Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP:
Wszystkie dane są wymagane. Wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
--
INFO: Chcesz skorzystać z promocji "Licencja roczna za 1 zł"? Dodaj do koszyka produkty za min. 1500,-zł.   

R3D3-Rama 3D 12 + podręcznik użytkownika

Program R3D3-Rama 3D 12 + podręcznik użytkownika
Program R3D3-Rama 3D 12 + podręcznik użytkownika
32-bit
Cena: 
netto: 367,00 zł 
brutto: 451,41 zł 
Licencja wieczysta
linia

Czym jest program R3D3-Rama 3D 12 + podręcznik użytkownika ?

Uwaga:
Oferta na program R3D3-Rama 3D 12 z podręcznikiem jest aktualna DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.
W przypadku nabycia tego programu sprzedawca nie udziela wsparcia technicznego ani go nie serwisuje.

Za pomocą programu R3D3-Rama 3D można obliczać takie konstrukcje jak: belki jedno- i wieloprzęsłowe, blachownice, stalowe dźwigary skrzynkowe, kratownice płaskie i przestrzenne, ramy płaskie i przestrzenne, wielokondygnacyjne
i wielonawowe, hale stalowe z transportem suwnicowym, wieże kratowe, ruszty i belki zakrzywione w planie, płaskie
i przestrzenne konstrukcje więźb dachowych, przekrycia strukturalne, konstrukcje cięgnowe, elementy na mimośrodzie, łuki kratowe i lite o łamanej krzywiźnie kołowej lub parabolicznej, przekrycia i kopuły geodezyjne, prętowe konstrukcje wsporcze.

W podręczniku oprócz opisu podstawowego programu znajdują się również opisy pracy z uwzględnieniem modułów wymiarujących:

 • InterDrewno – do wymiarowania drewna według PN-B-03150:2000 Az1 i Az2,
 • InterStal i EuroStal – do wymiarowania stali według PN-90/B03200 i PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3,
 • EuroŻelbet – do wymiarowania żelbetu według PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2,
 • EuroDrewno – do wymiarowania drewna według PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5,
 • EuroStopa – do wymiarowania stup fundamentowych według PN-EN 1997-1 Eurokod 7.

Czym jest program R3D3-Rama 3D 12?

Program R3D3-Rama 3D służy do przeprowadzania obliczeń statycznych płaskich i przestrzennych układów prętowych. Dzięki wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika program można wykorzystywać nie tylko w projektowaniu, ale i do celów edukacyjnych. Program umożliwia intuicyjne, graficzne wprowadzanie elementów modelu statycznego. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Narysowanie dość skomplikowanego układu to kwestia minut, a obliczenia i prezentacja danych odbywają się w czasie rzeczywistym (dla niedużych układów do stu prętów). Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów układów przestrzennych, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np.: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe itp. Wyniki prezentowane są na ekranie w postaci graficznej oraz numerycznej. Widok roboczy ekranu graficznego oraz widok 3D układu można płynnie przesuwać, powiększać i obracać – można obejrzeć go z dowolnej pozycji w rzucie prostokątnym i perspektywie. Istnieje możliwość eksportu danych do programów CAD i wyników do formatu RTF akceptowanego przez większość edytorów tekstu. Dodatkowo można zapisać animację deformacji układu. Główną zaletą programu, poza jego merytorycznym zakresem –
i tym oczywistym, i tym mniej znanym (cięgna, mimośrody, teoria II rzędu, obciążenia ruchome, powierzchniowe
i kombinatoryka według norm PN i PN-EN) – jest szybkość tworzenia modelu przestrzennego konstrukcji. Efekt ten dają narzędzia precyzyjnego modelowania takie jak: punkty przyciągania, śledzenie, praca na podrysach, użycie generatorów konstrukcji oraz wczytywanie modelu czy też kształtów przekrojów z plików DXF. Wszystkie z nich działają na modelu 3D i miejscami są pomyślane lepiej niż podobne funkcje w programach graficznych CAD 3D (grafika wektorowa). Program zawiera również wiele dostosowań ułatwiających pracę z dużymi modelami prętowymi (ukrywanie, grupowanie, widokowanie itp.). Przy opisanych powyżej możliwościach pozostaje on nadal intuicyjny, przyjazny i prosty w obsłudze.

