Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--

NAJNOWSZE AKTUALIZACJE

Sortowanie

ArCADia-RAMA 20

Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Instalacja zawiera:
 • R3D3-Rama 3D 20.1 / R2D3-Rama 3D 20.1
 • R3D3-InterStal 1.6
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.4
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.1
 • R3D3-EuroStal TAPERED 1.0
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 2D 20.1
 • R2D2-InterStal 1.6
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.4
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.1
 • R2D2-EuroStal TAPERED 1.0
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-RAMA 20.1 (wydana 15.05.2024)

Nowa funkcjonalność
 • Wirtualny asystent AI.
 • Włączono współpracę z najnowszą wersją EuroZłącz 6.0 obejmującą 4 nowe złącza w postaci styków i ściągów (dwuteowego, dwugałęziowego z dwuteowników lub ceowników, przekroju prostokątnego rurowego lub z ceowników i okrągłego).
 • Umożliwienie wprowadzania i uwzględniania w obliczeniach sił skupionych w aktywnych (dostępnych) węzłach prętów wirtualnych tworzących wprowadzony mimośród pręta.
 • Przy przełączaniu między wersjami R3D3, R2D2 i R3D2 zapamiętywanie którego środowiska Javy ma używać program: systemowego czy wbudowanego w katalogu instalacyjnym programu.
 • W raporcie ze statyki pod tabelką przemieszczeń umieszczono niewielką legendę gdzie: dx, dy, dz, d – to przemieszczenia pręta a fx, fy, fz, f – wygięcia pręta.
 • Korekta tworzenia elementów wymiarowych dla prętów o zmiennej geometrii skutkująca brakiem symetrii wyników ich wymiarowania mimo pełnej symetrii układu oraz dająca nieciągłe wykresy ugięć i przemieszczeń. Błędna kolejność węzłów prętów w utworzonym elemencie wymiarowym.
 • Korekta komunikatu przy braku możliwości renderowania (w Widoku 3D, na widoku graficznym dla renderowanych prętów i modelu ArCADii oraz w podglądzie w Kalkulatorze współczynników wyboczeniowych) za pomocą biblioteki OpenGL na: „Brak możliwości renderowania za pomocą biblioteki OpenGL. Czy przy kolejnym uruchomieniu programu zmienić metodę renderowania na DirectX ?” - Tak/Nie. Na życzenie użytkownika przełączenie na metodę renderowania: DirectX.
 • Korekta powielenia wyświetlania wyników takich samych sprawdzeń nośności na zakładce Wymiarowanie, dla modułów wymiarujących stalowych i drewnianych.
 • Korekta wyświetlania menu prawego klawisza myszki na zakładce Obciążenia, po przejściu z zakładki Geometria z zaznaczonymi pętami po utworzeniu na nich mimośrodu.
 • Korekta braku funkcji Usuń mimośród oraz okna edycji Pręt na mimośrodzie w menu podręcznym prawego klawisza myszki po utworzeniu prętów na mimośrodzie i zaznaczeniu ich oknem.
 • Korekta wyświetlania przemieszczeń w Raportach ze statyki (dla grup, sumy grup i kombinacji) korygująca lokalizację maksymalnego przemieszczenia na danym pręcie oraz zmiana układu wyświetlania tych przemieszczeń z globalnego na lokalny układ pręta (składowe dx, dy, dz).
 • Korekta dostępu zaznaczania elementów do wydruku w Raportach ze statyki.
 • Korekta przyjęcia grubości ścianek przekroju dwuteowego jednocześnie dla początkowego i końcowego przekroju pręta o zmiennej geometrii wymiarowanego w module EuroStal TAPERED – Profile zbieżne.
 • Korekta przyjmowania w raporcie z wymiarowania kcrit = 1 dla elementu pręta i elementu wymiarowego zabezpieczonego przed utratą stateczności giętnej w modułach EuroDrewna i InterDrewna.
 • Korekta braku symetrii wyników wymiarowania części przypodporowych belki dwuprzęsłowej.
 • Korekta usytuowania w drzewie bazy profili, grupy profili zmiennych wymiarowanych nazwanych: Stal - wymiarowane w module TAPERED. Pozostałe gałęzie na tym poziomie to tak jak dotychczas: Stal, Żelbet, Drewno.

 • EuroDrewno
 • Korekta przyjmowania w raporcie z wymiarowania kcrit = 1 dla elementu pręta i elementu wymiarowego zabezpieczonego przed utratą stateczności giętnej.

 • EuroStal TAPERED
 • Korekta braku symetrii wyników wymiarowania części przypodporowych belki dwuprzęsłowej.

 • InterDrewno
 • Korekta przyjmowania w raporcie z wymiarowania kcrit = 1 dla elementu pręta i elementu wymiarowego zabezpieczonego przed utratą stateczności giętnej.

ArCADia-RAMA 20.0 (wydana 11.07.2023)

Nowa funkcjonalność
 • Wprowadzenie nowego modułu EuroStal TAPERED – Profile zbieżne do wymiarowania elementów stalowych, dwuteowych o zmiennej wysokości środnika i przekrojów rurowych o zmiennej średnicy.
 • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułów stalowych i żelbetowych (EuroStal, EuroStal BUILT-UP - Profile wielogałęziowe, EuroŻelbet) w oknie Własności projektu.
 • Rozbudowa funkcji filtrowania o dodatkową możliwość filtrowania prętów i węzłów o podanych listach ich numerów.
 • Szybkie zaznaczanie prętów lub węzłów oraz separowanie prętów o podanych numerach w postaci listy.
 • Dodanie podglądu wczytywanego przekroju z pliku DXF.
 • Dodanie podglądu wczytywanego modelu lub podrysu z pliku DXF.
 • W oknie Menagera przekrojów dla zaznaczonego przekroju dodano możliwość zapisu do biblioteki oraz eksportu DXF.
 • Zmiany w Edytorze obciążeń powierzchniowych: bieżący podgląd na modelu, zmiana sposobu rozpoznawania kierunku obc. powierzchniowego wprowadzanego przez 3 punkty i inne zmiany graficzne.
 • Rozbudowa funkcji Komentarza o możliwość nadawania indywidualnej nazwy/pozycji elementu/pręta a także o możliwość linkowania dowolnych zewnętrznych plików do tego pręta lub elementu np. raportu szczegółowego z wymiarowania.
 • W oknie Ustawień dodano znacznik (domyślnie włączony) – Linki do raportów szczegółowych (z wymiarowania).
 • Kalkulator współczynników długości wyboczeniowych – modyfikacje kalkulatora pod kątem możliwości poprawnego ustalenia współczynników wyboczeniowych dla wymiarowanych elementów słupowych, dwuteowych o zmiennej wysokości środnika i przekrojów rurowych o zmiennej średnicy.
 • Możliwość przejmowania dachów płaskich z ArCADii (jako podrys lub przez widok konstrukcyjny też jako podrys).
 • Eksport geometrii wraz z przekrojami projektu 2D/3D z programu ArCADia RAMA do pliku IFC (w postaci trójkątów) – model referencyjny.
 • Podział obciążenia powierzchniowego na strefy łamaną lokalną (dzielącą linią łamaną na dwie strefy, jedną wybraną strefę).
 • W oknie Grup obciążeń dołożono komunikat o szacunkowej ilości rozpatrywanych kombinacji grup zmiennych (łącznie z podgrupami ewentualnych grup typu „Multi” i grup ruchomych) przy wyznaczaniu obwiedni automatycznych. Liczba ta pozwala zorientować się czy mamy szansę na otrzymanie wyników ze statyki w rozsądnym czasie.
 • W oknie Zależności grup obciążeń zmiennych i Kombinacji użytkownika dodano generator podstawowych kombinacji użytkownika z uwzględnieniem relacji lub bez, dla grup obciążeń zmiennych mniejszej lub równej 15.
 • Funkcja scalania zbiorczego ciągów prętów współliniowych.
 • Rozbudowa funkcji Oczyszczania projektu o funkcję scalania zbiorczego prętów.
Modyfikacje
 • Korekta wczytywania profili z ustawionymi i zdefiniowanymi materiałami użytkownika.
 • Korekta bazy profili dwuteowych normalnych IPN, ceowników normalnych, pocienionych i ekonomicznych.
 • Korekta automatycznej modyfikacji wymiarów przekroju w Edytorze przekrojów przy edycji ich wymiarów.
 • Korekta poprawnego składania prętów w elementy wymiarowe w raporcie szczegółowym z wymiarowania przy tworzeniu szkicu przemieszczenia i ugięcia względnego.
 • Korekta reguły przy tworzeniu elementów.
 • Korekta odświeżania wartości wyświetlanych na wykresach globalnych dla danej grupy wybranej na zakładce Wyniki.
 • EuroDrewno i InterDrewno
 • Korekta parametrów klas drewna litego zgodnie z normą PN-EN 338:2016.
Szczegóły:
 • 754MB (64bit), wersja: 20.1, data: 15.05.2024
 • system operacyjny 64-bit: Windows 10, Windows 11
Data publikacji: 2024-05-15Pobierz program ArCADia-RAMA 20 64bit

