INTERsoft szkolenia programy CAD INTERsoft pl shop 60 <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 14 | Szkolenie on-line dnia 2022-06-15 ]]> ArCADia BIM 14; INSTALACJE WODOCIĄGOWE. Opcje dostępne na licencji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE.

 • Tworzenie rur na bazie linii CAD.
 • Automatycznie połączenie baterii i zaworów czerpalnych.
 • Wstawianie i modyfikowanie rysunku aksonometrii instalacji wodociągowej.
 • Dobór elementów projektu (rury, armatura).
 • Obliczenia i generowanie raportów.
 • UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://www.youtube.com/watch?v=qWfLmBTC00w
  lub kliknij tutaj: Webinarium 14
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]>
  <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 16 | Szkolenie on-line dnia 2022-06-29 ]]> ArCADia BIM 14; INSTALACJE KANALIZACYJNE

  Opcje dostępne na licencji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE:

 • Funkcja automatycznego kreatora podejść dla przyborów.
 • Obliczenia dla odpływów, dobór pionów i generowanie raportów.
 • Wstawianie i modyfikowanie rysunku rozwinięcia.
 • Wstawianie i modyfikowanie profili wraz z wyznaczeniem kolizji i skrzyżowań z innymi instalacjami.
 • UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://www.youtube.com/watch?v=leaLi9Tx8ZA&list=PLyRKRg_KQPk4k8u9deLTT6iv3TdkVRL3y&index=16
  lub kliknij tutaj: Webinarium 16
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]>
  <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 15 | Szkolenie on-line dnia 2022-06-22 ]]> ArCADia BIM 14; INSTALACJE KANALIZACYJNE. Podstawowe opcje dostępne na licencji ArCADia BIM.

  System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji, tj.:

 • Punkt odpływowy, studnia rewizyjno-połączeniowe.
 • Rurociągi odpływowe rysowane w sposób odcinkowy i trasą ciągłą.
 • Rurociągi pionowe i piony.
 • Odpływy dla przyborów.
 • Wpusty dachowe.
 • Odpowietrzenia pionów.
 • Armatura (zasuwy burzowe, armatura odcinająca).
 • Czyszczak, rewizja.
 • Prezentacja i omówienie funkcji:

 • Biblioteka typów.
 • Kształtki kanalizacyjne.
 • Zmiana wysokości instalacji.
 • Opisy instalacji.
 • Sprawdzenie instalacji.
 • Zestawienia i wykazy materiałów.
 • UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://www.youtube.com/watch?v=W04bJJVFHKQ&list=PLyRKRg_KQPk4k8u9deLTT6iv3TdkVRL3y&index=15
  lub kliknij tutaj: Webinarium 15
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]>
  <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 13 | Szkolenie on-line dnia 2022-06-08 ]]> ArCADia BIM 14; INSTALACJE WODOCIĄGOWE. Podstawowe opcje dostępne na licencji ArCADia BIM.

  System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji, tj.:

 • Punkt przyłączenia instalacji.
 • Rurociągi poziome i pionowe (pojedyncze).
 • Zestaw równoległych rur wodociągowych poziomych i pionowych.
 • Urządzenia do przygotowania c.w.u. i mieszacz.
 • Armatura czerpalna.
 • Armatura regulacyjna, urządzenia pomiarowe, filtry, pompy.
 • Prezentacja i omówienie funkcji:

 • Edytor połączeń.
 • Biblioteka typów.
 • Zapis w szablonie.
 • Kształtki automatyczne.
 • Zmiana wysokości instalacji.
 • Opisy instalacji.
 • Sprawdzenie instalacji.
 • Zestawienia i wykazy materiałów.
 • UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://www.youtube.com/watch?v=V1UFq_TKP0E
  lub kliknij tutaj: Webinarium 13
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]>
  <![CDATA[ INTERsoft-INTELLICAD 2022 – Prezentacja (1/6) | Szkolenie on-line dnia 2022-05-26 ]]> INTERsoft-INTELLICAD 2022 - Budowa programu i jego personalizacja

 • Budowa okna programu (paski, wstążki, panele, pasek stanu, ekran graficzny).
 • Informacje o warstwach.
 • Linia komend (komendy polskie i angielskie).
 • Ustawienia kolorystyki tła i czasu autozapisu.
 • Przywracanie domyślnych ustawień programu.
 • Obsługiwane formaty rysunków.
 • Funkcje naprawiania i czyszczenia dokumentu.
 • Link do prezentacji:
  https://www.youtube.com/watch?v=mFIeG8wlAag
  lub kliknij tutaj: Prezentacja 1
  ]]>
  <![CDATA[ Projektowanie instalacji wentylacyjnych w systemie ArCADia | Szkolenie on-line dnia 2022-07-04 ]]> UWAGA!
  Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera
  z 2 monitorami lub 2 komputerów.
  Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu ArCADia 14
  z modułem ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE, wraz z ważnymi licencjami, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
  https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
  a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.

