Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
KLIK
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z SYSTEMEM RABATOWYM.  

ArCon 20 - Upgrade z wersji 6

Program ArCon 20 - Upgrade z wersji 6
64-bit32-bit
Cena: 
netto: 2800,00 zł 
brutto: 3444,00 zł 
linia

Czym jest produkt ArCon 20 - Upgrade z wersji 6?

Jest to aktualizacja programu ArCon z wersji 6 do najnowszej wersji programu ArCon 20 Wizualna Architektura

ArCon 20 ArCon-Wizualna Architektura to innowacyjne narzędzie CAD do tworzenia projektów architektonicznych składających się ze wstępnej dokumentacji technicznej, rzutów, przekrojów i elewacji oraz fotorealistycznej wizualizacji wraz z możliwością spaceru w czasie rzeczywistym po zaprojektowanym obiekcie i jego otoczeniu.

Nowości ArCon 20

 • Tworzenie i wczytywanie archiwów projektów zapisywanych wraz z paczka obiektów i tekstur.
 • Możliwość wczytania plików dwg w formacie 2013. Załadowane folie można skalować, obracać i kadrować.
 • Rozszerzone możliwości wyboru i filtrowania elementów.
 • Automatyczne tworzenie okien przez wiele kondygnacji.
 • Możliwość zdefiniowania węgarka dla drzwi.
 • Zmiany rodzaju linii dla całej ściany, wszystkich krawędzi jednocześnie.
 • Modyfikacje stylu linii na symbolach okien i drzwi.
 • Dodatkowa definicja czcionki dla nazwy pomieszczenia w ich opisach.
 • Przekroje schodkowe zadawane pod dowolnymi katami.
 • Korekta zbiegających się linii widoku i krawędzi budynku przed przystąpieniem do renderingu.
 • Automatyczny obrót obiektów względem obserwatora.
 • Rozbudowa importu Collada i 3DWarehouse przez uproszczenie zapisu obiektów i możliwość pozycjonowania wprowadzanego obiektu.
 • Możliwość zmiany przypisania obiektu do kondygnacji i budynku.
 • Zapis obiektu pod nową nazwą, np. po zmianie jego wielkości, materiałów lub tekstur.
 • Definicja symbolu róży wiatrów w trybie projektowania.

Porównanie wersji programu ArCon.

