Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z SYSTEMEM RABATOWYM.  |  Kupuj w cenie dnia, rabaty nawet ponad 70%!

ArCADia LT 10

Program ArCADia LT 10
Program ArCADia LT 10
Program dostępny w wersji:ende
32-bit i 64-bit64-bit
Cena: 
netto: 920,00 zł 
brutto: 1131,60 zł 
Produkt dostępny w subskrypcji INTERsoft-PARTNER
linia

Czym jest program ArCADia LT 10?

ArCADia LT to funkcjonalny, łatwy w obsłudze i intuicyjny program CAD, umożliwiający tworzenie dokumentacji 2D i zapis plików w formacie DWG 2013. Otwiera pliki formatu DWG 2018 poprzez automatyczną konwersję do wersji 2013. Aplikacja ta jest podstawowym narzędziem graficznym dla szeroko rozumianej branży budowlanej. Wersja LT programu posiada wszystkie funkcje bazowe systemu ArCADia BIM.

Funkcje bazowe systemu ArCADia:

PORÓWNYWARKA DOKUMENTÓW:

 • Dwie wersje projektu stworzonego jako model systemu ArCADia BIM sprawdzane są w zakresie nowych i zmodyfikowanych elementów systemu. Wynik tego porównania jest pokazany w nowym dokumencie w sposób graficzny z zaznaczeniem różnymi kolorami wszelkich nowych, usuniętych i zmodyfikowanych obiektów. Dla łatwiejszego poruszania się po porównywanym modelu stworzona jest lista centrująca wyszukiwany obiekt na widoku projektu.

SCALARKA DOKUMENTÓW:

 • Narzędzie pozwalające zawrzeć w jednym dokumencie kilka projektów różnych instalacji.
 • Model budynku z projektu architektonicznego scalany jest z modelami projektowymi instalacji, tworząc jeden kompletny model projektu budowlanego. Scalać można modele pochodzące z jednego wyjściowego projektu, a pełny model tworzony w nowym projekcie jest gotowy do sprawdzenia w nim kolizji.

ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

WPROWADZANIE:

 • Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.
 • Przy wprowadzaniu dostępne są opcje ułatwiające rysowanie: odniesienie, równolegle itp.

ŚCIANY:

 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych ścian wielowarstwowych.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
 • Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów i dachu) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła.

OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.
 • Możliwość zdefiniowania występu parapetu od krawędzi ściany na zewnątrz (od strony opisu) i wewnątrz pomieszczenia. Definiowana jest także grubość parapetu.
 • Możliwość wyłączania parapetu w oknach.

STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji).

ArCADia-STROPY TERIVA:

 • Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy niezbędne do wykonania stropu, uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny.
 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych.

POMIESZCZENIA:

 • Automatyczne tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych.
 • Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane są jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie sztuczne.
 • Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru.

PODCIĄGI:

 • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów, jak i strzemion.

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym, okrągłym i eliptycznym.

KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
 • Kształtki kominowe.

SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Nowy wygląd schodów monolitycznych ze stopnicą lub ażurowych z policzkami. Możliwość wyboru elementów stopnia i ich wyglądu.

TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych zapisanych w formacie DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenia kolizji w projekcie.

WIDOK 3D:

 • Widok 3D tworzony automatycznie przy wprowadzaniu elementów systemu ArCADia BIM.
 • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać, np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
 • Zapis aktualnej sceny jako pliku w formacie BMP, JPG lub PNG.

ELEMENTY POMOCNICZE:

Osie modularne:

 • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.

Tabelki:

 • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
 • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
 • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.

Szablony:

 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.).
 • Zapis typów do szablonów.

Układy:

 • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów zapisują się w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach.

Biblioteka typów:

 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu.
 • Modyfikacja biblioteki podczas projektowania poprzez zapis tworzonych typów.
 • Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu.

Wymiarowanie:

 • Liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.

Zestawienia:

 • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji. W zestawieniu można wybrać zakres parametrów: powierzchnię rzeczywistą i użytkową, kubaturę, temperaturę, moc grzewczą, wymagane natężenie oświetlenia, obliczone natężenie oświetlenia, rodzaj posadzki, materiał wykończenia ścian i powierzchnię ścian.
 • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami, rozpisanej zgodnie z położeniem elementów na odpowiednich kondygnacjach.
 • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
 • Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego).
 • Bezpłatny edytor tekstu ArCADia-TEXT, który uruchamiany jest przy eksporcie do pliku RTF.
 • Możliwość edycji i korekty zestawień jeszcze przed zapisem, wydruk, dodanie, np. logo. ArCADia-TEXT zapisuje do formatów: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF.

Komunikacja z innymi systemami:

 • Eksport projektu w formacie XML.

OBIEKTY:

 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca np. na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
 • Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki.
 • Możliwość zapisu własnych symboli (obiektów 2D) z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Wprowadzanie obiektów 2D i 3D z możliwością zadania kąta w osi Z podczas wstawiania.
 • Możliwość obrotu obiektów 3D w osiach X i Y, zmiana symbolu na rzucie na żądanie.

KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia BIM):

 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia BIM.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w widoku 3D.

System ArCADia

Silnik graficzny

W programie ArCADia LT można rysować i edytować płaskie dokumentacje, wczytywać podkłady rastrowe (np. mapy geodezyjne), opisywać rysunki czcionkami TrueType lub SHX, można wprowadzać bloki z innych dokumentów oraz w prosty i intuicyjny sposób drukować przygotowaną dokumentację.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

Intuicyjny interfejs pozwalający na pracę we współrzędnych lub wprowadzanie danych przy pomocy długości i kątów. Wyselekcjonowanie najważniejszych w rysowaniu funkcji pozwoliło na wprowadzenie opcji w uporządkowany i nieskomplikowany sposób. Dodatkowo umieszczenie na dole ekranu najważniejszych ikon (włączanie i wyłączanie siatki, funkcje Orto, punkty zaczepienia, okno Menadżera projektu, Widoku 3D) i opcji modyfikacji szaty graficznej programu ułatwiają i przyspieszają komunikację z programem, a tym samym pracę nad rysunkiem.

RYSOWANIE:

 • Tworzenie dowolnych płaskich projektów za pomocą podstawowych elementów rysunkowych: linii, polilinii, okręgów, łuków, elips, wielokątów foremnych i prostokątów.
 • Edycja elementów rysunkowych: przesuwanie, kopiowanie, skalowanie, obracanie, lustro, szyk, ucinanie, rozbijanie i funkcja Odsuń odbywają się poprzez zaznaczenie elementu do zmiany, a następnie opcji modyfikacji.
 • Zamknięte obrysy: okręgi, wieloboki i prostokąty można dowolnie zakreskowywać poprzez wybór wzoru wskazany w oknie własności elementu.
 • Tworzenie i zapisywanie bloków, czyli grup elementów tworzących określone symbole. Blok jest zapisywany do nowego dokumentu, może być wprowadzony do rysunku zarówno tego, w którym powstał jak i do każdego kolejnego. Każdorazowo przy wprowadzaniu bloku program pyta o skalowanie i ewentualny obrót wprowadzanego symbolu.
 • Opisywanie rysunku tekstem wielowierszowym przy pomocy czcionek technicznych SHX lub czcionek TrueType. Wielkość tekstu, rodzaj czcionki czy wyrównanie definiowane są przez nowy edytor.
 • Wprowadzanie podkładów rastrowych w najpopularniejszych formatach: BMP, JPG, TIF i PNG. Wprowadzone rastry można skalować i przycinać.
 • Można także zmieniać ich jasność, kontrast i przenikanie.

DRUKOWANIE:

 • Arkusz wydruku domyślnie umieszczony w obszarze rysunku, w łatwy i czytelny sposób pokazuje, co i jak będzie wyglądało na wydruku.
 • Intuicyjny sposób definiowania wielkości arkusza i skali drukowanego rysunku. Opcje programu rozszerzone są o funkcje bazowe sytemu ArCADia BIM, czyli inteligentne obiekty tworzące modele budynków zbudowane z opcji kolejnych modułów branżowych.

Tabela porównująca wybrane funkcje CAD w różnych wersjach programu.