  ]]>
  <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 12 | Szkolenie on-line dnia 2022-06-01 ]]> ArCADia BIM 14; INSTALACJE WENTYLACYJNE

  Opcje dostępne na licencji ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE:

 • Eksplorator obiektów – importowanie obiektów na przykładzie centrali wentylacyjnej.
 • Edytor Biblioteki typów – dodawanie własnych typów do Biblioteki użytkownika
  z wykorzystaniem zaimportowanego obiektu.
 • Edytor połączeń – definicja króćców przyłączeniowych.
 • UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://www.youtube.com/watch?v=js6iIeyuT6E
  lub kliknij tutaj: Webinarium 12
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]>
  <![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD PCHE – sporządzanie projektowanej charakterystyki energetycznej | Szkolenie on-line dnia 2022-06-30 ]]> Tematem szkolenia będzie wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej, analizy środowiskowo-ekonomicznej oraz analizy technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę.

  Szkolenie dotyczy najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD PCHE 8
  z wbudowanym edytorem graficznym TERMOCADIA.

  W pierwszej części szkolenia zostaną przedstawione podstawy obsługi programu, zapoznanie z interfejsem, sposób wprowadzania danych oraz konfiguracja ustawień zgodnie z potrzebami użytkownika. Model budynku, dla którego mają być wykonane obliczenia, będzie tworzony graficznie w edytorze TERMOCADIA.

  W drugiej części szkolenia zaprezentowany zostanie inny, opcjonalny sposób wprowadzania danych, polegający na ręcznym definiowaniu przegród i stref, bez użycia edytora graficznego, a następnie określenie struktury i geometrii budynku, parametrów wentylacji, zysków wewnętrznych i innych danych niezbędnych w obliczeniach cieplnych.

  Etap Certyfikat poświęcony będzie definiowaniu systemów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia celem wyznaczenia ich sprawności.

  Na podstawie wprowadzonych danych zostanie wykonana projektowana charakterystyka budynku, a następnie zostanie przeanalizowany efekt zużycia paliw przez wprowadzone systemy.

  UWAGA! Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera z 2 monitorami lub 2 komputerów. Konieczne jest też zainstalowanie programu ArCADia-TERMOCAD, wraz z ważną licencją, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
  https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
  a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams. W formularzu zapisu proszę podać adres e-mail użyty przy zakładaniu konta na platformie MS Teams.

  ]]>
  <![CDATA[ ArCADia-RAMA 3D | Szkolenie on-line dnia 2022-06-23 ]]> Modelowanie płaskich oraz przestrzennych konstrukcji prętowych. Definiowanie warunków podparcia, definiowania połączeń pomiędzy prętami. Definiowanie obciążeń i zadawanie relacji pomiędzy grupami obciążeń. Kombinatoryka obciążeń. Analiza obliczeń statycznych w programie. Podstawy wymiarowania konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych według Eurokodów w modułach EuroStal, EuroŻelbet i EuroDrewno, a także stóp fundamentowych w module EuroStopa. Wymiarowanie według Eurokodów konstrukcji hali stalowej jednonawowej w programie R3D3-Rama 3D.

  UWAGA!
  Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera
  z 2 monitorami lub 2 komputerów.
  Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu ArCADia-RAMA (R3D3-Rama 3D w. 19.2), wraz z ważnymi licencjami, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
  https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
  a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.

  ]]>
  <![CDATA[ INTERsoft-INTELLICAD | Szkolenie on-line dnia 2022-06-20 ]]> UWAGA!
  Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera
  z 2 monitorami lub 2 komputerów.
  Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu INTERsoft-INTELLICAD, wraz z ważną licencją, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
  https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
  a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.

  ]]>
  <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 11 | Szkolenie on-line dnia 2022-05-25 ]]> ArCADia BIM 14; INSTALACJE WENTYLACYJNE

  Opcje dostępne na licencji ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE:

 • Tworzenie projektu instalacji wentylacyjnej.
 • Numeracja i opis elementów.
 • Wykaz elementów.
 • Zestawienie materiałów.
 • Obliczenia i raport.
 • UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://www.youtube.com/watch?v=ddoi5AYugwY
  lub kliknij tutaj: Webinarium 11
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]>
  <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 10 | Szkolenie on-line dnia 2022-05-18 ]]> ArCADia BIM 14; INSTALACJE WENTYLACYJNE

  Opcje dostępne na licencji ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE:

 • Omówienie opcji projektu, w tym m.in. definiowanie systemów wentylacyjnych.
 • Przedstawienie zasad rysowania instalacji.
 • System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji takich jak:

 • Centrala wentylacyjna, wentylator.
 • Kanał wentylacyjny.
 • Elementy końcowe instalacji.
 • UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://www.youtube.com/watch?v=2ZLSc7BYBsc
  lub kliknij tutaj: Webinarium 10
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]>
  <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 9 | Szkolenie on-line dnia 2022-05-11 ]]> ArCADia-TERMOCAD 8.0

