Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

aktualizacja do licencji rocznej ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 z wersji Audyt 9

Program aktualizacja do licencji rocznej ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 z wersji Audyt 9
Program aktualizacja do licencji rocznej ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 z wersji Audyt 9
lic.siec64-bit
 
 
 
 
Cena:  
netto: 112,00 zł 
brutto: 137,76 zł 
Licencja wieczysta
Produkt dostępny w subskrypcji INTERsoft-PARTNER
linia

Czym jest produkt aktualizacja do licencji rocznej ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 z wersji Audyt 9?

Jest to aktualizacja jednego modułu programu w licencji rocznej do najnowszej wersji, bez zmiany daty wygasania licencji.
Użytkownicy posiadający licencję roczną programów ArCADia-TERMOCAD 8/9, mogą również dokonać aktualizacji programu z jednoczesnym przedłużeniem licencji o kolejny rok. W wypadku chęci zakupu w tej formie prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

Użytkownicy posiadający dodatkowo ŚCHE8 lub PCHE 8 powinni również zaktualizować pozostałe moduły programu TERMOCAD.
Aktualizacje wszystkich modułów nie są obowiązkowe, ale w sytuacji gdy licencje modułów ŚCHE, PCHE, Audyt będą w różnych wersjach, konieczne będzie korzystanie z dwóch wersji programu TERMOCAD 9 i TERMOCAD 10. Nie będzie możliwa wymiana danych między modułami oraz plików projektów między programami. Projekt można przenosić tylko z wersji starszej (8/9) do nowszej wersji programu (10), po przekonwertowaniu projektu, nie ma możliwości powrotu do wersji wstecz.

Program ArCADia-TERMOCAD Audyt przeznaczony jest do wykonywania audytów energetycznych i remontowych. Posiada możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu efektywności energetycznej, modernizacji systemu oświetlenia oraz wymiany sprzętu i urządzeń elektrycznych celem obniżenia zużycia energii przez budynek. Efektem obliczeń jest raport z kartą audytu efektywności energetycznej, w której podana jest ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej i finalnej. Dodatkowo generowany jest nowy raport „Zestawienie przegród”, który zawiera przegrody uszeregowane po typach i kondygnacjach, z podanymi ich powierzchniami i orientacją względem kierunków świata.

Nowości i zmiany w ArCADia-TERMOCAD 10 Audyt

 • Dodano nowy raport podsumowujący audyt energetyczny dla programu Czyste powietrze.
 • Dodano możliwość określenia urządzenia OZE w definicji systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej.
 • W raporcie audytu dodano rozdział ze zdjęciami umieszczonymi w projekcie.
 • Rozszerzenie funkcjonalności podglądu projektu o dane z audytu.
 • Przystosowano interfejs programu do wyższych rozdzielczości wyświetlacza, program ma poprawione skalowanie dla ekranów w systemach Windows 10 i 11.
 • Rozszerzono bibliotekę materiałów.
 • Zaktualizowano bazy wskaźników emisji zanieczyszczeń.
 • Dodano opcję wyłączenia raportu o błędach.
 • Usprawnione zostało odświeżanie wyników.
 • Dodano sortowanie przegród.
 • Zoptymalizowano działanie modułu TERMOCADIA.
 • Korekta wyznaczania wartości współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu.
 • Zintegrowany wirtualny Asystent Sztucznej Inteligencji, wspierający użytkownika programu w jego pracy. [v. 10.1]
 • Gotowe szablony przegród dla budownictwa wielkopłytowego z lat 70-80 XX w. [v. 10.1]
 • Bezpośrednia współpraca ArCADia-INWENTARYZATOR z ArCADia-TERMOCAD bez konieczności kupna modułu podstawowego ArCADia BIM. [v. 10.1]

W programie uwzględniono zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej oraz remontowej wynikającego z ustawy z dnia 29 września 2022 r o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, a także nowy wzór kart audytu energetycznego i remontowego zgodny z wydanym do tej ustawy rozporządzeniem MRiT z dnia 15 grudnia 2022r., wchodzącym w życie 29.12.2022 r.
Zmiany dotyczą szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Program w procesie termomodernizacji uwzględnia montaż mikroinstalacji OZE (np. paneli fotowoltaicznych).
Program ArCADia-TERMOCAD pozwala na uwzględnienie w obliczeniach warunków technicznych wybranych spośród ogłoszonych na lata 2008, 2014, 2017, 2019 i 2021. Użytkownicy mają możliwość wyboru wartości referencyjnych w zakresie wartości wskaźnika EP dla budynków oraz wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród, pomiędzy tymi starszymi, z lat 2008 i 2014, a nowszymi przewidzianymi na lata 2017, 2019 i 2021.

Program może być także wykorzystywany do certyfikowanych obliczeń BREEAM. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi oraz możliwości pobierania geometrii budynku wraz z niezbędnymi danymi z parametrycznego projektu architektonicznego użytkownik w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi.

Modelowanie bryły budynku umożliwia zaimplementowany do programu w pełni funkcjonalny edytor graficzny TERMOCADIA, który umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane
z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).

