Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INTERsoft ARCHITEKTURA - pakiet programów dedykowany dla ARCHITEKTÓW.

INTERsoft ARCHITEKTURA - pakiet programów dedykowany dla ARCHITEKTÓW.

INTERsoft ARCHITEKTURA jest to pakiet programów dla architektów umożliwiający wykonywanie zaawansowanych projektów architektonicznych zgodnie z technologia BIM, gwarantujący wsparcie dla formatu DWG do wersji 2018 i IFC, oraz RVT, składający się z programów:

 • ArCADia BIM 11
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE
 • ArCADia-IFC RVT 2
 • ArCADia-3D MAKER 2
 • Biblioteka ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • Biblioteka ArCADia-HOTEL
 • Biblioteka ArCADia-MEBLE Z PALET
 • Biblioteka ArCADia-OGRÓD
 • ArCADia-TERMOCAD 7
 • Efekt ekologiczny
 • Efekt ekonomiczny
 • Ceninwest 2
 • I.T.I.-BUDOWNICTWO OGÓLNE 5
 • I.T.I.-KONSTRUKCJE 5

Dlaczego warto kupić pakiet INTERsoft ARCHITEKTURA?

 • Pakiet zawiera innowacyjne polskie oprogramowanie dedykowane dla branży budowlanej, wielokrotnie nagradzane min. złotymi medalami MTB Budma oraz Godłem TERAZ POLSKA.
 • Jest to kompleksowe rozwiązanie CAD z technologią BIM dedykowane zwłaszcza dla architektów, uwzględniające praktycznie wszystkie funkcjonalności niezbędne do wykonania projektu architektonicznego.
 • ArCADia BIM posiada aktywny podgląd 3D, cyfrowego modelu budynku o bardzo wysokiej szczegółowości, jakości i szybkości generowania. Porównywalny z renderingiem który uzyskujemy w innych programach po długim czasie oczekiwania na wygenerowanie sceny 3D.
 • Oprogramowanie umożliwia wyeksportowanie modelu cyfrowego do postaci w której możliwy jest szybki podgląd na urządzeniu mobilnym przez udostępnienie adresu url do zapisanego modelu.
 • Jest to oprogramowanie otwarte na współprace i wymianę danych z innymi aplikacjami, pozwala na import danych z programów takich jak Revit, Allplan czy ArchiCAD.
 • Pakiet zawiera oprogramowanie pozwalające wykonać złożone obliczenia energetyczne projektowanego budynku. Dzięki wyminie danych pomiędzy programami ArCADia-TERMOCAD i ArCADia BIM 11 możliwe jest zaprojektowanie wysoce energooszczędnego budynku, przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej i właściwy dobór instalacji grzewczych, klimatyzacji i instalacji oświetleniowych.

ArCADia BIM 11

Jest fundamentem systemu ArCADia, podstawowym edytorem graficznym systemu wspomagającym projektowanie 2D i 3D. Program składa się z podstawowych narzędzi systemu, funkcji tworzących model architektoniczny i konstrukcyjny, funkcji rysujących instalacje wewnętrzne oraz zaawansowanego silnika rysującego CAD. Bazuje on na programie IntelliCAD, tworzonym przez konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium). ArCADia 11 jest więc oprogramowaniem opartym o znaną i rozwijaną od wielu lat platformę CAD, która gwarantuje pełną zgodność z formatem DWG. Jednocześnie jest pierwszym polskim oprogramowaniem dla branży budowlanej pozwalającym projektantowi pracować zgodnie z założeniami technologii BIM [Building Information Modeling]. ArCADia BIM 11 to innowacyjne oprogramowanie dla szeroko rozumianej branży budowlanej w którym zastosowano wiele rozwiązań zdecydowanie przyspieszających prace projektowe.

Podstawowe funkcje i narzędzia ArCADia BIM 11.

