Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--

NAJNOWSZE AKTUALIZACJE

Sortowanie

ArCADia-TERMOCAD 9.0

Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 8.0
 • ArCADia-TERMOCAD PCHE 8.0
 • ArCADia-TERMOCAD Audyt 9.0
 • TERMOCADIA oparta na ArCADia 14.0
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja - zapotrzebowanie na moc chłodniczą
 • Ocena energetyczna
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-TERMOCAD 9.0.4094 (wydana: 15.02.2023)

Modyfikacje

 • korektea raportu audytu remontoewego
 • korekta wyświetlania zakładki instalacji OZE

ArCADia-TERMOCAD 9.0.4074 (wydana: 26.01.2023)

Modyfikacje

 • Korekta eksportu danych świadectwa do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków
 • Korekta generowanie raportu Audyt 2020
 • Korekta sprawdzenia warunku przyznania premii termomodernizacyjnej

ArCADia-TERMOCAD 9.0.4068

Nowa funkcjonalność

 • Zmiana sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej wynikający z ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych
 • Dostosowano wzory kart audytu energetycznego i remontowego wg rozporządzenia MRiT z dnia 15 grudnia 2022 r
 • Dodano w opcjach programu możliwość zdefiniowania domyślnej stawki VAT
 • Aktualizacja silnika graficznego TERMOCADIA 4
 • Dodano opcję wyłączenia panelu podglądu projektu

Modyfikacje

 • Drobne korekty w interfejsie programu
 • Usunięto błąd występujący przy generowaniu raportu dla audytu powykonawczego
 • Przywrócenie informacji dotyczącej wartości współczynnika nakładu energii pierwotnej wi w ocenie sprawności systemu
 • Inne drobne poprawki

ArCADia-TERMOCAD 8.0.3787 (wydana: 14.04.2022)

Modyfikacje

 • Korekta pobieranego rodzaju paliwa dla urządzeń pomocniczych w sekcji zużycia paliw
 • Korekta wyznaczania średniej sprawności kilku źródeł opartych na tym samym paliwie
 • Korekta mniejszych usterek
 • Aktualizacja systemu zabezpieczeń licencji sieciowych

ArCADia-TERMOCAD 8.0.3745 (wydana: 09.03.2022)

Modyfikacje

 • Naprawiono błąd przy wczytywaniu szablonu z danymi adresowymi
 • Naprawiono błąd przy dodawaniu nowego źródła cwu/chłodzenia/oświetlenia
 • Naprawiono błąd przy usuwaniu bazowego wariantu w analizie regulacji temperatury
 • Korekta obliczeń współczynnika przenikania ciepła U po dociepleniu przegrody w audycie
 • Korekta wzoru na poprawki na pustki powietrzne
 • Korekta automatycznej aktualizacji całkowitych kosztów projektowanych
 • Korekta obliczeń wartości Qhnd/Qwnd/Qcnd/Qlnd w alternatywnych źródłach
 • Termocadia 4.0: Przywrócono możliwość edycji skoku siatki
 • Umieszczono zakładkę Dobór odbiorników w ustawieniach programu na stałe bez względu na wybór obliczeń
 • Aktualizacja podstawy prawnej w raporcie PCHE

Nowa funkcjonalność

 • Dodano raport demonstracyjny analizy regulacji temperatury
 • Dodano bibliotekę materiałów firmy termPIR

ArCADia-TERMOCAD 8.0 (wydana 14.01.2022)

Zmiana w podziale funkcjonalnym na moduły podstawowe

 1. ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 8 zastępuje programy ArCADia-TERMOCAD LT i ArCADia-TERMOCAD STD oraz dodatkowo otrzymuje funkcjonalność modułu Metoda zużyciowa.
 2. ArCADia-TERMOCAD PCHE 8 zastępuje program ArCADia-TERMOCAD w zakresie wykonywania projektowanej charakterystyki energetycznej oraz dodatkowo otrzymuje funkcjonalność modułów Efekt ekologiczny i Efekt ekonomiczny.
 3. ArCADia-TERMOCAD Audyt 8 zastępuje ArCADia-TERMOCAD PRO 2020 w zakresie wykonywania audytów energetycznych, remontowych i efektywności energetycznej budynku.

Nowa funkcjonalność

 • Nowy sposób organizacji pracy nad projektem w postaci wysuwanego panelu z listą raportów, które mają zostać wykonane.
 • Nowy panel podglądu projektu.
 • Lifting interfejsu oraz obsługa ciemnego i jasnego motywu.
 • Silnik graficzny TERMOCADIA 4.0 oparty na ArCADia 14.0.
 • Baza materiałów RIGIPS, WEBER oraz aktualizacja materiałów ISOVER.
 • Dodanie do bazy emisji zanieczyszczeń aktualnych wartości według danych KOBiZE.
 • Dodanie do bazy wartości opałowych aktualnych wartości według danych KOBiZE.
 • Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z rozporządzeniem MR z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzeniem MR z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Dostosowanie audytu efektywności energetycznej do obecnie obowiązujących przepisów według rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
 • Audyt powykonawczy.
 • Wycofanie z oferty modułów Metoda zużyciowa, Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dotacje NF15/40
 • Sieciowy system licencjonowania uwzględniający nowy podział na programy podstawowe.
Szczegóły:
 • rozmiar: 1.48 GB, wersja: 9.0.4094, data: 15.02.2023
 • system operacyjny 64-bit: Windows 10, Windows 11
 • minimalna rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli
Data publikacji: 2023-01-31Pobierz program ArCADia-TERMOCAD 9.0 64bit

ArCADia 14

Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia – BIM 14.0 (system 14.2.1404)
 • ArCADia – 3D MAKER 2.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia – DROGI EWAKUACYJNE 3.0
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.5
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.5
 • ArCADia – SIECI ELEKTRYCZNE 2.5
 • ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia – INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.5
 • ArCADia – INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.5
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.5
 • ArCADia – SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE 2.5
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.8
 • ArCADia – INSTALACE GRZEWCZE 2.5
 • ArCADia - INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia – SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia – PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia - KOMPONENT ŻELBETOWY 1.1
 • ArCADia - INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia – STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia – IFC RVT 2.5
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 14.0.222: (wydana 21.12.2022)

Modyfikacje

 • Szereg korekt w algorytmach rysowania i łączenia elementów.
 • Rozszerzenie baz danych elementów systemu.

ArCADia 14.0.1379: (wydana 21.02.2022)

Modyfikacje

 • Korekta kopiowania wymiarów między dokumentami.

ArCADia 14.0.1378: (wydana 14.12.2021)

Modyfikacje

 • Korekta algorytmu rysowania elementów systemu.
 • Korekta algorytmu łączenia elementów systemu.
 • Korekta kreatora podejść.
 • Korekta zawartości bazy danych typów.

ArCADia 14.0: (wydana 06.09.2021)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania dynamicznego.
 • Import i eksport plików w formacie stl. Import plików w formacie obj.
 • Zmodyfikowany menadżer widoków.
 • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
 • Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
 • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych.
 • Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import i eksport palet.
 • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.

