Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
0
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
Zobacz jak ArCADia BIM współpracuje z programem AutoCAD®.

Zobacz jak ArCADia BIM współpracuje z programem AutoCAD®.

Czym jest ArCADia BIM?

ArCADia BIM AC to rozszerzenie dla programu AutoCAD® o zaawansowane moduły branżowe wspierające projektantów w wykonywaniu złożonych rysunków DWG. Rozbudowane specjalistyczne funkcje systemu ArCADia BIM w intuicyjny sposób wprowadzają projektanta w środowisko wielu branż budowlanych, wspierając go w projektowaniu praktycznie wszystkich instalacji budynków.
Koncepcja systemu programów branżowych ściśle współpracujących ze sobą powstała w naszej firmie około 10 lat temu. Początki idei tego systemu sięgają programu ArCADia-ARCHITEKTURA i ArCADia - IntelliCAD 2008. Ich zasadniczym celem było przyspieszenie wykonywania rysunku DWG poprzez używanie w wykonywanym rysunku obiektów a nie tylko linii. Programy te dedykowane dla branży budowlanej nie posiadały wówczas jeszcze modułów branżowych. Wyposażone jednak zostały w wewnętrzne mechanizmy oraz dodatkowe funkcje rysujące, m.in. automatycznego rysowania ścian, wstawiania okien, drzwi, wykonywania zestawień, korzystanie z bogatej biblioteki bloków DWG. W ten sposób narodziła się ArCADia a program ArCADia-IntelliCAD stał się bazą informacji o projekcie dla specjalistycznych programów branżowych. Rynkowy sukces programu ostatecznie przekonał nas o prawidłowo wybranej drodze rozwoju aplikacji CAD. Pozwoliła nam to na projektowanie kolejnych innowacyjnych aplikacji branżowych skierowanych między innymi do projektantów sieci i instalacji budowlanych. System ArCADia doczekał się również własnego silnika graficznego początkowo był to program ArCADia-GRAF, przekształcony następnie w moduł ArCADia-START. W kolejnych latach wprowadziliśmy na rynek produkty ArCADia - KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA, ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE. Dużym przełomem dla całego oprogramowania ArCADia było powstanie programu ArCADia-TERMO w którym przez możliwość importu danych z rysunku DWG wykonanego przy pomocy nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA najwyraźniej uwydatniała się idea swobodnej wymiany danych pomiędzy aplikacjami, będąca bez wątpienia rewolucyjną korzyścią dla Użytkowników naszych programów. Na tym etapie powstała idea stworzenia większego systemu projektowego - programu pozwalającego na zapisanie w formie elektronicznej efektów twórczych przemyśleń architekta, dotyczących formy i funkcjonalności projektowanego obiektu w połączeniu z efektami inżynierskiej pracy konstruktora wraz z elementami będącymi efektem pracy instalatorów czyli wszystkimi instalacjami niezbędnymi w eksploatacji budynku. Wszystko to wsparte jest narzędziami obliczeniowymi w jednym integralnym modelu cyfrowym budynku. Nasze założenia mieszczą się w idei stosowania w projektowaniu technologii BIM [Building Information Modeling] opisywanej w wielu publikacjach. Wypracowana struktura systemu ArCADia pozwala wszystkim uczestnikom procesu projektowania na pracę w jednym środowisku.

Kilka lat temu sytuacja powstała na rynku budowlanym związana z koniecznością wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej przyniosła naszej firmie duży sukces programu ArCADia-TERMO. Zwiększyło to nasze wysiłki by program ArCADia-ARCHITEKTURA udostępnić również użytkownikom programu AutoCAD, tak by mogli szybko i sprawnie wykonywać świadectwa energetyczne. Od tamtego momentu, stopniowo cały system ArCADia został przeniesiony na środowisko programu AutoCAD, jednocześnie powstawały kolejne nowe moduły branżowe. Dziś system ArCADia BIM to złożone środowisko CAD w pełni zgodne z założeniami BIM, składające się z podstawowego silnika graficznego dostępnego w trzech wersjach ArCADia BIM 11 / PLUS 11 / LT 11 oraz wersji ArCADia BIM AC dla programu AutoCAD® i blisko dwudziestu modułów branżowych obejmujących wszystkie branże budowlane> Pozwalają one na wprowadzanie i zarządzanie wszystkimi elementami projektu, uwzględniające specyfikę wszystkich bran instalacyjnych.

