INTERsoft szkolenia programy CAD INTERsoft pl shop 60 <![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD Audyt energetyczny budynku | Szkolenie on-line dnia 2024-07-24 ]]> Tematem szkolenia będzie sporządzenie audytu energetycznego budynku z uwzględnieniem pomieszczeń ogrzewanych i nieogrzewanych oraz modernizacji systemów c.o., c.w.u., docieplenia przegród zewnętrznych i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz utworzenie i wybór optymalnego wariantu termomodernizacyjnego przy użyciu programu ArCADia-TERMOCAD.

Szkolenie dotyczy najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD Audyt 10, uwzględniającej aktualne metodologie oraz posiadającej wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA.

Użytkownicy poznają dwa sposoby wprowadzania danych do programu: ręczne definiowanie przegród
i struktury budynku w formie tabelarycznej oraz tworzenie od podstaw graficznego modelu budynku
we wbudowanym edytorze TERMOCADIA.

NB. Szkolenie w głównej mierze dotyczy obsługi programu w zakresie umożliwiającym wykonanie audytu energetycznego. Zakres merytoryczny ograniczony jest do niezbędnego minimum służącego wprowadzeniu danych. Szkolenia nie są nagrywane.

UWAGA!
Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera z 2 monitorami lub 2 komputerów. Jeden będzie służył do obserwowania czynności prowadzącego, drugi do ich powtarzania na własnym programie.
Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD Audyt, wraz z ważną licencją, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.
W formularzu zapisu proszę podać adres e-mail użyty przy zakładaniu konta na platformie MS Teams.
Żeby aplikacja MS Teams funkcjonowała poprawnie, Windows 10 powinien być zaktualizowany przynajmniej do wersji 21H2, co można sprawdzić, klikając Właściwości na ikonie Mój komputer (na samym dole). Alternatywną opcją jest łączenie się bez użycia aplikacji, czyli przez przeglądarkę – sugerujemy MS Edge.

]]>
<![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD Audyt energetyczny budynku | Szkolenie on-line dnia 2024-06-27 ]]> Tematem szkolenia będzie sporządzenie audytu energetycznego budynku z uwzględnieniem pomieszczeń ogrzewanych i nieogrzewanych oraz modernizacji systemów c.o., c.w.u., docieplenia przegród zewnętrznych i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz utworzenie i wybór optymalnego wariantu termomodernizacyjnego przy użyciu programu ArCADia-TERMOCAD.

Szkolenie dotyczy najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD Audyt 10, uwzględniającej aktualne metodologie oraz posiadającej wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA.

Użytkownicy poznają dwa sposoby wprowadzania danych do programu: ręczne definiowanie przegród
i struktury budynku w formie tabelarycznej oraz tworzenie od podstaw graficznego modelu budynku
we wbudowanym edytorze TERMOCADIA.

NB. Szkolenie w głównej mierze dotyczy obsługi programu w zakresie umożliwiającym wykonanie audytu energetycznego. Zakres merytoryczny ograniczony jest do niezbędnego minimum służącego wprowadzeniu danych. Szkolenia nie są nagrywane.

UWAGA!
Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera z 2 monitorami lub 2 komputerów. Jeden będzie służył do obserwowania czynności prowadzącego, drugi do ich powtarzania na własnym programie.
Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD Audyt, wraz z ważną licencją, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.
W formularzu zapisu proszę podać adres e-mail użyty przy zakładaniu konta na platformie MS Teams.
Żeby aplikacja MS Teams funkcjonowała poprawnie, Windows 10 powinien być zaktualizowany przynajmniej do wersji 21H2, co można sprawdzić, klikając Właściwości na ikonie Mój komputer (na samym dole). Alternatywną opcją jest łączenie się bez użycia aplikacji, czyli przez przeglądarkę – sugerujemy MS Edge.