Nowe funkcje systemu i modyfikacje

 • Zmiany w instalacji programu, od teraz biblioteki powierzchni i obiektów 3D pobierane są jako oddzielne instalacje, użytkownik może zdecydować samodzielnie, czy je pobiera czy nie.
 • Zmiana licencjonowania programu, czyli wprowadzenie licencji sieciowych.
 • Wprowadzony nowy poziom szczegółowości używany gównie w elementach instalacji.
 • Zmiany w tworzeniu rzutu kondygnacji ułatwiające rysowanie instalacji.
 • Dodatkowe opcje obiektów animowanych: obrót obiektu, modyfikacje zadanej ścieżki, łatwiejsze prowadzanie i zmiany wysokości położenia oraz możliwość wyłączenia w widoku 3D.
 • Zmiany w programie mające na celu poprawę wyświetlania okien systemu ArCADia na monitorach 4K.
 • Rozszerzone możliwości Opisu elementów.
 • Zwiększenie dokładności wyświetlania i zadawania wartości materiałów w elementach takich jak ściany, dachy, pomieszczenia itd.
 • Wprowadzona nazwa kamery, która może być pokazana na rzucie.
 • Poprawiona obsługa priorytetów w ścianach.
 • Zwiększenie dokładności włączania i wyłączania punktów wymiarowych we wprowadzonym wymiarowaniu.
 • Opcje Utwórz (obiekt 2D), Importuj (obiekt 3D) i Importuj z DWG zawsze aktywne, nie trzeba przełączać katalogu na bibliotekę użytkownika.
 • Przyspieszenie pracy w Eksploratorze obiektów.
 • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).

Szczegóły:
 • rozmiar: 1,33 GB (64bit), wersja: 14.0.222, data: 09.12.2022
 • system operacyjny 64-bit: Windows 10
Data publikacji: 2022-12-09Pobierz program ArCADia 14 64bit

ArCADia PLUS 14

Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia – BIM 14.0 (system 14.2.1404)
 • ArCADia – 3D MAKER 2.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia – DROGI EWAKUACYJNE 3.0
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.5
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.5
 • ArCADia – SIECI ELEKTRYCZNE 2.5
 • ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia – INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.5
 • ArCADia – INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.5
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.5
 • ArCADia – SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE 2.5
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.8
 • ArCADia – INSTALACE GRZEWCZE 2.5
 • ArCADia - INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia – SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia – PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia - KOMPONENT ŻELBETOWY 1.1
 • ArCADia - INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia – STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia – IFC RVT 2.5
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 14.0.222: (wydana 21.12.2022)

Modyfikacje

 • Szereg korekt w algorytmach rysowania i łączenia elementów.
 • Rozszerzenie baz danych elementów systemu.

ArCADia 14.0.1379: (wydana 14.02.2022)

Modyfikacje

 • Korekta kopiowania wymiarów między dokumentami.

ArCADia 14.0.1378: (wydana 14.12.2021)

Modyfikacje

 • Korekta algorytmu rysowania elementów systemu.
 • Korekta algorytmu łączenia elementów systemu.
 • Korekta kreatora podejść.
 • Korekta zawartości bazy danych typów.

ArCADia 14.0: (wydana 06.09.2021)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania dynamicznego.
 • Import i eksport plików w formacie stl. Import plików w formacie obj.
 • Zmodyfikowany menadżer widoków.
 • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
 • Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
 • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych.
 • Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import i eksport palet.
 • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.

Nowe funkcje systemu i modyfikacje

 • Zmiany w instalacji programu, od teraz biblioteki powierzchni i obiektów 3D pobierane są jako oddzielne instalacje, użytkownik może zdecydować samodzielnie, czy je pobiera czy nie.
 • Zmiana licencjonowania programu, czyli wprowadzenie licencji sieciowych.
 • Wprowadzony nowy poziom szczegółowości używany gównie w elementach instalacji.
 • Zmiany w tworzeniu rzutu kondygnacji ułatwiające rysowanie instalacji.
 • Dodatkowe opcje obiektów animowanych: obrót obiektu, modyfikacje zadanej ścieżki, łatwiejsze prowadzanie i zmiany wysokości położenia oraz możliwość wyłączenia w widoku 3D.
 • Zmiany w programie mające na celu poprawę wyświetlania okien systemu ArCADia na monitorach 4K.
 • Rozszerzone możliwości Opisu elementów.
 • Zwiększenie dokładności wyświetlania i zadawania wartości materiałów w elementach takich jak ściany, dachy, pomieszczenia itd.
 • Wprowadzona nazwa kamery, która może być pokazana na rzucie.
 • Poprawiona obsługa priorytetów w ścianach.
 • Zwiększenie dokładności włączania i wyłączania punktów wymiarowych we wprowadzonym wymiarowaniu.
 • Opcje Utwórz (obiekt 2D), Importuj (obiekt 3D) i Importuj z DWG zawsze aktywne, nie trzeba przełączać katalogu na bibliotekę użytkownika.
 • Przyspieszenie pracy w Eksploratorze obiektów.
 • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).

Szczegóły:
 • rozmiar: 1,33 GB (64bit), wersja: 14.0.222, data: 09.12.2022
 • system operacyjny Windows 10
Data publikacji: 2022-12-09Pobierz program ArCADia PLUS 14 64bit

ArCADia LT 14

Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia – BIM 14.0 (system 14.2.1404)
 • ArCADia – 3D MAKER 2.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia – DROGI EWAKUACYJNE 3.0
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.5
 • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.5
 • ArCADia – SIECI ELEKTRYCZNE 2.5
 • ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia – INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.5
 • ArCADia – INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.5
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.5
 • ArCADia – SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE 2.5
 • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.8
 • ArCADia – INSTALACE GRZEWCZE 2.5
 • ArCADia - INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia – SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia – PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia - KOMPONENT ŻELBETOWY 1.1
 • ArCADia - INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia – STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia – IFC RVT 2.5
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 14.0.222: (wydana 21.12.2022)

Modyfikacje

 • Szereg korekt w algorytmach rysowania i łączenia elementów.
 • Rozszerzenie baz danych elementów systemu.

ArCADia 14.0.1378: (wydana 14.12.2021)

Modyfikacje

 • Korekta algorytmu rysowania elementów systemu.
 • Korekta algorytmu łączenia elementów systemu.
 • Korekta kreatora podejść.
 • Korekta zawartości bazy danych typów.

ArCADia 14.0: (wydana 06.09.2021)

Nowa funkcjonalność

 • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
 • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.

Nowe funkcje systemu i modyfikacje

 • Zmiany w instalacji programu, od teraz biblioteki powierzchni i obiektów 3D pobierane są jako oddzielne instalacje, użytkownik może zdecydować samodzielnie, czy je pobiera czy nie.
 • Wprowadzony nowy poziom szczegółowości używany gównie w elementach instalacji.
 • Zmiany w tworzeniu rzutu kondygnacji ułatwiające rysowanie instalacji.
 • Dodatkowe opcje obiektów animowanych: obrót obiektu, modyfikacje zadanej ścieżki, łatwiejsze prowadzanie i zmiany wysokości położenia oraz możliwość wyłączenia w widoku 3D.
 • Zmiany w programie mające na celu poprawę wyświetlania okien systemu ArCADia na monitorach 4K.
 • Rozszerzone możliwości Opisu elementów.
 • Zwiększenie dokładności wyświetlania i zadawania wartości materiałów w elementach takich jak ściany, dachy, pomieszczenia itd.
 • Wprowadzona nazwa kamery, która może być pokazana na rzucie.
 • Poprawiona obsługa priorytetów w ścianach.
 • Zwiększenie dokładności włączania i wyłączania punktów wymiarowych we wprowadzonym wymiarowaniu.
 • Opcje Utwórz (obiekt 2D), Importuj (obiekt 3D) i Importuj z DWG zawsze aktywne, nie trzeba przełączać katalogu na bibliotekę użytkownika.
 • Przyspieszenie pracy w Eksploratorze obiektów.
 • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).

Szczegóły:
 • rozmiar: 1,36 GB (64bit), wersja: 14.0.222, data: 09.12.2022
 • system operacyjny 64-bit: Windows 10
Data publikacji: 2022-12-09Pobierz program ArCADia LT 14 64bit

INTERsoft-INTELLICAD 2022

Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.

Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2022 [14.1.111]: (wydany 31.05.2022)

Nowa funkcjonalność

 • Synchronizacja atrybutów bloków.
 • Łącza danych np. Excela (Menadżer Łącz danych, Aktualizuj ze źródła, Zapisz do źródła).
 • Dodawanie formuł dla tabel (analogicznie jak w Excelu).