  Audyt energetyczny

 • Omówienie interfejsu.
 • Import modelu 3D budynku.
 • Obliczenia projektowanych strat ciepła w pomieszczeniach.
 • Tworzenie oraz definiowanie stref cieplnych.
 • Wprowadzanie danych ogólnych audytu.
 • Definiowanie źródeł systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej.
 • Termomodernizacja ściany zewnętrznej oraz okna.
 • Tworzenie i omówienie wariantów termomodernizacyjnych.
 • Raport audytu energetycznego.
 • UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://youtu.be/DB6w7rFzH1I
  lub kliknij tutaj: Webinarium 9
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]>
  <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 8 | Szkolenie on-line dnia 2022-05-04 ]]> ArCADia BIM 14, INSTALACJE GRZEWCZE. Opcje dostępne na licencji
  ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE.

 • Tworzenie rur na bazie linii CAD.
 • Automatycznie połączenie grzejników do instalacji.
 • Wstawianie i modyfikowanie rysunku aksonometrii instalacji grzewczej.
 • Dobór elementów projektu (rury, grzejniki, ogrzewanie płaszczyznowe, armatura).
 • Obliczenia i generowanie raportów.
 • Przesył budynku do ArCADii-TERMOCAD w celu obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.
 • UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://www.youtube.com/watch?v=EjsAYBrNWJk&list=PLyRKRg_KQPk4k8u9deLTT6iv3TdkVRL3y&index=9
  lub kliknij tutaj: Webinarium 8
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]>
  <![CDATA[ Środy z ArCADią – WEBINARIUM 7 | Szkolenie on-line dnia 2022-04-27 ]]> ArCADia BIM 14, INSTALACJE GRZEWCZE. Podstawowe opcje dostępne na licencji
  ArCADia BIM.

  System wprowadzania, edycji i modyfikacji elementów instalacji, tj.:

 • źródła ciepła,
 • grzejniki i inne odbiorniki ciepła,
 • armatura,
 • rurociągi.
 • Prezentacja i omówienie funkcji:

 • biblioteka typów,
 • Menadżer pomieszczeń,
 • zestawienia i wykazy materiałów.

  UWAGA! W razie problemów z zapisem prosimy o otwarcie strony
  w przeglądarce innej niż Chrome.

  Link do transmisji:
  https://www.youtube.com/watch?v=nDRyy3w75Ss&t=0s
  lub kliknij tutaj: Webinarium 7
  Webinarium można obejrzeć także bez zapisywania się. ]]> <![CDATA[ ArCADia-TERMOCAD ŚCHE – sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej | Szkolenie on-line dnia 2022-05-17 ]]> Tematem szkolenia będzie wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Uczestnicy nauczą się też rejestrować świadectwa w centralnym rejestrze oraz zdobędą wiedzę, jak np. na podstawie uzyskanych wyników obliczyć emisję zanieczyszczeń.

  Szkolenie dotyczy najnowszej wersji programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 8
  z wbudowanym edytorem graficznym TERMOCADIA.

  W pierwszej części szkolenia zostaną przedstawione podstawy obsługi programu, sposób wprowadzania danych oraz konfiguracja ustawień zgodnie z potrzebami użytkownika. Model budynku, dla którego mają być wykonane obliczenia, będzie stworzony graficznie
  w edytorze TERMOCADIA.

  W drugiej części szkolenia zaprezentowany zostanie inny, opcjonalny sposób wprowadzania danych, polegający na ręcznym definiowaniu przegród i stref, bez użycia edytora graficznego, a następnie określenie struktury i geometrii budynku, parametrów wentylacji, zysków wewnętrznych i innych danych niezbędnych w obliczeniach cieplnych.

  Etap Certyfikat poświęcony jest definiowaniu systemów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia, celem wyznaczenia ich sprawności.

  Po ukończeniu obliczeń zostanie omówione uzyskane świadectwo charakterystyki energetycznej.

  UWAGA! Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera z 2 monitorami. Konieczne jest też zainstalowanie programu ArCADia-TERMOCAD, wraz z ważną licencją, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
  https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
  a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.

  ]]>
  <![CDATA[ ArCADia-ARCHITEKTURA | Szkolenie on-line dnia 2022-05-10 ]]> i elewacji, wymiarowanie, zestawienia stolarki, powierzchni pomieszczeń i budynku, tworzenie wizualizacji i prezentacji 3D (ArCADia-3D MAKER).
  UWAGA! Opcja drukowania omawiana jest w trakcie szkolenia z programu INTERsoft-INTELLICAD.

  UWAGA!
  Aby móc w pełni skorzystać ze szkolenia, wskazane jest posiadanie komputera
  z 2 monitorami lub 2 komputerów.
  Konieczne jest też zainstalowanie najnowszej wersji programu ArCADia 14
  z modułem ArCADia-ARCHITEKTURA, wraz z ważnymi licencjami, oraz programu MS Teams ze strony Microsoft:
  https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app
  a także wcześniejsze zapoznanie się z podstawami obsługi programu MS Teams.

  ]]>