Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--

Co odróżnia ArCADia 10 od innych programów CAD?

ArCADia 10 to oprogramowanie CAD przeznaczone dla branży budowlanej, wspomagające projektowanie 2D i 3D, bazujące na platformie IntelliCAD, tworzonym przez konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium). ArCADia 10 jest więc oprogramowaniem opartym o znaną i rozwijaną od wielu lat platformę CAD, która gwarantuje pełną zgodność z formatem DWG. Jednocześnie jest pierwszym polskim oprogramowaniem dla branży budowlanej pozwalającym projektantowi pracować zgodnie z założeniami technologii BIM [Building Information Modeling]. ArCADia 10 to innowacyjne oprogramowanie, w którym zastosowano wiele rozwiązań zdecydowanie przyspieszających prace architekta czy inżyniera branży budowlanej.
ArCADia 10 w swoim interfejsie integruje podstawowy edytor graficzny CAD i kilkanaście modułów branżowych. Wszystkie te moduły są częścią systemu ArCADia BIM. W programie ArCADia 10 pracujemy analogicznie jak w innych programach tego typu, jak choćby programie AutoCAD, czy programach wywodzących się z platformy Intellicad. Zasadniczą różnicą między programem ArCADia 10 a wieloma programami CAD w których podstawowym formatem jest plik .DWG jak choćby programem DraftSight, GstarCAD, IronCAD, progeCAD, ZwCAD itp. jest fakt, że system ArCADia został rozszerzony o szereg funkcjonalności i rozwiązań opartych o technologię BIM. Wśród nich są typowe funkcje rysujące w których dzięki wykorzystaniu obiektów takich jak ściana wielowarstwowa, drzwi czy okna użytkownik może zdecydowanie szybciej wykonywać rysunki techniczne. Oprócz funkcji rysujących użytkownik otrzymuje również inne funkcjonalności, jak choćby sprawdzanie wzajemnych kolizji różnych instalacji umieszczonych w budynku. Takie traktowanie projektowania wchodzi w inne zagadnienia rysunku niż tylko kreski, powierzchnie, czy bryły a wchodząc w inteligentne obiekty analogiczne jak w programach typu Revit czy ArchiCAD. Funkcjonalności te są dostępne dla projektanta w postaci funkcji bazowych systemu ArCADia BIM już w podstawowej wersji programu ArCADia 10 bez dodatkowych modułów branżowych. Zastosowanie technologii BIM w programie ArCADia 10 skutkuje więc faktem, że wraz z wykonywaniem przez projektanta projektu architektonicznego i rysunku technicznego budynku program praktycznie automatycznie wykonuje cyfrowy model 3D budynku. Jednocześnie program niczego nie traci z cech tradycyjnego edytora rysunku technicznego, zachowuje pełną zgodność z formatem DWG i środowisko pracy analogiczne do programu AutoCAD czy innych programów CAD dostępnych na rynku, integrując w jednym interfejsie wszystkie moduły branżowe i narzędziowe systemu.

Program jest dostępny w trzech odmianach: w wersji pełnej ArCADia 10 / PLUS 10 oraz w wersji ArCADia LT 10 z obsługą ograniczoną do widoku 2D, umożliwiając Klientom dopasowanie go do własnych potrzeb i aktualnych zadań projektowych. Program ArCADia 10 we wszystkich wersjach posiada nowy interfejs graficzny, gdzie opcje znajdują się na wstążkach umieszczonych na górze ekranu.

Funkcje bazowe systemu ArCADia BIM dostępne w programie ArCADia 10 / PLUS 10 / LT 10 (bez dodatkowych modułów branżowych):

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.


ArCADia BIM - rysunek DWG i cyfrowy model budynku 3D - PORÓWNYWANIE DOKUMENTÓW DWG

WIDOK 3D MODELU BUDYNKU:

 • Widok 3D tworzony automatycznie przy wprowadzaniu elementów systemu ArCADia BIM.
 • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać, np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
 • Zapis aktualnej sceny jako pliku w formacie BMP, JPG lub PNG.

ArCADia BIM - rysunek DWG i cyfrowy model budynku 3D - KOLIZJE OBIEKTÓW 3D, PORÓWNYWANIE DOKUMENTÓW DWG PORÓWNYWARKA DOKUMENTÓW:

 • Dwie wersje projektu stworzonego jako model systemu ArCADia BIM sprawdzane są w zakresie nowych i zmodyfikowanych elementów systemu. Wynik tego porównania jest pokazany w nowym dokumencie w sposób graficzny z zaznaczeniem różnymi kolorami wszelkich nowych, usuniętych i zmodyfikowanych obiektów. Dla łatwiejszego poruszania się po porównywanym modelu stworzona jest lista centrująca wyszukiwany obiekt na widoku projektu.