Modyfikacje

 • Poprawiona komunikacja z Menadżerem licencji sieciowych.

INTERsoft-INTELLICAD 2022 [14.0.31]: (wydany 22.12.2021)

 • Przerywanie wymiarów obiektem np. linią. (DIMBREAK)
 • Wczytywanie punktów z pliku csv i txt (Import punktów). (IMPOINT)
 • Edytor bloków. Wczytywanie bloków dynamicznych.
 • Odrębna funkcja dopasowania Aliasów (ALIASEDIT).
 • Edytor tabel (TABLE, TABLEDIIT, TABLESTYLE).
 • Menager zestawów arkuszy (SHEETSET). Funkcja Sheet Set Manager.
 • Funkcja Poprzednia warstwa (Layer Previous) (LAYERP). (Cofa ostatnią zmianę lub zestaw zmian dokonanych w ustawieniach warstw)
 • Funkcje Długość całkowita oraz Łączna powierzchnia – sumowanie długości (TOTALLENGHT) i sumowanie pól (TOTALAREA) elementów .
 • Funkcja klonuj (ADDSELECTED).
 • Funkcje: (ARRAYRECT, ARRAYPOLAR – rozbicie na osobne funkcje), ARRAYPATH – funkcja zadawania szyku po dowolnie wskazanej krzywej, modyfikowanym po wprowadzeniu za pomocą kształtu tej krzywej.
 • Przy włączonym prostopadłym punkcie przyciągania możliwość wyznaczenia w pierwszym wskazanym punkcie linii prostopadłej do stycznej okręgu. łuku kołowego, elipsy, łuku eliptycznego, splajnu lub innej linii w tym punkcie.
 • Okno ustawień importu plików pdf (PDFIMPORT)
 • Ustawianie jednostek wczytywanych obiektów AEC.
 • Zewnętrzna funkcja przywracania domyślnych ustawień programu oraz wykonania kopi zapasowej tych ustawień.
 • Funkcja włączania płynnego przejścia widoku VTOPTION (VTDURATION, VTENABLE, VTFPS).
 • Import map w formatach: shp (ESRI shapefile), sdf (Autodesk) i sqlite (SQLite Spatial).
 • Gelokalizacja - Po wgraniu odpowiedniego słownika współrzędnych geodezyjnych, funkcja umożliwia automatyczne sytuowanie w programie INTERsoft-INTELLICAD 2020 obiektów na mapach przeglądarki Bing, względem ich znanych (np. pobranych z systemu GPS) współrzędnych geograficznych.
Szczegóły:
 • 740 MB (64bit), wersja: 14.1.111, data: 31.05.2022
 • system operacyjny 64bit: Windows 10, Windows 8.1
Data publikacji: 2022-06-15Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2022 64bit

ArCADia-RAMA 19

Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Instalacja zawiera:
 • R3D3-Rama 3D 19.3 / R2D3-Rama 3D 19.3
 • R3D3-InterStal 1.6
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.4
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.1
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 3D 19.3
 • R2D2-InterStal 1.6
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.4
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.1
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-RAMA 19.3.0 (wydana 06.12.2022)

Modyfikacje
R3D3-Rama 3D/R2D3-Rama 3D/R2D2-Rama 2D – wersja 19.3.0
 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułów stalowych i żelbetowych (EuroStal, EuroStal BUILT-UP, EuroŻelbet) w oknie Własności projektu.
 • Wersjonowanie plików projektów – zablokowanie wczytywania projektów pochodzących z nowszej wersji programu.
 • Uzależnienie adresów stron internetowych w zasobach od wersji językowej programu.
 • Korekta odświeżania dostępu do listy grup podpór przy zaznaczeniu węzłów podporowych tylko w drzewie projektu.
 • Usuwanie stref obciążenia powierzchniowego o zerowej powierzchni przy wyjściu z okna edycji i na działanie przycisku czyszczenia w oknie edycji.
 • Tłumaczenie i opracowanie wersji angielskiej programu.
 • EuroDrewno v. 1.2.12
 • Korekta współczynnika do wyznaczania wytrzymałości na zginanie i rozciąganie wzdłuż włókien zależnego od wymiarów przekroju.
 • Korekta uwzględniania współczynników kscz i kscy przy wyznaczaniu ugięcia względnego w raporcie szczegółowym.
 • Korekta wyświetlania wartości ugięć i ugięć względnych w stanie reologicznym na ekranie o uwzględnione współczynniki kscz i kscy.
 • Korekta wzorów w raportach na przemieszczenia w danym kierunku przy liczeniu przemieszczeń maksymalnych i ugięć względnych.
 • EuroStal v. 1.4.5
 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułu EuroStal w oknie Własności projektu.
 • Korekta symboli współczynników wyboczenia w raporcie.
 • EuroStal BUILT-UP v. 1.1.6
 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułu EuroStal BUILT-UP w oknie Własności projektu.
 • Korekta symboli współczynników wyboczenia w raporcie.
 • EuroŻelbet v. 1.6.8
 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułu EuroŻelbet w oknie Własności projektu.
 • Korekta obliczania wartości otuliny nominalnej generowanej w raporcie wymiarowania.
 • InterDrewno v. 1.7.11
 • Korekta uwzględniania współczynników kscz i kscy przy wyznaczaniu ugięcia względnego w raporcie szczegółowym.
 • Korekta wyświetlania wartości ugięć i ugięć względnych w stanie reologicznym na ekranie o uwzględnione współczynniki kscz i kscy.
 • Korekta wzorów w raportach na przemieszczenia w danym kierunku przy liczeniu przemieszczeń maksymalnych i ugięć względnych.

ArCADia-RAMA 19.2.1 (wydana 16.05.2022)

Modyfikacje
R3D3-Rama 3D/R2D3-Rama 3D/R2D2-Rama 2D
 • Korekta zapisywania profili złożonych do pliku DXF oraz likwidacja redukcji punktów charakterystycznych konturu profili przy ich zapisie do pliku DXF.
 • Umożliwiono wprowadzanie otworów w obciążeniu powierzchniowym zadawanych po konturze powierzchni obciążenia, konturze strefy obciążenia i konturze innego istniejącego otworu.
 • Umożliwiono wyświetlanie listy grup obciążeń na zakładce Wyniki o maksymalnej możliwej wielkości dostępnej na zakładce.
 • Poprawiono zapisywanie animacji deformacji przy zaznaczonej animacji na zakładce Wyniki.
 • Korekta możliwości wprowadzania otworów o powierzchni zerowej i współliniowych wszystkich wierzchołkach w obszarze zdefiniowanego obciążenia powierzchniowego.
 • Korekta funkcji Ustaw kierunek układu lokalnego przy zmianie wyjściowego położenia osi z naprzeciwległy kierunek (obrót układu lokalnego o 180 stopni z wyjściowego, domyślnego, pionowego położenia osi z).
 • Korekta uaktualnienia kątów α1 i α2 przy zmianie parametru L w generatorze kratownic płaskich.
 • Aktualizacja wyświetlania długości i kąta nachylenia pręta współrzędnych biegunowych przy chwilowej blokadzie prawym klawiszem myszki podczas wprowadzania pręta.
 • Korekta blokady parametrów L/α/dx/dy/dz pręta na zakładce Geometria, przy ich akceptacji klawiszem Enter podczas chwilowej blokady prawym klawiszem myszki przy wprowadzaniu tego pręta.
 • Korekta odświeżania wartości statycznych na zakładce Wyniki przy przełączaniu poszczególnych kombinacji użytkownika na tej zakładce.
 • Korekta jednolita znaczników na zakładce Wyniki i Wymiarowanie na SGN i SGU w wersji PL oraz ULS i SLS w pozostałych wersjach językowych.
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach w modułach EuroStal, EuroStal BUILT UP, InterStal, EuroDrewno, InterDrewno, EuroŻelbet.
 • Korekta błędu wyświetlania grup obciążeń zamiast kombinacji przy powrocie z zakładki Geometria na Wyniki.
 • Korekta właściwego rozpoznawania podziału na strefy o jednakowym zbrojeniu w przypadku tworzenia żelbetowych elementów wymiarowych obliczanych w module EuroŻelbet.
 • EuroDrewno v. 1.2.11
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • EuroStopa v. 1.1.19
 • Korekta wypisywania wniosku że Warunki stateczności są spełnione gdy nie spełniony jest jeden z dwóch warunków stateczności na obrót.
 • EuroStal v. 1.4.4
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • EuroStal BUILT-UP v. 1.1.5
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • EuroŻelbet v. 1.6.7
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • Korekta właściwego rozpoznawania podziału na strefy o jednakowym zbrojeniu w przypadku tworzenia żelbetowych elementów wymiarowych.
 • InterDrewno v. 1.7.10
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
 • InterStal v.1.6.4
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.

