Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

INTERsoft-INTELLICAD 2022

Program INTERsoft-INTELLICAD 2022
Program INTERsoft-INTELLICAD 2022
lic.siec64-bit
 
 
 
 
Cena:  
netto: 2160,00 zł 
brutto: 2656,80 zł 
Licencja wieczysta
Produkt dostępny w subskrypcji INTERsoft-PARTNER
linia

Czym jest program INTERsoft-INTELLICAD 2022?

INTERsoft-INTELLICAD 2022 to nowa wersja znanego od lat programu CAD do tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D, posiadająca rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania. Nowy interfejs graficzny zapewnia intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD. Program posiada pełne wsparcie zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2.5 do aktualnie najnowszego formatu DWG 2018. Jest osadzony na silniku IntelliCAD 10 wydanym przez The IntelliCAD Technology Consortium.

Praca na warstwach, linia komend, personalizacja ustawień (poleceń, wstążek, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu definicji stylów linii, kreskowań i wymiarowania, to podstawowe opcje programu. Ponadto pozwala on na tworzenie i modyfikację dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami) oraz wczytywanie aplikacji napisanych w językach LISP, SDS i IRX. W projektach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami
i światłem w celu tworzenia renderingów.


Geneza programu INTERsoft-INTELLICAD

„Szanowni Państwo,

jesteśmy członkiem IntelliCAD Technology Consortium (ITC) od 2002 roku. Uczestnicy tego przedsięwzięcia non profit finansują i nadzorują tworzenie oprogramowania CAD, które jako pierwsze stanowiło realną alternatywę dla programu AutoCAD. Sami również opracowujemy
i udostępniamy rozwiązania informatyczne, które są implementowane do wspólnego kodu źródłowego.

Większość firm, w tym i my, używa tego narzędzia jako silnika graficznego w autorskich, specjalistycznych aplikacjach. Nasz sztandarowy produkt BIM, multidyscyplinarny system ArCADia także korzysta z rozwiązań IntelliCAD-a.

Projektowanie w oparciu o technologię BIM bez wątpienia jest nieuniknioną przyszłością branży budowlanej, jednak, jak zauważyliśmy, cały czas występuje potrzeba używania prostego i uniwersalnego narzędzia CAD. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, opracowaliśmy program INTERsoft-INTELLICAD. Jako producent oprogramowania, nie tylko możemy aplikację tę kształtować, ale również ustanawiać jej cenę, dlatego specjalnie dla polskich inżynierów ustaliliśmy korzystne warunki zakupu.

Wybierając to rozwiązanie, otwieracie sobie Państwo także drogę do łatwego przejścia w świat technologii BIM wtedy, kiedy uznacie to za stosowne.”

Jarosław Chudzik
Prezes INTERsoft i ArCADiasoft


Nowa funkcjonalność programu INTERsoft-INTELLICAD 2022

 • Przerywanie wymiarów obiektem np. linią. (DIMBREAK)
 • Wczytywanie punktów z pliku csv i txt (Import punktów). (IMPOINT)
 • Edytor bloków. Wczytywanie bloków dynamicznych.
 • Odrębna funkcja dopasowania Aliasów (ALIASEDIT).
 • Edytor tabel (TABLE, TABLEDIIT, TABLESTYLE).
 • Menager zestawów arkuszy (SHEETSET). Funkcja Sheet Set Manager.
 • Funkcja Poprzednia warstwa (Layer Previous) (LAYERP). (Cofa ostatnią zmianę lub zestaw zmian dokonanych w ustawieniach warstw)
 • Funkcje Długość całkowita oraz Łączna powierzchnia – sumowanie długości (TOTALLENGHT) i sumowanie pól (TOTALAREA) elementów .
 • Funkcja klonuj (ADDSELECTED).
 • Funkcje: (ARRAYRECT, ARRAYPOLAR – rozbicie na osobne funkcje), ARRAYPATH – funkcja zadawania szyku po dowolnie wskazanej krzywej, modyfikowanym po wprowadzeniu za pomocą kształtu tej krzywej.
 • Przy włączonym prostopadłym punkcie przyciągania możliwość wyznaczenia w pierwszym wskazanym punkcie linii prostopadłej do stycznej okręgu. łuku kołowego, elipsy, łuku eliptycznego, splajnu lub innej linii w tym punkcie.
 • Okno ustawień importu plików pdf (PDFIMPORT)
 • Ustawianie jednostek wczytywanych obiektów AEC.
 • Zewnętrzna funkcja przywracania domyślnych ustawień programu oraz wykonania kopi zapasowej tych ustawień.
 • Funkcja włączania płynnego przejścia widoku VTOPTION (VTDURATION, VTENABLE, VTFPS).
 • Import map w formatach: shp (ESRI shapefile), sdf (Autodesk) i sqlite (SQLite Spatial).
 • Gelokalizacja - Po wgraniu odpowiedniego słownika współrzędnych geodezyjnych, funkcja umożliwia automatyczne sytuowanie w programie INTERsoft-INTELLICAD 2020 obiektów na mapach przeglądarki Bing, względem ich znanych (np. pobranych z systemu GPS) współrzędnych geograficznych.

