Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--

NAJNOWSZE AKTUALIZACJE

Sortowanie

InstalCAD 2.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)

Nakładka CAD dla projektantów instalacji sanitarnych
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Nakładka wspiera tylko wersje 32 bitową programu INTERsoft-INTELLICAD.
Szczegóły:
  • rozmiar: 205 MB, wersja: 2.8.0, data: 23.04.2019
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
  • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
Data publikacji: 2019-04-23Pobierz program InstalCAD 2.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

ArCADia-TERMOCAD 7.2

Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • ArCADia-TERMOCAD LT 7.2
  • ArCADia-TERMOCAD STD 7.2
  • ArCADia-TERMOCAD 7.2
  • ArCADia-TERMOCAD PRO 7.2
  • Efekt ekologiczny
  • Efekt ekonomiczny
  • Dobór grzejników
  • Klimatyzacja
  • Metoda zużyciowa
  • Dotacje NF15/40
  • Raport Ocena energetyczna
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-TERMOCAD 7.2.2700 (wydana: 23.04.2019)

Nowa funkcjonalność

  • Dodanie wielu źródeł ciepła i cwu w audycie ( wcześniej można było zdefiniować tylko jedno źródło dla systemu, obecnie dodawanie nowych źródeł działa jak w przypadku certyfikatu).

Modyfikacje

  • Zaktualizowane WT2017 (zmiana z 2018 r, wprowadzenie zmian wynikających z zapisu o budynku zajmowanym przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, lub organ administracji publicznej i będący jego własnością - działających od 1 stycznia 2019).
  • Dodano możliwość stworzenia budynku, o którym mowa powyżej
  • Zaktualizowano moduł TERMOCADIA, moduł oparty o system ArCADia 11 (wersja: 11.0.63) odczyt najnowszego formatu plików DWG 2018 oraz wprowadzenie optymalizacji wydajnościowych.
  • Dodanie wielu źródeł ciepła i cwu w audycie ( wcześniej można było zdefiniować tylko jedno źródło dla systemu, obecnie dodawanie nowych źródeł działa jak w przypadku certyfikatu).

ArCADia-TERMOCAD 7.1.2470 (wydana: 05.09.2018)

Modyfikacje

  • Korekta modelu termicznego

ArCADia-TERMOCAD 7.1.2393 (wydana: 10.07.2018)

Nowa funkcjonalność

  • Nowy raport Ocena energetyczna

ArCADia-TERMOCAD wersja: 7.0.2351 (wydana: 09.05.2018)

Nowa funkcjonalność

  • Nowy silnik graficzny kompatybilny z ArCADia 10.4.

Modyfikacje

  • Korekta adresu Cenralnego rejestru charakterystyk energetycznych budynków.
  • Korekta obliczeń całkowitego współczynnika przenikania ciepła przegród typu: ściana na gruncie, w części dotyczącej modernizacji budynku.
Szczegóły:
  • rozmiar: 1,5 GB (32bit), 1,6 GB (64bit), wersja: 7.2.2700, data: 23.04.2019
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2019-04-23Pobierz program ArCADia-TERMOCAD 7.2 64bitPobierz program ArCADia-TERMOCAD 7.2 32bit

StalCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD (32bit)


Szczegóły:
  • rozmiar: 17,6 MB, wersja: 1.8.0, data: 18.04.2019
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
Data publikacji: 2019-04-18Pobierz program StalCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD (32bit) 32bit

ŻelbetCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD (32bit)


Szczegóły:
  • rozmiar: 13 MB, wersja: 1.8.0, data: 11.04.2019
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
Data publikacji: 2019-04-11Pobierz program ŻelbetCAD 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD (32bit) 32bit

INTERsoft-PRZEDMIAR 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit)


Szczegóły:
  • rozmiar: 8,41 MB, wersja: 1.8.0, data: 11.04.2019
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  • nakładka wspiera wyłącznie wersję 32bit programu INTERsoft-INTELLICAD
Data publikacji: 2019-04-11Pobierz program INTERsoft-PRZEDMIAR 1.8 dla programu INTERsoft-INTELLICAD 2019 (32bit) 32bit

ArCADia BIM 11

ArCADia BIM PLUS 11, przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu łącznie z zapisem projektów. Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • ArCADia BIM 11.0 (system 11.0.1066)
  • ArCADia-3D MAKER 2.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
  • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
  • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia-IFC RVT 2.0
  • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia PLUS 11.0.63: (wydana 10.04.2019)