ArCADia-RAMA 19.2.0 (wydana 20.12.2021)

Modyfikacje
 • Poprawiono obliczanie objętości całkowitej fundamentu (Vf) dla stopy kielichowej.
 • Poprawiono obliczanie ciężaru gruntu nad fundamentem (Gk) dla: stopy trapezowej, stopy kielichowej, stopy schodkowej, stopy kołowej.
 • Rozdzielenie okna definicji złącza w programie: na okno definicji ogólnej geometrii złącza uruchamianym przy jego definiowaniu i okna wyboru zestawu sił do wymiarowania, uruchamianym po uruchomieniu wymiarowania danego złącza.
 • Zmieniono warunek na utworzenie polegający na sprawdzeniu czy liczba prętów stalowych schodzących się w węźle jest co najmniej taka jaką wymaga dane złącze. Ignorowane są przy tym wszystkie pręty inne niż stalowe schodzące się w danym węźle.
 • Korekta ustawiania widoku z przodu.
 • Aktualizacja blokad węzła podporowego na zakładce Geometria po wstawieniu nowej podpory.
 • Korekta zwracania licencji na serwer przy zamykaniu Ramy uruchomionej w trybie edytora więźby dachowej.
 • Korekta ucinania rysunków w raportach rtf przy przeniesieniu na kolejną stronę (problem nie ujawnia się w ArCADia-TEXT tylko w programie Word).
 • Korekta sposobu wyboru zestawów sił do wymiarowania: Ekstremum po kombinacjach i poszczególnych kombinacji użytkownika przy wymiarowaniu złącz.

ArCADia-RAMA 19.1.0 (wydana 08.09.2021)

Modyfikacje
 • Nowy widok orientacji globalnego układu współrzędnych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki i wyraźnym zaznaczeniem kierunku osi prostopadłej do płaszczyzny ekranu.
 • Nowe ikony wszystkich typowych i predefiniowanych płaskich widoków, widziane w płaszczyznach głównych globalnego układu współrzędnych.
 • Zrezygnowano z narzędzia wyboru trybu pracy (płaski swobodny – przestrzenny między węzłami) na rzecz wyboru odpowiedniego widoku w którym wprowadzamy elementy modelu (w jednej z płaszczyzn głównych lub przy dowolnym skręceniu globalnego układu współrzędnych).
 • Rozdzielono do osobnych funkcji pojedyncze i ciągłe wprowadzanie elementów prętowych (o węzłach przegubowych bądź sztywnych) do modelu.
 • Dodano na głównym pasku narzędziowym możliwość wprowadzenia węzła na pręcie z automatycznym dzieleniem pręta węzłem.
 • Dodano na głównym pasku narzędziowym możliwość wprowadzenia podpór całkowicie sztywnych i całkowicie przegubowych w węzłach układu lub na pręcie z automatycznym utworzeniem węzła w miejscu wstawionej podpory.
 • W przypadku braku zaznaczenia jakiegokolwiek pręta bądź węzła układu umożliwiono zadawanie obciążeń przez wskazanie typu obciążenia a następnie jego lokalizacji na modelu (wskazanie pręta, węzła lub lokalizacji na pręcie – w zależności od wybranego typu obciążenia).
 • Przy wprowadzaniu prętów łamaną w każdej chwili można zablokować kursor prawym klawiszem myszki i przejść na obracanie układu współrzędnych lewym klawiszem myszki (odblokowanie kursora – ponownie prawy klawisz myszki lub ESC).
 • Usunięto lub przeniesiono do menu górnego niektóre rzadziej używane narzędzia dotychczas dostępne na głównym pasku narzędziowym.
Korekty
 • Korekta tworzenia się raportu szczegółowego z wymiarowania zbiorczego i indywidualnego w module EuroStal BUILT-UP dla profili dalekogałęziowych złożonych z dwóch ceowników równoległościennych UPE.
 • Korekta wyświetlania prostopadłych linii pomocniczych wystawionych do osi pręta przy prostopadłym ustawieniu tych prętów do płaszczyzny ekranu.
 • Korekta wykresu momentu skręcającego likwidująca jego uzależnienie od kierunku układu lokalnego przyjętego na danym pręcie.
 • Korekta likwidująca wyświetlanie niepotrzebnej siatki pomocniczej na zakładkach Wyniki i Wymiarowanie.
 • Korekta wyświetlania komunikatu w trakcie uruchamiania obliczeń wymiarowania zbiorczego o pustych grupach obciążeń dla grupy ciężaru własnego, która z założenia nie jest pusta.
 • Poprawiona symetryczność sprawdzania zbieżności obliczeń w silniku TIIR.
 • Korekta sprawdzania wiotkości modelu w silniku TIIR.

ArCADia-RAMA 19.0.1 (wydana 27.04.2021)

Modyfikacje
 • Korekta powstawania artefaktów niepowiązanych z modelem dotyczących dynamicznego wskaźnika wartości, przy zaznaczeniu węzła na zakładce Wyniki.
 • Korekta losowego zawieszania się programu przy jego starcie objawiające się szarym ekranem z ramką dookoła.
 • Korekta losowego zawieszania się programu przy wczytywaniu przeliczonych wyników ze statyki.
 • Korekta powstawania niepowiązanych z modelem strzałek reakcji przy wyborze obwiedni węzła podporowego na zakładce Wyniki.
 • Przywrócenie możliwości wyboru sposobu renderowania widoku 3D wraz z przekrojami w wersji 64 bitowej programu (OpenGL/DirectX). Umożliwia przełączenie na DirectX gdy dany typ karty graficznej ma problem z wyświetlaniem renderowania OpenGL.
 • Korekta braku pokrywania się osi pręta z widokiem jego przekroju przy wprowadzaniu prętów dla ustawionego zerowego kąta widzenia.
 • Korekta wczytywania parametrów złącz.