Cecha programu 6 7 9 13 15 17 20
Wsparcie dla Direct 3D
Tworzenie rzutów architektonicznych elementami typu: ściany, okna drzwi, stropy, dachy.
Wprowadzanie dowolnej ilości kondygnacji i budynków do jednego projektu.
Rysowanie dowolnie skomplikowanych rzutów za pomocą wprowadzania danych z klawiatury.
Definicja alternatywnej prezentacji symbolu ściany - ściany warstwowe. - -
Zarządzanie elementami budowlanymi przy projektowaniu rozbudowy, przebudowy i remontów (nowy, istniejącymi, do wyburzenia). - - - - -
Automatyczne kolorowanie pomieszczeń do schematów funkcjonalnych - - - -
Definiowanie grubości linii przy rysowaniu ścian. - -
Nowe typy linii dla elementów konstrukcyjnych. - - - - -
Zmiana typu linii dla całej ściany, jej wszystkich krawędzi. - - - - - -
Przeniesienie ustawień elementów, czyli kopiowanie danych: wielkości, typów i teksturach z obiektu na obiekt.
Modyfikacja symbolu typu linii dla okien i drzwi. - - - - - -
Edycja ścian (przedłużanie, podział, łączenie ścian (zamykanie pomieszczeń), ucinanie, itp.).
Edycja ścian - scalanie ściany po jej podziale. - - - - - -
Słup żelbetowy
Słupy stalowe i klasyczne kolumny (wprowadzanie własnych) -
Rozwinięta prezentacja 2D dla słupów (nowe kreskowania i linie obrysu). - - - - -
Rozwinięta prezentacja 2D dla otworów w ścianach. - - - - - -
Konstruowanie widoku ściany: rysowanie geometrii i definiowanie wysokości. - -
Wybór docięcia ściany dachem lub schodami. -
Możliwość „malowania” fragmentu ściany poprzez zadanie obszaru i nałożenie tekstury z biblioteki programu (makro Projektant powierzchni). - - -
Możliwość przedstawienia technicznego rysunku rzutu kondygnacji z widokiem renderowanym - - - -
Zarządzanie wariantami różnych realizacji tematów budowlanych w jednym dokumencie. - - - - -
Przeglądanie projektów podczas przeszukiwania lub ładowania.
Tworzenie i wczytywanie archiwów projektów wraz z zapisaną paczką użytych obiektów i tekstur. - - - - - -
Automatyczny zapis projektu wraz z datą i godziną w nazwie. - - - - - -
Tworzenie kilku budynków na różnych wysokościach.
Automatyczne tworzenie płyty fundamentowej - - - -
Wprowadzanie okien i drzwi w ściany łukowe. - -
Automatyczne dostosowanie okien skośnych do pochylenia dachu. - - - -
Wprowadzanie okien przez wiele kondygnacji. - - - - - -
Zapis projektu wraz ze wszystkimi obiektami i teksturami (pakowanie projektów). - -
Definiowanie ustawień do nowych projektów - - - -
Rysowanie i konstruowanie własnych rodzajów okien i drzwi (od podstaw) za pomocą makra. - -
Dodatkowy moduł do tworzenia własnych elementów 3D. -
Tworzenie obiektów 3D z dowolnego napisu lub wprowadzonego pliku rastrowego. - - - -
Automatyczny obrót obiektu 3D względem obserwatora.
Szczegółowa informacja o powierzchniach, kubaturach, obwodach pomieszczeń i budynków.
Dodatkowa informacja o obwodach pomieszczeń - - - - -
Możliwość zdefiniowania oddzielnie parametrów czcionki dla nazwy pomieszczenia w jego opisie.
Automatycznie generowane przekroje i elewacje.
Przekroje schodkowe zadawane pionowo i poziomo względem ustawień strony - - - -
Przekroje schodkowe zadawane pod dowolnym kątem względem ustawień strony. - - - - - -
Eksport danych 3D w postaci plików: VRML i DXF.
Eksport danych 3D do programu Render Studio. -
Eksport projektu w formacie o2c. -
Zapis projektu do pliku 3D wraz z przeglądarką umożliwiającą obejrzenie modelu projektu bez konieczności posiadania programu ArCon. - -
Eksport/import obiektów 3D w postaci plików: 3ds - -
Wstawianie elementów 3D w trybie konstrukcyjnym, definiowanie dowolnych symboli 2D dla elementów trójwymiarowych lub przypisanie im plików dxf. -
Definiowanie dowolnych symboli 2D dla obiektów o2c lub przypisanie im plików dxf./td> - - - - -
Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów 3D w trybie konstrukcji. - - - - - -
Wyłączanie widoczności obiektów 3D w trybie projektowym. -
Przesuwanie obiektów 3D na rzucie w widoku uproszczonym. - - - - -
Wprowadzanie i edycja na (pod) rzut dowolnego podkładu rastrowego - - - -
Automatyczne konstrukcje schodów (drewnianych lub monolitycznych).
Dowolne schody (drewniane lub monolityczne) z możliwością modyfikacji obrysu. - - - - -
Definiowanie poręczy na: tarasach, balkonach i schodach. - -
Modelowanie terenu z ukształtowaniem powierzchni: punktami wysokościowymi liniami wysokościowymi.
Modelowanie terenu poprzez import plików ASCII. - -
Ustawienia symbolu punktów wysokościowych. - - - - - -
Tworzenie wykopu pod budowę z informacją o ilości bryły wybranej i nasypowej. - - - -
Automatyczne i dowolne konstruowanie dachów oraz docinanie wszystkich ścian budynków do dachu.
Alternatywna prezentacja dachu na poddaszu. - -
Makro Rozszerzona konstrukcja dachu pozwalające na edycję więźby dachowej - - -
Projektowanie ogrodów zimowych (makro) - - - -
Fotorealistyczna wizualizacja wnętrz i całych projektów (Raytracing).
Wygładzanie cieniowania przy zapisie i prezentacji projektów z opcją Raytracing. - -
Korekta zbiegających się linii widoku i krawędzi budynku przed przystąpieniem do renderingu. - - - - - -
Możliwość wprowadzenia Plugin programu Photoshop - - - -
Pipeta materiałów i tekstur do łatwego przejmowania właściwości obiektów.
Projektowanie podestów, sufitów podwieszanych i płyt dowolnego kształtu.
Biblioteka obiektów 3tys. 3tys. 3tys. 10tys. 13tys. 20tys. 20tys.
Biblioteka tekstur 1tys. 2tys. 2tys. 4tys. 12tys. 12tys. 12tys.
Możliwość zmiany przyporządkowania obiektu do kondygacnaji i budynku. - - - - - -
Makro Konfigurator systemów szaf do projektowania szaf, szafek i regałów. - - -
Linie pomocnicze w postaci okręgów, łuków, elips i prostokątów. -
Nowy mechanizm selekcji elementów nakładających się na siebie - - - - -
Rozszerzone możliwości wyboru i filtrowania elementów. - - - - - -
Zapisywanie projektów w formacie HTML. -
Wirtualny spacer po projekcie, z możliwością zapisu w postaci filmu (plik AVI).
Uwzględnianie położenia geograficznego.
Wymiarowanie poprzez: wymiar dowolny, łańcuch wymiarowy i kotwy wysokościowe
Wymiarowanie poprzez: wymiary szeregowe i kątowe. - -
Ustawienia symboli koty wosokościowej. - - - - - -
Automatyczne wymiarowanie rzutu.
Import 2D: HPGL, DXF, DWG; eksport 2D: EMF, MBA, HPGL, DXF, PCF.
Edycja wczytanych folii: skalowanie przez znaną odległośc, obrót i kadrowanie. - - - - - -
Import plików dxf/dwg zgodnych z AutoCAD 2015. - - - - - -
Wbudowany program ArCADia umożliwiająca zapis projektów w formacie dwg - - - -
Eksport projektów w formacie PDF. - -
Import obiektów e3d - - - -
Import obiektów Collada (np. SketchUp) w formatach: .dae, .kmz, .zip. - - - - -
Import obiektów Google\Trimble 3D warehouse - - - - -
Pozycjonowanie obiektów Google\Trimble 3D warehouse podczas wczytywania do projektu. - - - - - -
Zapis obiektu pod nowa nazwą, np. dla elementu o zmienionych materiałach lub teksturach. - - - - - -
Wstępny kosztorys.
Spacer w trybie pełnego ekranu, funkcja cieniowania w czasie rzeczywistym.
Wprowadzanie i edycja stolarki w trybie projektowym.
Dodatkowe Makro - Projektant płytek.
Rysowanie własnej tabeli opisowej. - -
Powiększanie bibliotek poprzez pliki o2c.
Edycja dachów: zmiana kształtu istniejących połaci. - -
Projektant szaf i regałów - - - -
Rozszerzony projektant szaf - - - -
Projektant dekoracji klasycznych wprowadzający w całym pomieszczeniu listwy przypodłogowe lub np. gzymsy. - - - -
Trwałe usuwanie niepotrzebnych makr z projektu. - - - - - -
Obrót budynku względem wskazanego punku odniesienia. - - - - - -
Obrót budynku wraz z działką. - - - - - -
Zmiana symbolu strzałki północy. - - - - - -