]]>
<![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD Audyt energetyczny budynku | Szkolenie on-line dnia 2024-06-13 ]]> Tematem szkolenia będzie sporządzenie audytu energetycznego budynku z uwzględnieniem pomieszczeń ogrzewanych i nieogrzewanych oraz modernizacji systemów c.o., c.w.u., docieplenia przegród zewnętrznych i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz utworzenie i wybór optymalnego wariantu termomodernizacyjnego przy użyciu programu ArCADia-TERMOCAD.

Szkolenie dotyczy najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD Audyt 10, uwzględniającej aktualne metodologie oraz posiadającej wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA.

Użytkownicy poznają dwa sposoby wprowadzania danych do programu: ręczne definiowanie przegród
i struktury budynku w formie tabelarycznej oraz tworzenie od podstaw graficznego modelu budynku
we wbudowanym edytorze TERMOCADIA.

NB. Szkolenie w głównej mierze dotyczy obsługi programu w zakresie umożliwiającym wykonanie audytu energetycznego. Zakres merytoryczny ograniczony jest do niezbędnego minimum służącego wprowadzeniu danych. Szkolenia nie są nagrywane.

UWAGA!
Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera z 2 monitorami lub 2 komputerów. Jeden będzie służył do obserwowania czynności prowadzącego, drugi do ich powtarzania na własnym programie.
Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD Audyt, wraz z ważną licencją, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.
W formularzu zapisu proszę podać adres e-mail użyty przy zakładaniu konta na platformie MS Teams.
Żeby aplikacja MS Teams funkcjonowała poprawnie, Windows 10 powinien być zaktualizowany przynajmniej do wersji 21H2, co można sprawdzić, klikając Właściwości na ikonie Mój komputer (na samym dole). Alternatywną opcją jest łączenie się bez użycia aplikacji, czyli przez przeglądarkę – sugerujemy MS Edge.

]]>
<![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD ŚCHE – sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej | Szkolenie on-line dnia 2024-06-11 ]]> Tematem szkolenia będzie wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Uczestnicy nauczą się też rejestrować świadectwa w centralnym rejestrze.

Szkolenie dotyczy najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 10 z wbudowanym edytorem graficznym TERMOCADIA.

W pierwszej części szkolenia zostaną przedstawione podstawy obsługi programu, sposób wprowadzania danych oraz konfiguracja ustawień zgodnie z potrzebami użytkownika. Zostanie omówiony sposób wprowadzania danych polegający na ręcznym definiowaniu przegród i stref, bez użycia edytora graficznego, a następnie określenie struktury i geometrii budynku, parametrów wentylacji, zysków wewnętrznych i innych danych niezbędnych w obliczeniach cieplnych.

W drugiej części szkolenia model budynku, dla którego mają być wykonane obliczenia, będzie stworzony graficznie w edytorze TERMOCADIA.

Etap Certyfikat poświęcony jest definiowaniu systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej celem wyznaczenia ich sprawności.

Po ukończeniu obliczeń zostanie omówione uzyskane świadectwo charakterystyki energetycznej.

NB. Szkolenie w głównej mierze dotyczy obsługi programu w zakresie umożliwiającym wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Zakres merytoryczny ograniczony jest do niezbędnego minimum służącego wprowadzeniu danych. Szkolenia nie są nagrywane.

UWAGA!
Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera
z 2 monitorami lub 2 komputerów. Jeden będzie służył do obserwowania czynności prowadzącego, drugi do ich powtarzania na własnym programie.
Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE, wraz z ważną licencją, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.
W formularzu zapisu proszę podać adres e-mail użyty przy zakładaniu konta na platformie MS Teams.
Żeby aplikacja MS Teams funkcjonowała poprawnie, Windows 10 powinien być zaktualizowany przynajmniej do wersji 21H2, co można sprawdzić, klikając Właściwości na ikonie Mój komputer (na samym dole). Alternatywną opcją jest łączenie się bez użycia aplikacji, czyli przez przeglądarkę – sugerujemy MS Edge.