ArCADia-RAMA 19.0.0 (wydana 09.04.2021)

Modyfikacje
 • Dla generatorów płaskich przekryć strukturalnych wprowadzono możliwość zadania strzałki wygięcia przekrycia (po łuku kołowym) lub wprowadzenia przekrycia ze spadkiem w kierunku osi X lub Y.
 • Na dole głównego okna graficznego w pasku narzędzi graficznych udostępniono suwak umożliwiający zmianę skali dla poszczególnych elementów graficznych projektu wybranych z listy.
 • Dla podstawowych elementów projektu: węzłów, prętów, podpór i obciążeń umożliwiono dostęp do okna edycji właściwości danego elementu przez dwuklik na tym elemencie.
 • Wprowadzono okno edycji Własności dla poszczególnych prętów modelu.
 • Uzupełniono okno edycji Własności dla węzła oraz węzła podporowego.
 • Uzupełniono menu kontekstowe prawego klawisza myszki na poszczególnych elementach modelu w drzewie projektu o opcję dostępu do okna ich Własności.
 • Zrezygnowano z suwaków w listach wyboru o stałej i niewielkiej ilości parametrów, wyświetlając od razu całą listę.
 • Dodano dla zaznaczonych podrysów i prętów funkcje „Separuj zaznaczone”, która ukrywa wszystkie elementy modelu (pręty i podrysy) poza elementami zaznaczonymi.
 • Wyciągnięto dodatkowo na główny pasek narzędziowy funkcje: Weryfikacji i Oczyszczania projektu.
 • Na zakładce Wyniki oraz w oknie Naprężenia w przekroju dla ekstremów obwiedni i kombinacji wszystkie wartości danego ekstremum i ich opisy wyświetlane są jako pogrubione.
 • Na ekranie graficznym ekstrema reakcji dla obwiedni i kombinacji wyświetlane są jako pogrubione i w kolorze czarnym.
 • W lewym górnym rogu ekranu graficznego umieszczono znacznik wyświetlania ekstremów reakcji.
 • Na zakładce Wyniki wydzielono osobny panel wyświetlania grup obciążeń opatrzony odpowiednim nagłówkiem „Schemat grup budujących ekstremum” dla obwiedni lub ekstremów kombinacji lub Wykresy globalne dla sumy grup/ Wykresy globalne dla kombinacji w pozostałych przypadkach.
 • W drzewku projektu dla złącza dodano menu kontekstowe z opcjami: Edytuj, Wymiaruj, Usuń.
 • Dla zaznaczonego węzła w którym zdefiniowano złącze lub zakotwienie w menu kontekstowym prawego klawisza myszki dla ekranu głównego dodano opcję Edytuj złącze/Edytuj zakotwienie.
 • Funkcję wydłużania wskazanych pojedynczo lub kilku prętów (wskazanych płotem) do zaznaczonej granicy uzupełniono o funkcję skracania do granicy (rzeczywistej i wirtualnej).
 • Dodano możliwość kreskowania wykresów sił, naprężeń i deformacji.
 • W oknie Ustawień dodano pole wyboru dotyczące Kreskowania wykresów sił, naprężęń i deformacji: Brak/Analizowany pręt/Wszystkie pręty.
 • W oknie Ustawień dodano pole wyboru dotyczące Typu kreskowania wykresów (sił, naprężęń i deformacji): Liniowy/Solid/Liniowy i Solid.
 • Na zakładce Wyniki w sekcji Wykresy globalne wprowadzono przycisk szybkiego włączania/wyłączania kreskowania wykresów.
 • W oknie Edycji obciążeń powierzchniowych dołożono dwa przyciski włączające/wyłączające odpowiednio numerację węzłów oraz prętów (lub ich rzutów) wyświetlanych w tym oknie.
 • Scalanie zaznaczonych profili w oknie Edycji przekroju gdy profil po scaleniu zawiera maksymalnie jeden otwór.
 • Funkcja eksportu konturów wszystkich przekrojów z Edytora przekrojów do pliku DXF.
 • Zabezpieczenie możliwości wczytania do Edytora przekrojów pojedynczego przekroju z pliku DXF zawierającego więcej niż jeden otwór oraz inne korekty przy imporcie profili z pliku DXF.
 • Funkcja zoomowania rolką myszki do wskazanego punktu oraz funkcja przesuwania widoku profilu przytrzymanym prawym klawiszem myszki w oknie Edytora przekrojów.
 • Przycisk wyśrodkowania przekroju w oknie Edytora przekrojów.
 • Rozbudowa okna Edytora przekrojów o nowe parametry (obwód, położenie osi plastycznych itp.) i nowe funkcje edycyjne (selektywne zaznaczanie, scalania itp.).
 • Przebudowa okna wyboru profilu tablicowego z bazy profili typowych programu.
 • W oknie Właściwości projektu dodano zakładkę Opisu projektu umożliwiającą dodanie do projektu obszernego opisu z możliwością jego wydrukowania w raporcie.
 • Rozbudowa „drzewa projektu” i raportu z Edytora przekrojów o pełen zestaw parametrów geometrycznych przekroju.
 • Podpięto renderowany widok podpór wyświetlanych na głównym ekranie graficznym pod suwak skalowania umieszczony na dole okna graficznego oraz na oknie Własności projektu.
 • Ograniczono przemieszczanie się części przekroju powstałych na skutek rozcięcia profilu w Edytorze przekrojów.
 • Dodano znacznik wartości sił, naprężeń i deformacji na wykresach globalnych.
 • Dodano w oknie Ustawień możliwość wyłączania/włączania dynamicznego wskaźnika wartości na wykresach globalnych.
 • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).
Szczegóły:
 • rozmiar: 688MB (32bit), 723MB (64bit), wersja: 19.3, data: 06.12.2022
 • system operacyjny Windows 10
Data publikacji: 2022-05-16Pobierz program ArCADia-RAMA 19 64bitPobierz program ArCADia-RAMA 19 32bit

Ceninwest 2.9

Program kosztorysowy dla inżynierów i architektów.
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Ceninwest 2.9: (wydano 20.01.2022)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzenie systemu licencji sieciowych.

Modyfikacje

 • Korekta podwójnego sumowania przy tworzeniu wydruku kosztorysu w tabeli elementów scalonych.
 • Drobne zmiany graficzne.

Ceninwest 2.8 : (wydano 31.07.2017)

Modyfikacje

 • Rozszerzono funkcję eksportu projektów do programu Excel. Eksport obsługuje program Excel w wersji 2017 i starsze.
Szczegóły:
 • rozmiar: 32,9 MB, wersja: 2.9, data: 19.01.2022
 • system operacyjny Windows 10
Data publikacji: 2022-01-19Pobierz program Ceninwest 2.9 32bit

NetMan 2.0

Menadżer dokumentacji projektowej.
Szczegóły:
 • rozmiar: 10 MB, wersja: 2.0.2, data: 14.10.2021
 • system operacyjny Windows 10 PL
Data publikacji: 2021-10-14Pobierz program NetMan 2.0 32bit

Eurozłącza 5.0

Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA + DXF
 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE + DXF
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA + DXF
 • EuroZłącza BELKA-BELKA + DXF
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE + DXF
 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ + DXF
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

EuroZłącza 5.0.7905 (wydana 24.08.2021)

Modyfikacje
 • Korekta w systemie zabezpieczeń licencyjnych.

EuroZłącza 5.0 (wydana 19.05.2021)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzenie sprawdzania ograniczeń na wielkość spoiny wg normy PN-EN 1708-2:2019-02.
 • Publikacja listy wykorzystanych wartości współczynników materiałowych w raporcie obliczeniowym.
 • Dodanie warunku sprawdzającego bezpieczną odległość łączników od krawędzi bloku ze względu na montaż, dla mechanizmu zniszczenia rozłupanie betonu (moduły zakotwienia słupa).
 • Dodano obsługę najnowszej wersji formatu dxf.
 • Dodano obsługę parametrów generowania wymiarów w rysunkach DXF.
 • Zmiana interfejsu na bardziej ergonomiczny, zmiana szaty kolorystycznej programu.
 • Zmiana sposobu zabezpieczania umożliwiający uruchamianie programu na dowolnym stanowisku, na którym zainstalowana jest licencja.
Modyfikacje
 • Korekta umiejscowienia na rysunku przykładek podwójnych (moduł Belka-belka).
 • Szereg poprawek ogólnych ułatwiających projektowanie.

EuroZłącza 4.5 (wydana 28.12.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość przeprowadzenia rozszerzonej analizy łączników mocowanych w elementach betonowych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1992-4:2018-11, na obciążenia rozciągające i ściskające dla modułów zakotwień słupów.

EuroZłącza 4.1 (wydana 06.06.2019)

Rozszerzono o nowe moduły

 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
Szczegóły:
 • rozmiar: 121MB, wersja: 5.0.7905, data: 24.08.2021
 • system operacyjny Windows 10
Data publikacji: 2021-08-24Pobierz program Eurozłącza 5.0 32bit

INTERsoft-INTELLICAD 2021

Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.

Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2021 [13.0]: (wydana 13.05.2021)

 • Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania dynamicznego.
 • Import i eksport plików w formacie stl. Import plików w formacie obj.
 • Zmodyfikowany menadżer widoków.
 • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
 • Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
 • Migracja pliku ustawień interfejsu.
 • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych.
 • Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import i eksport palet.
 • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.
 • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).
Szczegóły:
 • 737 MB (64bit), wersja: 13.0.155, data: 13.05.2021
 • system operacyjny 64bit: Windows 10 , Windows 8.1
Data publikacji: 2021-05-13Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2021 64bit

ArCADia-RAMA 18

Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • R3D3-Rama 3D 18.0
 • R2D3-Rama 3D 18.0
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 2D 18.0
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-RAMA 18.0.5 (wydana 27.04.2021)

Modyfikacje
 • Przywrócenie możliwości wyboru sposobu renderowania widoku 3D wraz z przekrojami w wersji 64 bitowej programu (OpenGL/DirectX). Umożliwia przełączenie na DirectX gdy dany typ karty graficznej ma problem z wyświetlaniem renderowania OpenGL.
 • ArCADia-RAMA 18.0.3 (wydana 10.04.2021)

  Modyfikacje
  • Poprawiony rysunek podglądu w generatorze przekryć strukturalnych (typ 9).
  • Korekta zawieszania programu przy manipulowaniu podrysami.
  • Zaktualizowany Menadżer Licencji Sieciowych.
  • Zaktualizowana ścieżka sieciowa do video-helpów.
  • Korekta nazwy modułu wymiarującego profile wielogałęziowe z poziomu „drzewa projektu”.
  • Wprowadzenie obsługi przypadku gdy po wymiarowaniu połączenia w węźle ramy z modułu EuroZłącza nie schodzą wyniki tego wymiarowania.
  • Korekta opisu dwuznakowych naprężeń normalnych w przekroju z Maksymalnych na Ekstremalne.
  • Korekta odświeżania wartości ekstremów opisanych na prętach wykresów globalnych przy zmianie ULS na SLS lub odwrotnie.
  • Korekta wyświetlania wartości ekstremów opisanych na prętach wykresów globalnych przy ponownym wczytaniu i jego przeliczeniu (przejście na zakładkę Wyniki).
  • Korekta zamykania okna Ustawień z poziomu miniatury wyświetlanej na dolnym pasku Windows.
  • Korekta ukrywania opisów wartości ekstremalnych, przy dużym pomniejszeniu układu kiedy są ukrywane wykresy globalne.
  • Korekta błędu przerwania (komunikatem o niepoprawnym argumencie) wymiarowania zbiorczego w EuroDrewnie i innych nakładkach wymiarujących, związanego z wprowadzeniem licencji sieciowych.
  • Korekta kolejnej numeracji automatycznej prętów i węzłów w drzewie projektu i na modelu zamieszczonym na głównym ekranie graficznym dla projektów z mimośrodami.
  • Korekta zsuwania w jeden węzeł, sąsiednich węzłów i węzłów prętów na mimośrodzie.
  • Korekta funkcji Wycentruj ekran dla projektów zawierających mimośrody.
  • Zabezpieczenie możliwości dołożenia profili blisko i dalekogałęziowych (wymiarowanych modułem EuroStal BUILT-UP) do innych typów profili w Edytorze przekrojów.
  • Korekta błędu tworzenia prętów pokrywających się po użyciu funkcji Weryfikacji projektu dla zaznaczonych wcześniej skopiowanych układów prętów.
  • Korekta błędnego wyświetlania okna dialogowego Generuj na podrysie (nazwa i rozmiar okna) wywoływanej z poziomu menu kontekstowego dla zaznaczonego podrysu.
  • Korekta identyfikatorów grup obc. po stronie wszystkich nakładek (m.in. EuroStali) przy wymiarowaniu na ekstremum po kombinacjach.
  • EuroStopa – Korekta zaokrąglenia, powodującego nieprawidłowy podział warstw powstałych po podziale istniejącej warstwy głębokością posadowienia i poziomem wody gruntowej.
  • EuroStal - W definicji typu wymiarowania dla EuroStali wprowadzono korektę wyświetlania ułamka określającego dopuszczalne ugięcie pręta lub elementu (domyślnie L/250- nie wyświetlało się L).
  • EuroStal BUILT-UP – Korekta wymiarowania słupów złożonych dalekogałęziowych dla przypadku w którym w przekroju słupa działa siła rozciągająca, a wartość momentu zginającego jest równa zero.
  • Korekta błędu zawieszania programu przy kliknięciu na zakładkę Wymiarowanie (próba odznaczenia (programowego - wewnętrznego) wierszy w gridzie, które już nie istnieją).
  • Korekta błędu usunięcia podpory przy zdefiniowaniu prętów na mimośrodzie dwustronnym.
  • Korekta błędu z wielokrotnym anulowaniem okna definicji typu wymiarowania wywoływanym z pod okna grup prętów/podpór.
  • Korekta błędu zawieszania programu po włączeniu znacznika obwiedni lub ekstremum po kombinacjach na zakładce Wyniki, jeśli wcześniej zaznaczono węzeł a następnie pręt.
  • Prętowe nakładki wymiarujące – Zmiana algorytmu sprawdzania współliniowości prętów w ramach elementu wymiarowego na analogiczny jak przy tworzeniu elementów wymiarowych.
  • Korekta losowego zawieszania się programu przy jego starcie objawiające się szarym ekranem z ramką dookoła.

  ArCADia-RAMA 18.0.2 (wydana 21.09.2020)

  Modyfikacje
  • Korekta domyślnych nazw poszczególnych stref obciążeń w ramach obciążenia powierzchniowego.
  • Podpięcie możliwości dołączania video – helpów pod chmurki opisowe poszczególnych narzędzi.
  • Możliwość włączanie i wyłączania dostępu do pomocy video za pomocą ikony przycisku umieszczonej na pasku stanu.
  • Uporządkowanie, usunięcie powtórzeń i uzupełnienie skróconych wywołań funkcji menu głównego opisanych podkreśloną literą w nazwie danej funkcji.
  • Korekta sprawdzania warunku współliniowości prętów przy tworzeniu złącza.
  • Korekta ułożenia mimośrodu przy zmianie kierunku układu lokalnego dla prętów pionowych. Zmiana kierunku ukł. lokalnego nie wpływa na wyjściowe ułożenie mimośrodu.
  • Korekta wyświetlania podpowiedzi kontekstowej na znaczniku numeracji statycznej użytkownika w prawym górnym rogu ekranu graficznego.
  • Korekta sprawdzania współliniowości prętów przy tworzeniu elementów wymiarowych dla prętów będących i nie będących na mimośrodzie, łącznie z automatycznym uzgadnianiem kierunków układu lokalnego.
  • Korekty wyznaczania współczynnika zwichrzenia i współczynników interakcji w module EuroStal i EuroStal BUILT UP dająca efekt symetrii wyników wymiarowania dla układów symetrycznych, niezależnie od ustawienia kierunku układu lokalnego w poszczególnych prętach.
  • Korekta automatycznego usuwania widoku wymiarów przy znacznym pomniejszeniu widoku modelu na ekranie graficznym.
  • Zwiększono wydajność obliczeń obwiedni przemieszczeń i ugięć względnych przy wymiarowaniu dla dużej liczby grup zmiennych w modelu przez ograniczenie liczby rozpatrywanych punktów na pręcie oraz eliminację grup o zerowym wpływie na przemieszczenie danego pręta.
  • Korekta liczenia momentu bezwładności na skręcanie swobodne Jx dla dwuteowników spawanych.
  • Korekta prawidłowego wyświetlania wartości min i max obwiedni na pręcie na zakładce Wyniki, wynikająca z aproksymacji wyników obwiedni na długości pręta na podstawie wartości w węzłach dla prostoliniowych wykresów obwiedni.

