Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie
Zapytaj o warunki leasingu oprogramowania

NOWY SYSTEM RABATOWY PREMIUJE STAŁYCH KLIENTÓW

ID Klienta:
Zapoznałem się i akceptuję warunki SYSTEMU RABATOWEGO zobacz

Kliknij tutaj jeśli nie pamiętasz numer ID Klienta.

Wysokość udzielanego rabatu i klasyfikacja Klienta określa poniższa tabela:

Ilosc procentow w rabacie

System rabatowy pozwala na swobodne zakupy bez zbędnych negocjacji. Rabaty w systemie naliczane są po każdym zakupionym programie tzn., że nawet nowy Klient przy pierwszym zakupie w naszej firmie, ma szansę na to by drugi program znajdujący się w zamówieniu był objęty rabatem.

Dotychczasowi Klienci naszej firmy dzięki logowaniu się poprzez podanie ID Klienta automatycznie są przez SYSTEM RABATOWY przydzielani do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniając wszystkie zakupy dokonane w firmie INTERsoft sp. z o.o. dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 lat wstecz licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.

Formularz przypominania numeru ID KLIENTA
Imię i nazwisko :
E-mail :
NIP :
Wszystkie dane są… wymagane.
--
INFO: Pełna oferta sklepu z aktywnym SYSTEMEM RABATOWYM.

ArCADia-ARCHITEKTURA 8

Program ArCADia-ARCHITEKTURA 8
Program dostępny w wersji:
ende
 
Cena: 
netto: 2490,00 zł 
brutto: 3062,70 zł 
linia

Czym jest ArCADia-ARCHITEKTURA 8 ?

ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia BIM, opartym na ideologii Building Information Modeling (BIM). Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Dedykowany jest przede wszystkim architektom oraz wszystkim tym, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku.

ArCADia-ARCHITEKTURA wykorzystywany jest do obiektowego tworzenia profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne, m.in. takie jak: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy import elementów budynku z innych programów.

Zakres możliwości programu

ŚCIANY:

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jedno- bądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.

OKNA I DRZWI SKRYPTOWE:

 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem, itp.) z możliwością zadawania podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi łukowych pojedynczych i podwójnych.
 • Do biblioteki skryptów doszły nowe okna jedno, dwu i trójdzielne z możliwościami wprowadzania szprosów lub lufcików.
 • Do biblioteki drzwi doszły między innymi drzwi obrotowe, przesuwne, wahadłowe i ewakuacyjne.

OTWORY W ŚCIANIE:

 • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości).
 • Możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.

STROPY:

 • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
 • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.
 • Wprowadzanie podłogi na gruncie do pomieszczeń najniższej kondygnacji.

SŁUPY:

 • Wprowadzenie słupów stalowych pionowych i pochylonych
 • Wprowadzenie poziomego elementu stalowego
 • Wprowadzenie szkieletu konstrukcji prętowej z pliku .f3d, który jest widziany jako jeden element, ale może być rozbity i widziany jako pojedynczy element prętowy (przesuwany i edytowany pojedynczo).
 • Multiwstawianie elementów prętowych z definicją ilości, rozstawu i kierunku wprowadzenia.

SCHODY:

 • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
 • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.

DACHY:

 • Automatyczne, jak i dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
 • Wprowadzanie okien i otworów w dachu.
 • Wprowadzanie facjatek dachowych (lukarn).
 • Wprowadzanie konstrukcji drewnianej z programu R3D3-Rama 3D (eksportowane połacie dachowe do programu R3D3-Rama 3D są tam obliczane konstrukcyjnie a wprowadzona więźba trafia z powrotem do ArCADii-ARCHITEKTURY).
 • Wprowadzanie wyłazów dachowych.
 • Automatyczne lub ręczne wprowadzanie rynien dachowych.
 • Wprowadzanie rur spustowych automatycznie wykrywających rynny i poziom terenu.
 • Automatyczne lub ręczne wstawianie gąsiorów dachowych.
 • Wprowadzanie nasadek kominowych wentylacyjnych i spalinowych.
 • Wstawianie barier śniegowych: płotków, rozbijaczy lub stoperów.
 • Możliwość zdefiniowania typu dachu przed wstawieniem.
 • Opcje śledzenia są od teraz dostępne przy wstawianiu dachu.
 • Możliwość wstawienia kolektora słonecznego na połaci dachu.