Cechy programów CAD ArCADia INTELLICAD 6 ArCADia INTELLICAD
7 / 7+
ArCADia INTELLICAD
8 / 8+
ArCADia LT 10 ArCADia
10 / PLUS 10
INTERsoft-INTELLICAD
2019
Wstążkowy interfejs + + +
Zgodność z formatem DWG + + + + + +
Odczyt i zapis w formatach DWG od 2.5 do do 2007 do 2010 do 2013 do 2013 do 2013 do 2018
Odczyt formatu DWG 2018 (AutoCAD 2017-2018), automatyczny konwerter do DWG 2013 - - - +
od v.10.4
+
od v.10.4
+
bez konwersji
Zapis i odczyt w formatach DXF, DWT + + + + + +
Zapis i odczyt w formacie DWF + + + + +
Eksport do formatów PDF + + + + + +
Eksport do formatów 3D DWF + + + + +
Eksport do formatów BMP, WMF, EMF, SVG + + + + + +
Tworzenie i edycja rysunków w 3D + + + + +
Obsługa linii komend + + + + +
Funkcje testowania i naprawy plików DWG + + + + + +
Wyświetlanie grubości linii na ekranie + + + + + +
Obsługa wielu obszarów papieru + + + + +
Złożone kształty rzutni w arkuszu + + +
Praca z powierzchniami 3D + + + + +
Praca z obiektami 3D - Facet Modeler +
LISP, w tym obsługa DCL + + + + +
Obsługa technologii IRX + + +
AutoCAD menu (.mnu) oraz pliki skryptowe (.scr) + + + + +
Obsługa czcionek TrueType i SHX + + + + + +
Obsługa stylów wydruku STB i CTB + + + + +
Wstawianie podkładów w formacie PDF + + + +
Style wydruku STB i CTB dla ploterów + + + + +
Możliwość pracy na kilku projektach jednocześnie. + + + + + +
Ustalanie styli wizualnych + + + +
Rendering + + + + +
Zapisywanie skryptów + + + + +
Odczyt i modelowanie brył ACIS Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 7+ Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 8+ Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji PLUS 10 Tylko odczyt
Funkcja zasłaniania + + + + +
Skalowanie + + + + + +
Widok 2D + + + + + +
Widok 3D + + + + +
Helisa + +
Wstawianie multilinii + + + +
Linie konstrukcyjne +
Wymiarowanie łuków + + +
Funkcja znajdź i zamień + + +
Edycja bloków i wstawionych referencji + + +
Narzędzia obsługi warstw + + + + +
Okno szybki wybór + + +
Wersja silnika graficznego ITC ver. 2 ODA Teigha ver. 3.05 ODA Teigha ver. 3.09 ODA Teigha ver. 4.2.11 ODA Teigha ver. 4.2.11 ODA Teigha ver. 4.3.15
Chmurki rewizyjne + +
Rysowanie podstawowych elementów 2D: (linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy, regularne wielokąty i prostokąty) + + + + + +
Rozszerzone funkcje rysunku 2D, m.in. dla prostych, multilinii, splajnów, szkiców i innych opcji rysowania + + + + +
Podstawowa edycja rysunku: (przesuwaj, kopiuj, obracaj, lustro, szyk, przycinanie, rozbijanie i przesuwanie) + + + + + +
Pełna modyfikacja rysunku 2D (fazowanie, łamanie, łączenie, dopasowywanie itp.) + + + + +
Obsługa prostych elementów architektonicznych (ścian, okien, drzwi, otworów w ścianach, stropów oraz stropodachów) +
Import podrysów z plików RVT, RFA +***
Import podrysów z plików IFC IFC* IFC* +***
Wbudowany system ArCADia BIM (funkcje bazowe wraz z modułami branżowymi) +
v. 6.5
+
v. 6.0
+
v. 6.5
+
v.6.7
+
v.6.7
Odczyt plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM* + + + + + +
Edycja plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM** + + + + +

* Odczyt pliku DWG projektu wykonanego w nowszej wersji system ArCADia BIM, powoduje jego konwersję do zwykłego pliku DWG, projekt traci cyfrowy model budynku, model konwertowany jest do linii, czyli do tradycyjnego rysunku CAD. Odczyt projektu wykonanego w starszej wersji powoduje jego konwersję do nowszej wersji z zachowaniem cyfrowego modelu budynku.

** Edycja pliku DWG z zachowaniem cyfrowego modelu budynku i wprowadzaniem do niego zmian, możliwa jest tylko w przypadku otwierania aktualnej lub starszej wersji projektu, przy czym w drugim wypadku program dokonuje konwersji projektu do wersji systemu, w której otwieramy plik. Po konwersji i wprowadzeniu zmian nie ma możliwości zapisu do standardu starszej wersji.

IFC* Import i eksport pliku w formacie IFC przy pomocy moduły ArCADia-IFC. Możliwa jest także konwersja modeli IFC na obiekty systemu ArCADia BIM.

*** Opcja występuje wyłącznie w wersji 64-bit.

ArCADiasoft jest członkiem ITC. W programie częściowo użyte są kody źródłowe programu IntelliCAD 8.4.

Dlaczego warto kupić ArCADia LT 10 ?

 • Program odznacza się wysokim wskaźnikiem wydajności i możliwości do ceny aplikacji.
 • Zakup wersji ArCADia LT 10 pozwala w przyszłości na tanią aktualizację do wersji ArCADia 10 lub PLUS 10 z obsługą 3D.
 • Program gwarantuje pełną zgodność wykonanego projektu z formatem DWG.
 • Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs zgodny z innymi aplikacjami systemu ArCADia.
 • Został zaprojektowany jako modułowy system BIM, użytkownik ma możliwość stopniowego rozszerzania funkcjonalności aplikacji zależnie od potrzeb projektowych.
 • Pozwala projektantowi na pracę według założeń technologii BIM.
 • Udostępnia możliwość współpracy z innymi projektantami - branżystami, wymiany plików DWG, scalania i porównywania elementów projektu wykonanych przez współpracowników.
 • Posiada wsparcie dla platformy 64-bit, dzięki której uzyskuje wysoką wydajność aplikacji.
linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały :

Wymagania systemowe programu :

 • Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Intel Core i5)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 8 GB i system 64-bit)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GB RAM)
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecamy system 64-bit)
SKU: 818
Dostępność: w magazynie
EAN: 5906485306420

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także :

Przy zakupie ArCADia LT 10 polecamy również.Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<