Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
Moduły do projektowania konstrukcji żelbetowych w ArCADia BIM 14.

Moduły do projektowania konstrukcji żelbetowych w ArCADia BIM 14.

ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY to moduł branżowy systemu ArCADia BIM, który pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej rysunku zbrojenia dowolnego komponentu żelbetowego. Program przeznaczony jest dla projektantów konstrukcji budowlanych. Moduł ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY pozwala na obiektowe wstawianie elementów żelbetowych sparametryzowanych w skrypcie LISP. Na podstawie wygenerowanego modelu przestrzennego zbrojenia komponentu żelbetowego moduł pozwala automatycznie generować widoki oraz przekroje. Umożliwia również wstawianie opisów zbrojenia oraz linii wymiarowych na widokach i przekrojach elementów. Zbrojenie elementu można modyfikować, a komponent żelbetowy można dozbrajać, wstawiając pręty zbrojeniowe o dowolnym kształcie. Na postawie stworzonego modelu zbrojenia można automatycznie generować szczegóły prętów oraz tabele wykazu stali zbrojeniowej. Użytkownik może wstawiać do projektu komponenty żelbetowe zdefiniowane w skryptach dołączonych do programu, modyfikować skrypty i dostosowywać je do własnych potrzeb. Użytkownik może również sam tworzyć skrypty LISP własnych komponentów żelbetowych.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Wspomaga tworzenie rysunków zbrojeniowych konstrukcji żelbetowych.
 • Posiada bibliotekę gotowych komponentów żelbetowych.
 • Gotowe komponenty żelbetowe (np. stopa fundamentowa, belka jednoprzęsłowa) można łatwo definiować, jednym kliknięciem wstawiać widoki, przekroje, zestawienie stali, szczegóły prętów.
 • Użytkownik ma możliwość stworzenia własnego skryptu komponentu żelbetowego poprzez napisanie kodu źródłowego skryptu w języku LISP oraz wykorzystując udostępnione funkcje systemu ArCADia.
 • Na widoku 3D można podejrzeć trójwymiarowy model wstawionego komponentu żelbetowego.
 • Użytkownik może wstawiać widoki i przekroje, które są oparte o wygenerowany trójwymiarowy model.
 • Użytkownik może edytować, dodawać i usuwać zbrojenie w komponencie żelbetowym.
 • Wprowadzenie dowolnego pręta zbrojeniowego w komponencie żelbetowym jest możliwe na widokach oraz przekrojach.
 • Automatyczne uwzględnienie promieni gięcia prętów zbrojeniowych.
 • Atomatyczna aktualizacja danych w wykazie stali.
 • Łatwy eksport danych z tabeli wykazu stali do standardowych formatów jak CSV oraz RTF.
 • Łatwe i szybkie umieszczanie linii wymiarowych.
 • Łatwe i szybkie umieszczanie opisów zbrojenia oraz modyfikacja ich zawartości.

DOSTĘPNE W PROGRAMIE GOTOWE KOMPONENTY ŻELBETOWE:

 • Belka jednoprzęsłowa, belka dwuprzęsłowa, belka wieloprzęsłowa, podciąg.
 • Schody płytowe jednobiegowe, schody płytowe jednobiegowe z fundamentem.
 • Stopa fundamentowa kielichowa, stopa fundamentowa okrągła ze słupem okrągłym, stopa fundamentowa okrągła ze słupem prostokątnym, stopa fundamentowa prostokątna ze słupem okrągłym, stopa fundamentowa prostokątna ze słupem prostokątnym, stopa fundamentowa trapezowa ze słupem prostokątnym, stopa fundamentowa schodkowa (z jednym lub dwoma schodkami) ze słupem prostokątnym.
 • Wspornik prostokątny – strzemiona poziome, wspornik prostokątny – strzemiona pionowe, wspornik podcięty – po jednej stronie słupa, wspornik podcięty – po dwóch stronach słupa.
 • Ława fundamentowa prostokątna ze ścianą, ława fundamentowa trapezowa ze ścianą, ława fundamentowa ze ścianą fundamentową.
 • Ściana oporowa płytowa.

ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY jest programem obiektowym w którym na podstawie płasko wprowadzonych danych użytkownika, w postaci widoków i przekrojów elementu tworzony jest przestrzenny model zbrojenia słupa, umożliwiający jego dalszą edycję i np. automatyczne tworzenie nowych przekrojów elementu. Kształtowanie zbrojenia elementu w programie możliwe jest na podstawie wytycznych zawartych w normie PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008. Program umożliwia wprowadzenie danych o zbrojeniu elementu bezpośrednio przez projektanta a także przechwytuje dane o zbrojeniu bezpośrednio z programów obliczeniowych: modułu EuroŻelbet w programie R3D3 Rama 3D i R2D2 Rama 2D oraz modułu Słup żelbetowy PN-EN systemu Konstruktor. Możliwe jest również skopiowanie wybranego, gotowego słupa z z tego samego lub wcześniej wykonanego dokumentu.ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA jest programem obiektowym który na podstawie płasko wprowadzonych danych przez użytkownika w postaci widoków zbrojenia górnego i dolnego płyty oraz przekrojów elementu, wykonuje przestrzenny model zbrojenia płyty umożliwiając jednocześnie jego dalszą edycję i np. automatyczne tworzenie nowych przekrojów płyty. Kształtowanie zbrojenia płyty wykonywane jest na podstawie wytycznych normy PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008. Program umożliwia ręczne wprowadzenie danych o kształcie i podparciu płyty, ale przejmuje również automatycznie dane o kształcie i podparciu płyty z modelu cyfrowego na bazie zadanego w stropu w module ArCADia-ARCHITEKTURA. W przypadku gdy przekrycie danej kondygnacji składa się z kilku stropów, po ich zaznaczeniu wszystkie stropy przenoszone są do programu ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA jako osobne, niepowiązane ze sobą modele płyt żelbetowych.


ZOBACZ JAK PRACUJE SIĘ Z PROGRAMEM, WIĘCEJ FILMÓW ZNAJDZIESZ W NASZYM KANALE YouTube.


aktualizacja: 02.09.2021
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<