ArCADia-TERMOCAD 10.2

Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 10.2
 • ArCADia-TERMOCAD PCHE 10.2
 • ArCADia-TERMOCAD Audyt 10.2
 • TERMOCADIA oparta na ArCADia 14.0
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja - zapotrzebowanie na moc chłodniczą
 • Ocena energetyczna
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-TERMOCAD 10.2.4541

Nowa funkcjonalność

 • Aktualizacja dokumentu podsumowującego audyt energetyczny zgodnie ze wzorem obowiązującym od 22 kwietnia 2024 r. udostępnionym na stronie ministerstwa

Modyfikacje

 • Korekta warunków wyznaczania grantu OZE
 • Korekta warunków wyznaczania grantu termomodernizacyjnego
 • Termocadia: przegroda podłoga na gruncie jest teraz synchronizowana ze wszystkich kondygnacji z modelu 3D
 • Termocadia: korekta synchronizacji modelu 3D z częścią obliczeniową
 • Termocadia: dodano przycisk „Import DRAFTER”
 • Inne drobne poprawki

ArCADia-TERMOCAD 10.1.4499 (wydana: 26.03.2024)

Modyfikacje

 • Korekta wczytywania projektów audytu ze starszych wersji programu.

ArCADia-TERMOCAD 10.1.4471 (wydana: 21.03.2024)

Nowa funkcjonalność

 • Wirtualny asystent umożliwiający rozmowy ze Sztuczną Inteligencją (pakiet 10 pytań)
 • Szablony przegród dla budownictwa wielkopłytowego 1970 - 1985
 • Dodano ArCADia-INWENTARYZATOR do TERMOCADII (dostępny po wykupieniu odpowiedniej licencji)

Modyfikacje

 • Korekta obliczeń średniorocznej oszczędności energii finalnej oraz unikniętej emisji CO2
 • Zwiększono maksymalną wartość mocy instalacji OZE
 • Usunięto błąd polegający na braku aktualizacji wartości strumieni powietrza wentylacyjnego przy modernizacji okna dla wentylacji grawitacyjnej
 • Korekta wartości udziału kosztów zakupu, montażu, budowy albo modernizacji instalacji OZE w łącznych kosztach przedsięwzięcia w raporcie audytu energetycznego
 • Korekta obliczeń energii końcowej w zakresie sprzętu i urządzeń oraz systemu oświetlenia dla audytu efektywności energetycznej
 • Korekta przyjmowanej wartości powierzchni użytkowej na etapie AUDYT
 • Korekta obliczeń dla przegrody niejednorodnej
 • Korekta pozycjonowania modernizacji stropu w raporcie audytu energetycznego
 • Korekta numeracji źródeł ciepła dla metody zużyciowej
 • Inne drobne poprawki

ArCADia-TERMOCAD 10.0.4351 (wydana: 30.10.2023)

Modyfikacje

 • Przywrócono ikony w edytorze materiałów oraz w edytorze rodzajów robót
 • Korekta kosztu całkowitego wariantu przedsięwzięcia zawierające instalację OZE
 • Usunięcie błędu przy nadpisywaniu dokumentu podsumowującego audyt jako plik PDF
 • Usprawnienie odświeżania panelu podglądu projektu
 • Korekta funkcji napraw
 • Poprawki związane z interfejsem programu
 • Korekta mniejszych usterek

ArCADia-TERMOCAD 10.0.4331 (wydana: 13.10.2023)

Modyfikacje

 • Korekta raportu błędu o braku wprowadzonych danych do optymalizacji
 • Korekta wprowadzania kosztów w zakładce Odnawialne źródła energii
 • Korekta odświeżania raportu po modyfikacji tabel w zakładce RAPORTY
 • Korekta funkcji napraw
 • Uzupełnienie raportu analizy środowiskowej o opis systemu alternatywnego
 • Poprawki związane z interfejsem programu
 • Inne drobne poprawki

ArCADia-TERMOCAD 10.0.4290 (wydana: 31.08.2023)

Modyfikacje

 • Poprawki związane z interfejsem programu
 • Aktualizacja stacji meteorologicznych

ArCADia-TERMOCAD 10.0.4271 (wydana: 16.08.2023)

Modyfikacje

 • Aktualizacja silnika przeglądarki centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków
 • Korekta wartości EP w dokumencie podsumowującym audyt energetyczny
 • Korekta aktualizacji wskaźników zapotrzebowania na ciepło w dokumencie podsumowującym audyt energetyczny w przypadku, gdy źródło ciepła nie było modernizowane
 • Poprawki związane z interfejsem programu

ArCADia-TERMOCAD 10.0 (wydana: 27.07.2023)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa wersja programu obejmuje zmiany wprowadzone przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
 • Nowy raport podsumowujący audyt energetyczny dla programu Czyste powietrze
 • Dodano możliwość określenia urządzenia OZE w definicji systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej
 • W raporcie audytu dodano rozdział ze zdjęciami umieszczonymi w projekcie
 • Przystosowanie interfejsu programu do wyższych rozdzielczości wyświetlacza
 • Dodano bibliotekę materiałów firmy PSCOAT SYSTEM
 • Aktualizacja bazy wskaźników emisji zanieczyszczeń
 • Dodano opcję wyłączenia raportu o błędach
 • Dodano sortowanie przegród
 • Dodano opcję ręcznego określenia wartości wymaganego współczynnika przenikania U w metodzie zużyciowej

Modyfikacje

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wysyłanie świadectwa bezpośrednio z poziomu programu
 • Usprawnione odświeżanie wyników
 • Optymalizacja działania modułu TERMOCADIA
 • Rozszerzenie funkcjonalności podglądu projektu o dane z certyfikatu, audytu oraz analiz
 • Korekta obliczeń kosztu podgrzania ciepłej wody użytkowej
 • Korekta wyznaczania wartości współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu
 • Inne drobne poprawki i usprawnienia
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,73 GB, wersja: 10.2.4541, data: 09.05.2024
 • system operacyjny 64-bit: Windows 10, Windows 11
 • minimalna rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli
 • ArCADia-LLICENSE MANAGER 4.8 lub nowszy
Data publikacji: 2024-05-09Pobierz program ArCADia-TERMOCAD 10.2 64bit

Eurozłącza 6.0

Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA + DXF
 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE + DXF
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA + DXF
 • EuroZłącza BELKA-BELKA + DXF
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE + DXF
 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ + DXF
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
 • EuroZłącza STYK DOCZOŁOWY DWUTEOWNIKÓW + DXF
 • EuroZłącza STYK DOCZOŁOWY PROFILI DWUGAŁĘZIOWYCH + DXF
 • EuroZłącza ŚCIĄG RUR PROSTOKĄTNYCH + DXF
 • EuroZłącza ŚCIĄG RUR OKRĄGŁYCH + DXF
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Nowości w wersji 6.0

 • Cztery nowe moduły obliczeniowe:
  1. EuroZłącza STYK DOCZOŁOWY DWUTEOWNIKÓW + DXF
   Połączenie doczołowe z użyciem blach czołowych, sztywne lub przegubowe, belki o przekroju z dwuteowników użebrowane, na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił dwupłaszczyznowych z uwzględnieniem momentów lub na nośność elementów łączonych.
  2. EuroZłącza STYK DOCZOŁOWY PROFILI DWUGAŁĘZIOWYCH + DXF
   Połączenie doczołowe z użyciem blach czołowych, sztywne lub przegubowe, belki o przekroju ze zdwojonych dwuteowników lub ceowników, użebrowane, na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił dwupłaszczyznowych z uwzględnieniem momentów lub na nośność elementów łączonych.
  3. EuroZłącza ŚCIĄG RUR PROSTOKĄTNYCH + DXF
   Połączenie doczołowe z użyciem blach czołowych, sztywne lub przegubowe, belki o przekroju z rur kwadratowych lub rur z pary ceowników, użebrowane, na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił dwupłaszczyznowych z uwzględnieniem momentów lub na nośność elementów łączonych.
  4. EuroZłącza ŚCIĄG RUR OKRĄGŁYCH + DXF
   Połączenie doczołowe z użyciem blach czołowych, sztywne lub przegubowe, belki o przekroju z rur okrągłych, użebrowane, na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił dwupłaszczyznowych z uwzględnieniem momentów lub na nośność elementów łączonych.
Szczegóły:
 • rozmiar: 136MB, wersja: 6.0.8693, data: 20.10.2023
 • system operacyjny Windows 10, WIndows 11
Data publikacji: 2024-02-20Pobierz program Eurozłącza 6.0 32bit