 • Przebudowana struktura systemu ArCADia, przeniesiono część funkcjonalności modułów branżowych do programu podstawowego. W programie znalazły się funkcje architektoniczne i konstrukcyjne. W efekcie tych zmian program pozwala na narysowanie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi, w programie znajdują się funkcjonalności z zakresu projektowania w budynkach instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych i elektrycznych. Użytkownik ciągle ma możliwość dalszej rozbudowy funkcjonalności systemu ArCADia o dodatkowe moduły branżowe.
 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Wprowadzanie elementów takich jak ściana, rura itp. za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.
 • Pokazywanie elementów rysowanych na rzucie w klasycznym lub nowym widoku 3D renderowanym w czasie rzeczywistym (wizualizacja z wykorzystaniem silnika do gier 3D).
 • Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Smart TOP 10), które automatycznie zapamiętują się w trakcie pracy nad projektem, tworząc spersonalizowaną paletę narzędzi.
 • Możliwość porównania dwóch wersji projektu stworzonego jako model systemu ArCADia w zakresie nowych i zmodyfikowanych elementów systemu.
 • Możliwość scalenia modelu budynku z projektu architektonicznego z modelami projektowymi instalacji w celu stworzenia jednego kompletnego modelu projektu budowlanego.
 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich lub pojedynczych elementów systemu ArCADia na rzucie, w widoku 3D i czytelnej liście.
 • Wbudowana biblioteka umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D i obiekty 3D.
 • Tworzenie i wprowadzanie tabelek rysunkowych z możliwością zapisu do biblioteki programu.
 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.) w szablonie projektu.
 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów, z możliwością rozbudowy.
 • Możliwości wprowadzania wymiarowania liniowego i kątowego.
 • Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Praca w natywnym formacie DWG 2018.
 • Zaawansowany, szybki podgląd 3D o jakości obrazu porównywalnej z renderingiem.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Moduł systemu ArCADia, który zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne oraz opcje przyspieszające tworzenie dokumentacji, m.in.: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy zestawienia. Przy rysowaniu narzędziami programu ArCADia-ARCHITEKTURA aplikacja pomaga, a czasem wyręcza projektanta w pracy. Część funkcji programu jest zautomatyzowana, co pozwala np. w prosty sposób, poprzez kliknięcie na środku rzutu kondygnacji, wprowadzić strop nakrywający cały rzut. Nad wprowadzonymi schodami wycinany jest otwór w stropie. Automatycznie tworzony jest także obrys zamknięty ścian tworzący pomieszczenia wraz ze zliczeniem ich powierzchni i kubatury. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera kilka sposobów wymiarowania, w tym obiektowe, które automatycznie wymiaruje cały budynek wymiarami zewnętrznymi przypisanymi do elementów. Takie wymiarowanie, tak jak zestawienia, jest modyfikowane wraz ze zmianami na rzucie. Program zawiera wiele takich funkcji, które w czasie projektowania można wykorzystywać, modyfikować lub wprowadzać elementy według własnego pomysłu.

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Moduł branżowy systemu ArCADia, rozbudowujący podstawowe funkcje o opcje związane z projektowaniem otoczenia budynków. Jest on istotnym uzupełnieniem funkcjonalności programu ArCADia-ARCHITEKTURA, pozwala na modyfikacje terenu wokół budynków oraz daje możliwość umieszczania w projekcie akwenów wodnych, oczek wodnych oraz basenów. Moduł ten wprowadza również inne udogodnienia związane z projektowaniem budynków. Korzystając z funkcji ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU można wyznaczyć obszar działki poprzez ich ogrodzenie, a na jej teren wprowadzić obszary, które staną się chodnikami, ścieżkami lub rabatami, całości dopełnia możliwość wprowadzania roślin. Na obecnym etapie program zawiera podstawowe typy roślin, które umożliwiają stworzenie koncepcji otoczenia budynku. Program generuje również zestawienie użytych roślin.

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Jest to moduł systemu ArCADia, który pozwala na wykonanie projektu instalacji zabezpieczającej budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi. Projekt może obejmować zabezpieczenie budynku jednorodzinnego, jak i stanowić bardziej złożoną instalacje odgromową w budynkach wielorodzinnych czy użyteczności publicznej. Program pozwala na sprawdzenie poprawności projektu (połączenia elementów i zamknięcia obwodów), wykonuje niezbędne obliczenia zgodnie z obowiązującymi normami i umożliwia sporządzenie z nich raportu końcowego z zestawieniem użytych w projekcie elementów. W celu wykonania obliczeń należy wprowadzić do programu parametry określające wartość rezystywności gruntu. Program na podstawie wykonanego projektu instalacji odgromowej i zadeklarowanej rezystywności gruntu oblicza rezystancje zaprojektowanych uziomów.

ArCADia-IFC RVT 2

Moduł jest odpowiedzialny za import/eksport modeli w formacie IFC dający pełne wsparcie dla importu i eksportu brył i modeli z innych programów klasy BIM takich jak Revit czy Allplan. Model wczytywany jest wraz ze wszystkimi danymi każdego obiektu tworzącego budynek, elementy nie są przekształcane w obiekty systemu. Dzięki czemu wczytywane są wszystkie pliki niezależnie od struktury modelu, który nie musi już być analogiczny do struktury budynku istniejącego w systemie ArCADia. Wczytane modele są niezależne, a mimo to przenosząc wszystkie dane o obiektach podlegają sprawdzeniu projektów opcjami kolizji i odnalezieniu np. przecięć między elementami konstrukcji i różnych instalacji, niezależnie od tego, czy są one zaimportowane jako model IFC, czy stworzone przy pomocy funkcjonalności systemu ArCADia.