FUNDAMENTY:

 • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.

BRYŁA:

 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola, itp. element.
 • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciągi i belki z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
 • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.
 • Edycja bryły poprzez podziały i dowolne otwory

OBIEKTY:

 • Import obiektów w formatach: 3DS, aco i o2c.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Paczka projektu, czyli możliwość przeniesienia projektu z zaimportowanymi obiektami na inny komputer, w którym znajduje się standardowa biblioteka programu.
 • Możliwość zapisu do biblioteki obiektu z dowolnych elementów systemu ArCADia, np. elementu stworzonego z brył.

PRZEKROJE:

 • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w przekroju.
 • Wprowadzenie przekroju schodkowego o dowolnej liczbie załamań.
 • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu.
 • Wraz ze stolarką i otworami, automatyczne wprowadzanie nadproży widocznych na przekroju.
 • Możliwość odświeżania przekroju automatycznie lub ręcznie dla przyspieszenia pracy nad projektem.
 • Możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżera projektu.
 • Możliwość pokazania obiektów 3D na przekroju, opcja domyślnie wyłączona, zmiana dostępna jest z okna Menadżera projektu po włączeniu żarówek grupy.

RENDERING:

 • Definiowanie materiałów dla każdego elementu w jego własnościach.
 • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni, itp.).
 • Nowa metoda renderingu dla plenerów i wnętrz (Photon mapping).
 • Okno Renderingu jest niezależne od programu ArCADia-ARCHITEKTURA, umożliwiające kontynuowanie prac nad projektem podczas obliczeń wizualizacji.
 • Możliwości renderingu w dwóch różnych widokach: słonecznym i nocnym.
 • Multirendering, czyli zapis widoków ze zdefiniowanych kamer.
 • Zapis widoku budynku z renderingiem jako pojedyncza scena lub z wybranych kamer zdefiniowanych w programie.
 • Możliwość wyłączenie komputera po multizapisie renderingu z kamer wprowadzonych do projektu.
 • Linijka słońca z ustawieniem daty i godziny, wyrenderowaniem sceny w interesujących nas dniach.

ELEMENTY POMOCNICZE:

Wymiarowanie:

 • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
 • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
 • Wymiarowanie kątowe i promieniowe ścian.
 • Nowe wymiarowanie pokazujące długości ścian łukowych.
 • Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju.
 • Możliwość wprowadzenia opisu elementu (dachu, stropu, ściany) zarówno na rzucie jak i przekroju. Pełna modyfikacja elementów wykazu, dodawanie i odejmowanie materiałów oraz zmiany w istniejących materiałach.
 • Automatyczne opisywanie konstrukcji więźby dachowej, numerowanie elementów z pokazaniem wielkości przekroju i długości elementu. 

Zestawienia:

 • Automatycznie tworzone zestawienia drewna z konstrukcji dachu wprowadzonej w programie R3D3-Rama 3D.
 • Zliczanie powierzchni i kubatur. Nowe zestawienie automatycznie zliczające powierzchnie: zabudowy, netto i brutto kondygnacji, konstrukcji, kubaturę budynku. W wykazie znajdą się także minimalne wielkości działki i dane dachu, czyli nachylenie i wysokość kalenicy.
 • Nowe zestawienie powierzchni dachów, w którym prócz przedstawienia schematu dachu i wyliczenia wielkości i nachylenia połaci będą także długości okapów, naroży, koszy, kalenic i krawędzi szczytowych.
 • Automatyczne zestawienie akcesoriów dachowych: długości rynien, gąsiorów i rur spustowych, ilości denek i łączników dla rur i gąsiorów, ilości nasadek kominowych i barier śniegowych. Możliwość wyboru elementów, które mają się znaleźć w wykazie.
 • Zestawienie materiałów dachowych.
 • Zestawienia materiałów użytych obiektów. Zliczanie ilości sztuk np. cegieł, z możliwością wybrania opakowania (palety, paczki, rolki), możliwość wybrania elementów, dla których wykaz jest wstawiony. Eksport pojedynczej tabeli wykazu lub kilku jednocześnie w jednym pliku.
 • Zestawienie wstawionych elementów prętowych zarówno tych definiowanych w projekcie jak i tych zaimportowanych z programu R3D3-Rama 3D.

Róża wiatrów:

 • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
 • Nowa wersja uzależnia różę wiatrów od linijki słońca, podawane są współrzędne położenie projektu lub wskazywane miasto na liście, dzięki czemu rendering jest obliczany we wskazanych dnach i godzinach.

Komunikacja z innymi systemami:

 • Obiektowa wymiana danych z programem ArCon (przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku wraz z obiektami 3D zapisanymi w bibliotece programu).
 • Eksport podrysu projektu do R3D3-Rama 3D, możliwość przeniesienia wszystkich dachów projektu jednocześnie wraz ze wszystkimi osiami modularnymi łączonymi w jedną siatkę.
 • Import szkieletu konstrukcji z R3D3-Rama 3D z pliku f3d.

Projekty i opinie klientów o programie ArCADia-ARCHITEKTURA 8.

"... Program ArCADia - Architektura działająca na programie ArCADia-Intellicad 2009 SE jest podstawowym narzędziem w mojej codziennej pracy. W ArCADii - Architektura z powodzeniem wykonuję dokumentację techniczną małych i dużych budynków mieszkalnych, w obecnej wersji aplikacja spełnia większość moich oczekiwań. To co najbardziej cenię w tym programie to możliwość szybkiej wizualizacji moich projektów. Z czystym sumieniem polecam wszystkim architektom oraz projektantom budowlanym program ArCADia - Architektura."

Inż. Tomasz Jankowski
Opinie: (ocena: 9/10)

linia

Opinie klientów :

Aby dodawać opinie o produktach wpisz numer klienta w formularzu na stronie. Kliknij tutaj

Dodatkowe materiały :

Program CAD dla budownictwa ArCADia-ARCHITEKTURA 8 wymaga.

Do działania wymagane jest :

 • Program ArCADia LT lub ArCADia 10 lub ArCADia PLUS 10 lub ArCADia AC z programem AutoCAD. W przypadku instalacji modułu z ArCADia AC jako nakładka dla programu AutoCAD wspierane są wersje AutoCAD 2013/2014/2015/2016/2017

Uwagi dodatkowe:

 • Klienci posiadający program:
  • ArCADia-ARCHITEKTURA: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 8
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia- DROGI EWAKUACYJNE 2
  • ArCADia-IFC:  
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-IFC 2
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2
  • ArCADia-INSTALACJE ŚWIATŁOWODOWE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ŚWIATŁOWODOWE 2
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE: 
   powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2

Wymagania systemowe programu :

 • Procesor klasy Pentium 4 (zalecany min. Intel Core i5)
 • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 8 GB i sytem 64bit)
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c (zalecane karty z min. 1GB RAM)
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 PL Windows 7 (zalecamy system 64bit)

Pryz zakupie ArCADia-ARCHITEKTURA 8 polecamy również.

Klienci, którzy kupowali ten produkt, najczęściej wybierali także :

Upgrade z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2 | INTERsoft program CAD budownictwo

Upgrade z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2

cena: 740,00 zł

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2 | INTERsoft program CAD budownictwo

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2

cena: 1320,00 zł

ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE | INTERsoft program CAD budownictwo

ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

cena: 2180,00 złProfil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<