I.T.I. 5.0

Podręczny kalkulator inżynierski.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • BASIC 5.0
 • BUDOWNICTWO OGÓLNE 5.0
 • KONSTRUKCJE 5.0
 • INSTALACJE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :
I.T.I. 5.0.8769 (wydana 05.01.2024)

Modyfikacje

 • Poprawka zawartości raportu w module Tarcica iglasta według PN-75/D-9600.
 • Poprawka wyświetlania treści napisów na interfejsie module Statystyka.
 • Poprawki obliczeń w module Obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków/strat ciepła.
 • Poprawka obliczeń w module Obliczenia strumienia powietrza wywiewanego przez okap.
 • Poprawka interpretacji wartości „Odzysk” w module Dobór mocy nagrzewnicy.
 • Poprawka interpretacji wartości „Odzysk”, korekta jednostek przeliczeniowych, dodanie na formatce modułu dodatkowego tekstu informacyjnego w module Dobór mocy chłodnicy.

I.T.I. 5.0.7438 (wydana 13.05.2020)

Modyfikacje

 • Zmiana stosunku zawartości proporcji składników z 1:1 na wartość 1:2 dla pozycji „Glina z sieczką lub trocinami” o ciężarze objętościowym w stanie powietrzno-suchym równym 8 kN/m3 - moduł „Budownictwo ogólne - Obciążenia stałe wg PN”.
 • Modyfikacji wartości granicznych z wartości 100 na wartość 1000 dla pół edycyjnych odpowiadających za szerokości i długości obiektu – moduł „Konstrukcje - Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4”.

I.T.I. 5.0.7219 (wydana 07.10.2019)

Modyfikacje

 • Korekta wyznaczania wartości obciążenia od worków śnieżnych dla dachu złożonego w kalkulatorze obciążenia śniegiem wg normy PN-80-B-02010.
 • Korekta wyznaczania współczynnika aerodynamicznego i współczynnika ekspozycji dla ustrojów kratowych przestrzennych o przekroju prostokątnym.

I.T.I. 5.0.6751 (wydana 26.06.2018)

Modyfikacje

 • Budownictwo Ogólne -> Żelbet -> Schody płytowe – korekta schematu wyświetlania na zakładce Statyka, po wyborze wartości Obciążenie w kontrolce Rodzaj.
 • Konstrukcje -> Obciążenia -> Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1 – korekta pracy kontrolki określającej wysokość nad poziomem morza na zakładce Strefa Obciążenia w części Dane.
 • Konstrukcje -> Żelbet -> Ściskanie ze zginaniem wg PN-EN 1992-1-1 – zwiększenie wartości maksymalnej, którą może wprowadzić użytkownik dla kontrolek oznaczonych symbolami: b, h, M.
 • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – korekta wyświetlania wartości obciążenia na krawędzi w części rezultaty, na wartość przeciwną w stosunku do poprzedniej wersji dla wiat jednospadowych.
 • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – poprawiono przy zmianie kierunku wiatru strefy obciążenia wiatrem w części dane dla dachu jednospadowego.
 • Konstrukcje ->Obciążenia ->Obciążenia użytkowe – Korekta jednostek dla obciążenia poziomego ścian ograniczających i ścianek działowych spełniających funkcję barier.
 • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia stałe wg PN-82/B-02011 – korekta wyświetlania nowego okna.
 • Modyfikacja systemu automatycznych aktualizacji.
Szczegóły:
 • rozmiar: 141 MB, wersja: 5.0.8769, data: 05.01.2024
Data publikacji: 2024-01-05Pobierz program I.T.I. 5.0 32bit

INTERsoft-INTELLICAD 2023

Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.

Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2023 (wydana 04.08.2023)

Modyfikacje

 • Aktualizacja komponentów instalatora
 • INTERsoft-INTELLICAD 2023 (wydana 22.02.2023)

  • Funkcje do wprowadzania pól danych - Field.
  • Data Link Menager.
  • Draw 3D - Rura – Facet Model Meshes – Pipe (_FMPIPE).
  • Funkcja przerwij w punkcie (_BREAKATPOINT).
  • Funkcja Odwróć (_REVERSE) odwraca kolejność punktów linii i punktów oddzielających segmenty pollinii (również dla splajnu i helisy).
  • Funkcje Geolokalizacji obudowano odpowiednimi oknami dialogowymi: wprowadzanie współrzędnych geodezyjnych, wybieranie układu współrzędnych geodezyjnych.
  • Zmiany w oknie drukowania do pdf za pomocą drukarki pdf.
  • Funkcja Synchronizacji atrybutów bloków (_ATTSYNC).
  • Tabele – nadawani stylu komórek tabeli, justowanie tekstu w komórkach tabeli, wstawianie formuł, okno własności dla zaznaczonych komórek tabeli.
  • Okno ustawiania czcionek w linii poleceń: Narzędzia-Ustawienia programu-Ekran-Czcionki.
  • Przebudowa okna: Narzędzia - Ustawienia programu-Ekran.
  • Na dole na pasku stanu wprowadzono funkcję Izolowania i Odizolowania oraz Ukrywania i Pokazywania ukrytych elementów. (_ISOLATEOBJECTS, _HIDEOBJECTS, _UNISOLATEOBJECTS).
  • Sześcian ustawiania widoków – kierunków – w prawym górnym rogu ekranu.
  • Dodano nową wstążkę „Wizualizacja” jak niżej (dodano spacer i lot 3D i jego ustawienia).
  • Ustawienia rysunku-Ekran-Ekran-Wybór elementu-Efekt selekcji. Zmienne (nowe): SELECTIONEFFECT, SELECTIONEFFECTCOLOR.
  • Na wstążkach Start i Edycja 3D Positioner – funkcja umożliwiająca obrót obiektów w przestrzeni 3D względem jednej z trzech wzajemnie prostopadłych osi – wskazanej osi.
  • Do obiektów AEC dołożono możliwość robienia przekrojów.
  Szczegóły:
  • 748 MB (64bit), wersja: 15.0.202, data: 04.08.2023
  • system operacyjny 64bit: Windows 10, Windows 8.1
  Data publikacji: 2023-08-04Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2023 64bit

  ArCADia 14

  Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • ArCADia – BIM 14.0 (system 14.3.1409)
  • ArCADia – 3D MAKER 2.0
  • ArCADia – ARCHITEKTURA 9.0
  • ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
  • ArCADia – DROGI EWAKUACYJNE 3.0
  • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.5
  • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.5
  • ArCADia – SIECI ELEKTRYCZNE 2.5
  • ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
  • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia – INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.5
  • ArCADia – INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.5
  • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.5
  • ArCADia – SIECI KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
  • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE 2.5
  • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.8
  • ArCADia – INSTALACE GRZEWCZE 2.5
  • ArCADia - INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
  • ArCADia – SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia – PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia - KOMPONENT ŻELBETOWY 1.1
  • ArCADia - INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia – STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia – IFC RVT 2.5
  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

  ArCADia 14.0.224: (wydana 27.04.2023)

  Modyfikacje

  ArCADia BIM
  • uaktywnienie modyfikacji poszczególnych komórek w tabelce projektu.
  ArCADia-MAKER
  • poprawka przy zapisie obiektów instalacji.
  ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE
  • przywrócenie automatycznego odświeżania zestawień,
  • poprawa działania filtrów zestawień,
  • poprawa przełączania widoku 2D/3D w oknie właściwości obiektów instalacji,
  • dodanie komunikatu przy obliczeniach w przypadku braku Uziomu.
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
  • poprawa zapisu wartości Mocy urządzenia w Odbiorniku gazowym.
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE
  • rozszerzenie działania doboru rur na dobór z ustalonego katalogu.
  ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE
  • poprawa scalania kanałów wentylacyjny.
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE
  • zmiana dokładności wprowadzanych wartości we właściwościach Studzienki betonowej,
  • poprawa rysowania profilu.
  ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
  • uaktywnienie modyfikacji ogrodzeń i wprowadzania zestawienie.
  ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE
  • poprawki w obliczeniach,
  • powierzchnie z Widoku 3D - dodanie możliwości zmiany powierzchni obiektów instalacji grzewczej,
  • poprawa w przypisywaniu pomieszczeń wirtualnych.
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTYRCZNE:
  • poprawa w opcji Opis elementu.

