Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie, integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z SYSTEMEM RABATOWYM.  |  Kupuj w cenie dnia, rabaty nawet ponad 70%!

ArCADia PLUS 10

Program ArCADia PLUS 10
Program ArCADia PLUS 10
Program dostępny w wersji:en
32-bit i 64-bit64-bit
Cena: 
netto: 2350,00 zł 
brutto: 2890,50 zł 
Produkt dostępny w subskrypcji INTERsoft-PARTNER
linia

Czym jest program ArCADia PLUS 10?

ArCADia PLUS posiada wszystkie opcje programów ArCADia LT i ArCADia, a dodatkowo rozszerzona jest o następujące funkcje:

 • Możliwość tworzenia i pełnej edycji brył ACIS. Pliki ACIS są oparte na formacie modelowania brył opracowanym przez Spatial Technology Inc.
 • Pozwala to na precyzyjną pracę z pełnymi bryłami, przenikanie, sumy, różnice itp.
 • Import i eksport plików w formacie SAT.

ArCADia to program wspomagający projektowanie 2D i 3D. Ze względu na swą filozofię działania oraz ten sam format zapisu danych, czyli DWG praca z nim jest analogiczna do pracy w innych dostępnych na rynku programach CAD, takich jak ZwCAD, GStarCAD, BricsCAD czy AutoCAD. W porównaniu z tymi aplikacjami ArCADia PLUS posiada jednak funkcjonalność pozwalającą na wykonywanie projektów według technologii BIM.

System ArCADia

Funkcje bazowe systemu ArCADia:

PORÓWNYWARKA DOKUMENTÓW:

 • Dwie wersje projektu stworzonego jako model systemu ArCADia BIM sprawdzane są w zakresie nowych i zmodyfikowanych elementów systemu. Wynik tego porównania jest pokazany w nowym dokumencie w sposób graficzny z zaznaczeniem różnymi kolorami wszelkich nowych, usuniętych i zmodyfikowanych obiektów. Dla łatwiejszego poruszania się po porównywanym modelu stworzona jest lista centrująca wyszukiwany obiekt na widoku projektu.

SCALARKA DOKUMENTÓW:

 • Narzędzie pozwalające zawrzeć w jednym dokumencie kilka projektów różnych instalacji.
 • Model budynku z projektu architektonicznego scalany jest z modelami projektowymi instalacji, tworząc jeden kompletny model projektu budowlanego. Scalać można modele pochodzące z jednego wyjściowego projektu, a pełny model tworzony w nowym projekcie jest gotowy do sprawdzenia w nim kolizji.

ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

WPROWADZANIE:

 • Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.
 • Przy wprowadzaniu dostępne są opcje ułatwiające rysowanie: odniesienie, równolegle itp.

ŚCIANY:

 • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych ścian wielowarstwowych.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
 • Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów i dachu) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła.

OKNA I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.
 • Możliwość zdefiniowania występu parapetu od krawędzi ściany na zewnątrz (od strony opisu) i wewnątrz pomieszczenia. Definiowana jest także grubość parapetu.
 • Możliwość wyłączania parapetu w oknach.

STROPY:

 • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji).

ArCADia-STROPY TERIVA:

 • Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy niezbędne do wykonania stropu, uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny.
 • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
 • Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
 • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe.
 • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
 • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych.

POMIESZCZENIA:

 • Automatyczne tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych.
 • Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane są jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie sztuczne.
 • Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru.

PODCIĄGI:

 • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów, jak i strzemion.

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym, okrągłym i eliptycznym.

KOMINY:

 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
 • Kształtki kominowe.

SCHODY:

 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Nowy wygląd schodów monolitycznych ze stopnicą lub ażurowych z policzkami. Możliwość wyboru elementów stopnia i ich wyglądu.

TEREN:

 • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych zapisanych w formacie DWG.
 • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
 • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenia kolizji w projekcie.

WIDOK 3D:

 • Widok 3D tworzony automatycznie przy wprowadzaniu elementów systemu ArCADia BIM
 • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać, np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
 • Zapis aktualnej sceny jako pliku w formacie BMP, JPG lub PNG.

ELEMENTY POMOCNICZE:

Osie modularne:

 • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.

Tabelki:

 • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
 • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
 • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.

