Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

INTERsoft-INTELLICAD 2023

Program INTERsoft-INTELLICAD 2023
Program INTERsoft-INTELLICAD 2023
lic.siec64-bit
 
 
 
 
Cena:  
netto: 534,00 zł 
brutto: 656,82 zł 
Licencja wieczysta
Produkt dostępny w subskrypcji INTERsoft-PARTNER
linia

Czym jest program INTERsoft-INTELLICAD 2023?

UWAGA!
Zakup programu INTERsoft-INTELLICAD 2023 nie upoważnia do zakupu aktualizacji do wersji 2024.

INTERsoft-INTELLICAD 2023 to wersja znanego od lat programu CAD do tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D, posiadająca rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania. Interfejs graficzny zapewnia intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD. Program posiada pełne wsparcie zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2.5 do aktualnie najnowszego formatu DWG 2018. Jest osadzony na silniku IntelliCAD 11 wydanym przez The IntelliCAD Technology Consortium.

Praca na warstwach, linia komend, personalizacja ustawień (poleceń, wstążek, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu definicji stylów linii, kreskowań i wymiarowania, to podstawowe opcje programu. Ponadto pozwala on na tworzenie i modyfikację dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami) oraz wczytywanie aplikacji napisanych w językach LISP, SDS i IRX. W projektach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami
i światłem w celu tworzenia renderingów.


Geneza programu INTERsoft-INTELLICAD

„Szanowni Państwo,

jesteśmy członkiem IntelliCAD Technology Consortium (ITC) od 2002 roku. Uczestnicy tego przedsięwzięcia non profit finansują i nadzorują tworzenie oprogramowania CAD, które jako pierwsze stanowiło realną alternatywę dla programu AutoCAD. Sami również opracowujemy
i udostępniamy rozwiązania informatyczne, które są implementowane do wspólnego kodu źródłowego.

Większość firm, w tym i my, używa tego narzędzia jako silnika graficznego w autorskich, specjalistycznych aplikacjach. Nasz sztandarowy produkt BIM, multidyscyplinarny system ArCADia także korzysta z rozwiązań IntelliCAD-a.

Projektowanie w oparciu o technologię BIM bez wątpienia jest nieuniknioną przyszłością branży budowlanej, jednak, jak zauważyliśmy, cały czas występuje potrzeba używania prostego i uniwersalnego narzędzia CAD. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, opracowaliśmy program INTERsoft-INTELLICAD. Jako producent oprogramowania, nie tylko możemy aplikację tę kształtować, ale również ustanawiać jej cenę, dlatego specjalnie dla polskich inżynierów ustaliliśmy korzystne warunki zakupu.

Wybierając to rozwiązanie, otwieracie sobie Państwo także drogę do łatwego przejścia w świat technologii BIM wtedy, kiedy uznacie to za stosowne.”

Jarosław Chudzik
Prezes INTERsoft i ArCADiasoft


Nowości wersji 2023

 • Funkcje do wprowadzania pól danych - Field.
 • Data Link Menager.
 • Draw 3D - Rura – Facet Model Meshes – Pipe (_FMPIPE).
 • Funkcja przerwij w punkcie (_BREAKATPOINT).
 • Funkcja Odwróć (_REVERSE) odwraca kolejność punktów linii i punktów oddzielających segmenty pollinii (również dla splajnu i helisy).
 • Funkcje Geolokalizacji obudowano odpowiednimi oknami dialogowymi: wprowadzanie współrzędnych geodezyjnych, wybieranie układu współrzędnych geodezyjnych.
 • Zmiany w oknie drukowania do pdf za pomocą drukarki pdf.
 • Funkcja Synchronizacji atrybutów bloków (_ATTSYNC).
 • Tabele – nadawani stylu komórek tabeli, justowanie tekstu w komórkach tabeli, wstawianie formuł, okno własności dla zaznaczonych komórek tabeli.
 • Okno ustawiania czcionek w linii poleceń: Narzędzia-Ustawienia programu-Ekran-Czcionki.
 • Przebudowa okna: Narzędzia - Ustawienia programu-Ekran.
 • Na dole na pasku stanu wprowadzono funkcję Izolowania i Odizolowania oraz Ukrywania i Pokazywania ukrytych elementów. (_ISOLATEOBJECTS, _HIDEOBJECTS, _UNISOLATEOBJECTS).
 • Sześcian ustawiania widoków – kierunków – w prawym górnym rogu ekranu.
 • Dodano nową wstążkę „Wizualizacja” jak niżej (dodano spacer i lot 3D i jego ustawienia).
 • Ustawienia rysunku-Ekran-Ekran-Wybór elementu-Efekt selekcji. Zmienne (nowe): SELECTIONEFFECT, SELECTIONEFFECTCOLOR.
 • Na wstążkach Start i Edycja 3D Positioner – funkcja umożliwiająca obrót obiektów w przestrzeni 3D względem jednej z trzech wzajemnie prostopadłych osi – wskazanej osi.
 • Do obiektów AEC dołożono możliwość robienia przekrojów.

