Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--

Rama 3D i Rama 2D w wersji 11.0 - współpraca z systemem aplikacji ArCADia.

R3D3 – Rama 3D i R2D2 - Rama 2D:


Program Rama 3D i Rama 2D jest bardzo mocno rozwijanym programem przez firmę ArCADiasoft, zgodnie z sugestiami naszych klientów wprowadzane są kolejne udogodnienia interfejsu i nowe funkcjonalności programu. Przy rozwoju ostatnich wersji główny nacisk był położony na zgodność programu z normami PN-EN. Program posiada moduły wymiarujące EuroStal do wymiarowania konstrukcji stalowych zgodnie z euronormą: PN-EN 1993-1-1 Eurokod3: czerwiec 2006 oraz moduł EuroŻelbet do wymiarowania elementów prętowych wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków: wrzesień 2008.

R3D3 – Rama 3D 11 lista zmian w programie

 • Zaawansowana funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne dla linii pomocniczych).
 • Ukrywanie drzewa projektu i panelu zakładek.
 • Funkcja filtrowania i selekcji poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Możliwość importu baz materiałowych, definicji typu wymiarowania, ustawień użytkownika i projektów z starszych wersji programu.
 • Wykresy obwiedni przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania indywidualnego i zbiorczego.
 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni wg zaleceń Eurokodu (definiowanie grup obciążeń i przypisanych do nich oddziaływań).
 • Jednoznaczne rozdzielenie projektów na Eurokodowe i wg norm polskich przy zakładaniu projektu.
 • Rozbudowa metod wymiarowania konstrukcji w modułach EuroŻelbet i EuroStal.
 • Zapamiętywanie aktualnego widoku i praca z z zdefiniowanymi w modelu widokami.
 • Możliwość dodatkowego wymiarowania na ekstrema po zdefiniowanych kombinacjach użytkownika.
 • Dodano funkcję wprowadzania wymiarów do modelu (praca z wymiarami).
 • Rozbudowa biblioteki profili stalowych o kształtowniki zimno gięte Blachy Pruszyński – profile typu Z, C i ∑ z możliwością ich modyfikacji.
 • Dołożenie wyświetlania przemieszczeń i obrotów węzłów układu, dla grupy, sumy grup lub kombinacji.
 • Możliwość tworzenia grup podpór i przypisywania do nich definicji typu wymiarowania podpory.
 • Dostosowanie programu do nowego modułu wymiarującego wg Eurokodu – EuroStopa.
 • Dodano możliwość przekazywania do modelu statycznego, współczynników sprężystości podłoża warstwowego (Winklera) dla poszczególnych podpór lub wszystkich podpór, wyliczonych w module wymiarującym EuroStopa.
 • Możliwość przekazania reakcji podpór dla obwiedni, kombinacji, grup i sumy grup, do modułu wymiarującego wg norm polskich - Fundamenty bezpośrednie programu Konstruktor.
 • Dołożono możliwość uwzględniania współczynników redukcyjnych dla stanów granicznych użytkowania, przy wymiarowaniu wg norm polskich.
 • Identyfikacja, usuwanie lub scalanie obciążeń powielonych.
 • Możliwość zadawania obciążeń skupionych (sił) węzłowych, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Możliwość używania wersji demo programu jako zaawansowanego edytora konstrukcji dachów w programie ArCADia.


Współpraca z systemem ArCADia - Automatyczny generator konstrukcji dachu w Ramie 3D


W systemie ArCADia (od wersji 4.1), program R3D3 Rama 3D v. 11.0 można wykorzystać jako zaawansowany generator i edytor konstrukcji drewnianej więźby dachowej, z bezpośrednim przekazywaniem danych o konstrukcji dachu, w obu kierunkach, między elementami systemu (również wersję demo programu Rama 3D ale wówczas bez wykonywania przez program obliczeń). Rozwiązanie to łączy program obliczeniowy jakim jest Rama 3D z programem projektowym ArCADia-ARCHITEKTURA. Kształt dachu wczytywany jest do generatora w R3D3 z pliku project utworzonego, na podstawie automatycznie generowanego modelu dachu w programie ArCADia-ARCHITEKTURA. Model taki zawiera podstawowe informacje o kształcie i spadkach wszystkich połaci dachu, połaciowych otworach okiennych, przejściach kominów, facjatkach itp. Generator wykonuje automatycznie rozkład elementów konstrukcyjnych na wszystkich wybranych połaciach. Schemat statyczny, uzupełniony przez użytkownika o ewentualne elementy poprzeczne dachu i obciążenia, stanowi podstawę do dalszych obliczeń statycznych i wymiarowania poszczególnych elementów dachu w programie R3D3 Rama 3D. Generator konstrukcji dachu działa dla dowolnego kształtu dachu zdefiniowanego w systemie ArCADia.

Zobacz pełny opis zmian w programie R3D3 - Rama 3D
Nowoczesnego narzędzia do analizy płaskich układów prętowych.Chcesz uzyskać więcej informacji o programach Rama 3D i Rama 2D

zobacz pełne opisy programów na stronach firmy ArCADiasoft.

Program Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych Program Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych drewnianych

Zobacz pełny opis programu R3D3 - Rama 3D
Nowoczesnego narzędzia do analizy konstrukcji budowlanych.

Program Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji stalowych Program Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji drewnianych

Zobacz pełny opis programu R2D2 - Rama 2D
Nowoczesnego narzędzia do analizy dwuwymiarowych układów prętowych.


aktualizacja: 20.11.2011
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<