linia

Zabezpieczenie programu

Program posiada zabezpieczenie w postaci klucza sprzętowego USB

ZOBACZ JAK PRACUJE SIĘ Z PROGRAMEM, WIĘCEJ FILMÓW ZNAJDZIESZ W NASZYM KANALE YouTube.

Opinie klientów o produkcie: ArCon 20 - Upgrade z wersji 6.

...W mojej pracy, od blisko 8 lat, pos3uguje się programem Arcon (obecnie wersja 7), na którym wykonuje ca3ośa opracowania dokumentacji projektowej. Prezentowany projekt, to mieszkanie o pow. ok 70 m2, na jednym z nowopowsta3ych rzeszowskich osiedli. Projekt zosta3 wykonany w 2007 r., a zrealizowany w 2008 r.

Dlaczego warto kupić ArCon 20 - Upgrade z wersji 6 ?

 • Program prosty w obsłudze, a jednocześnie posiada profesjonalne możliwości.
 • Nowe możliwości prezentacji 2D elementów konstrukcyjnych (dobór kreskowań i linii).
 • Posiada duże możliwość tworzenia własnych bibliotek i wymiany z innymi projektantami
 • Biblioteka ponad 20000 obiektów i 12000 tekstur
 • Modeler własnych obiektów oraz możliwość powiększania biblioteki obiektami ze stron internetowych: .o2c, 3ds i e3d
 • Możliwość rozszerzania bibliotek o obiekty ściągnięte z Internetu np. stworzone w SketchUp
 • Nowe schody z możliwością modyfikacji obrysu, stopni i linii biegu.
 • Wbudowana wersja specjalna programu ArCADia.
 • Do rzutu stworzonego w trybie 2D automatycznie generowany jest trzeci wymiar.
 • Możliwość tworzenia przekrojów (także schodkowych) i elewacji.
 • Eksport projektu w formacie 3ds.
 • Importować podkładów (folii) w formatach dxf i dwg.
 • Wariantowanie projektów rozbudów i remontów.
linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały:

Wymagania systemowe programu:

 • Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Intel Core i5)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 8 GB i sytem 64bit)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GB RAM)
 • system: Windows 10 PL lub Windows 8.1 PL lub Windows 7 PL
SKU: 169
Dostępność: w magazynie

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także:

Przy zakupie ArCon 20 - Upgrade z wersji 6 polecamy również.Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<