Możliwości programu ArCADia-TERMOCAD Audyt 10:

 • Obliczenia premii termomodernizacyjnej i remontowej według rozporządzenia MRiT z dnia 15.12.2022 r.
 • Zmiana podziału powierzchni pomieszczeń w audycie.
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne w audycie energetycznym.
 • Sposób obliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej zgodny z rozporządzeniem MRiT z dnia 15.12.2022 r.
 • Wzór raportów audytu energetycznego i remontowego dostosowany do aktualnego rozporządzenia MRiT z dnia 15.12.2022 r.
 • Wzór raportu audytu efektywności energetycznej dostosowany do aktualnego rozporządzenia ME z dnia
  05.10.2017 r.
 • Audyt powykonawczy.
 • Możliwość modernizacji warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych w audycie energetycznym.
 • Wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA 4 oparty na silniku ArCADia 14.
 • Wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT.
 • Precyzyjna mapa OpenStreetMap.
 • Raport „Zestawienie przegród”.
 • Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych.
 • Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007.
 • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789.
 • Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.
 • Praca grupowa – import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku.
 • Automatyczne obliczanie mostków cieplnych.
 • Zapis szablonów zdefiniowanych danych adresowych, przegród oraz źródeł ciepła/chłodu/oświetlenia.
 • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji.
 • Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcje Cofnij i Powtórz, kopia zapasowa.
 • Edycja baz danych stacji meteorologicznych, aktynometrycznych i klimatycznych.
 • Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku.
 • Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i grup pomieszczeń.
 • Zestawienie systemów wentylacji w budynku.
 • Współpraca z programami ArCADia-ARCHITEKTURA i Ceninwest.
 • Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w programie ArCADia-ARCHITEKTURA.
 • Obliczenia wentylacji mieszanej.
 • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 13789.
 • Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia.
 • Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód według PN-EN ISO 13790:2009.
 • Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia według PN-EN 15193:2010.
 • Obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788:2003.
 • Analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy w budynku.
 • Sporządzanie audytu energetycznego i remontowego według WT 2008/2014/2017/2021, z uwzględnieniem rozporządzenia MI z dn. 17.03.2009 r. i rozporządzenia MIiR z dn. 3.09.2015 r., oraz wsparcie obliczeń audytów efektywności energetycznej według rozporządzenia ME z 05.10.2017 r. (z możliwością modernizacji systemu oświetlenia oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych).
 • Uwzględnianie różnych norm do obliczeń strat ciepła.
 • Możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku.
 • Możliwość automatycznego obliczenia kosztów ogrzania 1 m2 budynku i podgrzania 1 m3 c.w.u.
 • Edycja obliczeń premii termomodernizacyjnych.
 • Grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji.
 • Połączenie z programem Ceninwest – gotowe szablony kosztorysów dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Zobacz jak pracuje sie z programem, więcej filmów znajdziesz na naszym KANALE YouTube.

Dlaczego warto kupić aktualizacja do licencji rocznej ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 z wersji Audyt 9?

 • Jedyne na polskim rynku rozwiązanie do analizy energetycznej budynków ze zintegrowanym wsparciem Asystenta Sztucznej Inteligencji.
 • Zgodny z najnowszymi przepisami.
 • Jest to uznany i od lat ceniony program do wykonywania obliczeń energetycznych budynków, wyróżniony licznymi nagrodami, m.in. Godłem "TERAZ POLSKA" w 2010 r. oraz certyfikatem Lidera Nowych Technologii w 2016 r.
 • Umożliwia wykonywanie audytów energetycznych, remontowych oraz efektywności energetycznej, a także na ich podstawie audytów powykonawczych.
 • Stanowi narzędzie wspierające sporządzanie audytów energetycznych, remontowych i efektywności energetycznej. Tworzy i oblicza warianty termomodernizacyjne, zapotrzebowanie na moc i ciepło, zmniejszenie zapotrzebowania energii, oszczędności kosztów, czas zwrotu nakładów. Generuje raport audytu z odpowiednią kartą audytu
  i porównaniem wyników przed modernizacją i po jej przeprowadzeniu. Umożliwia uwzględnienie w obliczeniach modernizacji systemu ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w audycie efektywności energetycznej również systemu oświetlenia oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych. Ponadto pozwala poddać termomodernizacji przegrody wymagające docieplenia oraz zaproponować wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Spełnia najnowsze wymogi prawne dotyczące wykonywania audytów energetycznych i remontowych. Daje gwarancję szybkiej aktualizacji w wypadku kolejnych zmian prawnych.
 • Posiada wbudowany edytor graficzny CAD do modelowania bryły budynku na potrzeby obliczeń cieplnych. Umożliwia import plików DWG oraz import/eksport projektów systemu ArCADia BIM.
 • Projektantom zapewnia wsparcie w pracy zgodnie z założeniami technologii BIM (Building Information Modeling).

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3 (zalecany min. Intel Core i5-8500/8-9gen lub AMD Ryzen 5 ZEN2)
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej),
 • 8 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • karta graficzna: dla podstawowego widoku 3D kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM,
  dla zaawansowanego widoku 3D kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM,
 • system: Windows 11 64-bit., Windows 10 64-bit.
 • minimalna rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli

WYMAGANIA

Dla produktu aktualizacja do licencji rocznej ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 z wersji Audyt 9 wymagany jest:

SKU: 345
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie aktualizacja do licencji rocznej ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 z wersji Audyt 9 polecamy również.

Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<