  ArCADia-RAMA 18.0.1 (wydana 22.06.2020)

  Modyfikacje
  • Wprowadzono paski przewijania w oknie generatora przykryć strukturalnych wyświetlane wówczas gdy rozdzielczość ekranu nie pozwala na pełne wyświetlenie okna generatora.
  • Korekta połączeń prętów w węzłach dla Generatora kratownic płaskich.
  • Prawidłowe odświeżanie panelu "Widoczność grup obciążeń" na zakładce Obciążenia przy dodawaniu/usuwaniu grup obciążeń.
  • Podmieniona maszyna wirtualna Javy na wersję 1.8.0_181.

  ArCADia-RAMA 18.0 (wydana 13.05.2020)

  Nowa funkcjonalność
  • Wprowadzono automatyczny tryb dzielenia prętów węzłem elementu dochodzącego z dojściem sztywnym lub przegubowym zależnie od ustawionego tryby wprowadzania prętów: sztywny-sztywny lub przegub-przegub.
  • W oknie Ustawień wprowadzono przełącznik ustawiania automatycznego trybu dzielenia prętów węzłem elementu dochodzącego (domyślnie ustawiony na włączony). Przy wyłączeniu znacznika opcja dzielenie pręta węzłem potwierdzana jest jak dotychczas odpowiednim komunikatem.
  • Wprowadzono oznaczenie dojścia przegubowego pręta dochodzącego do innego pręta w postaci niewypełnionej kulki.
  • W oknie Ustawień wprowadzono możliwość wyboru oznaczenia przegubowego dojścia pręta do innego pręta w postaci kulki lub dotychczasowego urwania (zależnie od wyboru użytkownika). Opcją domyślną jest dojście symbolizowane niewypełnioną kulką.
  • Wprowadzono mechanizm pomijający wyświetlanie: oznaczeń węzłów, numerów węzłów, układów lokalnych, etykiet z numerami prętów a także symboli obc. prętowych i węzłowych, wykresów oraz etykiet wymiarowania zbiorczego dla znacznie pomniejszonych widoków układu gdy węzły w znacznym stopniu zasłaniają układ.
  • Wprowadzono funkcję zaznaczania (CTRL+ALT) i odznaczania (CTRL+SHIFT+ALT) oknem przecinającym lub obejmującym elementów (prętów, węzłów, obciążeń) wewnątrz okna oraz wszystkich węzłów tak zaznaczonych prętów.
  • Dodano edytowalną kolumnę opis do tabeli obciążeń klimatycznych.
  • Wprowadzono możliwość ukrywania obciążeń powierzchniowych (tafli i reprezentacji prętowej po rozkładzie) z „drzewa projektu” i z menu kontekstowego prawego klawisza myszki.
  • Wprowadzono możliwość podziału obciążenia powierzchniowego na strefy obciążeń o różnym kształcie obciążenia (równomierne lub trapezowe) i różnych wartościach obciążeń w danej strefie.
  • Wprowadzono dodatkowy, wybieralny typ gradientu rozkładu naprężeń: normalnych, stycznych i zredukowanych przy analizie naprężeń w przekroju pręta.
  • Grupowe wydłużanie elementów prętowych do zaznaczonej granicy i jej przedłużenia wirtualnego.
  • Grupowe wstawianie wymiarów dla zaznaczonej grupy prętów leżących w jednej płaszczyźnie.
  • Umożliwiono eksport wszystkich typów stóp fundamentowych wraz z wyliczonym zbrojeniem z modułu obliczeniowego EuroStopy do modułu skryptowego ArCADii – Komponent żelbetowy.
  • W oknie Właściwości projektu na zakładce Statystyka umożliwiono wyświetlanie sumy obciążeń w kierunkach głównych osobno dla poszczególnych grup obciążeń.
  • Rozbudowa okna Ustawień raportów do wydruku w zakresie danych dotyczących modelowanego projektu.
  • Nowy Generator płaskich trójwarstwowych przekryć strukturalnych (10 typów struktur).
Szczegóły:
 • rozmiar: 617MB (32bit), 652MB (64bit), wersja: 18.0.5, data: 27.04.2021
 • system operacyjny Windows 10
Data publikacji: 2021-05-04Pobierz program ArCADia-RAMA 18 64bitPobierz program ArCADia-RAMA 18 32bit

KONSTRUKTOR 6.5

Obliczenia i wymiarowanie konstrukcji budowlanych.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Instalacja zawiera:
Konstruktor 6.5 : Moduł podstawowy + Obciążenia + Obciążenia Eurokod PN-EN,
26 modułów obliczeniowych + 6 modułów graficznych
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Konstruktor 6.5.5(wydana 16.06.2020)

Modyfikacje

  Obciążenia PN:
 • Korekta wyznaczania wartości obciążenia od worków śnieżnych dla dachu złożonego w kalkulatorze obciążenia śniegiem wg normy PN.

 • Fundamenty bezpośrednie:
 • Korekta wzoru na zbrojenie minimalne ze względu na zarysowanie uwzgledniająca wpływ wysokości liczonego przekroju na współczynnik k we wzorze.
 • Dodanie znacznika na interfejsie pozwalającego pominąć wpływ zbrojenia minimalnego na rzeczywiste przyjęte zbrojenie fundamentu.

 • Ściana oporowa:
 • Korekta wartości współczynnika „m” uwzględnianego przy sprawdzaniu nośności gruntu pod płytą ściany oporowej.
 • Poprawiono serializację metody ustalania parametrów geotechnicznych.

 • Fundamenty bezpośrednie PN-EN:
 • Korekta zaokrąglenia, powodującego nieprawidłowy podział warstw powstałych po podziale istniejącej warstwy głębokością posadowienia i poziomem wody gruntowej.

Konstruktor 6.5.3(wydana 22.06.2018)

Konstrukcje murowe:

 • Korekta prawidłowego uwzględniania ciężaru własnego muru przy obliczaniu ściany murowanej (wykresy i sprawdzanie nośności).
 • Korekta wypisywania błędnego komunikatu w raporcie ze sprawdzenia nośności w przypadku gdy w sprawdzanym przekroju siła i moment w ścianie/filarze wynoszą „0”.

Pale:

 • Korekta prawidłowego rozpoznawania wielkości numerycznych wpisywanych w pola edycyjne z częścią ułamkową podawaną po przecinku lub po kropce.

Słup żelbetowy:

 • Korekta błędnego komunikatu wpisywanego w raporcie z obliczeń w tabeli w polu Parametry ogólne – Zagadnienie.

Wiązary dachowe:

 • Korekta działania programu dla schematu krokwiowego przy dużej dysproporcji wysięgu lewej i prawej połaci – korekta związana z odrysowaniem obciążeń na obu połaciach w raporcie.
Szczegóły:
 • rozmiar: 168MB, wersja: 6.5.5, data: 16.06.2020
 • system operacyjny Windows 10 PL, Windows 8.1 PL
Data publikacji: 2020-06-16Pobierz program KONSTRUKTOR 6.5 32bit

I.T.I. 5.0

Podręczny kalkulator inżynierski.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • BASIC 5.0
 • BUDOWNICTWO OGÓLNE 5.0
 • KONSTRUKCJE 5.0
 • INSTALACJE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

I.T.I. 5.0.7438 (wydana 13.05.2020)

Modyfikacje

 • Zmiana stosunku zawartości proporcji składników z 1:1 na wartość 1:2 dla pozycji „Glina z sieczką lub trocinami” o ciężarze objętościowym w stanie powietrzno-suchym równym 8 kN/m3 - moduł „Budownictwo ogólne - Obciążenia stałe wg PN”.
 • Modyfikacji wartości granicznych z wartości 100 na wartość 1000 dla pół edycyjnych odpowiadających za szerokości i długości obiektu – moduł „Konstrukcje - Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4”.