  ArCADia 14.0.222: (wydana 21.12.2022)

  Modyfikacje

  • Szereg korekt w algorytmach rysowania i łączenia elementów.
  • Rozszerzenie baz danych elementów systemu.

  ArCADia 14.0.1379: (wydana 21.02.2022)

  Modyfikacje

  • Korekta kopiowania wymiarów między dokumentami.

  ArCADia 14.0.1378: (wydana 14.12.2021)

  Modyfikacje

  • Korekta algorytmu rysowania elementów systemu.
  • Korekta algorytmu łączenia elementów systemu.
  • Korekta kreatora podejść.
  • Korekta zawartości bazy danych typów.

  ArCADia 14.0: (wydana 06.09.2021)

  Nowa funkcjonalność

  • Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania dynamicznego.
  • Import i eksport plików w formacie stl. Import plików w formacie obj.
  • Zmodyfikowany menadżer widoków.
  • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
  • Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
  • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych.
  • Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import i eksport palet.
  • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.

  Nowe funkcje systemu i modyfikacje

  • Zmiany w instalacji programu, od teraz biblioteki powierzchni i obiektów 3D pobierane są jako oddzielne instalacje, użytkownik może zdecydować samodzielnie, czy je pobiera czy nie.
  • Zmiana licencjonowania programu, czyli wprowadzenie licencji sieciowych.
  • Wprowadzony nowy poziom szczegółowości używany gównie w elementach instalacji.
  • Zmiany w tworzeniu rzutu kondygnacji ułatwiające rysowanie instalacji.
  • Dodatkowe opcje obiektów animowanych: obrót obiektu, modyfikacje zadanej ścieżki, łatwiejsze prowadzanie i zmiany wysokości położenia oraz możliwość wyłączenia w widoku 3D.
  • Zmiany w programie mające na celu poprawę wyświetlania okien systemu ArCADia na monitorach 4K.
  • Rozszerzone możliwości Opisu elementów.
  • Zwiększenie dokładności wyświetlania i zadawania wartości materiałów w elementach takich jak ściany, dachy, pomieszczenia itd.
  • Wprowadzona nazwa kamery, która może być pokazana na rzucie.
  • Poprawiona obsługa priorytetów w ścianach.
  • Zwiększenie dokładności włączania i wyłączania punktów wymiarowych we wprowadzonym wymiarowaniu.
  • Opcje Utwórz (obiekt 2D), Importuj (obiekt 3D) i Importuj z DWG zawsze aktywne, nie trzeba przełączać katalogu na bibliotekę użytkownika.
  • Przyspieszenie pracy w Eksploratorze obiektów.
  • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).

  Szczegóły:
  • rozmiar: 1,33 GB (64bit), wersja: 14.0.224, data: 24.04.2023
  • system operacyjny 64-bit: Windows 10
  Data publikacji: 2023-04-27Pobierz program ArCADia 14 64bit

  ArCADia PLUS 14

  Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • ArCADia – BIM 14.0 (system 14.3.1409)
  • ArCADia – 3D MAKER 2.0
  • ArCADia – ARCHITEKTURA 9.0
  • ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
  • ArCADia – DROGI EWAKUACYJNE 3.0
  • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.5
  • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.5
  • ArCADia – SIECI ELEKTRYCZNE 2.5
  • ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
  • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia – INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.5
  • ArCADia – INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.5
  • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.5
  • ArCADia – SIECI KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
  • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE 2.5
  • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.8
  • ArCADia – INSTALACE GRZEWCZE 2.5
  • ArCADia - INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
  • ArCADia – SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia – PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia - KOMPONENT ŻELBETOWY 1.1
  • ArCADia - INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia – STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia – IFC RVT 2.5
  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

  ArCADia 14.0.224: (wydana 27.04.2023)

  Modyfikacje

  ArCADia BIM
  • uaktywnienie modyfikacji poszczególnych komórek w tabelce projektu.
  ArCADia-MAKER
  • poprawka przy zapisie obiektów instalacji.
  ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE
  • przywrócenie automatycznego odświeżania zestawień,
  • poprawa działania filtrów zestawień,
  • poprawa przełączania widoku 2D/3D w oknie właściwości obiektów instalacji,
  • dodanie komunikatu przy obliczeniach w przypadku braku Uziomu.
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
  • poprawa zapisu wartości Mocy urządzenia w Odbiorniku gazowym.
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE
  • rozszerzenie działania doboru rur na dobór z ustalonego katalogu.
  ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE
  • poprawa scalania kanałów wentylacyjny.
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE
  • zmiana dokładności wprowadzanych wartości we właściwościach Studzienki betonowej,
  • poprawa rysowania profilu.
  ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
  • uaktywnienie modyfikacji ogrodzeń i wprowadzania zestawienie.
  ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE
  • poprawki w obliczeniach,
  • powierzchnie z Widoku 3D - dodanie możliwości zmiany powierzchni obiektów instalacji grzewczej,
  • poprawa w przypisywaniu pomieszczeń wirtualnych.
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTYRCZNE:
  • poprawa w opcji Opis elementu.

  ArCADia 14.0.222: (wydana 21.12.2022)

  Modyfikacje

  • Szereg korekt w algorytmach rysowania i łączenia elementów.
  • Rozszerzenie baz danych elementów systemu.

  ArCADia 14.0.1379: (wydana 14.02.2022)

  Modyfikacje

  • Korekta kopiowania wymiarów między dokumentami.

  ArCADia 14.0.1378: (wydana 14.12.2021)

  Modyfikacje

  • Korekta algorytmu rysowania elementów systemu.
  • Korekta algorytmu łączenia elementów systemu.
  • Korekta kreatora podejść.
  • Korekta zawartości bazy danych typów.

  ArCADia 14.0: (wydana 06.09.2021)

  Nowa funkcjonalność

  • Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania dynamicznego.
  • Import i eksport plików w formacie stl. Import plików w formacie obj.
  • Zmodyfikowany menadżer widoków.
  • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
  • Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
  • Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych.
  • Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import i eksport palet.
  • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.

  Nowe funkcje systemu i modyfikacje

  • Zmiany w instalacji programu, od teraz biblioteki powierzchni i obiektów 3D pobierane są jako oddzielne instalacje, użytkownik może zdecydować samodzielnie, czy je pobiera czy nie.
  • Zmiana licencjonowania programu, czyli wprowadzenie licencji sieciowych.
  • Wprowadzony nowy poziom szczegółowości używany gównie w elementach instalacji.
  • Zmiany w tworzeniu rzutu kondygnacji ułatwiające rysowanie instalacji.
  • Dodatkowe opcje obiektów animowanych: obrót obiektu, modyfikacje zadanej ścieżki, łatwiejsze prowadzanie i zmiany wysokości położenia oraz możliwość wyłączenia w widoku 3D.
  • Zmiany w programie mające na celu poprawę wyświetlania okien systemu ArCADia na monitorach 4K.
  • Rozszerzone możliwości Opisu elementów.
  • Zwiększenie dokładności wyświetlania i zadawania wartości materiałów w elementach takich jak ściany, dachy, pomieszczenia itd.
  • Wprowadzona nazwa kamery, która może być pokazana na rzucie.
  • Poprawiona obsługa priorytetów w ścianach.
  • Zwiększenie dokładności włączania i wyłączania punktów wymiarowych we wprowadzonym wymiarowaniu.
  • Opcje Utwórz (obiekt 2D), Importuj (obiekt 3D) i Importuj z DWG zawsze aktywne, nie trzeba przełączać katalogu na bibliotekę użytkownika.
  • Przyspieszenie pracy w Eksploratorze obiektów.
  • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).

