Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

ArCon 20 – aktualizacja z wersji 15

Program ArCon 20 – aktualizacja z wersji 15
Program ArCon 20 – aktualizacja z wersji 15
USB32-bit
Cena przewidywana: 
netto: 1400,00 zł 
brutto: 1722,00 zł 
Licencja wieczysta
linia

Czym jest produkt ArCon 20 – aktualizacja z wersji 15?

Jest to aktualizacja programu ArCon z wersji 15 do wersji najnowszej, czyli ArCon 20.

ArCon 20 to innowacyjne narzędzie CAD do tworzenia projektów architektonicznych składających się ze wstępnej dokumentacji technicznej, rzutów, przekrojów i elewacji oraz fotorealistycznej wizualizacji, wraz z możliwością spaceru
w czasie rzeczywistym po zaprojektowanym obiekcie i jego otoczeniu.

Zobacz pełny opis programu ArCon 20

Porównanie wersji programu ArCon

Funkcja programu 6 7 9 13 15 17 20
Wsparcie dla Direct 3D
Tworzenie rzutów architektonicznych elementami typu: ściany, okna, drzwi, stropy, dachy
Wprowadzanie dowolnej ilości kondygnacji i budynków do jednego projektu
Rysowanie dowolnie skomplikowanych rzutów za pomocą wprowadzania danych przy użyciu klawiatury
Definicja alternatywnej prezentacji symbolu ściany – ściany warstwowe - -
Zarządzanie elementami budowlanymi przy projektowaniu rozbudowy, przebudowy i remontu (nowy, istniejący, do wyburzenia) - - - - -
Automatyczne kolorowanie pomieszczeń do schematów funkcjonalnych - - - -
Definiowanie grubości linii przy rysowaniu ścian - -
Nowe typy linii dla elementów konstrukcyjnych - - - - -
Zmiana typu linii dla całej ściany, jej wszystkich krawędzi - - - - - -
Przeniesienie ustawień elementów, czyli kopiowanie danych: wielkości, typów i tekstur z obiektu na obiekt
Modyfikacja symbolu typu linii dla okien i drzwi - - - - - -
Edycja ścian: przedłużanie, podział, łączenie (zamykanie pomieszczeń), ucinanie itp.
Edycja ścian: scalanie ściany po jej podziale - - - - - -
Słup żelbetowy
Słupy stalowe i klasyczne kolumny (wprowadzanie własnych) -
Rozwinięta prezentacja 2D dla słupów (nowe kreskowania i linie obrysu) - - - - -
Rozwinięta prezentacja 2D dla otworów w ścianach - - - - - -
Konstruowanie widoku ściany: rysowanie geometrii i definiowanie wysokości - -
Wybór docięcia ściany dachem lub schodami -
Możliwość „malowania” fragmentu ściany poprzez zadanie obszaru
i nałożenie tekstury z Biblioteki programu (makro Projektant powierzchni)
- - -
Możliwość przedstawienia technicznego rysunku rzutu kondygnacji
z widokiem renderowanym
- - - -
Zarządzanie wariantami różnych realizacji tematów budowlanych
w jednym dokumencie
- - - - -
Przeglądanie projektów podczas przeszukiwania lub ładowania
Tworzenie i wczytywanie archiwów projektów wraz z zapisaną paczką użytych obiektów i tekstur - - - - - -
Automatyczny zapis projektu wraz z datą i godziną w nazwie - - - - - -
Tworzenie kilku budynków na różnych wysokościach
Automatyczne tworzenie płyty fundamentowej - - - -
Wprowadzanie okien i drzwi w ściany łukowe - -
Automatyczne dostosowanie okien skośnych do pochylenia dachu - - - -
Wprowadzanie okien przez wiele kondygnacji - - - - - -
Zapis projektu wraz ze wszystkimi obiektami i teksturami (pakowanie projektów) - -
Definiowanie ustawień do nowych projektów - - - -
Rysowanie i konstruowanie od podstaw własnych rodzajów okien i drzwi za pomocą makra - -
Dodatkowy moduł do tworzenia własnych elementów 3D -
Tworzenie obiektów 3D z dowolnego napisu lub wprowadzonego pliku rastrowego - - - -
Automatyczny obrót obiektu 3D względem obserwatora
Szczegółowa informacja o powierzchniach, kubaturach oraz obwodach pomieszczeń i budynków
Dodatkowa informacja o obwodach pomieszczeń - - - - -
Możliwość zdefiniowania oddzielnie parametrów czcionki dla nazwy pomieszczenia w jego opisie
Automatycznie generowane przekroje i elewacje
Przekroje schodkowe zadawane pionowo i poziomo względem ustawień strony - - - -
Przekroje schodkowe zadawane pod dowolnym kątem względem ustawień strony - - - - - -
Eksport danych 3D w postaci plików VRML i DXF
Eksport danych 3D do programu Render Studio -