ArCADia-3D MAKER 2

ArCADia-3D MAKER to moduł zapisujący trójwymiarowy model projektu do pliku, który można otworzyć na każdym komputerze bez konieczności instalacji systemu ArCADia BIM. Prezentacja pokazywana jest za pomocą wbudowanej lub ściągniętej z internetu bezpłatnej przeglądarki ArCADia-3D VIEWER. Program udostępnia również możliwość wyeksportowania cyfrowego modelu budynku do celu szybkiego podglądu 3D na urządzeniach mobilnych. Po zapisaniu cyfrowego modelu projektu w chmurze (dyski OneDrive, Dysk Google, Dropbox lub inne) użytkownik ma możliwość udostępnienia podglądu projektu na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet z dowolnym systemem), bez konieczności instalacji w nim jakiejkolwiek dodatkowej aplikacji.


POBIERZ NAJNOWSZĄ WERSJĘ PROGRAMU ARCADia 11

Biblioteki obiektów 3D
ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, ArCADia-HOTEL, ArCADia-MEBLE Z PALET, ArCADia-OGRÓD

1148 wysokiej jakości obiektów 3D, które można użyć w projektach architektonicznych, są wśród nich elementy wyposażenia wnętrz oraz obiekty małej architektury przydatne do aranżacji otoczenia budynków.

ArCADia-TERMOCAD 7 z modułami Efekt ekologiczny i Efekt ekonomiczny

Program daje możliwość obliczenia współczynników przenikania przegród budowlanych zarówno jednorodnych oraz niejednorodnych jak i elementów przeszklonych. Możliwe jest również dla przegród budowlanych zewnętrznych dokonanie analizy rozkładu temperatur i wykropleń w przegrodach metodą uproszczoną. Analizy te są pomocne dla architektów w celu dokonania oceny prawidłowości przyjętych rozwiązań budowlanych oraz inżynierów zajmujących się fizyką budowli, czy zjawiskami energetycznymi w obiektach budowlanych.
Dodatkowe moduły Efekt ekologiczny i Efekt ekonomiczny pozwalają na szacowanie kosztów eksploatacyjnych budynku. Umożliwiają wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych wysokoefektywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło oraz dają możliwości obliczenia zużycia poszczególnych paliw przez systemy grzewczo-wentylacyjne, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i urządzenia pomocnicze, a także emisji zanieczyszczeń (SO2, NOX, CO, CO2, Pył, Sadza, B-a-P) do atmosfery. W przypadku obliczeń dla ŚCHE lub Projektowanej Charakterystyki Energetycznej użytkownik dostaje możliwość porównania zaprojektowanych systemów w budynku z alternatywnymi lub hybrydowymi, co jest przydatne do analizy oddziaływania inwestycji na środowisko. Określenia nakładów inwestycyjnych, rocznych kosztów i oszczędności oraz czasu zwrotu inwestycji w alternatywne rozwiązania dostarczania energii do budynku.
Zastosowanie modułów Efekt ekologiczny oraz Efekt ekonomiczny pozwala na sporządzenie projektu budowlanego w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.


POBIERZ NAJNOWSZĄ WERSJĘ PROGRAMU ARCADia-TERMOAD 7 z modułami

Ceninwest 2

Program pozwala kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacować wartość inwestycji obejmującą m.in. zakup działki, prace projektowe i przygotowawcze, budowę obiektów podstawowych, instalacji i wyposażenia.

I.T.I.-BUDOWNICTWO OGÓLNE i I.T.I.-KONSTRUKCJE

W skład programu I.T.I. - BUDOWNICTWO OGÓLNE wchodzą 34 moduły obejmujące takie zagadnienia jak: zbieranie obciążeń wg norm PN, obliczanie statyki belek i ram, podstawowe wymiarowania w stali drewnie i żelbecie oraz sprawdzanie fundamentów bezpośrednich.
Moduł I.T.I. - KONSTRUKCJE zawiera 34 moduły obejmujące takie zagadnienia jak: zbieranie obciążeń wg norm PN-EN, obliczanie statyki łuków cięgien i płyt, zagadnienia stateczności, zaawansowane wymiarowania w stali drewnie i żelbecie wg norm PN i PN-EN oraz kilka tematów geotechnicznych.


aktualizacja: 20.05.2019
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<