Nowa funkcjonalność

  • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
  • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
  • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
  • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
Szczegóły:
  • rozmiar: 1,42 GB (32bit), 1,51 GB (64bit), wersja: 11.0.63, data: 10.04.2019
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-04-10Pobierz program ArCADia BIM 11 64bitPobierz program ArCADia BIM 11 32bit

INTERsoft-INTELLICAD 2019

Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2019 [11.0]: (wydana 09.04.2019)

Modyfikacje

  • Wprowadzenie optymalizacji wydajnościowych i korekt poprawiających stabilność programu

INTERsoft-INTELLICAD 2019 [11.0]: (wydana 23.11.2018)

Nowa funkcjonalność

  • Natywny format plików dwg 2018.
  • Ładowanie i wyświetlanie elementów mechanicznych.
  • Współpraca z aplikacjami BIM po przez wczytywanie podrysów z plików IFC, RVT, RFA.
  • Komendy wstawiania obiektów architektonicznych AEC: ściany, okna, otwory, drzwi, stropy, i stropodachy.
  • Rozszerzona obsługa plików DNG oraz więcej opcji przy eksporcie do plików PDF.
  • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
  • Wyświetlanie palety narzędzi.
  • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa elementów.
  • Nowe typy obiektów 3D (prymitywy) - Facet Modeler (modeler powierzchni ODA) wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi – przeznaczone do użycia w 3D gdy nie jest istotna masa elementu .
  • Łączona komenda: przesuń/kopiuj/obróć/skaluj.
  • Możliwość użycia zestawu kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
  • Nowa funkcja ustawień kamery w widoku.
  • Nowe Teigha Mechanical API umożliwiające pracę z obiektami mechanicznymi.

Modyfikacje

  • Kilka nowych funkcji edytora tekstu: kolumny tekstu, skalowanie tekstu, wprowadzanie tekstu po łuku, wprowadzanie tekstu w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót tekstu itp.
  • Rozszerzone możliwości obsługi bloków, referencji i wymiarów: konwersja bloku na referencję, kopiowanie zagnieżdżonych obiektów (bloków, referencji, podrysów), lista własności bloku/referencji, Reset Dimension Text, Reassociate Dimension Text.
  • Nowa wersja silnika graficznego ODA Teigha 4.3.2.
Szczegóły:
  • rozmiar: 271 MB (32bit), 349 MB (64bit), wersja: 11.0.65, data: 09.04.2019
  • system operacyjny Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-04-09Pobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2019 64bitPobierz program INTERsoft-INTELLICAD 2019 32bit

ArCADia BIM LT 11

ArCADia BIM PLUS 11, przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu łącznie z zapisem projektów. Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • ArCADia BIM PLUS 11.0 (system 11.0.1066)
  • ArCADia-3D MAKER 2.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
  • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
  • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia-IFC RVT 2.0
  • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia BIM PLUS 11.0.63: (wydana 09.04.2019)

Nowa funkcjonalność

  • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
  • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
  • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
  • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
Szczegóły:
  • rozmiar: 1498 MB (32bit), 1597 MB (64bit), wersja: 11.0.63, data: 09.04.2019
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-04-09Pobierz program ArCADia BIM LT 11 64bitPobierz program ArCADia BIM LT 11 32bit

ArCADia AC 11

Nakładka dla programu AutoCAD 2016/2017/2018 64bit.
Przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu, łącznie z zapisem projektów. Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • ArCADia BIM AC 11.0 (system 11.0.1066)
  • ArCADia-3D MAKER 2.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
  • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
  • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia-IFC RVT 2.0
  • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia BIM AC 11.0.63: (wydana 08.04.2019)

Nowa funkcjonalność

  • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
  • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
  • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
  • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
Szczegóły:
  • rozmiar: 1,11 GB (32bit), 1,16 GB (64bit), wersja: 11.0.63, data: 08.04.2019
  • system operacyjny: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2019-04-08Pobierz program ArCADia AC 11 64bitPobierz program ArCADia AC 11 32bit

ArCADia BIM PLUS 11

ArCADia BIM PLUS 11, przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu łącznie z zapisem projektów. Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • ArCADia BIM PLUS 11.0 (system 11.0.1066)
  • ArCADia-3D MAKER 2.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
  • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
  • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia-IFC RVT 2.0
  • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia BIM PLUS 11.0.63: (wydana 10.04.2019)