Możliwości programu INTERsoft-INTELLICAD 2022

 • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2018 (DWG, DXF).
 • Praca w natywnym formacie DWG 2018.
 • Możliwość pracy na kilku komputerach (w ramach jednej licencji) przy użyciu prostego przenoszenia pliku licencyjnego.
 • Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Smart TOP 10), które automatycznie zapamiętują się w trakcie pracy nad projektem, tworząc spersonalizowaną paletę narzędzi.
 • Menager zestawów arkuszy (SHEETSET). Funkcja Sheet Set Manager.
 • Funkcja Poprzednia warstwa (Layer Previous) (LAYERP). (Cofa ostatnią zmianę lub zestaw zmian dokonanych w ustawieniach warstw)
 • Funkcje Długość całkowita oraz Łączna powierzchnia – sumowanie długości (TOTALLENGHT) i sumowanie pól (TOTALAREA) elementów.
 • Korzystanie z szablonów DWT.
 • Funkcja klonuj (ADDSELECTED).
 • Funkcja naprawiania i sprawdzania uszkodzonych plików.
 • Okno programu podzielone na zakładki, w których wyświetlane są kolejno otwarte rysunki.
 • Linia komend i ich wywoływanie.
 • Podpięta nowa wersja ODA Teigha 4.3.15.
 • Praca na warstwach.
 • Eksplorator zarządzający projektem.
 • Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
 • Dokowany panel właściwości.
 • Wydzielony pasek Narzędzi ekspres.
 • Możliwość tworzenia nieprostokątnej rzutni w przestrzeni papieru.
 • Zaimplementowany interpreter języka programowania Lisp.
 • Możliwość wczytywania nakładek SDS oraz IRX.
 • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.

Funkcje rysujące

 • Podstawowe narzędzia do wykonywania rysunków 2D i 3D.
 • Możliwość pełnej modyfikacji wszystkich elementów rysunkowych, wraz z edycją ich właściwości.
 • Style wymiarowania i tekstu z możliwością importu.
 • Wprowadzanie i definiowanie bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i TrueType). Dodatkowy edytor tekstu wielowierszowego.
 • Nowe funkcje edytora tekstu: kolumny, skalowanie, wprowadzanie tekstu po łuku oraz w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót, autonumerowanie itp.
 • Rozbijanie atrybutów do tekstu i rozbijanie tekstów.
 • Wymiarowanie przypisane do elementu: liniowe i kątowe. Możliwość definiowania własnych stylów.
 • Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
 • Łączona komenda: Przesuń/Kopiuj/Obróć/Skaluj.
 • Nowe opcje linii konstrukcyjnych.
 • Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
 • Edytor bloków. Wczytywanie bloków dynamicznych.
 • Edytor tabel (TABLE, TABLEDIIT, TABLESTYLE).
 • Przerywanie wymiarów obiektem np. linią. (DIMBREAK)
 • Szeroka gama wzorów kreskowania. Nowe okno definicji kreskowania i wypełniania gradientem.
 • Opcja rysowania multilinią.
 • Rozszerzone możliwości obsługi bloków, referencji i wymiarów: konwersja bloku na referencję, kopiowanie zagnieżdżonych obiektów (bloków, referencji oraz podrysów), lista własności bloku/referencji.
 • Wsparcie ścieżek względnych dla obrazów rastrowych i zewnętrznych odnośników.
 • Opcje: Wybierz podobne (z dodawaniem do selekcji i oknem ustawień), Multiodnośnik, Edytor multilinii, Linia przerwania.
 • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa.
 • Nowe typy obiektów 3D (prymitywy) – Facet Modeler (modeler powierzchni ODA), wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi – przeznaczone do użycia w 3D, gdy nie jest istotna masa elementu.
 • Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu.
 • Rysowanie w trybie ukrytych linii i cieniowania w czasie rzeczywistym.
 • Wstawianie i edycja elementów architektonicznych AEC: ściany, okna, otwory, drzwi, stropy i stropodachy.
 • Wczytywanie i wyświetlanie elementów mechanicznych (Teigha Mechanical API).
 • Wyświetlanie ADT i obiektów Civil 3D.
 • Możliwość wczytania brył ACIS (bez możliwości tworzenia i pełnej edycji).