]]>
<![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD Audyt energetyczny budynku | Szkolenie on-line dnia 2024-05-29 ]]> Tematem szkolenia będzie sporządzenie audytu energetycznego budynku z uwzględnieniem pomieszczeń ogrzewanych i nieogrzewanych oraz modernizacji systemów c.o., c.w.u., docieplenia przegród zewnętrznych i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz utworzenie i wybór optymalnego wariantu termomodernizacyjnego przy użyciu programu ArCADia-TERMOCAD.

Szkolenie dotyczy najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD Audyt 10, uwzględniającej aktualne metodologie oraz posiadającej wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA.

Użytkownicy poznają dwa sposoby wprowadzania danych do programu: ręczne definiowanie przegród
i struktury budynku w formie tabelarycznej oraz tworzenie od podstaw graficznego modelu budynku
we wbudowanym edytorze TERMOCADIA.

NB. Szkolenie w głównej mierze dotyczy obsługi programu w zakresie umożliwiającym wykonanie audytu energetycznego. Zakres merytoryczny ograniczony jest do niezbędnego minimum służącego wprowadzeniu danych. Szkolenia nie są nagrywane.

UWAGA!
Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera z 2 monitorami lub 2 komputerów. Jeden będzie służył do obserwowania czynności prowadzącego, drugi do ich powtarzania na własnym programie.
Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD Audyt, wraz z ważną licencją, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.
W formularzu zapisu proszę podać adres e-mail użyty przy zakładaniu konta na platformie MS Teams.
Żeby aplikacja MS Teams funkcjonowała poprawnie, Windows 10 powinien być zaktualizowany przynajmniej do wersji 21H2, co można sprawdzić, klikając Właściwości na ikonie Mój komputer (na samym dole). Alternatywną opcją jest łączenie się bez użycia aplikacji, czyli przez przeglądarkę – sugerujemy MS Edge.

]]>
<![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD ŚCHE – sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej | Szkolenie on-line dnia 2024-05-22 ]]> Tematem szkolenia będzie wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Uczestnicy nauczą się też rejestrować świadectwa w centralnym rejestrze.

Szkolenie dotyczy najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 10 z wbudowanym edytorem graficznym TERMOCADIA.

W pierwszej części szkolenia zostaną przedstawione podstawy obsługi programu, sposób wprowadzania danych oraz konfiguracja ustawień zgodnie z potrzebami użytkownika. Zostanie omówiony sposób wprowadzania danych polegający na ręcznym definiowaniu przegród i stref, bez użycia edytora graficznego, a następnie określenie struktury i geometrii budynku, parametrów wentylacji, zysków wewnętrznych i innych danych niezbędnych w obliczeniach cieplnych.

W drugiej części szkolenia model budynku, dla którego mają być wykonane obliczenia, będzie stworzony graficznie w edytorze TERMOCADIA.

Etap Certyfikat poświęcony jest definiowaniu systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej celem wyznaczenia ich sprawności.

Po ukończeniu obliczeń zostanie omówione uzyskane świadectwo charakterystyki energetycznej.

NB. Szkolenie w głównej mierze dotyczy obsługi programu w zakresie umożliwiającym wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Zakres merytoryczny ograniczony jest do niezbędnego minimum służącego wprowadzeniu danych. Szkolenia nie są nagrywane.

UWAGA!
Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera
z 2 monitorami lub 2 komputerów. Jeden będzie służył do obserwowania czynności prowadzącego, drugi do ich powtarzania na własnym programie.
Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE, wraz z ważną licencją, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.
W formularzu zapisu proszę podać adres e-mail użyty przy zakładaniu konta na platformie MS Teams.
Żeby aplikacja MS Teams funkcjonowała poprawnie, Windows 10 powinien być zaktualizowany przynajmniej do wersji 21H2, co można sprawdzić, klikając Właściwości na ikonie Mój komputer (na samym dole). Alternatywną opcją jest łączenie się bez użycia aplikacji, czyli przez przeglądarkę – sugerujemy MS Edge.

]]>