Główne cechy i możliwości programu R3D3-Rama 3D 12:

 • Obliczenia statyczne płaskich i przestrzennych układów prętowych o stałym i zmiennym przekroju pręta na długości.
 • Możliwość w pełni graficznego zadawania i modyfikacji danych jedynie na płaszczyźnie 2D ekranu, z opcją przełączania się między płaszczyznami prostopadłymi 3D.
 • Możliwość pełnego zapisywania i odczytywania geometrii układów statycznych (płaskich i przestrzennych)
  do plików DXF oraz praca na przestrzennym podrysie z pliku DXF.
 • Funkcja wczytywania podrysu z pliku DXF i praca na podrysie.
 • Funkcja zamiany prętów układu na podrys.
 • Możliwość wczytywania podrysów dachów z systemu ArCADia oraz automatyczna generacja konstrukcji połaci dachowych.
 • Możliwość precyzyjnego określania współrzędnych względnych za pomocą klawiatury, w układzie kartezjańskim
  i biegunowym.
 • Możliwość włączenia podpowiedzi kontekstowych, wyświetlanych przy kursorze, dla operacji graficznych.
 • Możliwość przełączania między perspektywą a rzutem równoległym.
 • Powiększanie i przesuwanie układu oraz jego dowolne obracanie w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość rysowania układów prętowych polilinią o węzłach sztywnych lub przegubowych.
 • Zaawansowany tryb śledzenia przy wprowadzaniu nowych elementów do układu.
 • Narzędzia wzorowane na aplikacjach CAD, wykorzystujące przyciąganie do istniejących węzłów, punktów środkowych prętów, prostopadłych, punktów bliskich na prętach, punktów przecięcia prętów, punktów przyłożenia obciążenia i punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
 • Możliwości dodawania elementów w nowym trybie Orto na jednej z płaszczyzn głównych lub w trybie przestrzennym.
 • Możliwość włączenia podglądu 2D przekroju wprowadzanego pręta w płaskim i przestrzennym trybie wprowadzania elementów.
 • Możliwość blokowania ekranu graficznego przy dowolnym ustawieniu edytowanego układu.
 • Grupowe możliwości modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Możliwość edycji elementów układu z poziomu „drzewa projektu”.
 • Wzorowane na aplikacjach narzędzia CAD do edycji wprowadzonych danych, takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z ciągnięciem lub bez oraz ze skalowaniem lub bez), odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Możliwość grupowania prętów i łatwej selekcji grup prętów.
 • Możliwość selekcji prętów we wskazanej płaszczyźnie.
 • Możliwość podziału pręta węzłami na części z zachowaniem obciążeń.
 • Możliwość scalania prętów współliniowych z zachowaniem obciążeń.
 • Możliwość kopiowania części lub całości układu przez schowek między różnymi projektami i w ramach jednego projektu.
 • Możliwość ustawiania, obracania i zmiany kierunku układu lokalnego pręta.
 • Funkcja pomiaru odległości w projekcie oraz kąta między dwoma dowolnymi prętami układu.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych oraz możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile i złożenia profili w danym projekcie.
 • Możliwość tworzenia przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie, przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Możliwość automatycznego wyrównania osi głównych do układu lokalnego pręta.
 • Możliwość wczytywania geometrii przekroju pręta z pliku DXF.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
 • Możliwość definiowania i obliczania prętów o zmiennej geometrii.
 • Wyznaczanie momentów statycznych dowolnych części odciętych przekroju w układzie osi głównych.
 • Biblioteki predefiniowanych parametrów materiałowych w pliku XML zawierające: stal, drewno lite i klejone, aluminium, betony, z możliwością zapisu i edycji materiałów użytkownika.
 • Możliwość tworzenia układów hybrydowych ze względu na materiał.
 • Obciążenia: siły skupione, momenty skupione, obciążenia ciągłe, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, siły skupione węzłowe, osiadanie podpór, obroty podpór.
 • Obciążenia zadawane w grupach obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi), z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość ustawiania poszczególnych grup obciążeń jako aktywne lub nieaktywne (nieuwzględniane podczas obliczeń), widoczne lub niewidoczne.
 • Możliwość grupowej edycji obciążeń prętowych i węzłowych.
 • Możliwość zadawania i edycji obciążeń powierzchniowych równomiernych i trapezowych oraz rozkład obciążeń powierzchniowych na obciążenia prętowe i węzłowe.
 • Identyfikacja obciążeń powielonych z możliwością usuwania duplikatów lub ich scalania.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla zdefiniowanych grup obciążeń ruchomych.
 • Możliwość określania wzajemnych zależności między grupami obciążeń, wykorzystywanych przy budowaniu obwiedni z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności.
 • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
 • Możliwość włączania i wyłączania aktywności zdefiniowanych kombinacji.
 • Możliwość tworzenia i zapisywania w projekcie własnych widoków układu.
 • Możliwość wprowadzenia do projektu wymiarów: pionowych, poziomych i równoległych.
 • Automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Generatory parametryczne konstrukcji: przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.
 • Możliwość definiowania prętów typu cięgno i wykonywania obliczeń statycznych dla układów zawierających cięgna dla poszczególnych grup obciążeń i zdefiniowanych kombinacji.
 • Możliwość definiowania w układzie prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta.
 • Możliwość selekcji grup prętów, elementów wymiarowych i grup obciążeń, bezpośrednio z poziomu „drzewa projektu”.
 • Możliwość filtrowania i selekcji poszczególnych typów obiektów projektu po zadanych parametrach filtrowania.
 • Możliwość oczyszczania i weryfikacji utworzonego modelu projektu.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, dowolnej kombinacji grup obciążeń i zdefiniowanej kombinacji oraz obwiednia wyliczana automatycznie przez program.
 • Funkcja zapamiętywania wyników ostatnio wykonanych obliczeń statycznych układu.
 • Możliwość wykonywania obliczeń statycznych według teorii II rzędu.
 • Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
 • Odrębne zasady definicji grup i oddziaływań oraz automatycznej budowy kombinatoryki dla obliczeń statycznych według Polskich Norm i Eurokodów PN-EN.
 • Wyznaczanie pełnej obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup
  i sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Możliwość wizualizacji schematu statycznego budującego wskazane ekstremum obwiedni.
 • Wyznaczanie wykresu naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Znajdowanie na przekroju pręta miejsca występowania maksymalnego naprężenia zredukowanego.
 • Szybki podgląd struktury w widoku 3D, pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
 • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych na ekranie monitora (dla całego układu i pojedynczego pręta).
 • Funkcja wyświetlania i wygaszania na ekranie graficznym, na zakładce Wyniki, wartości sił wewnętrznych, naprężeń
  i przemieszczeń na wykresach globalnych, dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika.
 • Funkcja tworzenia raportu RTF z widoków ekranu graficznego układu z wykresami sił wewnętrznych i naprężeń.
 • Możliwość ukrywania części struktury projektu na etapie edycji danych i przeglądania wyników.
 • Wizualizacja deformacji układu – animacja w czasie rzeczywistym.
 • Tworzenie wielu różnych raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
 • Możliwość dowolnego ustawiania zakresu raportu i jego formy (czcionki, ramki itp.).
 • Zwięzła forma raportów.
 • Szerokie możliwości modyfikacji interfejsu, ustawień programu i projektu oraz sposobu prezentacji danych
  i wyników.
 • Możliwość tworzenia grup podpór.
 • Możliwość przełączania wersji językowej programu (polska, angielska, niemiecka) w trakcie pracy programu.
 • Funkcja sprawdzania dostępności nowych wersji programu.