  Szczegóły:
  • rozmiar: 1,33 GB (64bit), wersja: 14.0.224, data: 24.04.2023
  • system operacyjny Windows 10
  Data publikacji: 2023-04-27Pobierz program ArCADia PLUS 14 64bit

  ArCADia LT 14

  Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • ArCADia – BIM 14.0 (system 14.3.1409)
  • ArCADia – 3D MAKER 2.0
  • ArCADia – ARCHITEKTURA 9.0
  • ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
  • ArCADia – DROGI EWAKUACYJNE 3.0
  • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.5
  • ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.5
  • ArCADia – SIECI ELEKTRYCZNE 2.5
  • ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
  • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia – SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia – INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.5
  • ArCADia – INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.5
  • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.5
  • ArCADia – SIECI KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia – INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
  • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE 2.5
  • ArCADia – INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.8
  • ArCADia – INSTALACE GRZEWCZE 2.5
  • ArCADia - INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
  • ArCADia – SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia – PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia - KOMPONENT ŻELBETOWY 1.1
  • ArCADia - INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia – STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia – IFC RVT 2.5
  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

  ArCADia 14.0.224: (wydana 27.04.2023)

  Modyfikacje

  ArCADia BIM
  • uaktywnienie modyfikacji poszczególnych komórek w tabelce projektu.
  ArCADia-MAKER
  • poprawka przy zapisie obiektów instalacji.
  ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE
  • przywrócenie automatycznego odświeżania zestawień,
  • poprawa działania filtrów zestawień,
  • poprawa przełączania widoku 2D/3D w oknie właściwości obiektów instalacji,
  • dodanie komunikatu przy obliczeniach w przypadku braku Uziomu.
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
  • poprawa zapisu wartości Mocy urządzenia w Odbiorniku gazowym.
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIAGOWE
  • rozszerzenie działania doboru rur na dobór z ustalonego katalogu.
  ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE
  • poprawa scalania kanałów wentylacyjny.
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE
  • zmiana dokładności wprowadzanych wartości we właściwościach Studzienki betonowej,
  • poprawa rysowania profilu.
  ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
  • uaktywnienie modyfikacji ogrodzeń i wprowadzania zestawienie.
  ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE
  • poprawki w obliczeniach,
  • powierzchnie z Widoku 3D - dodanie możliwości zmiany powierzchni obiektów instalacji grzewczej,
  • poprawa w przypisywaniu pomieszczeń wirtualnych.
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTYRCZNE:
  • poprawa w opcji Opis elementu.

  ArCADia 14.0.222: (wydana 21.12.2022)

  Modyfikacje

  • Szereg korekt w algorytmach rysowania i łączenia elementów.
  • Rozszerzenie baz danych elementów systemu.

  ArCADia 14.0.1378: (wydana 14.12.2021)

  Modyfikacje

  • Korekta algorytmu rysowania elementów systemu.
  • Korekta algorytmu łączenia elementów systemu.
  • Korekta kreatora podejść.
  • Korekta zawartości bazy danych typów.

  ArCADia 14.0: (wydana 06.09.2021)

  Nowa funkcjonalność

  • Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów.
  • ODA SDK wersja 2020 Up. 2.

  Nowe funkcje systemu i modyfikacje

  • Zmiany w instalacji programu, od teraz biblioteki powierzchni i obiektów 3D pobierane są jako oddzielne instalacje, użytkownik może zdecydować samodzielnie, czy je pobiera czy nie.
  • Wprowadzony nowy poziom szczegółowości używany gównie w elementach instalacji.
  • Zmiany w tworzeniu rzutu kondygnacji ułatwiające rysowanie instalacji.
  • Dodatkowe opcje obiektów animowanych: obrót obiektu, modyfikacje zadanej ścieżki, łatwiejsze prowadzanie i zmiany wysokości położenia oraz możliwość wyłączenia w widoku 3D.
  • Zmiany w programie mające na celu poprawę wyświetlania okien systemu ArCADia na monitorach 4K.
  • Rozszerzone możliwości Opisu elementów.
  • Zwiększenie dokładności wyświetlania i zadawania wartości materiałów w elementach takich jak ściany, dachy, pomieszczenia itd.
  • Wprowadzona nazwa kamery, która może być pokazana na rzucie.
  • Poprawiona obsługa priorytetów w ścianach.
  • Zwiększenie dokładności włączania i wyłączania punktów wymiarowych we wprowadzonym wymiarowaniu.
  • Opcje Utwórz (obiekt 2D), Importuj (obiekt 3D) i Importuj z DWG zawsze aktywne, nie trzeba przełączać katalogu na bibliotekę użytkownika.
  • Przyspieszenie pracy w Eksploratorze obiektów.
  • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).

  Szczegóły:
  • rozmiar: 1,36 GB (64bit), wersja: 14.0.224, data: 24.04.2023
  • system operacyjny 64-bit: Windows 10
  Data publikacji: 2023-04-27Pobierz program ArCADia LT 14 64bit

  ArCADia-RAMA 19

  Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.

  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  • R3D3-Rama 3D 19.3 / R2D3-Rama 3D 19.3
  • R3D3-InterStal 1.6
  • R3D3-InterDrewno 1.7
  • R3D3-EuroStal 1.4
  • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.1
  • R3D3-EuroŻelbet 1.6
  • R3D3-EuroStopa 1.1
  • R3D3-EuroDrewno 1.2
  • R2D2-Rama 3D 19.3
  • R2D2-InterStal 1.6
  • R2D2-InterDrewno 1.7
  • R2D2-EuroStal 1.4
  • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.1
  • R2D2-EuroŻelbet 1.6
  • R2D2-EuroStopa 1.1
  • R2D2-EuroDrewno 1.2
  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

  ArCADia-RAMA 19.3.0 (wydana 06.12.2022)

  Modyfikacje
  R3D3-Rama 3D/R2D3-Rama 3D/R2D2-Rama 2D – wersja 19.3.0
  • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułów stalowych i żelbetowych (EuroStal, EuroStal BUILT-UP, EuroŻelbet) w oknie Własności projektu.
  • Wersjonowanie plików projektów – zablokowanie wczytywania projektów pochodzących z nowszej wersji programu.
  • Uzależnienie adresów stron internetowych w zasobach od wersji językowej programu.
  • Korekta odświeżania dostępu do listy grup podpór przy zaznaczeniu węzłów podporowych tylko w drzewie projektu.
  • Usuwanie stref obciążenia powierzchniowego o zerowej powierzchni przy wyjściu z okna edycji i na działanie przycisku czyszczenia w oknie edycji.
  • Tłumaczenie i opracowanie wersji angielskiej programu.
  • EuroDrewno v. 1.2.12
  • Korekta współczynnika do wyznaczania wytrzymałości na zginanie i rozciąganie wzdłuż włókien zależnego od wymiarów przekroju.
  • Korekta uwzględniania współczynników kscz i kscy przy wyznaczaniu ugięcia względnego w raporcie szczegółowym.
  • Korekta wyświetlania wartości ugięć i ugięć względnych w stanie reologicznym na ekranie o uwzględnione współczynniki kscz i kscy.
  • Korekta wzorów w raportach na przemieszczenia w danym kierunku przy liczeniu przemieszczeń maksymalnych i ugięć względnych.
  • EuroStal v. 1.4.5
  • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułu EuroStal w oknie Własności projektu.
  • Korekta symboli współczynników wyboczenia w raporcie.
  • EuroStal BUILT-UP v. 1.1.6
  • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułu EuroStal BUILT-UP w oknie Własności projektu.
  • Korekta symboli współczynników wyboczenia w raporcie.
  • EuroŻelbet v. 1.6.8
  • Dodanie możliwości definiowania wybranych parametrów załączników krajowych norm Eurokodowych dla modułu EuroŻelbet w oknie Własności projektu.
  • Korekta obliczania wartości otuliny nominalnej generowanej w raporcie wymiarowania.
  • InterDrewno v. 1.7.11
  • Korekta uwzględniania współczynników kscz i kscy przy wyznaczaniu ugięcia względnego w raporcie szczegółowym.
  • Korekta wyświetlania wartości ugięć i ugięć względnych w stanie reologicznym na ekranie o uwzględnione współczynniki kscz i kscy.
  • Korekta wzorów w raportach na przemieszczenia w danym kierunku przy liczeniu przemieszczeń maksymalnych i ugięć względnych.

