkcie (_BREAKATPOINT).
 • Funkcja Odwróć (_REVERSE) odwraca kolejność punktów linii i punktów oddzielających segmenty pollinii (również dla splajnu i helisy).
 • Funkcje Geolokalizacji obudowano odpowiednimi oknami dialogowymi: wprowadzanie współrzędnych geodezyjnych, wybieranie układu współrzędnych geodezyjnych.
 • Zmiany w oknie drukowania do pdf za pomocą drukarki pdf.
 • Funkcja Synchronizacji atrybutów bloków (_ATTSYNC).
 • Tabele – nadawani stylu komórek tabeli, justowanie tekstu w komórkach tabeli, wstawianie formuł, okno własności dla zaznaczonych komórek tabeli.
 • Okno ustawiania czcionek w linii poleceń: Narzędzia-Ustawienia programu-Ekran-Czcionki.
 • Przebudowa okna: Narzędzia - Ustawienia programu-Ekran.
 • Na dole na pasku stanu wprowadzono funkcję Izolowania i Odizolowania oraz Ukrywania i Pokazywania ukrytych elementów. (_ISOLATEOBJECTS, _HIDEOBJECTS, _UNISOLATEOBJECTS).
 • Sześcian ustawiania widoków – kierunków – w prawym górnym rogu ekranu.
 • Dodano nową wstążkę „Wizualizacja” jak niżej (dodano spacer i lot 3D i jego ustawienia).
 • Ustawienia rysunku-Ekran-Ekran-Wybór elementu-Efekt selekcji. Zmienne (nowe): SELECTIONEFFECT, SELECTIONEFFECTCOLOR.
 • Na wstążkach Start i Edycja 3D Positioner – funkcja umożliwiająca obrót obiektów w przestrzeni 3D względem jednej z trzech wzajemnie prostopadłych osi – wskazanej osi.
 • Do obiektów AEC dołożono możliwość robienia przekrojów.

Nowa funkcjonalność w wersji INTERsoft-INTELLICAD 2022:

 • Przerywanie wymiarów obiektem, np. linią (DIMBREAK).
 • Wczytywanie punktów z plików CSV i TXT – import punktów (IMPOINT).
 • Edytor bloków. Wczytywanie bloków dynamicznych.
 • Odrębna funkcja dopasowania aliasów (ALIASEDIT).
 • Edytor tabel (TABLE, TABLEDIT, TABLESTYLE).
 • Manager zestawów arkuszy – Sheet Set Manager (SHEETSET).
 • Funkcja Poprzednia warstwa – Layer Previous (LAYERP) – cofa ostatnią zmianę lub zestaw zmian dokonanych
  w ustawieniach warstw.
 • Funkcje Długość całkowita oraz Łączna powierzchnia – sumowanie długości (TOTALLENGTH) i sumowanie pól (TOTALAREA) elementów.
 • Funkcja Klonuj (ADDSELECTED).
 • Funkcje: ARRAYRECT, ARRAYPOLAR – rozbicie na osobne funkcje, ARRAYPATH – funkcja zadawania szyku po dowolnie wskazanej krzywej, modyfikowanego po wprowadzeniu za pomocą kształtu tej krzywej.
 • Przy włączonym prostopadłym punkcie przyciągania możliwość wyznaczenia w pierwszym wskazanym punkcie linii prostopadłej do stycznej okręgu, łuku kołowego, elipsy, łuku eliptycznego, splajnu lub innej linii w tym punkcie.
 • Okno ustawień importu plików PDF (PDFIMPORT).
 • Ustawianie jednostek wczytywanych obiektów AEC.
 • Zewnętrzna funkcja przywracania domyślnych ustawień programu oraz wykonania kopii zapasowej tych ustawień.
 • Funkcja włączania płynnego przejścia widoku VTOPTION (VTDURATION, VTENABLE, VTFPS).
 • Import map w formatach: SHP (ESRI shapefile), SDF (Autodesk) i SQLite (SQLite Spatial).
 • Geolokalizacja: Po wgraniu odpowiedniego słownika współrzędnych geodezyjnych funkcja umożliwia automatyczne sytuowanie w programie INTERsoft-INTELLICAD 2022 obiektów na mapach przeglądarki Bing względem ich znanych (np. pobranych z systemu GPS) współrzędnych geograficznych.

Nowa funkcjonalność programu w wersji 2021

 • Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania dynamicznego.
 • Import i eksport plików w formacie stl. Import plików w formacie obj.
 • Zmodyfikowany menadżer widoków.
 • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
 • Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
 • Migracja pliku ustawień interfejsu.
 • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych.
 • Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import i eksport palet.
 • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.


Zobacz jak wygląda nowy mechanizm dynamicznego wprowadzania danych i współrzędnych w programie INTELLICAD.