Możliwości programu INTERsoft-INTELLICAD 2023

 • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2018 (DWG, DXF).
 • Praca w natywnym formacie DWG 2018.
 • Możliwość pracy na kilku komputerach (w ramach jednej licencji) przy użyciu prostego przenoszenia pliku licencyjnego.
 • Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Smart TOP 10), które automatycznie zapamiętują się w trakcie pracy nad projektem, tworząc spersonalizowaną paletę narzędzi.
 • Manager zestawów arkuszy – Sheet Set Manager (SHEETSET).
 • Funkcja Poprzednia warstwa – Layer Previous (LAYERP) – cofa ostatnią zmianę lub zestaw zmian dokonanych
  w ustawieniach warstw.
 • Funkcje Długość całkowita oraz Łączna powierzchnia – sumowanie długości (TOTALLENGTH) i sumowanie pól (TOTALAREA) elementów.
 • Funkcja włączania płynnego przejścia widoku VTOPTION (VTDURATION, VTENABLE, VTFPS).
 • Korzystanie z szablonów DWT.
 • Funkcja Klonuj (ADDSELECTED).
 • Funkcja naprawiania i sprawdzania uszkodzonych plików.
 • Okno programu podzielone na zakładki, w których wyświetlane są kolejno otwarte rysunki.
 • Linia komend i ich wywoływanie.
 • Ustawianie jednostek wczytywanych obiektów AEC.
 • Podpięta nowa wersja ODA Teigha 4.3.15.
 • Praca na warstwach.
 • Eksplorator zarządzający projektem.
 • Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
 • Dokowany panel właściwości.
 • Wydzielony pasek Narzędzi ekspres.
 • Tworzenie nieprostokątnej rzutni w przestrzeni papieru.
 • Zaimplementowany interpreter języka programowania Lisp.
 • Wczytywanie nakładek SDS oraz IRX.
 • Czyszczenie formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
 • Geolokalizacja: Po wgraniu odpowiedniego słownika współrzędnych geodezyjnych funkcja umożliwia automatyczne sytuowanie w programie INTERsoft-INTELLICAD 2022 obiektów na mapach przeglądarki Bing względem ich znanych (np. pobranych z systemu GPS) współrzędnych geograficznych.

Funkcje rysujące

 • Podstawowe narzędzia do wykonywania rysunków 2D i 3D.
 • Pełna modyfikacja wszystkich elementów rysunkowych, wraz z edycją ich właściwości.
 • Style wymiarowania i tekstu z możliwością importu.
 • Wprowadzanie i definiowanie bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i TrueType). Dodatkowy edytor tekstu wielowierszowego.
 • Nowe funkcje edytora tekstu: kolumny, skalowanie, wprowadzanie tekstu po łuku oraz w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót, autonumerowanie itp.
 • Rozbijanie atrybutów do tekstu i rozbijanie tekstów.
 • Wymiarowanie przypisane do elementu: liniowe i kątowe. Definiowanie własnych stylów.
 • Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
 • Łączona komenda: Przesuń/Kopiuj/Obróć/Skaluj.
 • Nowe opcje linii konstrukcyjnych.
 • Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
 • Edytor bloków. Wczytywanie bloków dynamicznych.
 • Edytor tabel (TABLE, TABLEDIT, TABLESTYLE).
 • Przerywanie wymiarów obiektem np. linią (DIMBREAK).
 • Szeroka gama wzorów kreskowania. Nowe okno definicji kreskowania i wypełniania gradientem.
 • Opcja rysowania multilinią.
 • Rozszerzone możliwości obsługi bloków, referencji i wymiarów: konwersja bloku na referencję, kopiowanie zagnieżdżonych obiektów (bloków, referencji oraz podrysów), lista własności bloku/referencji.
 • Wsparcie ścieżek względnych dla obrazów rastrowych i zewnętrznych odnośników.
 • Opcje: Wybierz podobne (z dodawaniem do selekcji i oknem ustawień), Multiodnośnik, Edytor multilinii, Linia przerwania.
 • Funkcje: ARRAYRECT, ARRAYPOLAR – rozbicie na osobne funkcje, ARRAYPATH – funkcja zadawania szyku po dowolnie wskazanej krzywej, modyfikowanego po wprowadzeniu za pomocą kształtu tej krzywej.
 • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa.
 • Nowe typy obiektów 3D (prymitywy) – Facet Modeler (modeler powierzchni ODA), wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi – przeznaczone do użycia w 3D, gdy nie jest istotna masa elementu.
 • Fotorealistyczna wizualizacja i rendering.
 • Rysowanie w trybie ukrytych linii i cieniowanie w czasie rzeczywistym.
 • Wstawianie i edycja elementów architektonicznych AEC: ściany, okna, otwory, drzwi, stropy i stropodachy.
 • Wczytywanie i wyświetlanie elementów mechanicznych (Teigha Mechanical API).
 • Wyświetlanie ADT i obiektów Civil 3D.
 • Wczytywanie brył ACIS (bez możliwości ich tworzenia i pełnej edycji).