  ArCADia-RAMA 19.2.1 (wydana 16.05.2022)

  Modyfikacje
  R3D3-Rama 3D/R2D3-Rama 3D/R2D2-Rama 2D
  • Korekta zapisywania profili złożonych do pliku DXF oraz likwidacja redukcji punktów charakterystycznych konturu profili przy ich zapisie do pliku DXF.
  • Umożliwiono wprowadzanie otworów w obciążeniu powierzchniowym zadawanych po konturze powierzchni obciążenia, konturze strefy obciążenia i konturze innego istniejącego otworu.
  • Umożliwiono wyświetlanie listy grup obciążeń na zakładce Wyniki o maksymalnej możliwej wielkości dostępnej na zakładce.
  • Poprawiono zapisywanie animacji deformacji przy zaznaczonej animacji na zakładce Wyniki.
  • Korekta możliwości wprowadzania otworów o powierzchni zerowej i współliniowych wszystkich wierzchołkach w obszarze zdefiniowanego obciążenia powierzchniowego.
  • Korekta funkcji Ustaw kierunek układu lokalnego przy zmianie wyjściowego położenia osi z naprzeciwległy kierunek (obrót układu lokalnego o 180 stopni z wyjściowego, domyślnego, pionowego położenia osi z).
  • Korekta uaktualnienia kątów α1 i α2 przy zmianie parametru L w generatorze kratownic płaskich.
  • Aktualizacja wyświetlania długości i kąta nachylenia pręta współrzędnych biegunowych przy chwilowej blokadzie prawym klawiszem myszki podczas wprowadzania pręta.
  • Korekta blokady parametrów L/α/dx/dy/dz pręta na zakładce Geometria, przy ich akceptacji klawiszem Enter podczas chwilowej blokady prawym klawiszem myszki przy wprowadzaniu tego pręta.
  • Korekta odświeżania wartości statycznych na zakładce Wyniki przy przełączaniu poszczególnych kombinacji użytkownika na tej zakładce.
  • Korekta jednolita znaczników na zakładce Wyniki i Wymiarowanie na SGN i SGU w wersji PL oraz ULS i SLS w pozostałych wersjach językowych.
  • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach w modułach EuroStal, EuroStal BUILT UP, InterStal, EuroDrewno, InterDrewno, EuroŻelbet.
  • Korekta błędu wyświetlania grup obciążeń zamiast kombinacji przy powrocie z zakładki Geometria na Wyniki.
  • Korekta właściwego rozpoznawania podziału na strefy o jednakowym zbrojeniu w przypadku tworzenia żelbetowych elementów wymiarowych obliczanych w module EuroŻelbet.
  • EuroDrewno v. 1.2.11
  • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
  • EuroStopa v. 1.1.19
  • Korekta wypisywania wniosku że Warunki stateczności są spełnione gdy nie spełniony jest jeden z dwóch warunków stateczności na obrót.
  • EuroStal v. 1.4.4
  • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
  • EuroStal BUILT-UP v. 1.1.5
  • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
  • EuroŻelbet v. 1.6.7
  • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
  • Korekta właściwego rozpoznawania podziału na strefy o jednakowym zbrojeniu w przypadku tworzenia żelbetowych elementów wymiarowych.
  • InterDrewno v. 1.7.10
  • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.
  • InterStal v.1.6.4
  • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacjach przy wyznaczaniu ekstremów po kombinacjach dla przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania na ekstrema po kombinacjach.

  ArCADia-RAMA 19.2.0 (wydana 20.12.2021)

  Modyfikacje
  • Poprawiono obliczanie objętości całkowitej fundamentu (Vf) dla stopy kielichowej.
  • Poprawiono obliczanie ciężaru gruntu nad fundamentem (Gk) dla: stopy trapezowej, stopy kielichowej, stopy schodkowej, stopy kołowej.
  • Rozdzielenie okna definicji złącza w programie: na okno definicji ogólnej geometrii złącza uruchamianym przy jego definiowaniu i okna wyboru zestawu sił do wymiarowania, uruchamianym po uruchomieniu wymiarowania danego złącza.
  • Zmieniono warunek na utworzenie polegający na sprawdzeniu czy liczba prętów stalowych schodzących się w węźle jest co najmniej taka jaką wymaga dane złącze. Ignorowane są przy tym wszystkie pręty inne niż stalowe schodzące się w danym węźle.
  • Korekta ustawiania widoku z przodu.
  • Aktualizacja blokad węzła podporowego na zakładce Geometria po wstawieniu nowej podpory.
  • Korekta zwracania licencji na serwer przy zamykaniu Ramy uruchomionej w trybie edytora więźby dachowej.
  • Korekta ucinania rysunków w raportach rtf przy przeniesieniu na kolejną stronę (problem nie ujawnia się w ArCADia-TEXT tylko w programie Word).
  • Korekta sposobu wyboru zestawów sił do wymiarowania: Ekstremum po kombinacjach i poszczególnych kombinacji użytkownika przy wymiarowaniu złącz.

  ArCADia-RAMA 19.1.0 (wydana 08.09.2021)

  Modyfikacje
  • Nowy widok orientacji globalnego układu współrzędnych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki i wyraźnym zaznaczeniem kierunku osi prostopadłej do płaszczyzny ekranu.
  • Nowe ikony wszystkich typowych i predefiniowanych płaskich widoków, widziane w płaszczyznach głównych globalnego układu współrzędnych.
  • Zrezygnowano z narzędzia wyboru trybu pracy (płaski swobodny – przestrzenny między węzłami) na rzecz wyboru odpowiedniego widoku w którym wprowadzamy elementy modelu (w jednej z płaszczyzn głównych lub przy dowolnym skręceniu globalnego układu współrzędnych).
  • Rozdzielono do osobnych funkcji pojedyncze i ciągłe wprowadzanie elementów prętowych (o węzłach przegubowych bądź sztywnych) do modelu.
  • Dodano na głównym pasku narzędziowym możliwość wprowadzenia węzła na pręcie z automatycznym dzieleniem pręta węzłem.
  • Dodano na głównym pasku narzędziowym możliwość wprowadzenia podpór całkowicie sztywnych i całkowicie przegubowych w węzłach układu lub na pręcie z automatycznym utworzeniem węzła w miejscu wstawionej podpory.
  • W przypadku braku zaznaczenia jakiegokolwiek pręta bądź węzła układu umożliwiono zadawanie obciążeń przez wskazanie typu obciążenia a następnie jego lokalizacji na modelu (wskazanie pręta, węzła lub lokalizacji na pręcie – w zależności od wybranego typu obciążenia).
  • Przy wprowadzaniu prętów łamaną w każdej chwili można zablokować kursor prawym klawiszem myszki i przejść na obracanie układu współrzędnych lewym klawiszem myszki (odblokowanie kursora – ponownie prawy klawisz myszki lub ESC).
  • Usunięto lub przeniesiono do menu górnego niektóre rzadziej używane narzędzia dotychczas dostępne na głównym pasku narzędziowym.
  Korekty
  • Korekta tworzenia się raportu szczegółowego z wymiarowania zbiorczego i indywidualnego w module EuroStal BUILT-UP dla profili dalekogałęziowych złożonych z dwóch ceowników równoległościennych UPE.
  • Korekta wyświetlania prostopadłych linii pomocniczych wystawionych do osi pręta przy prostopadłym ustawieniu tych prętów do płaszczyzny ekranu.
  • Korekta wykresu momentu skręcającego likwidująca jego uzależnienie od kierunku układu lokalnego przyjętego na danym pręcie.
  • Korekta likwidująca wyświetlanie niepotrzebnej siatki pomocniczej na zakładkach Wyniki i Wymiarowanie.
  • Korekta wyświetlania komunikatu w trakcie uruchamiania obliczeń wymiarowania zbiorczego o pustych grupach obciążeń dla grupy ciężaru własnego, która z założenia nie jest pusta.
  • Poprawiona symetryczność sprawdzania zbieżności obliczeń w silniku TIIR.
  • Korekta sprawdzania wiotkości modelu w silniku TIIR.

  ArCADia-RAMA 19.0.1 (wydana 27.04.2021)

  Modyfikacje
  • Korekta powstawania artefaktów niepowiązanych z modelem dotyczących dynamicznego wskaźnika wartości, przy zaznaczeniu węzła na zakładce Wyniki.
  • Korekta losowego zawieszania się programu przy jego starcie objawiające się szarym ekranem z ramką dookoła.
  • Korekta losowego zawieszania się programu przy wczytywaniu przeliczonych wyników ze statyki.
  • Korekta powstawania niepowiązanych z modelem strzałek reakcji przy wyborze obwiedni węzła podporowego na zakładce Wyniki.
  • Przywrócenie możliwości wyboru sposobu renderowania widoku 3D wraz z przekrojami w wersji 64 bitowej programu (OpenGL/DirectX). Umożliwia przełączenie na DirectX gdy dany typ karty graficznej ma problem z wyświetlaniem renderowania OpenGL.
  • Korekta braku pokrywania się osi pręta z widokiem jego przekroju przy wprowadzaniu prętów dla ustawionego zerowego kąta widzenia.
  • Korekta wczytywania parametrów złącz.