Nowa funkcjonalność

  • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
  • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
  • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
  • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
Szczegóły:
  • rozmiar: 1,42 GB (32bit), 1,51 GB (64bit), wersja: 11.0.63, data: 10.04.2019
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-04-04Pobierz program ArCADia BIM PLUS 11 64bitPobierz program ArCADia BIM PLUS 11 32bit

Eurozłącza 4.0

Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA
  • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE
  • EuroZłącza SŁUP–BELKA
  • EuroZłącza BELKA-BELKA
  • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE
  • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ
  • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE
  • EuroZłącza Zakotwienie słupa dwuteowego + DXF.
  • EuroZłącza Zakotwienie słupa dwugałęziowego + DXF.
  • EuroZłącza Zakotwienie słupa prostokątnego + DXF.
  • EuroZłącza Zakotwienie słupa okrągłego + DXF.
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Rozszerzono o nowe moduły

  • Zakotwienie słupa dwuteowego + DXF.
  • Zakotwienie słupa dwugałęziowego + DXF.
  • Zakotwienie słupa prostokątnego + DXF.
  • Zakotwienie słupa okrągłego + DXF.
Szczegóły:
  • rozmiar: 120.6MB, wersja: 4.0.7010, data: 12.03.2019
  • system operacyjny Windows 10, 8.1, 7
Data publikacji: 2019-04-02Pobierz program Eurozłącza 4.0 32bit