Szablony:

 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.).
 • Zapis typów do szablonów.

Układy:

 • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów zapisują się w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach.

Biblioteka typów:

 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu.
 • Modyfikacja biblioteki podczas projektowania poprzez zapis tworzonych typów.
 • Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu.

Wymiarowanie:

 • Liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.

Zestawienia:

 • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji. W zestawieniu można wybrać zakres parametrów: powierzchnię rzeczywistą i użytkową, kubaturę, temperaturę, moc grzewczą, wymagane natężenie oświetlenia, obliczone natężenie oświetlenia, rodzaj posadzki, materiał wykończenia ścian i powierzchnię ścian.
 • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami, rozpisanej zgodnie z położeniem elementów na odpowiednich kondygnacjach.
 • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
 • Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego).
 • Bezpłatny edytor tekstu ArCADia-TEXT, który uruchamiany jest przy eksporcie do pliku rtf.
 • Możliwość edycji i korekty zestawień jeszcze przed zapisem, wydruk, dodanie, np. loga. ArCADia-TEXT zapisuje do formatów: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF.

Komunikacja z innymi systemami:

 • Eksport projektu w formacie XML.

OBIEKTY:

 • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D.
 • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca np. na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
 • Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki.
 • Możliwość zapisu własnych symboli (obiektów 2D) z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Wprowadzanie obiektów 2D i 3D z możliwością zadania kąta w osi Z podczas wstawiania.
 • Możliwość obrotu obiektów 3D w osiach X i Y, zmiana symbolu na rzucie na żądanie.

KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia BIM):

 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia BIM.
 • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w widoku 3D.

Rozszerzony silnik graficzny 2D / 3D

Program jest dostępny w dwóch odmianach, umożliwiając Klientom dopasowanie go do własnych potrzeb i aktualnych zadań projektowych. Firma ArCADiasoft jest członkiem konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium, USA) - jedynego właściciela praw autorskich do kodów źródłowych programu IntelliCAD. Członkostwo firmy ArCADiasoft w konsorcjum ITC gwarantuje naszym Klientom rozwój i ciągłą aktualizację programu. Program posiada nowy interfejs graficzny, gdzie wszystkie opcje znajdują się na wstążkach umieszczonych na górze ekranu.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

ArCADia PLUS posada wszystkie opcje programów ArCADia LT oraz ArCADia, a dodatkowo powiększona jest o następujące funkcje:

 • Rozszerzone tworzenie rysunków 2D (proste, multilinie, splajny, szkicowanie i więcej opcji rysunkowych) i pełną modyfikację (podstawowymi i bardziej zaawansowanymi funkcjami: fazowanie, przerywanie, łączenie, dopasowywanie itd.).
 • Tworzenie rysunków 3D (klin, stożek, kula, prostopadłościan, walec itd.) poprzez rysowanie i pełną modyfikację wszystkich elementów z możliwością czytania brył ACIS.
 • Wbudowany konwerter plików DWG do formatu DWG 2018, konwersja automatyczna do DWG 2013, bez zapisu w formacie DWG 2018.
 • Nowe opcje: Wybierz podobne (z dodawaniem do selekcji i oknem ustawień), Multiodnośnik, Edytor multilinii, Linia przerwania.
 • Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych), m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG.
 • Wsparcie ścieżek względnych dla obrazów i zewnętrznych odnośników.
 • Podpięta nowa wersja silnika graficznego ODA Teigha 4.2.11.
 • Okno programu podzielone na zakładki, w których wyświetlane są kolejno otwarte rysunki.
 • Nowe sposoby obsługi interfejsu programu, jego ustawień i eksportu ustawionego profilu programu.
 • Import plików PDF analogicznie do podkładów rastrowych lub z konwersją na elementy wektorowe.
 • Wprowadzanie, definiowanie i edycja bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i TrueType). Nowy dodatkowy edytor tekstu wielowierszowego (wyłączamy lub włączamy zmienną systemową MTEXTED).
 • Rozbijanie atrybutów do tekstu i rozbijanie tekstów, autonumerowanie.
 • Ulepszona obsługa bloków, widoków, wymiarów i styli tekstów.
 • Wiele okien może być otwartych z różnymi widokami i układami.
 • Wymiarowanie: liniowe, kątowe i łuków, możliwość definiowania własnych stylów.
 • Wsparcie wymiarów zespolonych.
 • Precyzyjne drukowanie w obszarze modelu i arkusza poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
 • Eksport do pliku PDF.
 • Edycja wstawionych referencji w plikach DWG.
 • Ustawienie przyciągania punktów charakterystycznych do podrysów.
 • Funkcje obsługi warstw zarządzane przez Menadżera edycji warstw, nowe narzędzia do obsługi i filtrowania warstw. Możliwość ustawiania przezroczystości warstw i zamrażania warstw w rzutni w obszarze papieru.
 • Zaawansowana opcja szybkiego wyboru.
 • Tworzenie paczki projektu i użycie narzędzia jego zapisu eTransmit.
 • Wydzielony pasek narzędzi Express tools (Narzędzia ekspres).
 • Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu. Stworzony wirtualny model przestrzenny projektu przedstawiony jest z różnymi materiałami nałożonymi na poszczególne płaszczyzny, rozróżniając powierzchnie gładkie od chropowatych, szyby od luster, powierzchnie oświetlone od zacienionych, określając punkt obserwacji, zakres widzenia i pozycje oświetlenia.
 • Przystosowanie do obsługi monitorów 4K i skalowania systemu Windows 10.
 • Możliwość tworzenia i pełnej edycji brył ACIS. Pliki ACIS są oparte na formacie modelowania brył opracowanym przez Spatial Technology Inc.
 • Pozwala to na precyzyjną pracę z pełnymi bryłami, przenikanie, sumy, różnice itp.
 • Import i eksport plików w formacie SAT.

NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNE PROJEKTOWANIE:

 • Siatka pomocnicza dostosowana do aktualnego powiększenia, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.
 • Automatyczne rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.

OBSŁUGA FORMATU DWG:

 • ArCADia obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji – rysunki wykonane np. w programie AutoCAD są odczytywane i zapisywane bez żadnych zniekształceń.
 • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2013 z uwzględnieniem zmian z 2014 r. Program otwiera pliki DWG 2018, konwertując je automatycznie na format DWG 2013.

ANALOGIA Z PROGRAMEM AUTOCAD:

 • Czytelny interfejs programu.
 • Linia komend i ich wywoływanie.
 • Praca na warstwach.
 • Eksplorer analogiczny do Design Center.
 • Dokowalny panel właściwości.
 • Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
 • Style wymiarowania i tekstu.
 • Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
 • Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania ortogonalnego (ORTO) itp.
 • Import linii oraz stylów wymiarowania.

PEŁNA PERSONALIZACJA PROGRAMU:

 • Modyfikacja menu górnego, wstążek (paneli i kart), pasków narzędzi, paska stanu poleceń i skrótów klawiszowych.
 • Konfiguracja ekranu roboczego: jego koloru, wielkości krzyża nitek itp.
 • Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku.
 • Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS, DRX, IRX.

ArCADiasoft jest członkiem ITC. W programie częściowo użyte są kody źródłowe programu IntelliCAD 8.4.

Tabela porównująca wybrane funkcje CAD w różnych wersjach programu.