Podręcznik do programu R3D3-Rama 3D 12.0 zawiera szczegółowy opis funkcjonalny programu statycznego, a także opisy modułów wymiarujących: InterDrewno, InterStal, EuroDrewno, EuroStal, EuroŻelbet i EuroStopa. Wersja papierowa podręcznika ma 544 strony.

Zobacz pełny opis R3D3-Rama 3D 12.0 - Podręcznik użytkownika


UWAGA: Produkt nie jest objęty systemem rabatowym!

ZOBACZ JAK PRACUJE SIĘ Z PROGRAMEM, WIĘCEJ FILMÓW ZNAJDZIESZ W NASZYM KANALE YouTube.

linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • procesor klasy Intel Core i3 (zalecany klasy Intel Core i7),
 • 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 16 GB lub więcej),
 • 8 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD),
 • karta graficzna: dla podstawowego widoku 3D kompatybilna z DirectX 9.0c i min. 1 GB RAM,
  dla zaawansowanego widoku 3D kompatybilna z DirectX 11 i min. 3 GB RAM,
 • system: Windows 10 PL, Windows 8.1 PL lub Windows 7 PL (zalecany Windows 10 PL 64-bit).
SKU: 863
Dostępność: w magazynie
EAN: 5906485306666


Kanał INTERsoftProfil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<