SCALARKA DOKUMENTÓW:

 • Narzędzie pozwalające zawrzeć w jednym dokumencie kilka projektów różnych instalacji.
 • Model budynku z projektu architektonicznego scalany jest z modelami projektowymi instalacji, tworząc jeden kompletny model projektu budowlanego. Scalać można modele pochodzące z jednego wyjściowego projektu, a pełny model tworzony w nowym projekcie jest gotowy do sprawdzenia w nim kolizji.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D

  KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia BIM):
 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia BIM.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w widoku 3D.

SZABLONY:

 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.).
 • Zapis typów do szablonów.

BIBLIOTEKA TYPÓW:

 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu.
 • Modyfikacja biblioteki podczas projektowania poprzez zapis tworzonych typów.
 • Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu.

FUNKCJE RYSUJĄCE

WPROWADZANIE:

 • Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.
 • Przy wprowadzaniu dostępne są opcje ułatwiające rysowanie: odniesienie, równolegle itp.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D

ŚCIANY:

 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych ścian wielowarstwowych.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
 • Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów i dachu) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D

OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.
 • Możliwość zdefiniowania występu parapetu od krawędzi ściany na zewnątrz (od strony opisu) i wewnątrz pomieszczenia. Definiowana jest także grubość parapetu.
 • Możliwość wyłączania parapetu w oknach.

POMIESZCZENIA:

 • Automatyczne tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych.
 • Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane są jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie sztuczne.
 • Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru.
ArCADia 10 - pełne wsparcie formatu DWG i przenośność pliku projektu z innymi programami CAD

PODCIĄGI:

 • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów, jak i strzemion.

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym, okrągłym i eliptycznym.

KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
 • Kształtki kominowe.

SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Nowy wygląd schodów monolitycznych ze stopnicą lub ażurowych z policzkami. Możliwość wyboru elementów stopnia i ich wyglądu.

STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji).
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D

ArCADia-STROPY TERIVA:

 • Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy niezbędne do wykonania stropu, uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny.
 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych.

TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych zapisanych w formacie DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenia kolizji w projekcie.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D

    OBIEKTY:
 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca np. na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
 • Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki.
 • Możliwość zapisu własnych symboli (obiektów 2D) z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Wprowadzanie obiektów 2D i 3D z możliwością zadania kąta w osi Z podczas wstawiania.
 • Możliwość obrotu obiektów 3D w osiach X i Y, zmiana symbolu na rzucie na żądanie.

UKŁADY:

 • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów zapisują się w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach.

WYMIAROWANIE:

 • Liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D

ZESTAWIENIA I RAPORTY:

 • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji. W zestawieniu można wybrać zakres parametrów: powierzchnię rzeczywistą i użytkową, kubaturę, temperaturę, moc grzewczą, wymagane natężenie oświetlenia, obliczone natężenie oświetlenia, rodzaj posadzki, materiał wykończenia ścian i powierzchnię ścian.
 • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami, rozpisanej zgodnie z położeniem elementów na odpowiednich kondygnacjach.
 • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
 • Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego).
 • Bezpłatny edytor tekstu ArCADia-TEXT, który uruchamiany jest przy eksporcie do pliku RTF.
 • Możliwość edycji i korekty zestawień jeszcze przed zapisem, wydruk, dodanie, np. logo. ArCADia-TEXT zapisuje do formatów: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF.

ELEMENTY POMOCNICZE:

Osie modularne:

 • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.

Tabelki:

 • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
 • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
 • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.

KOMUNIKACJA Z INNYMI SYSTEMAMI:

 • Eksport projektu w formacie XML.


Możliwości programu ArCADia 10/ ArCADia PLUS 10 wynikające z platformy Intellicad, analogiczne dla innych programów CAD dostępnych na rynku:

ArCADia 10 posiada wszystkie możliwości programu ArCADia LT 10, a dodatkowo powiększony jest o następujące funkcje:

  ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D
 • Praca na warstwach.
 • Linia komend i ich wywoływanie.
 • Dokowalny panel właściwości.
 • Tworzenie rysunków 2D (linie, polilinie, proste, multilinie, splajny, szkicowanie i więcej opcji rysunkowych) z pełną modyfikację (podstawowymi i bardziej zaawansowanymi funkcjami: kopiowanie, przesuwanie, odniesienie, skalowanie, fazowanie, przerywanie, łączenie, dopasowywanie itd.).
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D
 • Tworzenie rysunków 3D (klin, stożek, kula, prostopadłościan, walec itd.) poprzez rysowanie i pełną modyfikację wszystkich elementów z możliwością czytania brył ACIS.
 • Podpięta nowa wersja silnika graficznego ODA Teigha 4.2.11.
 • Okno programu podzielone na zakładki, w których wyświetlane są kolejno otwarte rysunki.
 • Wiele okien może być otwartych z różnymi widokami i układami.
 • Nowe sposoby obsługi interfejsu programu, jego ustawień i eksportu ustawionego profilu programu. Modyfikacja menu górnego, wstążek (paneli i kart), pasków narzędzi, paska stanu poleceń i skrótów klawiszowych. Konfiguracja ekranu roboczego: jego koloru, wielkości krzyża nitek itp.
 • Funkcje obsługi warstw zarządzane przez Menadżera edycji warstw, nowe narzędzia do obsługi i filtrowania warstw. Możliwość ustawiania przezroczystości warstw i zamrażania warstw w rzutni w obszarze papieru.
 • Narzędzia umożliwiające precyzyjne projektowanie (siatka pomocnicza dostosowana do aktualnego powiększenia, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe, automatyczne rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii).
 • Zaawansowana opcja szybkiego wyboru.
 • Nowe opcje: Wybierz podobne (z dodawaniem do selekcji i oknem ustawień), Multiodnośnik, Edytor multilinii, Linia przerwania.
 • Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych), m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG.
 • Wsparcie ścieżek względnych dla obrazów i zewnętrznych odnośników.
 • Import plików PDF analogicznie do podkładów rastrowych lub z konwersją na elementy wektorowe.
 • Wprowadzanie, definiowanie i edycja bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i TrueType). Nowy dodatkowy edytor tekstu wielowierszowego (wyłączamy lub włączamy zmienną systemową MTEXTED).
 • Rozbijanie atrybutów do tekstu i rozbijanie tekstów, autonumerowanie.
 • Ulepszona obsługa bloków, widoków, wymiarów i styli tekstów.
 • Edycja wstawionych referencji w plikach DWG.
 • Wymiarowanie: liniowe, kątowe i łuków, możliwość definiowania własnych stylów.
 • Wsparcie wymiarów zespolonych.
 • Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
 • Precyzyjne drukowanie w obszarze modelu i arkusza poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Eksport do pliku PDF.
 • Ustawienie przyciągania punktów charakterystycznych do podrysów.
 • Tworzenie paczki projektu i użycie narzędzia jego zapisu eTransmit.
 • Wydzielony pasek narzędzi Express tools (Narzędzia ekspres).
 • Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku.
 • Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS, DRX, IRX.
 • Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu. Stworzony wirtualny model przestrzenny projektu przedstawiony jest z różnymi materiałami nałożonymi na poszczególne płaszczyzny, rozróżniając powierzchnie gładkie od chropowatych, szyby od luster, powierzchnie oświetlone od zacienionych, określając punkt obserwacji, zakres widzenia i pozycje oświetlenia.
 • Możliwość tworzenia i pełnej edycji brył ACIS. Pliki ACIS są oparte na formacie modelowania brył opracowanym przez Spatial Technology Inc. (tylko ArCADia PLUS).
 • Pozwala to na precyzyjną pracę z pełnymi bryłami, przenikanie, sumy, różnice itp. (tylko ArCADia PLUS)
 • Import i eksport plików w formacie SAT. (tylko ArCADia PLUS)

ArCADia 10 - pełne wsparcie formatu DWG i przenośność pliku projektu z innymi programami CAD

OBSŁUGA FORMATU DWG:

Format DWG jest domyślnym formatem plików dla systemu ArCADia BIM. Program obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji – rysunki wykonane np. w programie AutoCAD® są odczytywane i zapisywane bez żadnych zniekształceń. Możliwy jest odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD® od 2.5 do 2013 z uwzględnieniem zmian z 2014 r. Program otwiera pliki DWG 2018, konwertując je automatycznie na format DWG 2013.
Projekty wykonane w Systemie ArCADia BIM są więc w pełni przenośne do innych programów CAD, nie tylko programu AutoCAD® ale również ZwCAD, GstarCAD, InteriCAD i wieli innych.


ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDYNKU - RYSUNEK i MODEL 3D
PEŁNA PERSONALIZACJA PROGRAMU:
 • Modyfikacja menu górnego, wstążek (paneli i kart), pasków narzędzi, paska stanu poleceń i skrótów klawiszowych.
 • Konfiguracja ekranu roboczego: jego koloru, wielkości krzyża nitek itp.
 • Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku.
 • Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS, DRX, IRX.