ArCADia-RAMA 17

Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • R3D3-Rama 3D 17.0
  • R2D3-Rama 3D 17.0
  • R3D3-InterStal 1.5
  • R3D3-InterDrewno 1.7
  • R3D3-EuroStal 1.2
  • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.0
  • R3D3-EuroŻelbet 1.6
  • R3D3-EuroStopa 1.1
  • R3D3-EuroDrewno 1.2
  • R2D2-Rama 2D 17.0
  • R2D2-InterStal 1.5
  • R2D2-InterDrewno 1.7
  • R2D2-EuroStal 1.2
  • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.0
  • R2D2-EuroŻelbet 1.6
  • R2D2-EuroStopa 1.1
  • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :
ArCADia-RAMA 17.0.1 (wydana 08.03.2019)
  • Wczytywanie projektów z systemu ArCADia z uwzględnieniem w modelu prętowych elementów konstrukcyjnych.
  • Możliwość pracy na renderowanym lub przezroczystym modelu prętowym 3D.
  • Wprowadzenie możliwości zadawania obciążeń na rzut pręta.
  • Kalkulatory obciążeń klimatycznych.
Pełna lista zmian w ArCADia-RAMA wersja 17.0.1
  • Zmieniona baza profili stalowych w programie statycznym i nakładkach wymiarujących: InterStal, EuroStal i EuroStal BUILT-UP.
  • Wczytywanie i wyświetlanie na głównym ekranie graficznym modelu 3D z ArCADii w formacie pliku obj w widoku teksturowanym i przezroczystym oraz jego zapisywanie wraz z plikiem modelu f3d.
  • Możliwość wyświetlania przekrojów prętów w widoku teksturowanym i przezroczystym nałożonym na widok siatkowy modelu obliczeniowego.
  • Eksport modelu z ArCADii do R3D3 (elementów liniowych wraz z ich przekrojami – prętów, słupów, podciągów i elementów więźby jako potencjalnych liczonych elementów prętowych, oraz pozostałych elementów – warstw konstrukcyjnych ścian, stropów, połaci dachowych, układu prętów i osi modularnych w postaci odrębnych podrysów).
  • Możliwość zaznaczania konturów poszczególnych podrysów.
  • Wprowadzenie „drzewa” podrysów oraz ich dowolnego zaznaczania z poziomu „drzewa” projektu.
  • Możliwość całkowitego ukrywania i przywracania widoczności oddzielnie dla wszystkich prętów i wszystkich podrysów.
  • Możliwość zaznaczania, odznaczania i rewersu zaznaczania dla podrysów (analogicznie jak jest dla prętów i węzłów).
  • Zmiana sposobu powiększania/zmniejszania modelu na jednozakresowy ze zwiększonym przybliżeniem.
  • Zmiana skoku rolki myszki i skoku suwaka powiększenia na mniejszy umożliwiający ustawienie powiększenia z większą precyzją.
  • Zmiana sposobu dołączania projektu do projektu (zawierającego pręty i/lub podrys) – w tych samych współrzędnych, obok lub funkcją wskaż z widocznym awatarem dołączanego projektu.
  • Rozbudowa „drzewa projektu” o wielopoziomową „gałąź” podrysów wraz z narzędziami do jej edycji (m.in. zaznaczania, przenoszenia, usuwania, ukrywania oraz zmiany struktury podrysów i grup podrysów).
  • Odtworzenie podstawowej, powierzchniowej struktury konstrukcyjnej projektu (ściany, stropy, dachy) wczytywanego z modelu systemu ArCADia do R3D3 w postaci zagnieżdżonych grup podrysów w „drzewie projektu”.
  • Wprowadzono rozpoznawanie po nazwie materiałów elementów prętowych wczytanych z modelu ArCADii.
  • Wprowadzono w R3D3 grupowanie przekrojów prętowych o takiej samej geometrii przekroju, wczytanych z modelu ArCADii i widocznych tam jako przekroje nietypowe.
  • Wprowadzenie możliwości definiowania obciążeń równomiernych i ciągłych typu siłowego definiowanych na jeden z dostępnych rzutów pręta w układzie globalnym wraz z możliwością jego modyfikacji.
  • Wprowadzenie funkcji zamiany obciążenia zadanego na rzut pręta na adekwatne, zwykłe obciążenie prętowe: Zamień obciążenia rzutowane na prętowe.
  • Oznaczenie obciążeń zadanych na rzut pręta jako rzutowanych na zakładce Obciążenia, w chmurkach opisowych, w „drzewie projektu”, w Widoku 3D, w raportach i w tabeli edycji obciążeń.
  • Przystosowano program do współpracy z programem EuroZłącza 4.0 – moduły zakotwienia słupów.
  • Dodano funkcję menu kontekstowego pozwalającą wstawić kopię zaznaczonych prętów jako podrys – Wstaw kopię jako podrys.
  • Dodano funkcje edycji wartości mimośrodów jednostronnego i dwustronnego w „drzewie projektu” i z menu kontekstowego.
  • Wprowadzono funkcję podglądu obrazu macierzy sztywności pozwalającego zobaczyć rozkład niezerowych wyrazów w macierzy sztywności całego liczonego układu.
  • Dodano funkcję podziału pręta na praktycznie dowolną liczbę równych części.
  • Dodano komunikaty o wykorzystaniu pamięci.
  • Wprowadzono kalkulatory obciążeń klimatycznych – wiatru i śniegu dla projektów PN-EN oraz wiatru, śniegu i oblodzenia dla projektów wg norm PN.
  • Rozbudowano funkcję Oczyszczania projektu o usuwanie nieużywanych obciążeń klimatycznych.
  • Korekta właściwego przypisania elementów (słupka i krzyżulca) w złączu Kratowo-rurowo spawanym i Kratowym z blachą węzłową typu N przy wysyłaniu danych do modułu EuroZłącza.
  • Ograniczono sprawdzanie warunków zbieżności (przerwania) procesu iteracji przy obliczeniach wg TIIR do dwóch sprawdzeń: sprawdzenia znaku wyznacznika macierzy sztywności oraz sprawdzenia: (displacement - displacementPrev) / displacementPrev > 1, Gdzie: displacement – maksymalne przemieszczenie węzła w dowolnym kierunku z aktualnej iteracji, displacementPrev - maksymalne przemieszczenie węzła z poprzedniej iteracji (w tym samym kierunku co displacement).
  • Korekta warunku współliniowości kolejnych prętów przy tworzeniu elementu wymiarowego – przyjęto maksymalny kąt załamania kolejnych segmentów elementu wymiarowego równy15 stopni.
  • Wprowadzono regułę że jeśli oba mimośrody dla mimośrodu dwustronnego lub jeden mimośród dla mimośrodu jednostronnego równe są „0” to dla tych prętów w pliku modelu zapisujemy brak mimośrodów.
  • Korekta funkcji Pokaż najbliższe pręty (dla prętów ukrytych) w przypadku natrafienia na pręt wirtualny definiujący mimośród pręta modelu.
  • Korekta automatycznego rozdziału prętów na osobne grupy, przy wymiarowaniu zbiorczym gdy w jednej grupie znalazły się pręty jedno i wielogałęziowe (inny moduł wymiarujący).
  • Korekta wyświetlania osiadań podpór przy wymiarowaniu zbiorczym.
  • EuroStopa - Korekta blokowania wyjścia z okna definicji wymiarowania dla stóp fundamentowych przy niepoprawnym zdefiniowaniu geometrii fundamentu.
  • Korekta przypadkowego ukrywania prętów na mimośrodzie po wyjściu z okna definicji typu podpory funkcją Anuluj.
  • Korekta automatycznego rozpoznawania wsporników przegubowych przy wywołaniu funkcji Oczyszczania projektu.
  • Korekta braku uwzględniania przewiązek w Widoku 3D dla profili bliskogałęziowych w przypadku ustawienia na „0” grubości przewiązek.
  • InterStal, InterDrewno, EuroDrewno, EuroStal, EuroStal BUILT-UP – korekta algorytmu wyznaczania ugięcia względnego.
  • Dołożono kilka zmodyfikowanych, dotychczasowych projektów przykładowych i kilka projektów z widokiem budynku w postaci pliku „OBJ” otrzymanego z systemu ArCADia.
  • EuroŻelbet - Korekta kalkulatora współczynnika pełzania.
  • Wprowadzono automatyczne zakończenie uruchomionej komendy po wybraniu polecenia zapisu projektu.
Szczegóły:
  • rozmiar: 557MB (32bit), 556MB (64bit), wersja: 17.0.1, data: 08.03.2019
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2019-04-02Pobierz program ArCADia-RAMA 17 64bitPobierz program ArCADia-RAMA 17 32bit

