Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
Programy wykonujące audyt energetyczny, remontowy oraz certyfikaty energetyczne
Programy wykonujące audyt energetyczny, remontowy oraz certyfikaty energetyczne

Pojęciem audyt energetyczny określamy opracowanie, ekspertyzę będącą zbiorem dokumentów określających zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audytem energetycznym określamy również zakres prac które zlecamy specjaliście mającemu sporządzić taka ekspertyzę. Prawidłowo wykonany audyt energetyczny powinien wskazać możliwe do wykonania ulepszenia które doprowadzą do obniżenie zużycia energii w danym budynku, ze wskazaniem optymalnego rozwiązania z punktu widzenia kosztów realizacji termomodernizacji oraz oszczędności energii. Celem audytu energetycznego jest więc zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Rozwiązania te mogą na przykład zalecać zmianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Zasadne jest więc stwierdzenie że zlecenie audytu energetycznego jest czymś niezbędnym do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku. Na rynku stykamy się również z pojęciem audytu remontowego. Audyt remontowy w zasadzie jest szczególną wersją audytu energetycznego. Z zasady należy przeprowadzać go jedynie w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oddanych do użytku przed 14 sierpnia 1960 roku. Dokument ten powinien wykazywać zgodność planowanego przedsięwzięcia z warunkami odnośnej ustawy. Poprawnie przeprowadzony audyt remontowy, podobnie jak świadectwo energetyczne, powinien wykazywać oszczędności energetyczne, poprzedzone wykonaniem stosownych obliczeń zapotrzebowania energetycznego, przy czym można w nim pominąć obliczanie wartości finansowej planowanych oszczędności.

Świadectwo charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny to tematy które zyskały na znaczeniu i popularności w momencie wprowadzenia ustawy w 2007r i rozporządzeń Ministra Infrastruktury z 2008r dotyczących wykonywania świadectw energetycznych. Prawodawstwo to zostanie obecnie znowelizowane w wyniku czego świadectwa charakterystyki energetycznej staną się dokumentami niezbędnymi do zawarcia transakcji notarialnej dotyczącej nieruchomości budowlanej. Wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych zasadniczo wpłynęło na rozwój świadomości energetycznej w społeczeństwie, spowodowało również pojawienie się zawodu certyfikatora energetycznego. Jednocześnie powstało na rynku zapotrzebowanie na wydajne oprogramowanie komputerowe wspomagające obliczenia cieplne budynku.

Firma ArCADiasoft w 2008r wprowadziła na rynek program ArCADia-TERMO którego pierwszym celem było umożliwienie projektantom i audytorom wykonanie szybko stosownych obliczeń na podstawie istniejących projektów i rysunków .dwg i wygenerowanie odpowiedniego świadectwa charakterystyki energetycznej. Program ArCADia-TERMO spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów którzy wzięli również swój czynny udział w jego rozwoju, sugerując nam wiele zmian i funkcjonalności które powinny znaleźć się w programie. Program ArCADia-TERMO uzyskał nagrodę Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2008r oraz został uhonorowany prestiżowym godłem TERAZ POLSKA.

Program w tym okresie doczekał się kilkunastu wersji, obecnie sprzedawany jest w trzech wersjach funkcjonalnych oraz posiada dodatkowe moduły Efekt ekonomiczny, Efekt ekologiczny i Dobór grzejników które uwzględniają dodatkowe aspekty obliczeniowe związane z ekologicznym projektowaniem budynków nie wymagane jednak do wykonania samego świadectwa energetycznego.

Polecamy w sklepie internetowym INTERsoft.pl

Program Dobór grzejników
Program Efekt ekonomiczny
Program Efekt ekologiczny

Logo firmy INTERsoft
 
Profil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<