Eksport projektu w formacie O2C -
Zapis projektu do pliku 3D wraz z przeglądarką umożliwiającą obejrzenie modelu projektu bez konieczności posiadania programu ArCon - -
Eksport/import obiektów 3D w postaci plików 3DS - -
Wstawianie elementów 3D w trybie konstrukcyjnym, definiowanie dowolnych symboli 2D dla elementów trójwymiarowych lub przypisanie im plików DXF -
Definiowanie dowolnych symboli 2D dla obiektów O2C lub przypisanie im plików DXF - - - - -
Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów 3D w trybie konstrukcji - - - - - -
Wyłączanie widoczności obiektów 3D w trybie projektowym -
Przesuwanie obiektów 3D na rzucie w widoku uproszczonym - - - - -
Wprowadzanie na lub pod rzut dowolnego podkładu rastrowego i jego edycja - - - -
Automatyczne konstrukcje schodów (drewnianych lub monolitycznych)
Dowolne schody (drewniane lub monolityczne) z możliwością modyfikacji obrysu - - - - -
Definiowanie poręczy na tarasach, balkonach i schodach - -
Modelowanie terenu z ukształtowaniem powierzchni punktami wysokościowymi lub liniami wysokościowymi
Modelowanie terenu poprzez import plików ASCII - -
Ustawienia symbolu punktów wysokościowych - - - - - -
Tworzenie wykopu pod budowę z informacją o objętości bryły ziemi wybranej i nasypowej - - - -
Automatyczne i dowolne konstruowanie dachów oraz docinanie wszystkich ścian budynków do dachu
Alternatywna prezentacja dachu na poddaszu - -
Makro Rozszerzona konstrukcja dachu pozwalające na edycję więźby dachowej - - -
Makro Projektant ogrodów zimowych - - - -
Fotorealistyczna wizualizacja wnętrz i całych projektów (Raytracing)
Wygładzanie cieniowania przy zapisie i prezentacji projektów z opcją Raytracingu - -
Korekta zbiegających się linii widoku i krawędzi budynku przed przystąpieniem do renderingu - - - - - -
Możliwość wprowadzenia opcji plugin programu Photoshop - - - -
Pipeta materiałów i tekstur do łatwego przejmowania właściwości obiektów
Projektowanie podestów, sufitów podwieszanych i płyt dowolnego kształtu
Biblioteka obiektów 3 tys. 3 tys. 3 tys. 10 tys. 13 tys. 20 tys. 20 tys.
Biblioteka tekstur 1 tys. 2 tys. 2 tys. 4 tys. 12 tys. 12 tys. 12 tys.
Możliwość zmiany przyporządkowania obiektu do kondygnacji i budynku - - - - - -
Makro Konfigurator systemów szaf służące do projektowania szaf, szafek
i regałów
- - -
Linie pomocnicze w postaci okręgów, łuków, elips i prostokątów -
Nowy mechanizm selekcji elementów nakładających się na siebie - - - - -
Rozszerzone możliwości wyboru i filtrowania elementów - - - - - -
Zapisywanie projektów w formacie HTML -
Wirtualny spacer po projekcie z możliwością zapisu w postaci filmu (plik AVI)
Uwzględnianie położenia geograficznego
Wymiarowanie poprzez wymiar dowolny, łańcuch wymiarowy i koty wysokościowe
Wymiarowanie poprzez wymiary szeregowe i kątowe - -
Ustawienia symboli koty wysokościowej - - - - - -
Automatyczne wymiarowanie rzutu
Import 2D: HPGL, DXF, DWG; eksport 2D: EMF, MBA, HPGL, DXF, PCF
Edycja wczytanych folii: skalowanie przez znaną odległość, obrót
i kadrowanie
- - - - - -
Wbudowany program ArCADia umożliwiający zapis projektów w formacie DWG - - - -
Eksport projektów w formacie PDF - -
Import obiektów E3D - - - -
Import obiektów COLLADA (np. SketchUp) w formatach: DAE, KMZ, ZIP - - - - -
Zapis obiektu pod nową nazwą, np. dla elementu o zmienionych materiałach lub teksturach - - - - - -
Wstępny kosztorys
Spacer w trybie pełnego ekranu, funkcja cieniowania w czasie rzeczywistym
Wprowadzanie i edycja stolarki w trybie projektowym
Dodatkowe makro Projektant płytek
Rysowanie własnej tabeli opisowej - -
Powiększanie bibliotek poprzez pliki O2C
Edycja dachów: zmiana kształtu istniejących połaci - -
Makro Projektant szaf i regałów - - - -
Makro Projektant dekoracji wprowadzające w całym pomieszczeniu listwy przypodłogowe lub np. gzymsy - - - -
Trwałe usuwanie niepotrzebnych makr z projektu - - - - - -
Obrót budynku względem wskazanego punku odniesienia - - - - - -
Obrót budynku wraz z działką - - - - - -
Zmiana symbolu strzałki północy - - - - - -