I.T.I. 5.0.7219 (wydana 07.10.2019)

Modyfikacje

 • Korekta wyznaczania wartości obciążenia od worków śnieżnych dla dachu złożonego w kalkulatorze obciążenia śniegiem wg normy PN-80-B-02010.
 • Korekta wyznaczania współczynnika aerodynamicznego i współczynnika ekspozycji dla ustrojów kratowych przestrzennych o przekroju prostokątnym.

I.T.I. 5.0.6751 (wydana 26.06.2018)

Modyfikacje

 • Budownictwo Ogólne -> Żelbet -> Schody płytowe – korekta schematu wyświetlania na zakładce Statyka, po wyborze wartości Obciążenie w kontrolce Rodzaj.
 • Konstrukcje -> Obciążenia -> Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1 – korekta pracy kontrolki określającej wysokość nad poziomem morza na zakładce Strefa Obciążenia w części Dane.
 • Konstrukcje -> Żelbet -> Ściskanie ze zginaniem wg PN-EN 1992-1-1 – zwiększenie wartości maksymalnej, którą może wprowadzić użytkownik dla kontrolek oznaczonych symbolami: b, h, M.
 • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – korekta wyświetlania wartości obciążenia na krawędzi w części rezultaty, na wartość przeciwną w stosunku do poprzedniej wersji dla wiat jednospadowych.
 • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – poprawiono przy zmianie kierunku wiatru strefy obciążenia wiatrem w części dane dla dachu jednospadowego.
 • Konstrukcje ->Obciążenia ->Obciążenia użytkowe – Korekta jednostek dla obciążenia poziomego ścian ograniczających i ścianek działowych spełniających funkcję barier.
 • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia stałe wg PN-82/B-02011 – korekta wyświetlania nowego okna.
 • Modyfikacja systemu automatycznych aktualizacji.
Szczegóły:
 • rozmiar: 145 MB, wersja: 5.0.7438, data: 15.05.2020
Data publikacji: 2020-05-13Pobierz program I.T.I. 5.0 32bit

StalCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)

Nakładka branżowa, wspierająca rysowanie elementów konstrukcji stalowych.

Szczegóły:
 • rozmiar: 17,6 MB, wersja: 1.8.1, data: 12.02.2020
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1
 • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD 2019
Data publikacji: 2020-02-12Pobierz program StalCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

INTERsoft-INTELLICAD 2019

Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.

Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2019 [11.0]: (wydana 09.05.2019)

Modyfikacje

 • Wprowadzenie optymalizacji wydajnościowych i korekt poprawiających stabilność programu

INTERsoft-INTELLICAD 2019 [11.0]: (wydana 23.11.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Natywny format plików dwg 2018.
 • Ładowanie i wyświetlanie elementów mechanicznych.
 • Współpraca z aplikacjami BIM po przez wczytywanie podrysów z plików IFC, RVT, RFA.
 • Komendy wstawiania obiektów architektonicznych AEC: ściany, okna, otwory, drzwi, stropy, i stropodachy.
 • Rozszerzona obsługa plików DNG oraz więcej opcji przy eksporcie do plików PDF.
 • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
 • Wyświetlanie palety narzędzi.
 • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa elementów.
 • Nowe typy obiektów 3D (prymitywy) - Facet Modeler (modeler powierzchni ODA) wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi – przeznaczone do użycia w 3D gdy nie jest istotna masa elementu .
 • Łączona komenda: przesuń/kopiuj/obróć/skaluj.
 • Możliwość użycia zestawu kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
 • Nowa funkcja ustawień kamery w widoku.
 • Nowe Teigha Mechanical API umożliwiające pracę z obiektami mechanicznymi.

Modyfikacje

 • Kilka nowych funkcji edytora tekstu: kolumny tekstu, skalowanie tekstu, wprowadzanie tekstu po łuku, wprowadzanie tekstu w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót tekstu itp.
 • Rozszerzone możliwości obsługi bloków, referencji i wymiarów: konwersja bloku na referencję, kopiowanie zagnieżdżonych obiektów (bloków, referencji, podrysów), lista własności bloku/referencji, Reset Dimension Text, Reassociate Dimension Text.
 • Nowa wersja silnika graficznego ODA Teigha 4.3.2.
Szczegóły:
 • rozmiar: 271 MB (32bit), 349 MB (64bit), wersja: 11.0.67, data: 09.05.2019
 • system operacyjny Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-05-09Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2019 64bitPobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2019 32bit

InstalCAD 2.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)

Nakładka CAD dla projektantów instalacji sanitarnych.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Nakładka wspiera tylko wersje 32 bitową programu INTERsoft-INTELLICAD.
Szczegóły:
 • rozmiar: 205 MB, wersja: 2.8.0, data: 23.04.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
Data publikacji: 2019-04-22Pobierz program InstalCAD 2.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

ŻelbetCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)


Szczegóły:
 • rozmiar: 13 MB, wersja: 1.8.0, data: 11.04.2019
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
 • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
Data publikacji: 2019-04-11Pobierz program ŻelbetCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

INTERsoft-PRZEDMIAR 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)


Szczegóły:
 • rozmiar: 8,41 MB, wersja: 1.8.0, data: 11.04.2019
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
 • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
Data publikacji: 2019-04-11Pobierz program INTERsoft-PRZEDMIAR 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

ArCADia AC 11

Nakładka dla programu AutoCAD 2016/2017/2018 64bit.
Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia BIM AC 11.0 (system 11.0.1066)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC RVT 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia BIM AC 11.0.63: (wydana 08.04.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
 • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
 • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
 • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,11 GB (32bit), 1,16 GB (64bit), wersja: 11.0.63, data: 08.04.2019
 • system operacyjny: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2019-04-08Pobierz program ArCADia AC 11 64bitPobierz program ArCADia AC 11 32bit

ArCon 20.05

Aktualizacja do programu ArCon 20
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Poprawki:
 • Korekta kąta wprowadzania ścian. Kąt zawsze był stały i wnosił -57,3.
 • Korekta opcji mierzenia odległości. Kąt zawsze był stały i wnosił -57,3.
 • Korekta wyświetlania otworu w elemencie na rzucie.
 • Korekta wyświetlania tekstur na podestach, które pochodziły z poprzednich wersji programu i zostały zmodyfikowane w wersji 20.
 • Korekta wyświetlania dachu w przekroju schodkowym.
Dodano:
 • Wprowadzono możliwość wyboru ikon programu. Program udostępnia następujące zestawy ikon: Małe nowoczesne, Duże nowoczesne oraz Klasyczne.
Szczegóły:
 • rozmiar: 38,5 MB, data: 31.07.2018
 • wymagany: ArCon 20
Data publikacji: 2018-08-07Pobierz program ArCon 20.05 32bit

Wymarzony Ogród 3.1

Program do projektowania ogrodów
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Wersja 3.1 nie jest aktualizacją dla Użytkowników wersji 3.0, z uwagi na odmienny system zabezpieczenia programu.
Korzystanie z wersji 3.1 wymaga pliku licencyjnego .isl, bez którego program będzie działał w wersji DEMO.
Szczegóły:
 • rozmiar: 566 MB, wersja: 3.1.1, data: 18.02.2016
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2016-02-18Pobierz program Wymarzony Ogród 3.1 32bit

ArCADia-TEXT 1.0

Nowa przeglądarka plików rtf
Szczegóły:
 • rozmiar: 11MB, wersja: 1.0.885, data: 18.02.2016
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2016-02-18Pobierz program ArCADia-TEXT 1.0 32bit

ArCADia-3D VIEWER 1.0

Prezentacji projektów z systemu ArCADia BIM.
Szczegóły:
 • rozmiar: 16 MB, wersja: 1.0.5515, data: 09.02.2015
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2015-02-19Pobierz program ArCADia-3D VIEWER 1.0 32bit


Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<