  ArCADia-RAMA 19.0.0 (wydana 09.04.2021)

  Modyfikacje
  • Dla generatorów płaskich przekryć strukturalnych wprowadzono możliwość zadania strzałki wygięcia przekrycia (po łuku kołowym) lub wprowadzenia przekrycia ze spadkiem w kierunku osi X lub Y.
  • Na dole głównego okna graficznego w pasku narzędzi graficznych udostępniono suwak umożliwiający zmianę skali dla poszczególnych elementów graficznych projektu wybranych z listy.
  • Dla podstawowych elementów projektu: węzłów, prętów, podpór i obciążeń umożliwiono dostęp do okna edycji właściwości danego elementu przez dwuklik na tym elemencie.
  • Wprowadzono okno edycji Własności dla poszczególnych prętów modelu.
  • Uzupełniono okno edycji Własności dla węzła oraz węzła podporowego.
  • Uzupełniono menu kontekstowe prawego klawisza myszki na poszczególnych elementach modelu w drzewie projektu o opcję dostępu do okna ich Własności.
  • Zrezygnowano z suwaków w listach wyboru o stałej i niewielkiej ilości parametrów, wyświetlając od razu całą listę.
  • Dodano dla zaznaczonych podrysów i prętów funkcje „Separuj zaznaczone”, która ukrywa wszystkie elementy modelu (pręty i podrysy) poza elementami zaznaczonymi.
  • Wyciągnięto dodatkowo na główny pasek narzędziowy funkcje: Weryfikacji i Oczyszczania projektu.
  • Na zakładce Wyniki oraz w oknie Naprężenia w przekroju dla ekstremów obwiedni i kombinacji wszystkie wartości danego ekstremum i ich opisy wyświetlane są jako pogrubione.
  • Na ekranie graficznym ekstrema reakcji dla obwiedni i kombinacji wyświetlane są jako pogrubione i w kolorze czarnym.
  • W lewym górnym rogu ekranu graficznego umieszczono znacznik wyświetlania ekstremów reakcji.
  • Na zakładce Wyniki wydzielono osobny panel wyświetlania grup obciążeń opatrzony odpowiednim nagłówkiem „Schemat grup budujących ekstremum” dla obwiedni lub ekstremów kombinacji lub Wykresy globalne dla sumy grup/ Wykresy globalne dla kombinacji w pozostałych przypadkach.
  • W drzewku projektu dla złącza dodano menu kontekstowe z opcjami: Edytuj, Wymiaruj, Usuń.
  • Dla zaznaczonego węzła w którym zdefiniowano złącze lub zakotwienie w menu kontekstowym prawego klawisza myszki dla ekranu głównego dodano opcję Edytuj złącze/Edytuj zakotwienie.
  • Funkcję wydłużania wskazanych pojedynczo lub kilku prętów (wskazanych płotem) do zaznaczonej granicy uzupełniono o funkcję skracania do granicy (rzeczywistej i wirtualnej).
  • Dodano możliwość kreskowania wykresów sił, naprężeń i deformacji.
  • W oknie Ustawień dodano pole wyboru dotyczące Kreskowania wykresów sił, naprężęń i deformacji: Brak/Analizowany pręt/Wszystkie pręty.
  • W oknie Ustawień dodano pole wyboru dotyczące Typu kreskowania wykresów (sił, naprężęń i deformacji): Liniowy/Solid/Liniowy i Solid.
  • Na zakładce Wyniki w sekcji Wykresy globalne wprowadzono przycisk szybkiego włączania/wyłączania kreskowania wykresów.
  • W oknie Edycji obciążeń powierzchniowych dołożono dwa przyciski włączające/wyłączające odpowiednio numerację węzłów oraz prętów (lub ich rzutów) wyświetlanych w tym oknie.
  • Scalanie zaznaczonych profili w oknie Edycji przekroju gdy profil po scaleniu zawiera maksymalnie jeden otwór.
  • Funkcja eksportu konturów wszystkich przekrojów z Edytora przekrojów do pliku DXF.
  • Zabezpieczenie możliwości wczytania do Edytora przekrojów pojedynczego przekroju z pliku DXF zawierającego więcej niż jeden otwór oraz inne korekty przy imporcie profili z pliku DXF.
  • Funkcja zoomowania rolką myszki do wskazanego punktu oraz funkcja przesuwania widoku profilu przytrzymanym prawym klawiszem myszki w oknie Edytora przekrojów.
  • Przycisk wyśrodkowania przekroju w oknie Edytora przekrojów.
  • Rozbudowa okna Edytora przekrojów o nowe parametry (obwód, położenie osi plastycznych itp.) i nowe funkcje edycyjne (selektywne zaznaczanie, scalania itp.).
  • Przebudowa okna wyboru profilu tablicowego z bazy profili typowych programu.
  • W oknie Właściwości projektu dodano zakładkę Opisu projektu umożliwiającą dodanie do projektu obszernego opisu z możliwością jego wydrukowania w raporcie.
  • Rozbudowa „drzewa projektu” i raportu z Edytora przekrojów o pełen zestaw parametrów geometrycznych przekroju.
  • Podpięto renderowany widok podpór wyświetlanych na głównym ekranie graficznym pod suwak skalowania umieszczony na dole okna graficznego oraz na oknie Własności projektu.
  • Ograniczono przemieszczanie się części przekroju powstałych na skutek rozcięcia profilu w Edytorze przekrojów.
  • Dodano znacznik wartości sił, naprężeń i deformacji na wykresach globalnych.
  • Dodano w oknie Ustawień możliwość wyłączania/włączania dynamicznego wskaźnika wartości na wykresach globalnych.
  • Sieciowy system licencjonowania, do aktywacji programu konieczny jest dostęp do Internetu z dowolnego komputera z systemem Windows. Podczas aktywacji użytkownik może dokonać wyboru trybu pracy programu: z dostępem lub bez dostępu do Internetu (tryb pracy offline).
  Szczegóły:
  • rozmiar: 723 MB, wersja: 19.3, data: 06.12.2022
  • system operacyjny Windows 10
  Data publikacji: 2022-12-20Pobierz program ArCADia-RAMA 19 64bitPobierz program ArCADia-RAMA 19 32bit

  INTERsoft-INTELLICAD 2022

  Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.

  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

  INTERsoft-INTELLICAD 2022 [14.1.111]: (wydany 31.05.2022)

  Nowa funkcjonalność

  • Synchronizacja atrybutów bloków.
  • Łącza danych np. Excela (Menadżer Łącz danych, Aktualizuj ze źródła, Zapisz do źródła).
  • Dodawanie formuł dla tabel (analogicznie jak w Excelu).

  Modyfikacje

  • Poprawiona komunikacja z Menadżerem licencji sieciowych.

  INTERsoft-INTELLICAD 2022 [14.0.31]: (wydany 22.12.2021)

  • Przerywanie wymiarów obiektem np. linią. (DIMBREAK)
  • Wczytywanie punktów z pliku csv i txt (Import punktów). (IMPOINT)
  • Edytor bloków. Wczytywanie bloków dynamicznych.
  • Odrębna funkcja dopasowania Aliasów (ALIASEDIT).
  • Edytor tabel (TABLE, TABLEDIIT, TABLESTYLE).
  • Menager zestawów arkuszy (SHEETSET). Funkcja Sheet Set Manager.
  • Funkcja Poprzednia warstwa (Layer Previous) (LAYERP). (Cofa ostatnią zmianę lub zestaw zmian dokonanych w ustawieniach warstw)
  • Funkcje Długość całkowita oraz Łączna powierzchnia – sumowanie długości (TOTALLENGHT) i sumowanie pól (TOTALAREA) elementów .
  • Funkcja klonuj (ADDSELECTED).
  • Funkcje: (ARRAYRECT, ARRAYPOLAR – rozbicie na osobne funkcje), ARRAYPATH – funkcja zadawania szyku po dowolnie wskazanej krzywej, modyfikowanym po wprowadzeniu za pomocą kształtu tej krzywej.
  • Przy włączonym prostopadłym punkcie przyciągania możliwość wyznaczenia w pierwszym wskazanym punkcie linii prostopadłej do stycznej okręgu. łuku kołowego, elipsy, łuku eliptycznego, splajnu lub innej linii w tym punkcie.
  • Okno ustawień importu plików pdf (PDFIMPORT)
  • Ustawianie jednostek wczytywanych obiektów AEC.
  • Zewnętrzna funkcja przywracania domyślnych ustawień programu oraz wykonania kopi zapasowej tych ustawień.
  • Funkcja włączania płynnego przejścia widoku VTOPTION (VTDURATION, VTENABLE, VTFPS).
  • Import map w formatach: shp (ESRI shapefile), sdf (Autodesk) i sqlite (SQLite Spatial).
  • Gelokalizacja - Po wgraniu odpowiedniego słownika współrzędnych geodezyjnych, funkcja umożliwia automatyczne sytuowanie w programie INTERsoft-INTELLICAD 2020 obiektów na mapach przeglądarki Bing, względem ich znanych (np. pobranych z systemu GPS) współrzędnych geograficznych.
  Szczegóły:
  • 740 MB (64bit), wersja: 14.1.111, data: 31.05.2022
  • system operacyjny 64bit: Windows 10, Windows 8.1
  Data publikacji: 2022-06-15Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2022 64bit

  Ceninwest 2.9

  Program kosztorysowy dla inżynierów i architektów.
  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

  Ceninwest 2.9: (wydano 20.01.2022)

  Nowa funkcjonalność

  • Wprowadzenie systemu licencji sieciowych.