ArCADiasoft jest członkiem ITC. W programie częściowo użyte są kody źródłowe programu IntelliCAD 8.4.

Tabela z porównaniem wybranych funkcji CAD w różnych wersjach programu ArCADia.

CAD software features ArCADia INTELLICAD 6 ArCADia INTELLICAD
7 / 7+
ArCADia INTELLICAD
8 / 8+
INTERsoft-INTELLICAD
10
ArCADia LT 10 ArCADia
10 / PLUS 10
Wstążkowy interfejs. + + +
Zgodność z formatem DWG. + + + + + +
Odczyt i zapis w formatach DWG od 2.5 do 2013 (AutoCAD 2013-2017). do 2007 do 2010 + + + +
Zapis i odczyt w formatach DXF, DWT. + + + + + +
Zapis i odczyt w formatach DWF. + + + + +
Eksport do foramtu PDF, DWF 3D. + + + + +
Eksport do formatu BMP, WMF, EMF, SVG. + + + + +
Tworzenie i edycja rysunków w 3D. + + + + +
Obsługa lini komend. + + + + +
Funkcje testowania i naprawy plików DWG. + + + + + +
Wyświetlanie grubości linii na ekranie. + + + + + +
Obsługa wielu obszarów papieru. + + + + +
Złożone kształty rzutni w arkuszu. + + +
Praca z powierzchniami 3D. + + + + +
LISP w tym obsługa DCL. + + + + +
Obsługa technologii IRX. + + +
AutoCAD menu (.mnu) oraz pliki skryptowe (.scr). + + + + +
Obsługa czcionek TrueType i SHX. + + + + + +
Obsługa stylów wydruku STB i CTB. + + + + +
Wstawia podkładów w formacie PDF. + + + +
Style wydruku STB i CTB dla ploterów. + + + + +
Możliwość pracy na kilku projektach jednocześnie. + + + + + +
Ustalanie styli wizualnych. + + + +
Rendering + + + + +
Zapisywanie skryptów. + + + + +
Odczyt i modelowanie brył ACIS. Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 7+. Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 8+. Tylko odczyt Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji PLUS 10.
Funkcja zasłaniania. + + + + +
Skalowanie + + + + + +
Widok 2D + + + + + +
Widok 3D + + + + +
Helisa + +
Wstawianie multilini. + + + +
Wymiarowanie łuków. + + +
Funkcja znajdź i zamień. + + +
Edycja bloków i wstawionych referencji. + + +
Narzędzia obsługi warstw. + + + + +
Okno szybki wybór. + + +
Wersja silnika graficznego. ITC ver. 2 ODA Teigha ver. 3.05 ODA Teigha ver. 3.09 ODA Teigha ver. 4.1.1 ODA Teigha ver. 4.1.1 ODA Teigha ver. 4.1.1
Chmurki rewizyjne. + +
Rysowanie podstawowych elementów 2D: (linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy, regularne wielokąty i prostokąty). + + + + + +
Rozszerzone funkcje dla rysunku 2D, aktualizacja prostych, wieloliniowych, splajnów, szkiców i innych opcji rysowania. + + + + +
Podstawowa edycja rysunku: (przesuwaj, kopiuj, obracaj, lustro, szyk, przycinanie, rozbijanie i przesuwanie). + + + + + +
Pełna modyfikacja rysunku 2D (fazowanie, łamanie, łączenie, dopasowywanie itp.). + + + + +
Wbudowany system ArCADia BIM (funkcje bazowe wraz z modułami branżowymi). +
v. 6.5
+
v. 6.0
+
v. 6.5
+
v.6.6
+
v.6.6
Odczyt plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM. * + + + + + +
Edycja plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM. ** + + + + +

* Odczyt pliku DWG projektu wykonanego w nowszej wersji system ArCADia, powoduje jego konwersję do zwykłego pliku DWG, projekt traci cyfrowy model budynku, model konwertowany jest do lini, czyli do tradycyjnego rysunku CAD. Odczyt projektu wykonanego w starszej wersji powoduje jego konwersję do nowszej wersji z zachowaniem cyfrowego modelu budynku.

** Edycja pliku DWG z zachowaniem cyfrowego modelu budynku i wprowadzaniem do niego zmian, możliwa jest tylko w wypadku otwierania aktualnej lub starszej wersji projektu przy czym w drugim wypadku program dokonuje konwersji projektu do wersji systemu w której otwieramy plik. Po konwersji i wprowadzeniu zmian nie ma możliwości zapisu do standardu starszej wersji.


aktualizacja: 01.02.2019
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<