Narzędzia umożliwiające precyzyjne rysowanie

 • Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.
 • Rozbudowane rozpoznawanie punktów zaczepienia (ESNAP), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.
 • Ustawianie przyciągania punktów charakterystycznych do podrysów.
 • Przy włączonym prostopadłym punkcie przyciągania możliwość wyznaczenia w pierwszym wskazanym punkcie linii prostopadłej do stycznej okręgu, łuku kołowego, elipsy, łuku eliptycznego, splajnu lub innej linii w tym punkcie.
 • Zestaw kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
 • Rozbudowana wizualizacja: zoom, regeneracja i panoramowanie rysunku oraz dynamiczny obrót obiektów 3D.
 • Nowa funkcja ustawień kamery w widoku.

Import/eksport

 • Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych), m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF
  i PNG.
 • Import i eksport plików PDF, okno ustawień importu plików PDF.
 • Wczytywanie punktów z plików CSV i TXT – import punktów (IMPOINT).
 • Współpraca z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D z programu Revit w formacie RVT
  i RFA jako podrysy w projektach CAD (dotyczy wersji 64-bit).
 • Współpraca z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie przestrzennych modeli 3D w formacie IFC jako podrysy
  w projektach CAD (dotyczy wersji 64-bit).
 • Obsługa formatów DWF, DGN i DAE.
 • Eksport plików STL.
 • Import map w formatach: SHP (ESRI shapefile), SDF (Autodesk) i SQLite (SQLite Spatial).
 • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
 • Tworzenie paczki projektu i użycie narzędzia jego zapisu eTransmit.
 • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Managera zmiennych systemowych.

Pełna personalizacja programu

 • Możliwość modyfikacji menu górnego, wstążek (paneli i kart), pasków narzędzi, paska stanu, poleceń i skrótów klawiszowych.
 • Nowe sposoby obsługi interfejsu programu, jego ustawień i eksportu ustawionego profilu.
 • Odrębna funkcja dopasowania aliasów (ALIASEDIT).
 • Zewnętrzna funkcja przywracania domyślnych ustawień programu oraz wykonania kopii zapasowej tych ustawień.
 • Konfiguracja ekranu roboczego: koloru tła, uchwytów, wielkości krzyża nitek, kursora i znacznika zaczepiania itp.

Pomoc techniczna i dokumentacja

Pomoc techniczna i dokumentacja zawierają ogólny opis funkcji i ich działania w różnych wersjach programu. Bieżąca wersja programu może nie zawierać pełnej opisanej tam funkcjonalności. W konkretnym przypadku wskazane jest sprawdzenie występowania danej funkcji w programie lub opisie wersji handlowej na stronie www, zwłaszcza w zakresie nowej funkcjonalności przypisanej do produktu.

Zobacz jak pracuje sie z programem, więcej filmów znajdziesz na naszym KANALE YouTube.

Szkolenie INTERsoft-INTELLICAD 2022

Webinarium - INTERsoft-INTELLICAD 2022 - Budowa programu i jego personalizacja | cz.2
Wprowadzenie do programu INTELLICAD, omówienie jego głównych części i podstawowych funkcjonalności programu, przedstawienie interfejsu oraz możliwości jego personalizacji.

  Budowa programu i jego personalizacja:
 • Budowa okna programu (paski, wstążki, panele, pasek stanu, ekran graficzny).
 • Informacje o warstwach.
 • Linia komend (komendy polskie i angielskie).
 • Ustawienia kolorystyki tła i czasu autozapisu.
 • Przywracanie domyślnych ustawień programu.
 • Obsługiwane formaty rysunków.
 • Funkcje naprawiania i czyszczenia dokumentu.

Dlaczego warto kupić INTERsoft-INTELLICAD 2023?

 • Najnowsza wersja silnika ODA, większa wydajność i stabilność programu.
 • Nowy tryb dynamicznego wprowadzania danych i wymiarów.
 • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2018 (DWG, DXF).
 • Możliwość współpracy z aplikacjami BIM poprzez wczytywanie podrysów 3D w formacie RVT i RFA (z programu Revit) oraz IFC.
 • Praca na podkładach wstawionych w postaci odnośników zewnętrznych (referencji).
 • Import i eksport plików PDF.
 • Możliwość przejścia do opartego na technologii BIM systemu ArCADia z rabatem uwzględniającym cenę zakupionego programu.

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-8500/8-9gen lub AMD Ryzen 5 ZEN2)
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej)
 • 4 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM
 • system: Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit

WYMAGANIA

Do działania programu INTERsoft-INTELLICAD 2023 wymagany jest:


UWAGA:

Zakup tego produktu nie upoważnia do dodatkowego rabatu dla stałych klientów.

Chcesz uzyskać więcej informacji o systemie rabatowym kliknij: więcej informacji o systemie rabatowym

SKU: 910
Dostępność: w magazynie
EAN: 5906485306932


Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<