Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
ArCADia BIM system programów CAD zgodny z technologią BIM.

ArCADia BIM system programów CAD zgodny z technologią BIM.

ArCADia BIM a technologia BIM [Building Information Modeling]

Początki idei systemu aplikacji branżowych ArCADia sięgają programu ArCADia - ARCHITEKTURA i ArCADia - IntelliCAD 2008, których pierwszym celem było przyspieszenie wykonywania rysunku .dwg. Programy te dedykowane dla branży budowlanej nie posiadały wówczas dodatkowych modułów branżowych. Wyposażone jednak zostały w wewnętrzne mechanizmy oraz dodatkowe funkcje np: m.in. automatycznego rysowania ścian, wstawiania okien, drzwi, wykonywania zestawień, korzystanie z bogatej biblioteki bloków .dwg. Idea systemu oparta o używanie w rysunku obiektów a nie tylko kresek pozwoliła nam rozszerzyć go do zagadnień z zakresu tematyki projektowania według założeń BIM. W kolejnych latach wprowadziliśmy na rynek produkty ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA, ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE. Naszym celem było już nie tylko ułatwienie wykonywania rysunku ale tworzenie cyfrowego modelu projektowanego budynku. W tym okresie prace projektowe zostały nakierowane na uzyskanie systemu projektowania, obejmującego wszystkie branże budowalne, pozwalającego wykonywać projekt zgodnie z założeniami technologii BIM, czyli budować w pełni funkcjonalny cyfrowy model budynku, który będzie zawierał nie tylko szereg informacji cyfrowych opisujących budynek. Jego konstrukcje, zastosowane instalacje, wyposażenie oraz informacje eksplatacyjne takie jak zapotrzebowanie na energie itp. Dużym przełomem dla całego oprogramowania ArCADia było powstanie programu rysującego ArCADia-START z inntuicyjnym interfejsem, oraz programu ArCADia-TERMO (obecnie ArCADia-TERMOCAD) przeznaczonego do obliczeń charakterystyki energetycznej budynków. W którym przez możliwość importu danych z rysunku .dwg, wykonanego przy pomocy nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA po raz pierwszy uwydatniała się idea swobodnej wymiany danych pomiędzy aplikacjami, będąca bez wątpienia rewolucyjną korzyścią dla Użytkowników naszych programów. Projektując kolejne elementy systemu ArCADia, dedykowane określonym branżom projektowym, utrzymanie zgodności z założeniami BIM stało się dla nas priorytetem. Wraz z kolejnymi modułami nasz system projektowania stawał się środowiskiem obejmującym wszystkie branże budowlane i wszystkie aspekty wykonywania projektu architektonicznego. Obecnie system ArCADia BIM składa się z kilkunastu modułów branżowych oraz dodatkowych aplikacji narzędziowych ArCADia-IFC, ArCADia-3D MAKER oraz bezpłatnych rozszerzeń ArCADia-TEXT i ArCADia-3D VIEWER.

ArCADia BIM - instalacje Podstawą technologii BIM nie jest samo projektowanie i praca w trybie 3D, lecz zintegrowanie wszystkich informacji o projektowanym obiekcie w formie kompletnego, wirtualnego modelu obejmującego nie tylko dane dotyczące architektury i konstrukcji budynku a całość problematyki branżowej. Technologia BIM niesie ze sobą szereg korzyści dla projektantów. Przede wszystkim sprawia, że wielobranżowy proces projektowania może odbywać się równolegle, a projektanci poszczególnych branż mogą pracować jednocześnie nad tym samym projektem i obserwować postęp prac innych zespołów, co znacznie upraszcza uzgodnienia i eliminuje ilość powstających kolizji w projekcie. By jednak było to w pełni możliwe, myśląc o projektowaniu BIM musimy wyjść poza ograniczenia, które stawia nam pojedyncze stanowisko komputerowe i jednoosobowy zespół projektantów. Dlatego nasze obecne prace rozwojowe systemu ArCADia BIM, są ukierunkowane na zwiększenie i ułatwienie możliwości komunikacji między projektantami poszczególnych branż oraz wymiany danych między nimi i między aplikacjami innych producentów, tak by projektant korzystający z systemu ArCADia BIM nie był ograniczony w zakresie doboru swoich współpracowników. Efektem tych prac jest coraz lepsza automatyka naszego systemu oraz współpraca z kolejnymi naszymi programami. Jednym z nich jest program ArCADia-RAMA, zaawansowane narzędzie do wykonywania złożonych obliczeń i projektowania konstrukcji budowalnych. Rozwijamy również moduł eksportu/importu danych w formacie plików .ifc ArCADia-IFC, który pozwala nam wymieniać dane z programami innych producentów.