ArCADia BIM AC współpracuje z programem AutoCAD

ArCADia BIM a program AutoCAD®.

Obecnie wszystkie moduły - nakładki branżowe systemu ArCADia BIM są dostępne dla użytkowników programu AutoCAD®. Pełny zestaw modułów systemu ArCADia BIM składa się obecnie z następujących programów ArCADia-ARCHITEKTURA, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE, ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE, ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE, ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE, ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE, ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE, ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE, ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE, ArCADia-INWENTARYZATOR, ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY, ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY, ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA oraz modułów uzupełniających: ArCADia-3D MAKER, ArCADia-3D VIEWER, ArCADia-TEXT, ArCADia-IFC. Aktualna wersja programu ArCADia BIM AC, wspiera najnowsze wersje programu AutoCAD® czyli AutoCAD® 2017, 2018, 2019 w wersji 64bit. Projekty wykonywane w systemie ArCADia BIM niezależnie od edytora graficznego, więc również w środowisku AutoCAD® są w pełni zgodne z formatem DWG 2013. Projekty są przenośne i dostępne dla użytkowników programów CAD innych producentów. Domyślnym typem plików systemu ArCADia jest format DWG. Plik DWG utworzony w systemie ArCADia BIM oprócz rysunku CAD przechowuje również model budynku, jego opis, strukturę i obiekty. Projektant posługujący się inną aplikacją CAD, otwierając plik DWG stworzony w systemie ArCADia BIM zobaczy go jako standardowy rysunek CAD. Dodatkowe informacje które wprowadza system ArCADia BIM do pliku DWG są całkowicie przezroczyste dla innych aplikacji, projektant bez żadnych ograniczeń może do takiego rysunku wprowadzać zmiany i dodawać własne elementy rysunku. Rozszerzenie programu AutoCAD o system ArCADia BIM daje projektantowi wiele korzyści, pozwala na znaczne przyspieszenie wykonywania rysunku, zdecydowanie ułatwia wykonywanie projektu w zakresie wszystkich instalacji budowlanych a także sieci wokół budynków. Jednocześnie ArCADia BIM gwarantuje zachowanie zgodności projektu w formacie DWG z innymi programami CAD. Naszym zdaniem jednak największa zaletą rozszerzenia programu AutoCAD® o system ArCADia BIM jest możliwość łatwej współpracy z innymi projektantami, zlecanie im prac w zakresie wykonania części projektu, następnie możliwość ich porównywania, wykrywania kolizji i scalania w całość w jeden plik DWG. Korzystając z systemu ArCADia BIM w środowisku AutoCAD® otrzymujemy wszystkie zalety pracy zgodnie z założeniami technologii BIM w dobrze znanym sobie środowisku CAD.

ArCADia BIM AC współpracuje z programem AutoCAD®

Czym jest program ArCADia BIM AC?

ArCADia BIM AC jest specjalną wersją systemu ArCADia BIM przeznaczoną dla użytkowników programu AutoCAD. Kupując program w tej wersji otrzymujemy wersję instalacyjną programu, która jest przeznaczona wyłącznie dla programu AutoCAD® - instalator wymaga obecności w komputerze programu AutoCAD. Po zakończeniu instalacji ArCADia BIM AC w programie AutoCAD otrzymujemy dostęp do szeregu pasków narzędziowych reprezentujących różne moduły branżowe i rozszerzających program AutoCAD® o funkcjonalności wspierające projektantów w wykonywaniu złożonych rysunków DWG, będących np projektami instalacji elektrycznych, wodociągowych czy kanalizacyjnych. Rozbudowane specjalistyczne funkcje systemu ArCADia BIM w intuicyjny sposób wprowadzają każdego projektanta w środowisko wielu branż budowlanych, wspierając go w projektowaniu praktycznie każdej instalacji budynku oraz sieci instalacji wokół niego.

Pobierz ArCADia BIM AC

Pobierz najnowszą wersje systemu ArCADia BIM dla programu AutoCAD®.

Zainstaluj i przez 28 dni od instalacji używaj pełnej wersji całego systemu łącznie z zapisem projektów.


aktualizacja: 12.04.2019
Wersja do wydruku
Polecam
Logo firmy INTERsoft
Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<