INTERsoft szkolenia programy CAD INTERsoft pl shop 60 <![CDATA[ Pakiet INTERsoft ELEKTRYKA | Łódź dnia 2019-04-12 ]]> <![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD (ŚCHE) | Łódź dnia 2019-05-14 ]]> <![CDATA[ R3D3-Rama 3D | Łódź dnia 2019-03-28 ]]> <![CDATA[ ArCADia-ARCHITEKTURA | Łódź dnia 2019-04-17 ]]> <![CDATA[ ArCADia 10 (d. ArCADia-INTELLICAD) | Łódź dnia 2019-04-15 ]]> <![CDATA[ ArCADia-INSTALACJE SANITARNE | Łódź dnia 2019-05-08 ]]> Omówiony zostanie eksport i import danych z modelu do innych programów, np. ArCADia-TERMOCAD, Ceninwest, Word, Excel.

Dodatkowo omówiona będzie praca w module ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE: ustawienia map wektorowych, rastrowych, tworzenie płaszczyzny terenu projektowanego i istniejącego, wprowadzanie obiektów infrastruktury podziemnej i ich łączenie, tworzenie profili podłużnych oraz przeprowadzanie obliczeń technologicznych.

]]>
<![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD PRO (Audyt) | Łódź dnia 2019-02-28 ]]> <![CDATA[ ArCADia-ARCHITEKTURA | Łódź dnia 2019-02-06 ]]> <![CDATA[ ArCADia 10 (d. ArCADia-INTELLICAD) | Łódź dnia 2019-02-05 ]]>