INTERsoft szkolenia programy CAD INTERsoft pl shop 60 <![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD PRO (Audyt) | Łódź dnia 2019-11-14 ]]> <![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD (ŚCHE) | Łódź dnia 2019-10-25 ]]> <![CDATA[ ArCADia-ARCHITEKTURA | Łódź dnia 2019-10-21 ]]> <![CDATA[ ArCADia-INSTALACJE SANITARNE | Łódź dnia 2019-10-17 ]]> Omówiony zostanie eksport i import danych z modelu do innych programów, np. ArCADia-TERMOCAD, Ceninwest, Word, Excel.

Dodatkowo omówiona będzie praca w module ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE: ustawienia map wektorowych, rastrowych, tworzenie płaszczyzny terenu projektowanego i istniejącego, wprowadzanie obiektów infrastruktury podziemnej i ich łączenie, tworzenie profili podłużnych oraz przeprowadzanie obliczeń technologicznych.

]]>
<![CDATA[ INTERsoft-INTELLICAD 2019 | Łódź dnia 2019-10-14 ]]> <![CDATA[ Pakiet INTERsoft ELEKTRYKA | Łódź dnia 2019-10-11 ]]> <![CDATA[ R3D3-Rama 3D | Łódź dnia 2019-09-24 ]]>