UWAGA:

Zakup tego promocyjnego produktu nie upoważnia do dodatkowego rabatu dla stałych klientów.

Chcesz uzyskać więcej informacji o systemie rabatowym kliknij: więcej informacji o systemie rabatowym

ZOBACZ JAK PRACUJE SIĘ Z PROGRAMEM, WIĘCEJ FILMÓW ZNAJDZIESZ W NASZYM KANALE YouTube.

Dlaczego warto kupić ArCon 20 – aktualizacja z wersji 15?

 • Prosty w obsłudze program o profesjonalnych możliwościach.
 • Nowe metody prezentacji 2D elementów konstrukcyjnych (dobór kreskowań i linii).
 • Biblioteka zawierająca ponad 20 tys. obiektów i 12 tys. tekstur.
 • Rozbudowane tworzenie własnych bibliotek i ich wymiana z innymi projektantami.
 • Modeler własnych obiektów oraz możliwość powiększania biblioteki obiektami w formatach O2C, 3DS i E3D.
 • Rozszerzanie bibliotek o obiekty pobrane z Internetu, np. stworzone w programie SketchUp.
 • Nowe schody z modyfikacją obrysu, stopni i linii biegu.
 • Wbudowana wersja specjalna programu ArCADia.
 • Automatyczne generowanie trzeciego wymiaru dla rzutu stworzonego w trybie 2D.
 • Tworzenie przekrojów (także schodkowych) i elewacji.
 • Eksport projektu w formacie 3DS.
 • Import podkładów (folii) w formatach DXF i DWG.
 • Wariantowanie projektów rozbudów i remontów.
linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 lub wyższej (zalecany klasy Intel Core i7),
 • 4 GB pamięci operacyjnej,
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM,
 • system: Windows 10 PL, Windows 8.1 PL lub Windows 7 PL.
SKU: 310
Dostępność: niedostępny

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie ArCon 20 – aktualizacja z wersji 15 polecamy również.

Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<