ArCon 20.05

Aktualizacja do programu ArCon 20
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Poprawki:
  • Korekta kąta wprowadzania ścian. Kąt zawsze był stały i wnosił -57,3.
  • Korekta opcji mierzenia odległości. Kąt zawsze był stały i wnosił -57,3.
  • Korekta wyświetlania otworu w elemencie na rzucie.
  • Korekta wyświetlania tekstur na podestach, które pochodziły z poprzednich wersji programu i zostały zmodyfikowane w wersji 20.
  • Korekta wyświetlania dachu w przekroju schodkowym.
Dodano:
  • Wprowadzono możliwość wyboru ikon programu. Program udostępnia następujące zestawy ikon: Małe nowoczesne, Duże nowoczesne oraz Klasyczne.
Szczegóły:
  • rozmiar: 38,5 MB, data: 31.07.2018
  • wymagany: ArCon 20
Data publikacji: 2018-08-07Pobierz program ArCon 20.05 32bit

KONSTRUKTOR 6.5

Obliczenia i wymiarowanie konstrukcji budowlanych.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Instalacja zawiera:
Konstruktor 6.5 : Moduł podstawowy + Obciążenia + Obciążenia Eurokod PN-EN,
26 modułów obliczeniowych + 6 modułów graficznych
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Konstruktor 6.5.3(wydana 22.06.2018)

Konstrukcje murowe:

  • Korekta prawidłowego uwzględniania ciężaru własnego muru przy obliczaniu ściany murowanej (wykresy i sprawdzanie nośności).
  • Korekta wypisywania błędnego komunikatu w raporcie ze sprawdzenia nośności w przypadku gdy w sprawdzanym przekroju siła i moment w ścianie/filarze wynoszą „0”.

Pale:

  • Korekta prawidłowego rozpoznawania wielkości numerycznych wpisywanych w pola edycyjne z częścią ułamkową podawaną po przecinku lub po kropce.

Słup żelbetowy:

  • Korekta błędnego komunikatu wpisywanego w raporcie z obliczeń w tabeli w polu Parametry ogólne – Zagadnienie.

Wiązary dachowe:

  • Korekta działania programu dla schematu krokwiowego przy dużej dysproporcji wysięgu lewej i prawej połaci – korekta związana z odrysowaniem obciążeń na obu połaciach w raporcie.
Szczegóły:
  • rozmiar: 168MB, wersja: 6.5.3, data: 22.06.2018
  • system operacyjny Windows 10 PL, Windows 8.1 PL, Windows 7 PL
Data publikacji: 2018-06-29Pobierz program KONSTRUKTOR 6.5 32bit