Sukcesywnie na rynku oprogramowania projektowego pojawiają się kolejne aplikacje zgodne z BIM. Ich producenci wybierają różne założenia i drogi do stworzenia programu zgodnego z BIM. W efekcie mimo, że celem technologii BIM było również ujednolicenie sposobu projektowania, aplikacje często bardzo różnią się od siebie interfejsem i sposobem pracy. Wprowadzają wiele nowych rozwiązań, innych od tradycyjnego środowiska CAD do którego przez lata przyzwyczaili się projektanci. Nasz system ArCADia BIM jest środowiskiem opartym o interfejs programu Intellicad w związku z tym pracujemy w nim analogicznie jak w najbardziej popularnym programie AutoCAD. ArCADia BIM niczego nie traci z tradycyjnego środowiska CAD co więcej projektant ma możliwość zainstalowania go jako nakładki dla programu AutoCAD i może wykonywać projekty zgodnie z BIM w dobrze znanym sobie środowisku. Istotną cechą systemu ArCADia BIM jest fakt, że projektanci posiadający tylko niektóre moduły branżowe np. projektujący instalacje elektryczne nie muszą się obawiać, że ich projekty nie będą dostępne dla architekta. Wykonany rysunek jest w pełni przenośny i zachowuje wszystkie dane o elementach budynku bez względu na zakres posiadanych modułów systemu. Jednocześnie projekt wykonany przy pomocy ArCADia BIM jest w pełni zgodny z formatem .dwg. i jest dostępny dla projektantów korzystających z tradycyjnych programów CAD, jest on wówczas widziany przez program CAD jako tradycyjny plik .dwg.

ArCADia BIM a program AutoCAD®

System ArCADia BIM posiada własny silnik graficzny, programy ArCADia mogą również pracować jako nakładki dla programu AutoCAD®. Do tego celu służy wersja ArCADia BIM AC, która wspiera najnowsze wersje programu AutoCAD® czyli AutoCAD® 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 w wersji 32 i 64bit. Instalując ArCADia BIM AC otrzymujemy dostęp do szeregu pasków narzędziowych, które zwiększają funkcjonalność programu AutoCAD w zakresie wykonywania rysunku lub wspomagają go w zakresie wykonywania projektów branżowych np. rysunków zawierających elementy instalacji wodociągowej, kanalizacji zewnętrznej czy sieci energetycznych, instalacji elektrycznych, światłowodowych itd.

BIM - ArCADia BIM dla programu AutoCAD® - polski system projektowania zgodnie z BIM

System ArCADia BIM cały czas jest rozwijany, choć nie rozwiązaliśmy jeszcze wzystkich problemów projektowych z którymi borykają się architekci i inżynierowie, możemy mówić o pierwszym polskim, tak kompleksowym systemie projektowania zgodnym z technologią BIM.
Pełny zestaw modułów systemu ArCADia BIM składa się obecnie z następujących programów ArCADia-ARCHITEKTURA, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADIa-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE, ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE, ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE, ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE, ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE, ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE, ArCADia-INWENTARYZATOR, ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY, ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA. Moduły te są zintegrowane w jednej aplikacji którą jest edytor graficzny ArCADia 10 / PLUS 10 lub LT 10 ewentualnie jako ArCADia AC działają w postaci nakładki dla programu AutoCAD. Dodatkową cześcią naszego systemu BIM są niezależne specjalistyczne programy obliczeniowe ArCADia-RAMA i ArCADia-TERMOCAD.

Pobierz ArCADia BIM PLUS 10

Pobierz najnowszą wersje systemu ArCADia BIM PLUS 10.

Zainstaluj i przez 28 dni od instalacji używaj pełnej wersji całego systemu łącznie z zapisem projektów.
Pobierz ArCADia BIM AC

Pobierz najnowszą wersje systemu ArCADia BIM dla programu AutoCAD.

Zainstaluj i przez 28 dni od instalacji używaj pełnej wersji całego systemu łącznie z zapisem projektów.

Podgląd 3D na projekt budynku z instalacjami wodociągowymi" hspace= Projekt z widokiem podglądu 3D na projekt budynku z instalacjami elektrycznymi" hspace= Projekt z widokiem podglądu 3D na projekt budynku z instalacjami kanalizacyjnymi
Podgląd 3D na projekt budynku z instalacjami wodociągowymi Projekt z widokiem podglądu 3D na projekt budynku z instalacjami kanalizacyjnymi" hspace= Projekt z widokiem podglądu 3D na projekt budynku z instalacjami wodociągowymi


aktualizacja: 18.09.2017
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<