Narzędzia umożliwiające precyzyjne rysowanie

 • Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.
 • Rozbudowane rozpoznawanie punktów zaczepienia (ESNAP), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.
 • Ustawienie przyciągania punktów charakterystycznych do podrysów.
 • Możliwość użycia zestawu kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
 • Rozbudowana wizualizacja - zoom, regeneracja i panoramowanie rysunku oraz dynamiczny obrót obiektów 3D.
 • Nowa funkcja ustawień kamery w widoku.

Import/eksport

 • Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych), m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG.
 • Import i eksport plików PDF, okno ustawień importu plików pdf .
 • Wczytywanie punktów z pliku csv i txt (Import punktów). (IMPOINT)
 • Współpraca z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D z programu Revit w formacie RVT
  i RFA jako podrysów w projektach CAD (dotyczy wersji 64-bit).
 • Współpraca z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D w formacie IFC jako podrysów
  w projektach CAD (dotyczy wersji 64-bit).
 • Obsługa formatów DWF, DGN i DAE.
 • Eksport plików STL.
 • Import map w formatach: shp (ESRI shapefile), sdf (Autodesk) i sqlite (SQLite Spatial).
 • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
 • Tworzenie paczki projektu i użycie narzędzia jego zapisu eTransmit.
 • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych.

Pełna personalizacja programu

 • Możliwość modyfikacji menu górnego, wstążek (paneli i kart), pasków narzędzi, paska stanu, poleceń i skrótów klawiszowych.
 • Nowe sposoby obsługi interfejsu programu, jego ustawień i eksportu ustawionego profilu.
 • Odrębna funkcja dopasowania Aliasów (ALIASEDIT).
 • Zewnętrzna funkcja przywracania domyślnych ustawień programu oraz wykonania kopi zapasowej tych ustawień.
 • Konfiguracja ekranu roboczego: koloru tła, uchwytów, wielkości krzyża nitek, kursora i znacznika zaczepiania itp.

Dlaczego warto kupić INTERsoft-INTELLICAD 2022?

 • Najnowsza wersja silnika ODA, większa wydajność i stabilność programu.
 • Nowy tryb dynamicznego wprowadzania danych i wymiarów.
 • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2018 (DWG, DXF).
 • Możliwość współpracy z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie podrysów 3D w formacie RVT i RFA (z programu Revit) oraz IFC.
 • Praca na podkładach wstawionych w postaci odnośników zewnętrznych (referencji).
 • Import i eksport plików PDF.
 • Możliwość przejścia do opartego na technologii BIM systemu ArCADia, z rabatem uwzględniającym cenę zakupionego programu.
linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-6500 lub AMD Ryzen 5),
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej),
 • 2 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM,
 • system: Windows 10 64-bit, Windows 8.1 PL 64-bit lub Windows 7 PL 64-bit (zalecany Windows 10).

WYMAGANIA

Do działania programu INTERsoft-INTELLICAD 2022 wymagany jest:

SKU: 909
Dostępność: w magazynie


Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<