Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
Wspólnie z IARP rozpoczynamy program BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW.

Wspólnie z IARP rozpoczynamy program BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW.

Z dniem 1 lipca 2022r. program został zakończony.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertę na system ArCADia BIM.W środowisku architektów dużo dyskutuje się o technologii BIM i chyba wszyscy już zdali sobie sprawę, że jej wdrożenie to konieczność. Przyszedł czas zaopatrzyć się w narzędzia pozwalające na jej zastosowanie w codziennej pracy architekta. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Izba Architektów RP oraz ArCADiasoft Chudzik sp. j. stworzyły program „BIM dla polskich architektów”. Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie BIM-u wśród architektów poprzez udostępnienie narzędzi projektowych oraz szkoleń. Dzięki temu zrzeszeni w Izbie mogą używać tego specjalistycznego oprogramowania komercyjnie. W zamian wnoszą niewielkie zryczałtowane opłaty – tylko za zrealizowane i „sprzedane” projekty. Zintegrowany model budynku nie byłby kompletny bez elementów branżowych. Z tego względu oprócz dostępu do oprogramowania dla architektów IARP przewidziano go także dla współpracujących z nimi branżystów. Program „BIM dla polskich architektów” trwa od 1 sierpnia 2019 do 30 czerwca 2022 r.

Co dokładnie oferuje program BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW?

Każdy członek IARP może pobrać dla siebie komercyjne licencje na moduły:
ArCADia BIM PL, ArCADia-ARCHITEKTURA PL, ArCADia-IFC RVT PL
oraz wskazać trzech współpracowników branżowych, którym umożliwione zostanie pobranie po jednej bezpłatnej licencji na moduł ArCADia BIM PL. Program umożliwia zatem współpracę B2B projektantów z różnych firm przy wspólnym projekcie na wspólnej platformie projektowej. Oczywiście, jeśli zespół działa w jednej firmie, pracodawca – architekt IARP, może skorzystać z czterech licencji ArCADia BIM PL oraz z modułu ArCADia-ARCHITEKTURA PL i ArCADia-IFC RVT PL dla swoich pracowników.

Mamy nadzieję, że wypracowana przez Izbę Architektów RP i ArCADiasoft Chudzik sp. j. oferta dla członków IARP pozwoli im na wdrożenie niewielkim kosztem technologii BIM w codziennej praktyce we współpracy z projektantami branżowymi. Dzięki programowi Izba ma szansę przyczynić się do polepszenia jakości projektów i przystosowania oferty swoich projektantów do tego, co w wielu krajach jest już standardem.

Jesteś architektem i chcesz wziąć udział w programie?

W programie mogą wziąć udział członkowie IARP. Oprócz danych osobowych będzie potrzebny Twój numer wpisu na listę IARP.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWspółpracujesz z architektem?

W programie mogą wziąć udział również zgłoszone przez architekta podmioty współpracujące (np. branżyści). Oprócz Twoich danych osobowych potrzebne będzie imię i nazwisko architekta, który zgłosił Cię do programu oraz jego numer wpisu na listę IARP.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Pytania i odpowiedzi do programu "BIM dla polskich architektów"1. Kto ma prawo do korzystania z oprogramowania?

 • Czynny członek Izby i 3 wskazane przez niego osoby, które będą współpracowały przy wykonaniu projektu (mogą to być jego pracownicy lub osoby współpracujące z innych firm). 


2. Jak przystąpić do programu?

 • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla architektów.
  zobacz formularz zgłoszeniowy
 • Dostęp przyznawany jest po weryfikacji członkostwa w IARP. 
 • Następnie wskazani przez architekta branżyści powiinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dla podmiotów współpracujących.
  zobacz formularz zgłoszeniowy
 • ArCADiasoft potwierdzi u architekta telefonicznie i e-mailowo wybór branżysty do udziału w programie. 


3. Jakich programów będą mogli używać uczestnicy?

 • Architekt ma prawo do:
  Jednej licencji na pakiet: ArCADia BIM PL + ArCADia-ARCHITEKTURA PL + ArCADia-IFC RVT PL. Będzie ona udzielona na okres nie dłuższy niż rok (z zastrzeżeniem, że możliwe jest jej odnowienie na okres kolejnego roku, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2022 roku). 
  Wystąpienia o maksymalnie trzy licencje ArCADia BIM PL dla dowolnego podmiotu, z którymi architekt będzie współpracował przy tworzeniu projektu.. 
 • Wskazane podmioty współpracujące mają prawo do używania oprogramowania tylko i wyłącznie przy projektach, do których wykorzystuje je architekt.
 • Łączna liczba licencji w równoległym czasie ich udzielenia nie może przekroczyć jednej na pakiet ArCADia BIM PL + ArCADia-ARCHITEKTURA PL+ ArCADia-IFC RVT PL oraz trzech – ArCADia BIM PL. 
 • Architektowi i podmiotowi współpracującemu przysługuje możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji w ramach wnoszonej opłaty w okresie użytkowania. Jest to możliwe po zgłoszeniu tej potrzeby do ArCADiasoft przez architekta lub podmiot współpracujący – drogą elektroniczną. 


4. Ile wynoszą opłaty licencyjne?

 • Architekt i podmiot współpracujący mają prawo pobrać licencję i używać jej do celów szkoleniowych i komercyjnych, a obowiązek zryczałtowanej płatności spoczywa tylko na architekcie. Powinność następuje z chwilą wydania projektu (który powstał przy użyciu choćby jednego z modułów udostępnionych w ramach programu „BIM dla polskich architektów”), lecz nie później niż w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży. 
 • Zryczałtowana opłata za projekt wynosi 184,00 zł netto + VAT. Jest ona niezależna od rodzaju i wielkości wykonanego projektu oraz od liczby użytych do jego wykonania licencji. 

aktualizacja: 04.07.2022
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<