POBIERZ AKTUALNĄ WERSJĘ PROGRAMU INTERsoft-INTELLICAD 2023Tabela porównująca wybrane funkcje CAD w różnych wersjach programu.

Cechy programów CAD ArCADia INTELLICAD 6 ArCADia INTELLICAD
7 / 7+
ArCADia INTELLICAD
8 / 8+
INTERsoft-INTELLICAD
10
INTERsoft-INTELLICAD
2023
Wstążkowy interfejs + +
Zgodność z formatem DWG + + + + +
Odczyt i zapis w formatach DWG od 2.5 do do 2007 do 2010 do 2013 do 2013 do 2018
Odczyt formatu DWG 2018 (AutoCAD 2017-2018), automatyczny konwerter do DWG 2013 - - - +
od v.10.4
+
bez konwersji
Zapis i odczyt w formatach DXF, DWT + + + + +
Zapis i odczyt w formacie DWF + + + + +
Eksport do formatów PDF, 3D DWF + + + + +
Eksport do formatów BMP, WMF, EMF, SVG + + + + +
Tworzenie i edycja rysunków w 3D + + + + +
Obsługa linii komend + + + + +
Funkcje testowania i naprawy plików DWG + + + + +
Wyświetlanie grubości linii na ekranie + + + + +
Obsługa wielu obszarów papieru + + + + +
Złożone kształty rzutni w arkuszu + + +
Praca z powierzchniami 3D + + + + +
Praca z obiektami 3D - Facet Modeler +
LISP, w tym obsługa DCL + + + + +
Obsługa technologii IRX + + +
AutoCAD menu (.mnu) oraz pliki skryptowe (.scr) + + + + +
Obsługa czcionek TrueType i SHX + + + + +
Obsługa stylów wydruku STB i CTB + + + + +
Wstawianie podkładów w formacie PDF + + +
Style wydruku STB i CTB dla ploterów + + + + +
Możliwość pracy na kilku projektach jednocześnie. + + + + +
Ustalanie styli wizualnych + + + +
Rendering + + + + +
Zapisywanie skryptów + + + + +
Odczyt i modelowanie brył ACIS Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 7+ Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 8+ Tylko odczyt Tylko odczyt
Funkcja zasłaniania + + + + +
Skalowanie + + + + +
Widok 2D + + + + +
Widok 3D + + + + +
Helisa + +
Wstawianie multilinii + + + +
Linie konstrukcyjne +
Wymiarowanie łuków + + +
Funkcja znajdź i zamień + + +
Edycja bloków i wstawionych referencji + + +
Narzędzia obsługi warstw + + + + +
Okno szybki wybór + + +
Wersja silnika graficznego ITC ver. 2 ODA Teigha ver. 3.05 ODA Teigha ver. 3.09 ODA Teigha ver. 4.1.1 ODA Teigha ver. 4.3.2
Chmurki rewizyjne + +
Rysowanie podstawowych elementów 2D: (linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy, regularne wielokąty i prostokąty) + + + + +
Rozszerzone funkcje rysunku 2D, m.in. dla prostych, multilinii, splajnów, szkiców i innych opcji rysowania + + + + +
Podstawowa edycja rysunku: (przesuwaj, kopiuj, obracaj, lustro, szyk, przycinanie, rozbijanie i przesuwanie) + + + + +
Pełna modyfikacja rysunku 2D (fazowanie, łamanie, łączenie, dopasowywanie itp.) + + + + +
Obsługa prostych elementów architektonicznych (ścian, okien, drzwi, otworów w ścianach, stropów oraz stropodachów) +
Import podrysów z plików IFC, RVT, RFA +
Funkcje bazowe systemu ArCADia BIM +
v. 6.5
+
v. 6.0
+
v. 6.5

* Odczyt pliku DWG projektu wykonanego w nowszej wersji system ArCADia BIM, powoduje jego konwersję do zwykłego pliku DWG, projekt traci cyfrowy model budynku, model konwertowany jest do linii, czyli do tradycyjnego rysunku CAD. Odczyt projektu wykonanego w starszej wersji powoduje jego konwersję do nowszej wersji z zachowaniem cyfrowego modelu budynku.

** Edycja pliku DWG z zachowaniem cyfrowego modelu budynku i wprowadzaniem do niego zmian, możliwa jest tylko w przypadku otwierania aktualnej lub starszej wersji projektu, przy czym w drugim wypadku program dokonuje konwersji projektu do wersji systemu, w której otwieramy plik. Po konwersji i wprowadzeniu zmian nie ma możliwości zapisu do standardu starszej wersji.

IFC* Import i eksport pliku w formacie IFC przy pomocy moduły ArCADia-IFC. Możliwa jest także konwersja modeli IFC na obiekty systemu ArCADia BIM.


aktualizacja: 01.12.2023
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<