Cechy programów CAD ArCADia INTELLICAD 6 ArCADia INTELLICAD
7 / 7+
ArCADia INTELLICAD
8 / 8+
ArCADia LT 10 ArCADia
10 / PLUS 10
INTERsoft-INTELLICAD
2019
Wstążkowy interfejs + + +
Zgodność z formatem DWG + + + + + +
Odczyt i zapis w formatach DWG od 2.5 do do 2007 do 2010 do 2013 do 2013 do 2013 do 2018
Odczyt formatu DWG 2018 (AutoCAD 2017-2018), automatyczny konwerter do DWG 2013 - - - +
od v.10.4
+
od v.10.4
+
bez konwersji
Zapis i odczyt w formatach DXF, DWT + + + + + +
Zapis i odczyt w formacie DWF + + + + +
Eksport do formatów PDF + + + + + +
Eksport do formatów 3D DWF + + + + +
Eksport do formatów BMP, WMF, EMF, SVG + + + + + +
Tworzenie i edycja rysunków w 3D + + + + +
Obsługa linii komend + + + + +
Funkcje testowania i naprawy plików DWG + + + + + +
Wyświetlanie grubości linii na ekranie + + + + + +
Obsługa wielu obszarów papieru + + + + +
Złożone kształty rzutni w arkuszu + + +
Praca z powierzchniami 3D + + + + +
Praca z obiektami 3D - Facet Modeler +
LISP, w tym obsługa DCL + + + + +
Obsługa technologii IRX + + +
AutoCAD menu (.mnu) oraz pliki skryptowe (.scr) + + + + +
Obsługa czcionek TrueType i SHX + + + + + +
Obsługa stylów wydruku STB i CTB + + + + +
Wstawianie podkładów w formacie PDF + + + +
Style wydruku STB i CTB dla ploterów + + + + +
Możliwość pracy na kilku projektach jednocześnie. + + + + + +
Ustalanie styli wizualnych + + + +
Rendering + + + + +
Zapisywanie skryptów + + + + +
Odczyt i modelowanie brył ACIS Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 7+ Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 8+ Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji PLUS 10 Tylko odczyt
Funkcja zasłaniania + + + + +
Skalowanie + + + + + +
Widok 2D + + + + + +
Widok 3D + + + + +
Helisa + +
Wstawianie multilinii + + + +
Linie konstrukcyjne +
Wymiarowanie łuków + + +
Funkcja znajdź i zamień + + +
Edycja bloków i wstawionych referencji + + +
Narzędzia obsługi warstw + + + + +
Okno szybki wybór + + +
Wersja silnika graficznego ITC ver. 2 ODA Teigha ver. 3.05 ODA Teigha ver. 3.09 ODA Teigha ver. 4.2.11 ODA Teigha ver. 4.2.11 ODA Teigha ver. 4.3.15
Chmurki rewizyjne + +
Rysowanie podstawowych elementów 2D: (linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy, regularne wielokąty i prostokąty) + + + + + +
Rozszerzone funkcje rysunku 2D, m.in. dla prostych, multilinii, splajnów, szkiców i innych opcji rysowania + + + + +
Podstawowa edycja rysunku: (przesuwaj, kopiuj, obracaj, lustro, szyk, przycinanie, rozbijanie i przesuwanie) + + + + + +
Pełna modyfikacja rysunku 2D (fazowanie, łamanie, łączenie, dopasowywanie itp.) + + + + +
Obsługa prostych elementów architektonicznych (ścian, okien, drzwi, otworów w ścianach, stropów oraz stropodachów) +
Import podrysów z plików RVT, RFA +***
Import podrysów z plików IFC IFC* IFC* +***
Wbudowany system ArCADia BIM (funkcje bazowe wraz z modułami branżowymi) +
v. 6.5
+
v. 6.0
+
v. 6.5
+
v.6.7
+
v.6.7
Odczyt plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM* + + + + + +
Edycja plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM** + + + + +

* Odczyt pliku DWG projektu wykonanego w nowszej wersji system ArCADia BIM, powoduje jego konwersję do zwykłego pliku DWG, projekt traci cyfrowy model budynku, model konwertowany jest do linii, czyli do tradycyjnego rysunku CAD. Odczyt projektu wykonanego w starszej wersji powoduje jego konwersję do nowszej wersji z zachowaniem cyfrowego modelu budynku.

** Edycja pliku DWG z zachowaniem cyfrowego modelu budynku i wprowadzaniem do niego zmian, możliwa jest tylko w przypadku otwierania aktualnej lub starszej wersji projektu, przy czym w drugim wypadku program dokonuje konwersji projektu do wersji systemu, w której otwieramy plik. Po konwersji i wprowadzeniu zmian nie ma możliwości zapisu do standardu starszej wersji.

IFC* Import i eksport pliku w formacie IFC przy pomocy moduły ArCADia-IFC. Możliwa jest także konwersja modeli IFC na obiekty systemu ArCADia BIM.

*** Opcja występuje wyłącznie w wersji 64-bit.

linia

Zostaw swoją opinie i oceń produkt:

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały :

Wymagania systemowe programu :

 • Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Intel Core i5)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 8 GB i system 64-bit)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GB RAM)
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecamy system 64-bit)
SKU: 821
Dostępność: w magazynie
EAN: 5906485306444


Profil INTERsoftProfil INTERsoft InstagramProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<