I.T.I. 5.0

Podręczny kalkulator inżynierski
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • BASIC 5.0
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE 5.0
  • KONSTRUKCJE 5.0
  • INSTALACJE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :
I.T.I. 5.0.6751 (wydana 26.06.2018)
  • Modyfikacje
  • Budownictwo Ogólne -> Żelbet -> Schody płytowe – korekta schematu wyświetlania na zakładce Statyka, po wyborze wartości Obciążenie w kontrolce Rodzaj.
  • Konstrukcje -> Obciążenia -> Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1 – korekta pracy kontrolki określającej wysokość nad poziomem morza na zakładce Strefa Obciążenia w części Dane.
  • Konstrukcje -> Żelbet -> Ściskanie ze zginaniem wg PN-EN 1992-1-1 – zwiększenie wartości maksymalnej, którą może wprowadzić użytkownik dla kontrolek oznaczonych symbolami: b, h, M.
  • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – korekta wyświetlania wartości obciążenia na krawędzi w części rezultaty, na wartość przeciwną w stosunku do poprzedniej wersji dla wiat jednospadowych.
  • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – poprawiono przy zmianie kierunku wiatru strefy obciążenia wiatrem w części dane dla dachu jednospadowego.
  • Konstrukcje ->Obciążenia ->Obciążenia użytkowe – Korekta jednostek dla obciążenia poziomego ścian ograniczających i ścianek działowych spełniających funkcję barier.
  • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia stałe wg PN-82/B-02011 – korekta wyświetlania nowego okna.
  • Modyfikacja systemu automatycznych aktualizacji.
Szczegóły:
  • rozmiar: 145 MB, wersja: 5.0.6751, data: 26.06.2018
Data publikacji: 2018-06-29Pobierz program I.T.I. 5.0 32bit

StalCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit)


Szczegóły:
  • rozmiar: 17,6 MB, wersja: 1.7.0, data: 10.05.2018
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-21Pobierz program StalCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit) 32bit

ŻelbetCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit)


Szczegóły:
  • rozmiar: 13 MB, wersja: 1.7.0, data: 10.05.2018
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-21Pobierz program ŻelbetCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit) 32bit

INTERsoft-PRZEDMIAR 1.7 dla programu ArCADia 10 / PLUS 10 (32bit)


Szczegóły:
  • rozmiar: 8,45 MB, wersja: 1.7.0, data: 10.05.2018
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-21Pobierz program INTERsoft-PRZEDMIAR 1.7 dla programu ArCADia 10 / PLUS 10 (32bit) 32bit

InstalCAD 2.7 dla programu ArCADia 10 / 10 PLUS (32bit)

Nakładka CAD dla projektantów instalacji sanitarnych
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Nakładka wspiera tylko wersje 32 bitowe programów ArCADia 10 i ArCADia 10 PLUS.
Szczegóły:
  • rozmiar: 202 MB, wersja: 2.7.0, data: 10.05.2018
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
  • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-18Pobierz program InstalCAD 2.7 dla programu ArCADia 10 / 10 PLUS (32bit) 32bit

Ceninwest 2.8

Program kosztorysowy dla inżynierów i architektów.
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Zmiany w wersji Ceninwest 2.8 : (wydano 31.07.2017)

  • Rozszerzono funkcję eksportu projektów do programu Excel. Eksport obsługuje program Excel w wersji 2017 i starsze.
Szczegóły:
  • rozmiar: 27,9 MB, wersja: 2.8.7, data: 31.07.2017
  • system operacyjny Windows 10 32/64bit PL, Windows 8.1 32/64bit PL, Windows 7 32/64bit PL
Data publikacji: 2017-07-31Pobierz program Ceninwest 2.8 32bit

Wymarzony Ogród 3.1

Program do projektowania ogrodów
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Wersja 3.1 nie jest aktualizacją dla Użytkowników wersji 3.0, z uwagi na odmienny system zabezpieczenia programu.
Korzystanie z wersji 3.1 wymaga pliku licencyjnego .isl, bez którego program będzie działał w wersji DEMO.
Szczegóły:
  • rozmiar: 566 MB, wersja: 3.1.1, data: 18.02.2016
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2016-02-18Pobierz program Wymarzony Ogród 3.1 32bit

ArCADia-TEXT 1.0

Nowa przeglądarka plików rtf
Szczegóły:
  • rozmiar: 11MB, wersja: 1.0.885, data: 18.02.2016
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2016-02-18Pobierz program ArCADia-TEXT 1.0 32bit

ArCADia-3D VIEWER 1.0

Prezentacji projektów z systemu ArCADia BIM
Szczegóły:
  • rozmiar: 16 MB, wersja: 1.0.5515, data: 09.02.2015
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2015-02-19Pobierz program ArCADia-3D VIEWER 1.0 32bit

NetMan 2.0

Menadżer dokumentacji projektowej.
Szczegóły:
  • rozmiar: 88 MB, wersja: 2.0, data: 15.09.2008
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2008-09-15Pobierz program NetMan 2.0 32bit
Logo firmy INTERsoft
Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<