  Modyfikacje

  • Korekta podwójnego sumowania przy tworzeniu wydruku kosztorysu w tabeli elementów scalonych.
  • Drobne zmiany graficzne.

  Ceninwest 2.8 : (wydano 31.07.2017)

  Modyfikacje

  • Rozszerzono funkcję eksportu projektów do programu Excel. Eksport obsługuje program Excel w wersji 2017 i starsze.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 32,9 MB, wersja: 2.9, data: 19.01.2022
  • system operacyjny Windows 10
  Data publikacji: 2022-01-19Pobierz program Ceninwest 2.9 32bit

  NetMan 2.0

  Menadżer dokumentacji projektowej.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 10 MB, wersja: 2.0.2, data: 14.10.2021
  • system operacyjny Windows 10 PL
  Data publikacji: 2021-10-14Pobierz program NetMan 2.0 32bit

  KONSTRUKTOR 6.5

  Obliczenia i wymiarowanie konstrukcji budowlanych.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  Konstruktor 6.5 : Moduł podstawowy + Obciążenia + Obciążenia Eurokod PN-EN,
  26 modułów obliczeniowych + 6 modułów graficznych
  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

  Konstruktor 6.5.5(wydana 16.06.2020)

  Modyfikacje

   Obciążenia PN:
  • Korekta wyznaczania wartości obciążenia od worków śnieżnych dla dachu złożonego w kalkulatorze obciążenia śniegiem wg normy PN.

  • Fundamenty bezpośrednie:
  • Korekta wzoru na zbrojenie minimalne ze względu na zarysowanie uwzgledniająca wpływ wysokości liczonego przekroju na współczynnik k we wzorze.
  • Dodanie znacznika na interfejsie pozwalającego pominąć wpływ zbrojenia minimalnego na rzeczywiste przyjęte zbrojenie fundamentu.

  • Ściana oporowa:
  • Korekta wartości współczynnika „m” uwzględnianego przy sprawdzaniu nośności gruntu pod płytą ściany oporowej.
  • Poprawiono serializację metody ustalania parametrów geotechnicznych.

  • Fundamenty bezpośrednie PN-EN:
  • Korekta zaokrąglenia, powodującego nieprawidłowy podział warstw powstałych po podziale istniejącej warstwy głębokością posadowienia i poziomem wody gruntowej.

  Konstruktor 6.5.3(wydana 22.06.2018)

  Konstrukcje murowe:

  • Korekta prawidłowego uwzględniania ciężaru własnego muru przy obliczaniu ściany murowanej (wykresy i sprawdzanie nośności).
  • Korekta wypisywania błędnego komunikatu w raporcie ze sprawdzenia nośności w przypadku gdy w sprawdzanym przekroju siła i moment w ścianie/filarze wynoszą „0”.

  Pale:

  • Korekta prawidłowego rozpoznawania wielkości numerycznych wpisywanych w pola edycyjne z częścią ułamkową podawaną po przecinku lub po kropce.

  Słup żelbetowy:

  • Korekta błędnego komunikatu wpisywanego w raporcie z obliczeń w tabeli w polu Parametry ogólne – Zagadnienie.

  Wiązary dachowe:

  • Korekta działania programu dla schematu krokwiowego przy dużej dysproporcji wysięgu lewej i prawej połaci – korekta związana z odrysowaniem obciążeń na obu połaciach w raporcie.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 168MB, wersja: 6.5.5, data: 16.06.2020
  • system operacyjny Windows 10 PL, Windows 8.1 PL
  Data publikacji: 2020-06-16Pobierz program KONSTRUKTOR 6.5 32bit

  StalCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)

  Nakładka branżowa, wspierająca rysowanie elementów konstrukcji stalowych.

  Szczegóły:
  • rozmiar: 17,6 MB, wersja: 1.8.1, data: 12.02.2020
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1
  • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD 2019
  Data publikacji: 2020-02-12Pobierz program StalCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

  InstalCAD 2.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)

  Nakładka CAD dla projektantów instalacji sanitarnych.

  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka wspiera tylko wersje 32 bitową programu INTERsoft-INTELLICAD.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 205 MB, wersja: 2.8.0, data: 23.04.2019
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
  • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
  Data publikacji: 2019-04-22Pobierz program InstalCAD 2.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

  ŻelbetCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)


  Szczegóły:
  • rozmiar: 13 MB, wersja: 1.8.0, data: 11.04.2019
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
  Data publikacji: 2019-04-11Pobierz program ŻelbetCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

  INTERsoft-PRZEDMIAR 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)


  Szczegóły:
  • rozmiar: 8,41 MB, wersja: 1.8.0, data: 11.04.2019
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
  Data publikacji: 2019-04-11Pobierz program INTERsoft-PRZEDMIAR 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

  ArCADia AC 11

  Nakładka dla programu AutoCAD 2016/2017/2018 64bit.
  Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.

  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • ArCADia BIM AC 11.0 (system 11.0.1066)
  • ArCADia-3D MAKER 2.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
  • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
  • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia-IFC RVT 2.0
  • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

  ArCADia BIM AC 11.0.63: (wydana 08.04.2019)

  Nowa funkcjonalność

  • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
  • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
  • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
  • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 1,11 GB (32bit), 1,16 GB (64bit), wersja: 11.0.63, data: 08.04.2019
  • system operacyjny: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
  Data publikacji: 2019-04-08Pobierz program ArCADia AC 11 64bitPobierz program ArCADia AC 11 32bit

  ArCon 20.05

  Aktualizacja do programu ArCon 20
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Poprawki:
  • Korekta kąta wprowadzania ścian. Kąt zawsze był stały i wnosił -57,3.
  • Korekta opcji mierzenia odległości. Kąt zawsze był stały i wnosił -57,3.
  • Korekta wyświetlania otworu w elemencie na rzucie.
  • Korekta wyświetlania tekstur na podestach, które pochodziły z poprzednich wersji programu i zostały zmodyfikowane w wersji 20.
  • Korekta wyświetlania dachu w przekroju schodkowym.
  Dodano:
  • Wprowadzono możliwość wyboru ikon programu. Program udostępnia następujące zestawy ikon: Małe nowoczesne, Duże nowoczesne oraz Klasyczne.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 38,5 MB, data: 31.07.2018
  • wymagany: ArCon 20
  Data publikacji: 2018-08-07Pobierz program ArCon 20.05 32bit

  Wymarzony Ogród 3.1

  Program do projektowania ogrodów
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Wersja 3.1 nie jest aktualizacją dla Użytkowników wersji 3.0, z uwagi na odmienny system zabezpieczenia programu.
  Korzystanie z wersji 3.1 wymaga pliku licencyjnego .isl, bez którego program będzie działał w wersji DEMO.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 566 MB, wersja: 3.1.1, data: 18.02.2016
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  Data publikacji: 2016-02-18Pobierz program Wymarzony Ogród 3.1 32bit

  ArCADia-TEXT 1.0

  Nowa przeglądarka plików rtf
  Szczegóły:
  • rozmiar: 11MB, wersja: 1.0.885, data: 18.02.2016
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  Data publikacji: 2016-02-18Pobierz program ArCADia-TEXT 1.0 32bit

  ArCADia-3D VIEWER 1.0

  Prezentacji projektów z systemu ArCADia BIM.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 16 MB, wersja: 1.0.5515, data: 09.02.2015
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  Data publikacji: 2015-02-19Pobierz program ArCADia-3D VIEWER 1.0 32bit


  Logo firmy INTERsoft
  Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
  <<